ZÁPISNÍK - ROK 2020
Domů
ukázky prací
cine kamera C100
kamera XF100
videokurz
film Atahualpa
blog o kamerách
komentáře 2022
zápisník_2021
zápisník 2020
zápisník 2019
zamyšlení 2018
Komentáře 2018 č.1
komentáře 2017 č.2
komentáře 2017 č.1
Komentáře 2016 č.2
Komentáře 2016 č.1
blog aneb zápisník 7
blog aneb zápisník 6
blog aneb zápisník 5
blog aneb zápisník 4
blog aneb zápisník 3
blog aneb zápisník 2
blog aneb zápisník 1
CP pro XHA1

 

 

Zápisník je vedený od ledna 2020.

Články se věnují různým tématům, které mě zajímají, aktuálním událostem, historickým tématům, společenským jevům a souvislostem mezi nimi, pocitům.

KRÉDO BLOGU:

Někdo tvrdí, že:"Pravda je to, co nám zbude, když vše ostatní prošustrujeme."

Jedinou obranou je důkladně porozumět vlastní historii, abychom se z ní poučili.

Ústava ČR zaručuje, že cenzura názorů je nepřípustná.

 

 

 

 

NOVINKY

 

 

 

O PENĚZI ZPRZNĚNÉ "PRŮMYSLOVÉ KULTUŘE",

O NOVÉM MODERNISMU ANEB ZPRZNĚNÉ DOBĚ,

O CHYBĚJÍCÍCH SOUVISLOSTECH V NAŠICH ŽIVOTECH

A VADNÉM VZDĚLÁVÁNÍ.

 

27. 12. 2020

 

 

Na sítích píší autoři, že by bylo třeba, aby lidé důvěřovali korporacím, vakcínám, vládám, Bruselu aneb Evropské unii, atd... (zde).

Jenže svět je mnohem víc propojený – biologicky, prostředím, povahou, emočně, říkejte tomu jak chcete – než těmto lidem dochází.

Tak například si vezměte, že si během koronavirových uzávěr pustíte pěkný film v TV, třeba Lepší už to nebude, mistrovský snímek plný laskavých emocí, dovedně vytvořený a promyšlený autorem. Jenže v dnešní komerční (penězi a hloupostí ovládané) průmyslové kultuře se stanou dvě věci – za prvé do hlavní "emoční pointy" snímku, kde se koncentruje celý děj do jediného emocemi přetékajícího záběru, vám TV strčí upoutávací proužek na jakýsi další pořad.

Těm lidem, co toto organizují, je naprosto jedno, že zničí hlavní divácký zážitek snímku, že se snaží zneužít – čistě pro svůj komerční prospěch, navíc velmi hloupě a neúčinně – tento pozorností diváků nabitý moment, čímž OKRÁDAJÍ diváky o čistou (čistou ve smyslu stylu) pointu snímku, ke které se postupně dopracovávali sledováním celého (!) snímku.

Ale tím to nekončí. Po tomto emočně vysoce vypjatém (u dobrých snímků) momentu následuje potřeba "dohrát" tyto emoce, nechat je odeznít, uklidnit svou mysl, což je autory podpořeno pečlivě vybranou závěrečnou hudbou u závěrečných titulků.

A tady nastoupí druhé ZPRZNĚNÍ (jinak se to prostě nedá nazvat), kdy navzdory všem zákonům plynulého střihu komerční stanice nedovolí toto ustálení nálady diváka, a čistě opět ze zištných důvodů "upálí" podruhé tyto hlavní emoce ze snímku brutálním přetržením této hudby, aniž by alespoň vyčkali třeba 30 vteřin a nějaké vhodné tečky hudební fráze lahodné melodie, a napálí vám tam brutální reklamu, jako kdybyste po skvělém snímku mohli okamžitě pokračovat ve sledování nějakého jiného díla, úplně jiného žánru, jaksi "bez nadechnutí".

Nedivím se, že z dětí vyrůstají často necitliví lidé, mladí duševní mrzáci s nízkou empatií (jak konstatuje už vícero studií), kteří nedokáží dovést do konce myšlenku, ocenit skvělou pasáž mistrovské hudební kompozice, kteří nedokáží myslet v složitých souvislostech často komplikované životní harmonie. Jsou zvyklí uvažovat naopak "klipovitě", klouzají často po povrchu, přicházejí o dovednost "skrytého lidského radaru", vrozené intuice, rozvíjené společností jiných lidí ve schopnost rozpoznat lež či faleš.

 

Ano, pak je snadné jim podstrkovat nesmysly nového "modernismu", jakési individuální pseudo-kultury společnosti, kde všichni mají práva a nikdo povinnosti. Kde rodiny se rozpadají, kde mnoho lidí věří, že stačí mít dost peněz, a štěstí už se prý dostaví skrze život bez větších povinností, v blažené podobě volného užívání luxusu. Takovými lidmi se manipuluje dvakrát snáz než někým, kdo si svůj úspěch musel opravdu tvrdě odpracovat, ať už fyzicky či intelektuálně.

 

Naše životy ztrácí potřebné souvislosti, které jsou takříkajíc "nadčasové", tedy své základní pravdy (geometrie má například "základní geometrická primitiva", tedy tvary jako je koule, válec, krychle, jehlan, atd., matematika má svá prvočísla, fyzika má prakticky pro lidi také jisté základní danosti, například gravitaci, časovou ustálenost běhu dění, takové základní postuláty najdete i v lidském genomu, podle kterých buňka teprve vyrábí aktuálně potřebné chemicko-biologické struktury a látky, potřebné v reakci na výkyvy prostředí).

Naše základní lidské pravdy jsou ale potřebné pro zdárný vývoj dětí. Je to stabilní rodina, žijící pokud možno ve stabilní obci, společenství známých lidí, je to preferování zdravého selského rozumu nad "výpočty" sociálních inženýrů, jsou to staleté pravdy o jisté kulturní kompatibilitě většího území, nazývaného stát, kde lidé hovoří stejným jazykem a vyznávají podobné zvyky, jídla, styl oblékání, je to vymahatelnost práva, svoboda slova, která garantuje, že i dítě může vznést kritickou poznámku vůči rodičům či jiným dospělým, kdy očekává rozumnou polemiku, ve vazbě na přiměřenou rozumnost svých otázek, že člen obce či státu má právo vznést kritickou poznámku a nastolit diskusi o závažných tématech.

Pochopení těchto souvislostí se nazývá "životní moudrostí", a kdo trvale porušuje tato pravidla, daná nám od nepaměti (viz lékařský výzkum neurologa Martina Jana Stránského, zde), pak se nesmí divit, že lidé vidí takové počínání "vrchnosti" jako nerozumné.

Tady nejde o nějaké konspirace, jak si bláhově myslí různí pisálkové, ale o jasný proces, kdy zkorumpovaná vrchnost, peníze, průmyslová kultura a podobné "vynálezy", dosáhnuly v poslední době tak intenzivní podoby, že běžní lidé vycítí, že takto to není v pořádku.

Možná bychom tak měli nasměrovat výsledky naší práce, vyjádřené často penězi (národním bohatstvím lidí, žijících v jednom státě) spíš než na stále agresivnější průmyslový konzumní blahobyt, tak raději na schopnost vnímat základní souvislosti života, které jsou "základními kameny" dobře fungujícího společenství lidí.

 

Měli bychom učit lidi diskusi, nikoliv cenzuře a "vypínání" oponentů na sítích (cancel kultura), měli bychom tlačit na průmyslové bossy, aby nechali doznít emoce kulturních děl, v minimálně potřebné délce, aby lidé mohli nerušeně vstřebat emoce díla, měli bychom tlačit na sociální inženýry nové moderní doby, aby se pokusili pochopit "lidovou moudrost", vytvářením stability prostředí, třeba snahou o spolupráci s námi kulturně blízkými národy, namísto budování nepřátelství.

Empatici vědí, že tyto "kulturní zločiny" mají devastující vliv na spokojenost lidí, a nespokojení lidé nevyhovují vládnoucím skupinám naší penězi ovládané doby, zprzněné doby velkých slov a neskutečně hloupých skutků.

Zaútočme na "víru v prachy", změňme vzdělávací systém, učme děti rétorice, umění, řemeslům, přírodním vědám na základní škole jen v přiměřené míře.

 

Tento svět ztratil páteř a tváří se, že je nejlepší v historii, protože se mnoho lidí v něm má dobře. Ale mnoho lidí se také zas tak dobře nemá, a deficit emocí je časovanou bombou, zmatená lidská mysl může vyprodukovat tak zběsilé nápady, že atomová bomba bude vedle nich vypadat jako vánoční prskavka.

A vynález genetických nůžek může v rukou všeho-schopných, po zisku a moci prahnoucích lidí vytvořit novou "Karibskou krizi", okamžik hrozby zničení celého světa, rádoby "vědeckými" zásahy do genetického lidského kódu.

Osobně si přeju, aby tato éra "blahobytné hlouposti", nebo chcete-li nemoudrosti, už pomalu odkráčela na smetiště dějin. Protože jinak si zaděláme na jistou zkázu, jak vědí nejen mystici, ale i lidé se zdravým selským rozumem, aneb lidovou moudrostí.

 

Už včera bylo pozdě!

 

 

Jako svůj osobní názor napsal

Pavel Sedlák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O VOLBÁCH V AMERICE, TROCHU S NADHLEDEM,

COVIDOVÝCH VYHLÍDKÁCH A EVROPĚ

"NOVÝCH" SOCIÁLNÍCH INŽENÝRŮ,

NAŘIZUJÍCÍCH DOBRO A "CANCELUJÍCÍCH" TY ZPÁTEČNÍKY,

KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE I AKTIVISMUS MUSÍ MÍT SVÉ MEZE

A ŽE ZDRAVÝ ROZUM MUSÍ PLATIT I V MÉDIÍCH.

 

24. 11. 2020

Po načtení text obnovte, byl aktualizován o odkazy (5.12.2020).

 

motto

Jsem skoro zoufalý z toho, jak hanebně se pracuje s fakty a logikou. Aby se dal nějaký problém řešit, musíme ho především přesně definovat. Někteří lidé si vůbec neuvědomují, jak důležitou funkci má přesný význam slov. A ti, kteří si to uvědomují, pracují často s významem slov naprosto demagogicky, neboť dobře vědí, jak snadno se dá obecné mínění zmanipulovat.

Vlastimil Vondruška o "totálním vymývání mozků" (zde), video s ním o současné Evropě zde.

 

 

Dnešní už mírně předvánoční povídání si zaslouží trochu nadhledu.

Protože žijeme v opravdu těžkých časech, kdy je ohroženo živobytí mnoha lidí, což jednoznačně bude mít své hluboce vážné následky. Ale vše špatné je vždy i k něčemu dobré, a toto moudro je třeba mít na paměti i v těchto těžkých časech, a je třeba neustále připomínat, že právě krize mají vždy svůj očišťující charakter, jakkoliv jsou bolestivé pro životy běžných lidí.

My lidé máme totiž občas tendence uvěřit, že jsme moudřejší než "Bůh i Satan" dohromady, a v této své pýše začneme páchat dobro "silou", což v drtivé většině má své hrozivé následky.

 

V poslední době se toto "páchání dobra silou" děje hlavně v Evropě.

 (hlavně té "kontinentální", tedy nám blízké)

Máme tu nejrůznější druhy aktivismů, nových rozšířených práv pro menšiny, dotací pro menšiny i různé spolky, které aktivně – a v posledních letech, přibližně od 11. září, od následné války v Iráku a následné související ekonomické krize roku 2008 – nastolují "podporu massmigraci", hnutím MeToo a spol., a podobným bohulibým "zlepšovákům".

To celé se projevuje i v USA, kde se začaly bořit samotné základy "civilizace bílého muže", opět za halasné podpory hyperkorektních hlavních médií – a to doslova i obrazně. Bourají se sochy otců zakladatelů, jsou prováděny čistky mezi učiteli na vysokých školách, noví aktivisté mají i dostatek finančních prostředků a mediální podpory, a tak jsou nemilosrdní (víc o tomto pěkně psychiatr C. Höschl, zde v audio rozhovoru s Martinou Kociánovou - "Kdo nesdílí mainstreamový názor, bude zcenzurován"; aneb o cancel kultuře aktivistů, kteří mediálně a společensky doslova likvidují své odpůrce).

 

Západ si asi holt bude muset opět projít svým "temným údolím".

Nová generace US politiků, nastoupivších po konci studené války, už zdá se zapomněla na Karibskou krizi, kdy lidstvo bylo jen pověstný vlásek od vlastního sebezničení, kdy hrozil jaderný holocaust všech lidí i živočichů na celé planetě. Svět od této smrti dělilo několikrát pouhé rozhodnutí jediného člověka(!!) na nižších stupních řízení, který v chaosu a bez spojení se musel sám rozhodnout, zda má zmáčknout ono pověstné "červené tlačítko", tak blízko jsme měli k jaderné smrti.

Nyní máme jiné problémy, problémy blahobytu, sociálních sítí, bohulibých záměrů ekologických, lidsko právních, chceme zachraňovat životy lidí v Africe a jiných chudých zemích, podporovat odlišné sexuální orientace, a hlavně dělit se o náš blahobyt s uprchlíky. Zní to opravdu bohulibě.

Ovšem realita těchto bohulibých snah, silně podporovaných hlavními médii a mocnými nadacemi západních "bílých" filantropů, i rozpočtů bruselské EU a veřejnými penězi lidí z měšců vlád mnoha vyspělých zemí, je úplně odlišná.

Zvrhává se to v cenzuru, poklekávání, mezi lidmi roste pletichaření "zastánců i odpůrců" těchto nových rádoby pořádků.

Vytrácí se zdravý rozum, smysl pro proporce a uměřenost.

 

Pokud se snad někdy nějaký umělec opil, laškoval s nějakou mladou herečkou (čímž nemyslím případy opravdových sexuálních násilníků, těch je ale mnohem méně, než se dnes mediálně zveličuje), tak to po třiceti letech nemá být zneužíváno v novém boji o hyperkorektní postoje společností a škol.

Takoví lidé nemají být vyhazováni z práce, ze škol, učitelé a profesoři s jiným názorem prostě nesmí být vyhazováni "mladými aktivisty", co to prý myslí dobře (zde).

A tato hnutí se stala v USA předmětem nové politické hry.

Je hluboce nepřijatelné, jak říká Cyril Höschl (zde),

abychom akceptovali toto vysoce nebezpečné jednání,

jakkoliv je médii, filantropy a aktivisty prezentováno jako bohulibé.

 

Když se pak k tomuto přičtou "staré problémy" děravých volebních systémů, kombinované nově s ještě děravějšími počítačovými sčítacími systémy hlasování (zde), pak není divu, že to opět posiluje nedůvěru lidí, a to i těch racionálních.

Jak napsal jeden zahraniční komentátor: "Není třeba žádných divokých konspirací, prostě tato nedůvěra – jakkoliv se média snaží vše lakovat na růžovo – je naprosto oprávněná."

Viz i výmluvný příklad "zadních dvířek" online volebního systému z r.2019 ve Švýcarsku, zde. Píše se tam, že "nikdy nebylo možné, aby jediný člověk změnil výsledek celých voleb, ale že v tomto systému, který vybudovali (ve spolupráci s firmou Scytl), to je možné". Volby v USA pak z hlediska volebního sw a jeho problémů shrnuje článek na Gatestone Institute zde.

 

Ovšem to není všechno.

Zužovat současný problém Spojených států na "děravý volební systém"

by bylo hlubokým omylem.

Problémy jsou mnohem hlubší, zrají už od nedůvěry k vyšetřování 11.září 2001 - zde, k až příliš účelovému pomlouvání teprve se rozvíjejícího Ruska, té staré britské hře, probíhající vlastně už od 1.světové války, po konci studené války ale znovu rozehrané, což posílil zásah Ruska v Sýrii po roce 2015 a tamní rok trvající neúspěšné US letecké kampani, tyto problémy plynou i z nových počítačových technologií, které od 90.let akcelerovaly finanční trhy na "super-rychlé online kasíno", ovšem bez patřičného dohledu, a nyní technologické firmy v USA, jako je Google, Twitter, Facebook, atd., opustily původní koncept "propojovatelů" (představte si, že by telefonní společnost nějak zasahovala do obsahu hovorů uživatelů telefonní sítě) a staly se "vydavateli" - tedy oni se stali nikoliv "technologickou sítí", ale kromě svých obchodních aktivit s daty svých uživatelů nově i formují názory těchto uživatelů, a cenzurují názory, které jim nekonvenují, což nelze v USA činit pod udělenou právní výjimkou "pouhé propojovací sítě", když reálně se chovají jako "vydavatelé", upravující názorový obsah, ovšem bez zodpovědnosti, platící pro jiné běžné soukromé "vydavatele" (ano, jde o seriozní právní kauzu v USA, hrozí zrušení té výjimky - zde).

Všechny tyto problémy se kupí již prakticky od konce studené války, a například rozhodnutí vlády USA za B. Clintona, že zruší oddělení komerčního a investičního bankovnictví, udělalo z účtů obyčejných lidí (běžné komerční bankovnictví - zdravotní a důchodová připojištění, životní pojištění, úspory obyvatel, viz the Glass–Steagall Act) rukojmí, aby chybné obchody bank na obchodních půjčkách společnostem a hlavně jejich rádoby-investiční hry na  "kasínových finančních trzích" (investiční bankovnictví) nebyly oprávněně potrestány BANKROTEM takových bank.

Tyto banky se staly "Too big to fail" (Příliš veliké na to, aby zkrachovaly), respektive nemohly zkrachovat proto, že by současně padnuly i ty účty obyčejných lidí, a to by mělo své jasné politické dopady.

Právě toto sloučení běžného komerčního a investičního bankovnictví, vytvořené v 90.letech jistě velkým lobbinkem, stálo reálně – spolu s válkami od r.2002 – za hospodářskými problémy západu, které vedly i s globalizací k přesouvání výrob do levnějších zemí, v čele s Čínou, a ke krizi roku 2008.

 

Fascinující je ovšem role bohatých filantropů západu.

Namísto "opravy systému", aby se veřejné peníze nestrkaly jako dotace do bank, které od té doby až dodnes už nekrachují (čest výjimce v USA, jedna banka tehdy v r.2008 zkrachovala), jsme se vydali cestou DOTACÍ, což dnes praktikují i centrální banky – Fed, ECB, Bank of England, atd.

A tak naopak "bílí nadnárodní filantropové" začali lobovat za více dotací,

a řešení "prý nedostatku lidí" massmigrací.

(*což je pro mě osobně dodnes nepochopitelné, jaký je jejich skutečný záměr a co tím sledují, masivní dotace se totiž rovnají ztrátě svobody podnikání, tedy kontrole trhu těmi největšími společnostmi a časem i nesvobodě názorové, posun ke kontrolované společnosti)

Viz např.  zde BBC, r.2012 a Peter Sutherland, masmigrace a zrušení "národní homogennosti" jednotlivých států v Evropě  jsou prý nutné pro budoucí prosperitu Evropy i USA.

Viz např. Soros a jeho kritika Maďarska / uveřejnil ji Bloomberg, viz předchozí blog asi č.5 nebo č.6 / :

"Hranice států jsou zastaralou překážkou, multikulturní společnost je nutnou modernizací".

 

Tento koncept sloučení komerčních a investičních bank, z toho vzniklých následných neřešitelných finančních krizí - "řešených" dotacemi bankéřům z veřejných peněz (too big to fail), a následné lži o stárnoucí populaci a potřebě mladých migrantů pro prosperitu Evropy, je ohromně podezřelý (jako by neexistoval pokrok technologií, peníze jsou přitom podvodně ze systému vysávány, penzijní krize jsou mýtus).

Neopravování "zastaralých volebních systémů" a podpora aktivistů jsou už jen důsledky těchto snah "nejbohatších bílých filantropů" o právě tuto cestu vývoje.

 

Pro mě osobně je to nepochopitelné, proč jsme dopustili tento stav, kdy veřejné peníze jdou těm nejbohatším bankéřům jako dotace (prý to EU zakázala, ale není to pravda, do Itálie a tamních krachujících bank opět směřovaly vloni a nyní i letos peníze daň. poplatníků, aby byl udržen politický projekt eurozóny, ohrožený brexitem, odchod Itálie by už neustál), proč nejsou kontrolovány finanční trhy, proč jsme si nechali vnutit sloučení komerčního a investičního bankovnictví, a proč jsme si nechali vnutit nynější aktivismus, podporovaný gigantickými společnostmi Google, Twitter, Facebook, atd.

Ony klidně už dnes vypnou prezidentův projev, vylučují mnoho uživatelů s "nepatřičnými" názory.

Ne, současné problémy s volbami v USA nevznikly tím historicky děravým volebním US systémem, ani nejde o ty zásadní softwarové chyby sčítacích počítačů.

Naše společnost, západní společnost, je už delší dobu ovládána lidmi, kteří prostě stojí mimo veřejnou kontrolu, jejich moc nepochází z voleb, není kontrolována veřejností, plyne ze zákulisního lobbingu, ovlivňování zákonů (jako byl ten o sloučení bankovnictví), nyní ovlivňování názorů lidí.

Tyto ohromné společnosti v USA už dávno nejsou jakousi moderní "telefonní společností", nějakou "technologickou sítí", která propojuje jednotlivé lidi.

Staly se obchodně mocnými, a nyní konečně určují i názorový diskurs společnosti.

Spolu s názorovým pohybem mladých lidí, kteří jsou na US universitách od 11.září masírování nejdříve proti-teroristickou agendou ("všímejte si okolí, udávejte podezřelé lidi či spolužáky..."), o čemž jsem psal už v r.2016 (zde původní zdroj, přeložený tehdy na BL do češtiny, ale originál obsahoval mnoho odkazů na konkrétní kauzy v USA), později zněla slova jako "sexismus", "rasismus", atd. (viz ten odkaz), tak tito lidé se začali hněvat (často i docela oprávněně) na své předky (otce a dědy), že vybudovali společnost, která kašle na životní prostředí, rovnost žen a menšin, atd.

Jistě, vcelku u mladých nic nového, od dob starého Říma

považují mladí lidé své otce a dědy za "zastaralé".

Jenže v této bankami kontrolované společnosti, s ohromnou nerovností příjmů (psal jsem o tom v r.2016, bylo to hlavní téma US voleb, u nás o tom psal iRozhlas, v Německu Spiegel Online, citace najdete na mých blozích 2016 až 2018), s novými sociálními "multikulturními" inženýry, bylo toto mládí svedeno na špatnou cestu (skoro jako v 50.letech v socialistickém Československu, kde mnozí "mladí pokrokáři" zavrhávali své otce a dědy).

Spiegel:"Ironically, supporters of the new rules are fond of pointing to Barack Obama's successful 2008 campaign. They argue the campaign showed that small donations can indeed make a candidate competitive and that it can work. But that was prior to the Citizens United ruling. In the end, Obama was also the beneficiary of the largesse of Wall Street's super-rich, and their calculating donations to the Democrats. In the wake of the banking crisis, Obama refused to subject Wall Street to tighter long-term regulations and also made key appointments in his administration to representatives of Goldman Sachs or Citigroup, the main culprits in the crisis."

"The ability to exercise political influence rises in proportion to wealth, which in turn further cements America's economic divide. By their very nature, most of the super-rich in the US oppose increasing taxes for the super-wealthy. They also reject a dignified minimum wage, a statutory healthcare system and public universities. They are against just about anything that might help the bottom 90 percent to rise."

 

Tito mladí lidé nehledali problémy tam, kde jsou (chybějící peníze, nemožnost krachu bank, přehnané bláboly o zlém Rusku a cpaní mnoha peněz do zbraní, namísto do vývoje společnosti a školného v USA, atd.), byli uvedeni v omyl, že to POUZE jejich otcové jsou ti špatní, jako by nikdy neudělali i mnoho dobrého, jako by občas měli snad na výběr, do jaké společnosti se narodí.

Tato bílými "filantropy" řízená anarchie (zrušme policii, protože šikanuje prý menšiny, aniž by vzali v úvahu reálnou zločinnost různých skupin lidí v USA – nikoliv systémový rasismus, to už je dávno vyvráceno - zde, ale reálné rozdíly v naturelu lidí stojí za úspěchy či neúspěchy při studiu i práci, žádné dotace a studijní kvóty pro menšiny toto nezmění) nyní i kvůli Covid opatřením (související ekonomické problémy přispěly k problémům stávajícího US prezidenta obhájit svůj mandát, to holt platí obecně, viz 30. léta v USA a vítězství Demokrata Roosevelta) získala na síle.

Gatestone Institute: Glenn Loury, první černošský ekonom, který získal definitivu na Harvardově univerzitě, ocenil po dvaceti letech (*někdy v 80.letech) Moynihanovu zprávu jako prorockou:

"Spodní vrstva černošské komunity má velké problémy, z nichž nelze do nekonečna obviňovat bílý rasismus a které by nás měly donutit zkoumat skutečné příčiny hlubokého selhání černošské společnosti. Společenská dezorganizace chudých černochů, zaostávající školní výsledky černošských studentů, znepokojivě mnoho zločinů spáchaných černochy vůči jiným černochům a alarmující nárůst případů mimomanželského těhotenství mezi příliš mladými černoškami – to jsou ty hlavní překážky, které brání černochům ve společenském pokroku."

 

 

Světlo na konci tunelu?

Bohužel si myslím, že za posledních 30let se v západní společnosti nastřádalo mnoho hloupostí a podivností. Není třeba věřit žádným divokým konspiracím, na těchto blozích jsem publikoval články seriozních US novin (např. Foreign Affairs, deník US CFR Rady, s kritikou od bývalého šéfa sekce CIA pro Střední Východ a Jihovýchodní Asii, Paul R. Pillara, ve funkci r.2000 až 2005, který rok poté v r.2006 napsal o politizaci US výzvědných služeb, účelovém křivení jejich práce pro vážně zkreslené odůvodnění války v Iráku, zde), které dokládají vážné chyby "řídících elit" západu.

A co na to novináři a média?

Tato pochybení z falešně patriotických důvodů kryla, na západě není přece zvykem hanět "domácí hráče", a u nás jsme se báli "o novou demokracii".

Ani tyto rádoby bohulibé důvody neomlouvají média z jejich krutého selhání.

Namísto "hlídacích psů demokracie" máme nyní skoro až profesionální "retušéry" reality, aniž by si tito lidé (v USA i u nás v Evropě i Česku samotném, viz např. zde pěkně shrnuto) uvědomovali, jak medvědí službu poskytnuli svým občanům.

Až příliš snadno nadávají Rusku, jakkoliv naše nedávná historie trpěla ruským vlivem, až příliš snadno přehlížejí, kam až se dostal ten aktivismus, že média přestala ve své zpravodajsko-analytické rovině prakticky plnit svou funkci.

Od toho sloučení bank, od chybějící regulace "net-kasína" finančních trhů, až po křivení práce tajných služeb po 11.září, nesmyslné dotace bankéřům v krizi r.2008, až po massmigraci, propagovanou prý jako nutnou pro ekonomickou prosperitu Evropy.

 

Přichází veliké finále, a cesta z něj nebude ani snadná ani krátká.

Západ si holt bude muset projít svým "temným údolím", to už je dnes absolutně jasné, jakkoliv je mi to osobně velmi líto a jakkoliv například u nás dnes ještě nepociťujeme ty nejvážnější dopady všech těchto chyb.

Kostky již byly vrženy, mnoho chybných rozhodnutí bylo učiněno již neodvratně.

(viz i válka v Gruzii r.2008, Libyi r.2011, Sýrii r.2013 či na Ukrajině r.2014, nyní viz třeba ambice Turecka a jako v Sýrii podobně efektivní zásah Ruska v nově rozhořelém konfliktu v Náhorním Karabachu; zajímavý pohled z ruské strany na toto a problém Turecka viz Pjakin zde, poslouchejte pořad výjimečně úplně celý, od začátku až do úplného konce, má cz titulky; pohled R. Kennedyho jr. na současné dění je zde, opět s cz titulky; pohled českého vědce na problém přelidnění planety je pak zde)

 

Covid infekce, jejíž původ již opravdu prokazatelně nebyl "v čínském netopýrovi či luskounovi", ale většina vědců se nyní kloní k umělému původu viru (v češtině od seriozního vědce nově shrnuto zde), zasáhla západní společnost v nejhorší možné chvíli, a stala se právě proto akcelerátorem "dotací, nových regulací společnosti a dohledu nad názory lidí" (víc o tom od R. Kennedyho jr. zde). Jsou přijímány zákony, které umožňují např. stíhat odpůrce vládních lockdownů - uzávěr (nově seriózně zpochybněných v Dánsku či česky zde), viz například tento týden Německo (zde a zde).

Asi už navždy zůstane otázkou, zda tento virus byl rozšířený záměrně či z nedbalosti, naštěstí jak dokládají ty odkazy výše opravdu slábne a měl by se časem zařadit mezi běžná virová onemocnění, kde pouze ohrožené skupiny bude třeba očkovat.

Ovšem vlády opět spěchají, už promýšlí regulace cestování, i když v kategorii do 54let je ohrožení i podle seriozního US centra pro kontrolu nemocí opravdu velmi nízké (setiny procenta), a souhrnně ve všech věkových kategoriích mezi 0,3% - 0,6% smrtnosti.

Proti infarktům či mrtvicím, dokonce i vůči problémům s alkoholismem či předávkování drogami či léky je pro běžnou populaci "vir s coronou typu dvě" stále více spíš "slabým odvarem", samozřejmě na potvrzení těchto (pozitivních) trendů musíme ještě asi rok počkat. Ale v odkazu výše to komentuje český imunolog a vědec velmi podobně (zde).

 

"ověřovači" faktů - CDC odhady jsou pravdivé ale prozatímní, nelze zatím hovořit o definitivních číslech:

It is true that the CDC has reported the possibility of a 0.2% death rate for the coronavirus. More specifically, the CDC in its "Pandemic Planning Scenarios" document estimated the death rate was about 0.26%, a number calculated by combining the CDC estimates for the death rate for symptomatic cases and the number of infected people who have no symptoms.

But that number lies within
a range of estimates. Saying the CDC has "confirmed" that as the death rate paints a misleading picture because the CDC has clearly stated the number is subject to change.

 

Děsí mě spíš ty snahy o společenské změny a skrytou cenzuru názorů  (například aktivističtí tzv."ověřovači faktů" jsou až příliš často defacto cenzory jiných názorů, pro mě osobně skoro až novými "info-lidovými milicemi", neboť nejsou až příliš často ve svých postojích neutrální), také vidím vážný problém v neřešených ohromných dluzí západu.

(My v Česku jsme na tom relativně dobře, máme asi 30% zadlužení k HDP, což nám umožňuje řešit tuto krizi dočasným zadlužením asi o +10%, které musí být samozřejmě po asi 5letech následováno – po oživení firem a trhu – šetřením; takové Rusko s dluhem 14% k HDP a s rezervami z dob vysokých zisků z drahé ropy si mohlo dovolit ustát i západní sankce; ovšem západní země s dluhy okolo 100% k HDP, od Británie přes Francii k USA, či Německu jedinému vydělávajícímu na pro jižní země nevýhodné eurozóně, které nemají žádné rezervní fondy, řeší situaci "tištěním peněz" v centrálních bankách, což se dá po všech těchto předchozích opakovaných "posilujících injekcích" ustát pouze už tak, že získáte pro své firmy nové odbytiště výrobků - musíte získat nové reálné hodnoty, jinak zemím hrozí hyperinflace z příliš mnoha "v počítači vykouzlených" peněz; znamená to snad tlak na válku s Čínou či Ruskem, proč o tom nyní mluví i česká vojenská rozvědka, že "válka je prý nevyhnutelná"?)

 

A naše média si zvyknula nadávat lidem s jinými názory, nejdřív v r.2015 to měli být "agenti Ruska" či "oběti propagandy", v USA po volbách nastal hysterický a zběsilý hon na Trumpa, právě kvůli odmítání pokřivených globálních agend, plných dotací těm "správným lidem".

Hlavně nesahejte na bankéře, zbrojaře, ideology v Bruselu a jejich fondy.

Brusel obecně se stal ukázkou "plně jalové entity" (jak by podle mě napsal jistě i V. Havel, když by mu bylo "nějakým kouzlem" opět tak 30let a viděl by tyto nové byrokraty), v médiích jsou nyní aktivisté, v USA na universitách a v kdysi slavných novinách, jako jsou například New York Times, vládnou také tito hyperkorektní novodobí "svatí", co nikdy nemuchlovali ženskou na dívčí koleji či v divadelní či filmové šatně, zato o to víc tlačí na vyhazovy starších kolegů s jinými názory (viz článek z placené sekce Echo Prime - "Američtí novináři a Havlovi zelináři", zde).

Echo Prime, Ondřej Štindl, říjen 2020: "Američtí novináři a Havlovi zelináři"

The New York Times – nejvlivnější deník na světě – po protestech zaměstnanců vyhodil šéfa komentářové rubriky Jamese Bennetta proto, že dovolil publikaci textu republikánského senátora Cottona, který se dovolával nasazení vojáků proti násilnostem v ulicích po smrti George Floyda. K podobným „čistkám“ došlo z různých důvodů i v dalších médiích. Jako kdyby sílila tzv. cancel culture, tendence postihovat lidi, kteří se nějakým způsobem odklonili od správné linie nebo se třeba v minulosti dopustili prohřešku proti dnešním způsobem chápanému pokrokovému bontonu (třeba šli před lety na večírek převlečeni za příslušníka jiné rasy a nechali se u toho vyfotografovat). Je atmosféra v amerických redakcích skutečně tak vystrašená a stísněná, jak takové zprávy naznačují? Existuje v těchhle revolučních časech i nějaká kontrarevoluce? Týdeník Echo o tom mluvil s newyorským novinářem Jessem Singalem.

 

Aneb vraťte nám "tatínka a maminku", jako povolené oficiální oslovení na úřadech, školách, nemocnicích, zní od mnoha běžných lidí na západ od nás, těhotnou ženu nenazývejte "těhotný člověk" a svazek homosexuálů nazývejte jinak než svatbou, kdo má oči tak přece vidí, že to prostě není "klasická rodina", jak ji chápe naše kultura (klidně ať mají velmi podobná práva, kromě asi adopce cizích dětí). A nedivte se francouzským a britským ženám, že odmítají vaši politiku "multikulturní společnosti", poté co je "laické náboženské hlídky" vyhodí z restaurace, protože jsou tam bez mužů či mají sukni. Ani já si nepřeji v Evropě vítězství této zaostalé středověké "hábitové ideologie", kterou falešně nazýváte "pouhým náboženstvím". Je to lež (viz např. švédský obrat vůči této massmigraci  zde).

 

Do údolí stínu holt asi musí padnout celý západ, aby se "znovuzrodil" zdravý rozum.

Budeme potřebovat hodně pokory, abychom tento problém během následujících 20let zvládnuli.

Snad se nám to podaří, dokázali jsme přece už dřív i mnoho dobrého.

A nebo je tu druhá možnost, například tento a podobné blogy úřední "orgány" – jako nenávistné či nepokrokové názory "podivínů" – smažou, v rámci budovaní "nového krásného světa". A my holt budeme nuceni prožít další dobu temna už naprosto naplno.

 

Lidé holt budou muset opustit svoje sobectví a pohodlnost, svůj poklidný konzum věcí a zážitků, a bude třeba, aby začali opět trochu myslet a vzájemně spolupracovat, on to totiž  nikdo jiný za ně neudělá.

Nikoliv "umlčování" (cancel způsoby), ale pouze vzájemná diskuse (viz aktuální příklad zde, web autora s blogem) a snaha o pochopení, kdo skutečně je tou pověstnou "žabou na prameni", je jedinou naší šancí. Bez vzájemné spolupráce, rehabilitace zdravého rozumu a přiměřenosti práv různých skupin i přiměřenosti různých reakcí na problémy (Ruska, massmigrace, snahy o vysokou roli států, politiku masivních dotací, neregulace finančních trhů a bank, růst byrokracie Bruselu, atd.) to prostě nepůjde.

To jediné je naprosto jasné.

 

Napsal

Pavel Sedlák,

jako svůj osobní názor.

 

 

Připomínky k věci (hlouposti a výkřiky mažu) můžete napsat na můj FB (zde).

Případně lze domluvit setkání a polemiku i osobní, viz mail v úvodu stránek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malé zamyšlení.

25. 10. 2020

 

motto

O těchto věcech (viz následující text) jsme během studií diskutovali už koncem 80.let, uzavírali jsme tehdy sázky, zda nás tento problém stihne ještě zasáhnout, nebo zda budeme poslední "starou" generací, která stihne dožít postaru, než tento průšvih nastane. Nebyli jsme si totiž jisti, jak rychle se problém bude vyvíjet.

 

No, jak se píše v Bibli:"Jděte a množte se."

Už to samo přece dokazuje, že Pánbůh (asi) neznal "exponenciální růst", kdy v každém generačním kroku zvýšíte množství populace. Je tedy jasné, že jako lidstvo jsme jednou museli dosáhnout planetární saturace.

A v takovém "přelidněném prostředí" se dobře šíří choroby, což je základní regulační mechanismus přírody (doprovází ho i zvýšené psychické patologické změny projevů populace, obecně rostou i zdravotní potíže takové populace, například u lidí viz nárůst rakoviny a dalších chorob, příroda má své nástroje regulace a my lidé jí i zdatně v tomto pomáháme).

Tedy jde o zcela zákonitý vývoj, který logicky vede k vrcholu tohoto dramatického oblouku.

Před problémy šlo dosud stále historicky "utíkat jinam" (dobývat nové země, nová teritoria a nové zdroje surovin i pracovní síly), ale dnes už nelze, protože planeta je saturovaná, její možnosti jsou až na naprosto nehostinné části, pro lidský život ne příliš vhodné, naplněny.

Nyní tedy přichází rozhodná chvíle, kdy je poprvé v historii

nutné změnit koncept chování lidí, jinak přijde zákonitě 6.vymírání druhů (zde).

 Georgia Guidestones je žulový pomník postavený v roce 1980 v Elbert County ve státě Georgia ve Spojených státech. V mnoha jazycích (arabském, židovském, hindu, ruském, v egyptských a babylónských znacích, řečtině, španělštině a angličtině) hlásá tato poselství (autor monumentu je neznámý):

Udržujte lidskou populaci pod 500mil obyvatel v trvalé rovnováze s přírodou.
Snažte se o moudrou reprodukci pro zlepšení kondice a rozmanitosti.
Spojte celé lidstvo novým (*jednotným) živým jazykem.
Vládněte vášni - víře - tradici - a všem věcem s rozvahou a rozumem.
Chraňte lidi a národy spravedlivými zákony a spravedlivými soudy.
Nechte všechny národy si vládnout, řešení vnějších sporů provádějte u světového soudu.
Vyhněte se malicherným zákonům a zbytečným úředníkům.
Udržujte rovnováhu osobních práv se sociálními povinnostmi.
Važte si  pravdy - krásy - lásky, těchto synonym hledání veškeré harmonie.
Nebuďte Zemi rakovinou - Nechte prostor přírodě.

 

Ano, možné řešení nabízí i "lidsky přízemní" otázku, kdo to vše řídí a jak (za lidstvo), kdo může a třeba bude manipulovat tím, aby on přežil a jiní třeba nikoliv.

Teorií je vícero, od finanční oligarchie až po satanské motivy (až po nikdy na lidech nevyzkoušenou modifikovanou mRNA vakcínu, zde, video smazané z YT o novém typu vakcíny, která nepodává člověku oslabený virus – vektor – ale vakcínu s genetickou informací – šablonou – nutící lidské buňky vyrábět oslabený, modifikovaný virus; co když dojde k chybě a buňka vyrobí něco, na co lidský imunitní systém nedokáže nalézt obranu?), ale to vše vlastně ani není tak podstatné (okultní rovinu tohoto problému vynechám, viz Babylonský systém, vcelku seriozní video o tomto úhlu pohledu na současné problémy viz odkaz s cz titulky zde).

 

Je zřejmé, že existují dvě základní možnosti řešení – dobré a špatné.

To špatné by sázelo na vyhubení části populace, pro zachování současných způsobů "života lidí" a především moci současných vládců (a pojedeme historicky "nanovo", dalších 2000 let stejným stylem válek, kořistění zdrojů, atd.).

To dobré řešení by znamenalo zásadní změnu chování lidstva, ale tím i ohrožení moci současných vládnoucích elit (finančních, korporátních a jiných bossů).

  

Jde tak dnes o mnohem zásadnější spor, než se zdá.

Nemoc Covid, aneb vir "s coronou" typu2,  je možná záměrně – možná nezáměrně – vypuštěným "akcelerátorem" dění, ale toto pouhé urychlené vyvolání takzvané "velké padesátileté krize", která (jako vždy) "promaže dluhy a zkoncentruje moc", tento základní spor nevyřeší (*víc o tom blog hned níže).

Buď nastoupí totalita (veliké omezení možností mas lidí, jejich svobod, veliká kontrola společnosti třeba i s pomocí nových technologií a informací ukládaných trvale o každém člověku – viz níž blog o Snowdenově knize Permanent Record, u nás k dostání v knihách Dobrovský – víc o tom seriózně např. také vědecká studie, zveřejněná na BBC, zde), nebo se vydáme cestou změny životního stylu, změny vzdělávání, změny hodnot a hledání harmonie vnitřní i vnější (třeba harmonického a nikoliv predátorského způsobu chování k jiným živočišným druhům a přírodě jako takové), změna stylu celého lidstva.

Jde o cestu nevýslovně složitou, protože svět je rozdělen na několik částí s různým stupněm vývoje, některé státy jsou i nábožensky fundamentálně orientované, atd. Tyto problémy by mohly dospět k řešení pouze buď pod ohromným tlakem (hrozící zkázy), nebo pod dlouhodobým konceptem pomoci a postupné modernizace, což je práce na staletí.

Sami si tipněte, která z těchto dvou možností je pravděpodobnější .-) .

 

Ale je jisté, že pokud dnes nezačneme opravdu seriózně studovat možnosti změny našeho způsobu života, tak dnešní "covid panika" nám při pohledu na problémy příštích třiceti budoucích let přijde možná jen jako "lehký vánek", který se zvedá na počátku veliké bouře. Stále tu je i nebezpečí, že "akcelerátor" Covid bude zneužit lidmi v pozadí k posílení jejich moci, tedy nikoliv k pokroku světa.

 

Napsal

Pavel Sedlák

 

 

 

BONUS

 

časopis Šifra - fluorem ke zdraví, nebo k autismu?

Česká vědkyně publikovala ve švýcarském vědeckém časopise výsledky svého dlouhodobého výzkumu. Podařilo se jí prokázat souvislosti mezi účinky nadměrných koncentrací fluoridů a vznikem autismu.

Za posledních padesát let se zvýšila celosvětově frekvence diagnózy s názvem poruchy autistického spektra téměř padesátinásobně. Tento nárůst je zaznamenán ve všech vyspělých zemích světa. Nevíme, proč k němu dochází,“ prohlásil v zářijovém rozhovoru pro server Vitalia.cz vedoucí lékař Dětského a dorostového oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Pavel Theiner.

Odborníci hovoří v souvislosti s autismem doslova o epidemii.

V Česku se k očkování coby příčině autismu přiklání například známá praktická lékařka Ludmila Eleková. Její zájem o problematiku vyvolaly potíže jejího vlastního dítěte. "Můj syn měl patologickou reakci na očkování. Tři dny neutišitelně plakal, měl horečku, špatně spal, nepil a měl veliký rudý otok na zadečku. Byla jsem čerstvě atestovaná lékařka, ale nevěděla jsem, co se děje. Syn to odnesl ,jenom‘ hyperaktivitou, agresivitou, lehce zhoršenou imunitou a alergií na kravské mléko."

Vakcína je upravený virus, bakterie nebo toxin, podávaný do těla spolu se stabilizátory a solemi hliníku pro zesílení reakce. Jako konzervant pak slouží například rtuť.

Když se Ludmila Eleková ponořila do studia, dozvěděla se, že přídatné látky, hliník a rtuť, mohou způsobit poškození v mozku a s ním spojený autismus, hyperaktivitu, dyslexii, sníženou imunitu či nejrůznější alergie. "Zjistila jsem, že to, co se na medicíně učí a co my lékaři říkáme pacientům nebo co se píše běžně v tisku, je jen půlkou pravdy, někdy dokonce úplná lež," řekla v jednom z četných rozhovorů lékařka. V povídání pro Šifru před třemi roky upřesnila: "O očkování jsem ani přinejmenším nepochybovala, ale případ mého syna mi otevřel oči. A z pravdy se mi udělalo nevolno."

Problémy a podezření nejsou samozřejmě jen v Čechách. V roce 2016 se svěřil se svou neblahou zkušeností například slavný oscarový herec Robert De Niro. Dříve býval zastáncem vakcín, ale svůj názor změnil poté, co se jeho syn stal autistou. ...herec se domnívá, že o problémech způsobených očkováním se nemluví záměrně. Jedním z důvodů je podle něj to, že by pravda mohla ovlivnit objemné finanční toky ve farmaceutickém průmyslu.

O tom, že nemluvil jen tak do větru, svědčí i to, co nastalo, když se herec rozhodl prezentovat na svém filmovém festivalu Tribeca snímek Vaxxed, jenž pojednává právě o problémech způsobených očkováním. Ač se chystal herec uvést film živě, nakonec snímek bez vysvětlení z programu stáhl. Stihl pouze vyzvat diváky, ať si film obstarají na internetu. Někdo mu zřejmě důrazně vysvětlil, že tudy cesta nepovede.

Faktem je, že hlavní zdravotnický proud na jakékoli negativní zmínky o vedlejších účincích vakcín vždy reaguje tvrdě, až hystericky.


Zřejmě nejzásadnějším zjištěním celého výzkumu je, že fluorid v kombinaci
s volnými kationty hliníku zesiluje patologické symptomy autismu.

"Podle převládajícího konsenzu za autismus mohou jak genetické dispozice, tak vlivy okolního prostředí. Mezi rizikovými vlivy je zmiňován i fluorid, ovšem neurotoxické účinky těchto solí kyseliny fluorovodíkové stále nejsou obecně uznávány. A to přesto, že stále více indicií ukazuje na jejich zřejmou toxicitu," vysvětluje vědkyně, co bylo motivem práce, jejíž výsledky byly zveřejněny ve švýcarském vědeckém časopise The International Journal of Environmental Research and Public Health neboli Mezinárodním časopisu pro výzkum životního prostředí a veřejného zdraví.

Magazín v září publikoval jejich článek Chronic Fluoride Exposure and the Risk of Autism Spectrum Disorder, v překladu Chronické působení fluoridů a riziko poruch autistického spektra. Jak napovídá název, profesorce Strunecké se podařilo najít souvislosti mezi účinky nadměrných koncentrací fluoridů a vznikem autismu.

Fluoridace pitné vody ve spojení s širokým užíváním fluoru v průmyslu i medicíně odstartovaly aplikaci této látky do životního prostředí v bezprecedentní míře. V této souvislosti je velmi důležité zmínit fakt, že vysoký výskyt autismu se projevuje právě v zemích, které provádějí fluoridaci vody, nebo v místech s nadměrným výskytem fluoru. V rámci vědeckého výzkumu navíc přibývá studií, které upozorňují na nežádoucí účinky vyšších dávek fluoru na lidské zdraví. Některé výzkumy dokonce naznačují, že by vyšší příjem fluoru mohl mít negativní účinky na vývoj mozku.

 

 

 

 

 

 

Od událostí 11.září "k Velkému resetu",

plánu globálních elit na změnu všech pravidel

fungování západní i světové společnosti.

 

11. 9. 2020

(drobná aktualizace 1. 10. 2020 v mém komentáři, je zřetelně označena)

 

zdroj: Asiatimes.com, zde (placená sekce)

autor: Pepe Escobar

 

Výrazně kráceno, volný překlad (nově česky také zde).

 

Celá hysterie "planetární karantény", která povýšila Covid-19 na postmoderní úroveň černého moru, byla odhalena, například zde a zde, čerpáním z vysoce respektovaného původního zdroje z Cambridge:

original Cambridge source

Poučení o veřejném zdraví, získané

z účelového nadhodnocování úmrtnosti na Coronavirus (*SARS Coronavirus typ 2).

Souhrn:

In testimony before U.S. Congress on March 11, 2020, members of the House Oversight and Reform Committee were informed that estimated mortality for the novel coronavirus was ten-times higher than for seasonal influenza. Additional evidence, however, suggests the validity of this estimation could benefit from vetting for biases and miscalculations.

The main objective of this article is to critically appraise the coronavirus mortality estimation presented to Congress.

 

De facto řízená demolice velkých částí globální ekonomiky umožnila korporačnímu kořistnickému kapitalismu na celém světě vydělat nevýslovné zisky zničením zhroucených podniků.Nic z toho není náhodné.

Například před více než rokem, ještě před vytvořením - privatizovaného - týmu Behavioral Insights, se britská vláda velmi zajímala o "ovlivňování" chování ve spolupráci s London School of Economics a Imperial College. Konečným výsledkem byla zpráva Mindspace.

Ta byla hlavně o behaviorální vědě (*vědě o chování lidí), ovlivňující tvorbu politiky a především o zavedení neo-orwellovské kontroly populace (*ovlivňování myšlení a rozhodování od racionality k strachu a nepromyšlenému, reflexivnímu - automatickému - konání "v panice").

Mindspace představoval úzkou spolupráci mezi Imperial College a společností RAND se sídlem v Santa Monice. Aneb: Autoři absurdně chybných počítačových modelů (*úmrtnosti), které napájely (*nadhodnocováním možných obětí nemoci Covid-19, jak doložil článek z výše citovaného respektovaného Cambridge zdroje) paranoiu "planetární karantény", pracovali ve spojení s nejlepším think-tankem, spojeným s Pentagonem.

Ve studii Mindspace zjistíme, že "behaviorální přístupy zahrnují myšlenkovou linii, která se pohybuje od myšlenky autonomního jedince, který činí racionální rozhodnutí, k "situovanému" rozhodovateli, jehož chování je automatické a je ovlivněno "volbou" životní prostředí."

Klíčovou otázkou tedy je, kdo rozhoduje, co je ono (*nátlakové) "výběrové prostředí" (*které potlačí racionalitu do automatického reflexního chování)?

Ve svém současném stavu je celé naše prostředí podmíněno Covid-19.

Nazvěme to "nemoc" - a to je víc než dost (*silný impuls) na to, abyste krásně nastavili "lék": agendu Velkého resetu pravidel společnosti.Velký reset

byl oficiálně zahájen počátkem června Světovým ekonomickým fórem (WEF) - přirozeným prostředím lidí z Davosu. Jeho koncepční základna je něco, co WEF popisuje jako platformu strategické inteligence:

"dynamický systém kontextové inteligence, který umožňuje uživatelům sledovat vztahy a vzájemné závislosti mezi problémy a podporovat informovanější rozhodování".

Je to tato platforma, která
podporuje komplexní prolnutí a vzájemné pronikání agendy "Covid-19" s agendou "čtvrté průmyslové revoluce" - konceptualizováno to bylo v prosinci 2015 a ve futuristickém scénáři WEF's choice.

Jedno nemůže existovat bez druhého.

To má naznačit v kolektivním ne-vědomí – přinejmenším na Západě –, že pouze postup schválený "zúčastněnými stranami" WEF je schopen vyřešit výzvu Covid-19.

 


Plán "The Great Reset" (Velké změny - resetování - pravidel) je nesmírně ambiciózní a zahrnuje více než 50 oblastí znalostí a praxe. Propojuje vše od doporučení obnovy ekonomiky po "udržitelné obchodní modely", od obnovy prostředí až po re-design sociálních smluv.Tlukotem srdce této matice je - co jiného - platforma pro strategické zpravodajství, která doslova zahrnuje vše:

Udržitelný rozvoj, globální správu věcí veřejných, kapitálové trhy, změnu klimatu, biologickou rozmanitost, lidská práva, genderovou paritu, LGBTI, systémový rasismus , mezinárodní obchod a investice, (vratkou) budoucnost odvětví cestovního ruchu, agendu potravin, znečištění ovzduší, digitální identity, blockchain – digitální měny postavené na této sw architektuře, 5G sítě, robotiku, umělou inteligenci.

Nakonec pro bezproblémovou interakci těchto systémů platí pouze plán A typu "vše v jednom": Velký reset - to je zkratka pro Nový světový řád, který byl vždy zářivě vyvoláván, ale nikdy nebyl implementován.

Neexistuje žádný plán B.

 

"Dědictví" Covid-19

Dva hlavní aktéři Velké obnovy jsou
Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda WEF, a výkonná ředitelka MMF Kristalina Georgieva. Georgieva je pevně přesvědčena, že "digitální ekonomika je velkým vítězem této krize". Věří, že velký reset musí nutně začít v roce 2021.

House of Windsor a OSN jsou hlavními výkonnými koproducenty.

Mezi hlavní sponzory patří britská ropná společnosti BP, společnosti Mastercard a Microsoft. Je samozřejmé, že každý, kdo ví, jak složitá geopolitická a geo-ekonomická rozhodnutí jsou přijímána, si je vědom toho, že Schwab a Georgieva jen recitují scénář. Nazvěme jeho autory "globalistickou elitou". Nebo, v poctě Tomu Wolfovi, jim říkejme "Páni vesmíru".

Schwab předvídatelně napsal mini-manifest Great Reset. O měsíc později rozšířil naprosto klíčové spojení:
"dědictví" Covid-19.

To vše bylo podrobně popsáno v knize, kterou napsal spolu s Thierry Malleret, který řídí globální síť rizik WEF.

Covid-19 je popsán jako produkt, který "vytvořil velký rušivý reset našich globálních, sociálních, ekonomických a politických systémů".

Schwab líčí Covid-19 nejen jako báječnou příležitost, ale také jako "skutečného tvůrce" nyní již nevyhnutelného resetu (*pravidel celé světové společnosti).Takže toto je – opět – ultimátum:
"Jste s námi nebo proti nám",

děsivě připomínající náš starý svět z 11.září.

Buď prý budou agendy "Velkého resetu pravidel" nastoleny v míru – přičemž celé národy budou poslušně dodržovat nové pokyny navržené partou samozvaných mudrců novoplatonické republiky, nebo to prý bude chaos.

Tyto dva obrázky nepocházejí z článku - dokládají, že jde o myšlenky přímo papouškovaných dogmat, stanovených kolem r.2010 Rockefellerovou nadací ve vydané studii o světové spolupráci či růstu chaosu, nacionalismu, rasismu, atd. Druhý obrázek porovnává dvě vybrané strategie - silné a slabé řízení (svislá osa) a slabou či silnou nadnárodní spolupráci (adaptaci) - pouze silná strategie "politického a ekonomického řízení" a vysoké spolupráce prý vede k řešení - "Clever Together" (Chytře spolu).

Zdroj zde.

 

 

Zda se toto "okno příležitosti" – Covid-19 – uskutečnilo jako pouhá náhoda,

nebo vzniklo záměrně, zůstane již provždy velmi živou otázkou.

 


Digitální neo-feudalismus

Osobní setkání Davosu v příštím roce bylo odloženo na léto 2021. Virtuální Davos však bude pokračovat v lednu se zaměřením na Great Reset.

Již před třemi měsíci Schwabova kniha naznačila, že "čím více bude každý ochromen globální paralýzou, tím více bude (* prý všem) jasné, že
věcem nikdy nebude DOVOLENO vrátit se k tomu, co jsme (*my, běžní lidé mimo elity) považovali za normální".

 

Před pěti lety Agenda OSN 2030 - kmotr velkého resetu - již trvala na vakcínách pro všechny pod záštitou WHO a CEPI, kterou v roce 2016 společně založila Indie, Norsko a nadace Billa a Melindy Gatesových.

Načasování nemohlo být vhodnější pro notoricky známé "pandemické cvičení" Událost 201 v říjnu loňského roku v New Yorku, kdy Centrum pro zdravotní bezpečnost Johnse Hopkinse spolupracovalo s - kým jiným - WEF a Nadací Billa a Melindy Gatesových. Mediální vrátní nedovolují podrobnou kritiku Gatesových motivů, protože je sami financují.

...

Důležité je především "okno příležitostí", které nabízí Covid-19 a které mimo jiné podporuje rozšíření toho, co jsem dříve popsal jako digitální neo-feudalismus - nebo algoritmus, který pohlcuje politiku.

Není divu, že politicko-ekonomické instituce od WTO po EU a Trilaterální komisi již investují (*na dluh veřejných rozpočtů – peněz občanů z daní, dluh ohromně narůstající a krytý pouze falešnými penězi, pardon tiskárnami centrálních bank - viz např. zde) do "omlazovacích procesů", což je kód pro ještě větší koncentraci moci.

Osudný proces, započatý před 19 lety (* špatně vyšetřenými událostmi 11.září - zde), vedl k lživým válkám a záměrnému rozsévání chaosu, následně k ekonomickému poklesu západního "ostrova", krizi r.2008, k tištění dalších peněz a tvoření nových konfrontací (*od Středního východu a severu Afriky, až po Gruzii či Ukrajinu), namísto spolupráce a rozvoje, o což se například snaží čínský projekt nové Hedvábné stezky. Pokud "Velký reset" nabídne oddálení tohoto poklesu "západního ostrova", bude asi nadšeně vítán různými slintajícími skřety, ve prospěch 1% nejmocnějších.

 

Poznámky v závorce, označené * jsou moje osobní doplňky původního textu Pepe Escobara, většinou jen zpřesňují význam.

 

 

Moje poznámka k článku:

Jak říkal můj oblíbený US akademik prof. Anthony C. Sutton, média v této hře hrají roli kouřové clony:"Sem se dívejte, jak demokratické státy zápasí o blaho lidí s autoritáři "v zuřící hybridní válce" (*viz russiagate, nyní doloženě lživé, viz Skripalové a jiní otrávení nejjedovatějším vojenským toxinem ale přesto přeživší, viz podivné dotace různým levicově-radikálním hnutím v USA, massmigraci v Evropě, atd.), a hlavně se nedívejte jinam, kde se děje to opravdu podstatné".

Mladí lidé se z povahy svého rebelujícího mládí rádi postaví za zdánlivě bohulibé myšlenky, které slyší na školách a v hlavních médiích, a ani je nenapadne, že jsou zneužíváni k rozbití starého pořádku, a že budou prvními, kdo na novou globální kontrolu moci doplatí (viz text BBC zde, o konci střední třídy a vznikající dvoutřídní společnosti velmi chudých a naopak malé skupině extrémně bohatých lidí).

Holt se zdá, že materiální blahobyt zatemňuje mysl víc, než pracovní tábory minulých režimů (to je volná citace Solženicyna, na západě dík uveřejněným knihám nejznámějšího vězně Stalinových gulagů, a jeho slavného a k USA kritického projevu na Harvardu v USA v 70.letech, kdy například i V. Havel psal svou práci "Moc bezmocných", o post-totalitě a auto-cenzuře).

 

...

 

Ke Covidu doporučím video se Soňou Pekovou (Covid byl vytvořen v laboratoři), nebo aktuálně rozhovor s kardiologem Pirkem (o nadhodnocování infikovaných už ale píší dokonce i NYTimes, zde, česká verze zde).

 

Podle textu NY Times provedli vědci kontrolu PCR testování ve třech státech USA, a ukázalo se, že až 90% "pozitivních lidí" by mělo být negativních, protože příliš citlivé kultivace virů (40 cyklů namísto 30 cyklů) zachytily i "mrtvá rezudia" virů, tito lidé neměli být umísťováni do karantény, podniky neměly být uzavírány.

V přepočtu na den na celé Spojené státy by namísto 45.000 lidí infikovaných za den mělo být správně 4.500 lidí, pokud by se výsledek kontroly přepočetl na celé USA.

 

kardiolog Pirk:

Otázka: Čím si vysvětlujete, že v poslední době jsou denní přírůstky nakažených koronavirem na milion lidí v Česku výrazně vyšší než v sousedních zemích, proti Německu je to až čtyřnásobek?

Odpověď: Souvisí to s tím, že jsme zavedli hned na začátku tak drakonická opatření. Díky tomu jsme první vlnu neměli tak hroznou. Ale už tehdy jsem říkal, že když tady ten virus je, tak ho prostě musíme prodělat (*POZN.: Angela Merkelová od počátku hovoří po poradě s odborníky o tom, že "coronavirovou typ 2" virózu prodělá až 70% populace, většina s žádnými či mírnými příznaky, chránit je třeba hlavně ohrožené skupiny; to samé říkali i naši epidemiologové, viz iDNES z března r.2020: virus můžeme jen zpomalit, aby se nezahltila zdravotnická zařízení, zastavit ho nelze..., snad časem oslabí, dodávala již zmíněná Soňa Peková, což dokládaly i německé studie, viz můj první "covidový blog" níž - což se dnes ale potvrzuje i v zemích bez přísné karantény). ...A upozorňoval jsem, že přijde druhá vlna. Měl jsem pravdu, přestože nejsem odborník, že země nebo oblasti – třeba v úvodu zmiňovaný New York – je dnes vysmátý, zatímco my jsme byli vysmátí předtím.

Ovšem musí se také říct, že u nás to dobře dopadlo také proto, že máme podstatně dostupnější zdravotní péči, než mají obyvatelé New Yorku. To se nedá vůbec srovnat. Ve Spojených státech to šlo dolů rychle a teď to jde nahoru. Mě ale zase tak moc nezajímá, co se děje v New Yorku, mě zajímá, jak to probíhá tady, protože tu žiju. Brát si proto vzor odněkud, kde to probíhá úplně jinak, není správné.

Zaplaťpánbu u nás ty průběhy jsou většinou lehké. Souhlasím s epidemiologem Jiřím Beranem, který to řekl překrásně, že čím více mladých lidí lehkou formu této chřipky prodělá, tím větší a pevnější bude bariéra, aby se nenakazila potom ta ohrožená část populace, zejména v zimě, až nastane to chřipkové období. S tím souhlasím.

 

Z článku na Echo24 (zde) – údaje do soboty 12. 9. 2020 ukazují, že poměr počtu infikovaných k počtu hospitalizovaných se neustále snižuje, 12. 9. bylo hospitalizovaných z infikovaných nejméně od března, 2.18%.

 

 

Aktualizace 1. 10. 2020:

Podíl hospitalizovaných na celkovém počtu pozitivně testovaných

je k úterku (30. 9. 2020) zhruba 2,9 procenta.

V nemocnicích je 976 infikovaných, což je sice víc než pětinásobek počtu ke konci srpna (víc než pětinásobně na 202 vzrostl také počet lidí ve vážném stavu), ale zatím jde stále o scénář "A", ovšem komplikovat by to mohly karantény zdravotnického personálu nemocnic.

Z asi 1000 hospitalizovaných pozitivních pacientů má 42 procent z nich lehký průběh a není u nich potřeba žádná specializovaná léčba. Nemáme ale dostatečný počet lůžek následné péče, tyto lidi nechtějí zpět například v domovech seniorů apod., uvedl ministr zdravotnictví Prymula (zde).

 

 

Virus bude všude, má cenu se chránit? Vyzkoušejte si, proč to má smysl.

iDNES, 10. března 2020

Když se virus tak jako tak rozšíří, proč vůbec dělat nějaká opatření?

Na tuto otázku odpovídá jediný graf (*rychlého vs. zpomaleného šíření). Pro jednotlivce může být jedno, zda onemocnět zítra nebo za měsíc. Ale z pohledu zdravotního systému je rychlý nárůst nakažených extrémní hrozbou.

Zpomalit (* nikoliv zastavit!!) šíření nákazy je důležité pro zdraví všech, aby nebyla překročena kapacita zdravotního systému.

/ * v současnosti je ve vážném stavu v nemocnici 65 lidí, což pro české zdravotnictví absolutně nepředstavuje problém, a jak mnozí lékaři dodávají, na jiné nemoci se u nás umírá víc a média o nich každý den neinformují; na běžnou virózu má pak protilátky také asi 70% populace, většina je týden doma a nemoc sama překoná... /

 

Merkelová: Koronavirem se může nakazit 70 procent Němců

11. 3. 2020, Novinky, ČTK

Novým typem koronaviru by se v Německu mohlo nakazit 60 až 70 procent obyvatel, což je až 56 milionů lidí. Na tiskové konferenci to s odvoláním na odborníky uvedla německá kancléřka Angela Merkelová. V prvním veřejném vyjádření k situaci kolem koronaviru vyzvala Němce, aby se během nadcházející epidemie chovali solidárně s ohroženými skupinami obyvatel.

/ * Přesto se novináři každý den horlivě "podivují", že roste počet infikovaných, aniž by brali v potaz informace odborníků a počty skutečně vážně nemocných, v souvislostech nejen hrozivých ekonomických a společenských důsledků přehnaných opatření, ale také v souvislostech mnohem vyšších počtů úmrtí na jiné – pro nás "již běžné" – choroby. /

 

 

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Dlouhodobé následky existují u malé skupiny vážně nemocných, a podle autora nejsou specifické pro covid virózu, obdobné následky vznikají podle něj i při jiných vážných infekcích (lékaři je znají, zatím tedy nenasvědčuje nic tomu, že by právě Covid způsoboval hromadně nějaké druhotné skryté dlouhodobé postižení orgánů).

...existují tři typy reakce imunitního systému. 1. Od nejslabší (kdy nevzniká imunitní paměť, ochrana), 2. Přes BUNĚČNOU IMUNITU (vzniká ochrana, ale testování je tak náročné a drahé, že ho nelze provádět, nikdo tedy neví, jak se imunizuje obyvatelstvo, odvozovat to lze až statisticky za delší období - po silné vlně přichází propad šíření, proto jsme na tom asi nyní hůře, kvůli slabé první vlně), 3. Vytváření protilátek (odpověď imunitního systému, případně podpořená vakcínou), tu lze testovat hromadně.

Zabránit je třeba explozivnímu šíření (větší nálož viru by měla za důsledek rychle rostoucí počet vážně nemocných), běžné šíření viru naopak nevadí. Podle autora je počet úmrtí na chřipku asi 1000-1500 ročně, což covid viróza zatím u nás nedosahuje.

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha, napsáno v srpnu 2020, Lidové noviny - zde.

 

(* K datu 17. 9. 2020 – Pacientů v těžkém stavu je 91, o deset víc. Opravdu máme všichni "zalézt do bunkrů", nebo stačí běžná hygienická opatření a ochrana rizikových skupin?)
 

 

...

 

Jaké nové nástroje dohledu a kontroly asi nabídne například 5G síť "internetu věcí" (napráská na vás "inteligentní" lednice vašemu lékaři, že v noci jíte salám?), opravdu nás spasí auta na elektřinu, která ráno všichni dáme do zástrčky, a zákaz chovu krav, protože prý prdí metan, zatímco pole namísto organických hnojiv posypeme fosfáty chemických koncernů? A jak dlouho ty baterie v autech vydrží, po kolika letech se budou měnit? A jak si povede půda na polích, ošetřená fosfáty, jež vyhubí veškeré drobné organismy v půdě, například při zadržování vody?

Nový zelený úděl, Covid-19, dluhy kryté falešnými penězi a možná i samotná EU jsou dost dobře (jak říkají Britové v případě svých kampaní "Hajly Lajkly" - vysoce pravděpodobně) možná nástroji rozkladu a nikoliv prosperity. Ale lidé se bojí Ruska, Číny, a namísto investicí do ekologie a místního zemědělství raději dají peníze do zbraní, za potlesku médií. Bush, Obama, Trump nebo Biden, US vojenský rozpočet neustále roste, k astronomickým úrovním až 750mld usd ročně, navázané "satelity" US-Britského obchodního impéria elit (eufemismus pro oligarchy) je poslušně následují.

Obrázek - proč asi tolik vadí Trump, snahám globalistů...?

A školy učí naše školáky, že pravdu naleznou na serverech EU ověřovačů faktů, novodobých lidových info-milicí. Neskutečné, čeho jsme se dožili. Materiální blaho vede k sobeckému rozkladu společnosti, plýtvání, hloupostem, lžím a touze po moci. Chybí nám duchovní rozměr, který ve středověku zdiskreditovaly církve, kupčící se strachem spíš než šířící lásku. Evropa bude muset znovuobjevit svou duchovní a mravní sílu, jinak dopadneme opravdu velmi zle.

 

 

 

 

 

 

 

Česko-německý spisovatel a žurnalista Tomáš Krystlík

o Benešovi, dekretech a špinavé politice proti Aloisovi Eliášovi.

 

2. 8. 2020

 

hlavní zdroj: zde

 

motto

Moudrý je ten, kdo ví, že nemá patent na rozum. Moudrým se stává ten, kdo dokáže naslouchat jiným a umí také pozorovat svět okolo sebe.

 Víc o tomto textu, vycházejícím ze slov připisovaných králi Šalamounovi, zde.

 

Česko-německý spisovatel a žurnalista Tomáš Krystlík je autorem množství článků a esejí, zaměřených na otázky československých dějin, česko-německých vztahů a vysídlení německého obyvatelstva ze Sudet po druhé světové válce.

 

Emila Háchu hodnotím kladně. Tento čestný člověk, vážený soudce a odborník na správní právo, jsa již v důchodu, se podvolil naléhání druhých a stal se prezidentem.

Věděl, do čeho jde, že s vysokou pravděpodobností bude v budoucnu za to pykat,

ale obětoval se.

Prezident ani vláda ale zcela bezmocní nebyli. Pokud to čeští historici tvrdí, lžou, protože s výjimkou obrany, zahraniční politiky, financí a hospodářství zůstaly všechny ostatní vládní resorty v rukou české protektorátní vlády. Hácha i vláda prosadili mnoho užitečných věcí, dokonce i proti vůli Němců. Ti chtěli udržet českou autonomii v rámci Německé říše, aby neměli s Čechy problémy, a tak zasahovali zcela minimálně a nepřímo.

To ovšem také znamená, že
oba české cikánské koncentráky v Letech a v Hodoníně u Kunštátu, kde lidé umírali na nakažlivé choroby a podvýživu, nejen vznikly odhlasováním příslušného zákona v parlamentu druhé republiky, nýbrž měly po celou dobu své existence český personál a byly hlídány českými četníky.

Podvýživa zadržovaných byla způsobena

enormním kradením potravin personálem táborů a četníky.

Pozdější transporty Cikánů do německých koncentračních táborů na Východě zařizovaly a organizovaly české úřady. Německo je převzalo bezúplatně, protože protektorát byl součástí Říše. I všechny perzekuce Židů na území protektorátu až po transport do ghetta Terezín včetně taktéž organizovaly české úřady. Ale na transporty z terezínského ghetta dále již české úřady vliv neměly.

 

/ Moje pozn.: Například tábor v Letech byl zasažen epidemií, což německé úřady považovaly za vážný problém, proto zasáhnuly, tábor byl zrušen, přeživší obyvatelé byli zasláni do koncentračních táborů v Polsku. Není tedy pravda, že šlo vždy o rozhodnutí české protektorátní vlády, ale je pravda, že tuto neudržitelnou situaci v táboře zavinila česká správa tábora i přímo místní četníci, kteří kradli jídlo vězňům z už i tak bídných dávek. /

 

Přísně vzato, domyslíme-li si důsledky, Hácha a jeho vláda abdikovat nemohli.

Co by se stalo? Nacisté by zcela určitě chtěli udržet i nadále současný smírný stav v protektorátu, kde sabotáže prakticky neexistovaly. Koho by ale Němci do české vlády přijatelné pro obyvatelstvo protektorátu sehnali? Nabízeli se čeští fašisté, kteří ale byli mezitím bojkotováni samotným protektorátním obyvatelstvem i úřady jako nepřátelé českého národa. Vláda z nich složená by nic proti vůli národně semknutého obyvatelstva neprosadila. To Němci i protektorátní vláda dobře věděli. Čeští fašisté byli též zuřivě nacionalističtí, takže nutně byli skrytě protiněmečtí, což by přineslo k chaosu ještě další komplikace.

Kdyby Němci otevřeně sami převzali moc v protektorátu, bylo by po české autonomii, která byla mimochodem větší než za Rakouska-Uherska, a Češi by se zcela určitě začali vzpírat. A to Němci potřebovali ze všeho nejméně.

 

 

Benešovi se protektorátní vláda v čele s ministerským předsedou Aloisem Eliášem a prezidentem Emilem Háchou v určitý okamžik znelíbila svou pouhou existencí, neboť mu blokovala uznání exilové československé vlády s ním v čele z prozatímní na stálou.

Proč by měla vláda Velké Británie uznat československou vládu v Londýně za reprezentantku ČSR, to jest, aby měla stejný statut jako ostatní exilové vlády v Londýně, když v Praze byla jedna vláda s prezidentem a v Bratislavě druhá? K čemu by pak měla sloužit vláda třetí, exilová, londýnská v čele s Benešem? Statut stálých exilových vlád měly, na rozdíl od československé, vlády všech ostatních okupovaných států v Londýně kvůli tomu, že v jejich zemi nebyla žádná vlastní vláda ustavena.

 

Sovětský svaz 18. 7. 1941, měsíc po zatažení své země do války, československou vládu v Londýně plně uznal.

Týž den zrovnoprávnila i britská vláda československou s ostatními exilovými vládami v Londýně dopisem ministra zahraničí Roberta Anthonyho Edena Janu Masarykovi, to jest přestala ji považovat za prozatímní, ale ještě ji neuznala za představitelku Československa coby státu, jen jako reprezentanta jeho obyvatel (*ovšem bez plného demokratického mandátu, vzešlého z řádných voleb).

Vzala na vědomí, podle textu dopisu, sdělení v Benešově memorandu z 18. 4. 1941, že:

"Prozatímnost československé vlády bude napříště pojímána jako vnitřní věc československé demokracie, to znamená, že dnešní československá vláda se hned po válce podrobí ustanovením demokratické československé ústavy".

Tím se československá vláda zavázala, že bezprostředně po válce abdikuje a prezident a vláda se podrobí volbám, což po válce vláda ani Beneš nedodrželi.

Ministr zahraničí Eden ve výše zmíněném dopise též uvedl, že argumenty pro kontinuitu, tedy pro nepřetržité prezidentství E. Beneše, uvedené v Benešově memorandu, jsou "poněkud složité" a že "vláda Jeho Veličenstva si přeje ponechat tuto otázku pro pozdější úvahu ve vhodné chvíli" a "také se nezavazuje, že uznává a bude podporovat stanovení kterýchkoli hranic ve střední Evropě". Tedy k otázce kontinuity nezaujala stanovisko, Mnichovskou smlouvu za neplatnou neprohlásila.Ministerský předseda Eliáš a další členové protektorátní vlády s vědomím prezidenta Háchy udržovali od počátku styk s Benešem v cizině. Eliáš skončil se zasíláním zpráv Benešovi přibližně čtvrt roku před zahájením války s SSSR.

Dva dny po přepadení SSSR, 24. 6. 1941, poslal Edvard Beneš prezidentu Emilu Háchovi a předsedovi vlády Eliášovi pokyn, ve kterém žádal protektorátní vládu, aby "pomohla vyvolat situaci, kdy by prezident – tedy Hácha – mohl odejít".

To by znamenalo i rezignaci vlády, tedy otevřené vypovězení spolupráce Čechů s Říší.

Vláda a prezident tak neučinili, oprávněně se obávajíce, že její a prezidentova demise by vedla k podstatnému zhoršení postavení Čechů v Německé říši a k represáliím.

Beneš se tak ocitl v nepříjemné situaci, protože předtím neustále ujišťoval (*jak se nyní ukázalo nepravdivě) britskou vládu, že vláda v Praze se plně řídí jeho pokyny, čímž směřoval k diplomatickému uznání své exilové vlády v Londýně z provizorní na stálou.

Odmítnutím se zachovat podle Benešova pokynu se protektorátní vláda

a prezident Hácha přeměnili v očích Beneše ve zrádce.

 

 

Na Háchu a ostatní členy protektorátní vlády dopadla Benešova msta až po válce Hácha, byť v té době již dementní, byl zatčen a zemřel bezmocný ve vězeňské nemocnici, kde na něj ležícího na lůžku močili bachaři i vězni; ostatní byli odsouzeni na doživotí nebo k dlouhým trestům odnětí svobody.

Beneš nezapomněl ani na své politické kontrahenty před válkou, nechal odsoudit za spolupráci s nacisty například i Berana, Stříbrného a Gajdu do vězení, navzdory nevyvratitelnému faktu, že se všichni po vzniku protektorátu zcela stáhli do soukromí a skončili s jakoukoli politickou činností.

Eliášovi, byť svobodozednářskému bratru, se Beneš ještě za války pomstil.

Eliáš byl označen krycím jménem Judas – tedy Jidáš – a
s pomocí zfalšovaných podkladů, vyrobených skupinou odborníků britské zpravodajské služby v oddělení M, byl předhozen Benešem gestapu.

Byly zhotoveny tři kompromitující dopisy adresované Judasovi jistou jeho milenkou Annou, která nikdy neexistovala, a postupně odeslány Eliášovi z Chile. Němci dopisy od Anny zachytili, což byl jediný účel výroby těchto falz.

Po prozkoumání oněch dopisů posílaných ze Santiaga de Chile nabylo gestapo přesvědčení, že generál Eliáš udržuje tajnou komunikaci s nepřáteli nacismu, protože dopisy obsahovaly kromě reálií z Eliášova života i fráze a čísla v otevřené řeči, které bylo možné považovat za kódy. Například: "Otec ve středu 17. chytil 75 ryb. Bratr nebyl v pořádku, ale chytil jich 82..., Pečuj o značky a nedělej nic s polskými złotými..., Pletla jsem Karlovi svetr s použitím 14 přaden vlny každým o 60 stopách, i když dvě měla jen 28 stop."

Při výsleších Eliáš popřel, že by nějakou Annu nebo osobu se za ni vydávající znal.

Byl odsouzen za napomáhání nepříteli k trestu smrti. Nebyl popraven hned; za heydrichiády ho zastřelili na přímý Hitlerův příkaz.

 

(Kráceno, víc viz původní článek na PL, viz odkaz pod nadpisem.)

 

Printscreen z YT (zde) - K. Schwarzenberg reaguje smíchem, když mu M. Zeman vyčítá jeho dnešní (*opravdu kontroverzní) postoj k prezidentu Benešovi. Jak německé válečné zločiny za 2.světové války tak i mnichovská zrada spojenců r.1938 byly i z dnešního pohledu vážným porušením mezinárodního práva, jakkoliv při plošném poválečném odsunu Němců ze Sudet docházelo také k excesům, nelze proto ani dnes odhlédnout od původní příčiny těchto následků. Tehdy po válce nebylo možné učinit jiné řešení, než toto plošné řešení, vedlo by to k mnoha jiným excesům na Němcích, atmosféra byla ohromně zjitřená. Tato "předvolební karta" K. Schwazenberga byla tak  jeho velikým omylem.

 

Benešovy dekrety o odsunu Němců rezonovaly i při prezidentské volbě hlavy státu v r.2013, kdy Karel Schwarzenberg prohlásil, že "dnes by prezident Beneš pravděpodobně skončil u Mezinárodního soudu v Haagu", tedy že by prý byl souzen jako válečný zločinec.

Tímto prohlášením K. Schwarzenberg popudil část voličů proti sobě, což pravděpodobně rozhodlo tyto těsné volby ve prospěch M. Zemana.

Šlo o velmi necitlivé vyjádření, těžko dodnes chápat, proč ho K. Schwarzenberg tehdy takto vyhraněně pronesl, navíc šlo o rozhodnutí spojenců – vítězů 2.světové války, "do Haagu" by tak musel pan Schwarzenberg poslat především představitele všech vítězných mocností, což si samozřejmě už v TV říci nedovolil.

Navíc jeho rodina využívala za protektorátu (po dohodě s českou protektorátní správou) vězně z tábora v Letech u Písku, zbídačené hladem a nemocemi, k práci na svém majetku, protože to bylo finančně výhodnější než si najímat běžné pracovníky, aniž by jejich pozůstalé po válce odškodnila, to symbolicky učinil až stát, předraženým výkupem pozemků (vepřína) a zbudováním památníku obětem.

Tento diskusní moment tak výrazně pomohl M. Zemanovi stát se prezidentem ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAČÍNÁ VELKÁ "SKOKOVÁ ZMĚNA" SPOLEČNOSTI?

KAM VEDLO 20 LET LŽIVÝCH VÁLEK SPOJENÝCH STÁTŮ

A JEJICH SATELITŮ, K DOBRU ČI CHAOSU?

A KDO A CO CHCE TÍM CHAOSEM ZÍSKAT?

 

26. 6. 2020

(aktualizováno 17. 7. o návrhy EU, přidány i související volné odkazy s komentářem)

 

hlavní zdroje: zde a zde a zde.

 

 

motto

"Problém s tímto světem je ten, že inteligentní lidé jsou plni pochybností,

zatímco ti hloupí jsou sebejistí."

Charles Bukowski (1920-1994)

 

"Lidé nevědí, co se děje, a nevědí ani to, že to nevědí."

Noam Chomsky (zde)

 

 

Stručný souhrn článku:

Tento analytický článek popisuje kořeny současných problémů ve Spojených státech, které jsou mnohem hlubší, než se na první pohled zdá.

Aktuální problémy US prezidenta Trumpa, který usiluje o znovuzvolení, jsou jednak ovlivněny ohromnou nezaměstnaností (víc o tom v historické paralele k r.1932, kdy vývoj nahrál kandidátovi Demokratů, zde), také kampaní hlavních médií "Russiagate", která se ukázala jako smyšlená (např. M. Flynn byl plně očištěn zde, jistí lidé v FBI se pokusili provést puč proti prezidentovi, víc o tomto přehledně zde).

Navíc USA čelí problémům rostoucího dluhu, kdy také nejde o "běžnou ekonomickou cyklickou krizi", a nové výpady proti Trumpovi ho osočují, že "je v ruské kapse", když odmítá nové obvinění Ruska za vývoj v Afghánistánu - zde (*dnes už je tato fáma vyvrácena zde). Ovšem dík novinám Washington Post, jejich tříleté bitvě s administrativou Obamy, vyšly najevo dokumenty "Afghan Papers", kdy na 400 významných činitelů hovoří o tom, že odpovědní lidé od počátku o válce v Afghánistánu lhali "o úspěších US vojsk" v této válce. USA utratily 1bilion dolarů jen v Afghánistánu (bez započtení rent veteránům války) a "Usáma se musí v hrobě smát, kolik peněz jsme vyhodili z okna za tuto válku", píše WP zde.

SARS-2 nákaza (corona-virus typu 2 způsobující nemoc COVID s akutním respiračním syndromem SARS) prohloubila ekonomické problémy a dluhy z válek po r.2000, problémy jsou ale výsledkem celkově chybné strategie administrativy USA po skončení studené války. Kořeny dnešních problémů leží v rozhodnutí využít období po studené válce, kdy Rusko a Čína byly oslabeny, pro chamtivou hru, kdy se jistí lidé v USA pokusili získat celosvětový vliv.

Hlavní média o těchto věcech mlčí, a USA stále ovládají propagandu, líčící tento příběh ve všech hlavních médiích (i US satelitů) tak, aby USA vycházely jako "obránci demokracie", přitom zamlčují (zde velmi působivý doklad) skryté mocenské motivy těchto událostí - víc o tomto mediálním "tvořivém narativu" zde.

Ale nyní přichází nový výzkum o pádu WTC7 z University of Alaska (viz první hlavní odkaz), který poprvé sahá k samým kořenům všech těch lží. V době nákazy Covid-19 tento zásadní čin US vědců, podporovaný aktivisty a sdružením "US inženýrů za pravdu o 11.září", poněkud zapadl, ale tento můj analytický článek jej používá jako odrazový můstek, kdy lze poprvé dík těmto novým informacím, získaným na vědeckém základě, a dík i dalším historickým i současným pramenům zhodnotit, proč plán USA tak hluboce selhal. Opravdu stačilo, aby Rusko v r.2015 poslalo "pár letadel do Sýrie", nebo jsou chyby odpovědných lidí v USA mnohem hlubší, dlouhodobější a víc principiální?

Je celý ten příběh o současné "ruské hybridní válce", podrývající prý US a západní demokracii, pouze jakousi uměle nafouknutou kouřovou clonou, která má jen zakrýt hluboká selhání lidí v USA (a Velké Británii a v dalších zemích), kteří sešli z cesty práva, aby se pokusili získat neskutečnou moc? Jde jim o vše, a proto budou lhát až do úplného konce, kdy jejich chybná politika ožebračí miliony a miliony Američanů, potažmo i Evropanů? A mohou na tom přicházející US prezidentské volby vůbec ještě něco změnit, kde je vlastně dnes "centrum moci" v USA, jsou Spojené státy ještě vůbec demokracií?

 

 

 

1. VELKÁ LEŽ

 

Každý veliký příběh má své etapy. Příběh západu, a jeho postupně stále mocnějších elit, má více kapitol, které jsem zde na blozích opakovaně probíral.

Dnes se budeme věnovat jeho zatím poslední kapitole, jejíž počátek se začal odvíjet po konci druhé světové války, získal na síle roku 1971, kdy byl dolar odpoután od zlatého standardu, kdy následně po konci studené války začali mocní lidé, ovládající Spojené státy, naplno uplatňovat svou destruktivní moc. Skupina (tehdy celkem ještě mladých, zde) neokonzervativců se – jak doložil US generál Wesley Clark zde – rozhodla, že využije dočasného oslabení svých protivníků (hlavně Ruska a Číny, ale nejen jich), a přeformátuje svět, podobně jako v r.1920 Británie a Francie s pomocí Sykes-Picot smlouvy (viz blog č.1), aby vyhovoval jejich zájmům, tedy touze jistých lidí v pozadí po ohromné moci.

Aby k tomuto kroku mohli tito lidé přistoupit, potřebovali nový a velmi silný IMPULS, podnět, který by pomohl přesvědčit masy lidí, že tito lidé pracují pro domnělé blaho těchto lidí, a nikoliv pouze pro blaho své vlastní a svou osobní touhu po moci.

Takové události se říká  VELKÁ LEŽ.

Tento příběh popisuje ohromnou korupci, která oslabuje moc obyčejných lidí (nejen) ve Spojených státech, a nechává jim pouze dluhy, zatímco zisky kasírují právě tito lidé. Je to příběh lživých válek (viz BBC a třídílný dokument Síla nočních můr - Power of Nightmaries, díl třetí o lžích o Usámovi bin Ládinovi, ZDE) a budování chaosu ve světě (ZDE a ZDE), pro moc malé skupinky nadnárodních elit.

Vše zde dokládám odkazy, a hlavně novým akademickým výzkumem University of Alaska, nejde tedy o nějaké domněnky, ale o sérii vzájemně se podporujících faktů (viz také například zde o válce v Libyi ze seriozního US zdroje).

 

Bylo to právě 11. září 2001,

viz hlavní odkaz o právě dokončeném čtyřletém výzkumu (ZDE video) US akademiků

z University of Alaska,

které bylo použito pro tuto ohromnou "speciální manipulativní operaci".

(* Britové těmto speciálním operacím se skrytými motivy říkali SOE.)

Víc o tom souhrnně ZDE.

 

Akademici nyní svým právě dokončeným čtyřletým rozsáhlým výzkumem dokázali, právě na příkladu třetího spadlého mrakodrapu – WTC7, že vládní komise, vedené jinak obvykle zcela seriozním Národním institutem pro standardy a technologie (NIST), byly ovlivněny, aby neprováděly standardní vyšetřování VŠECH faktů, ale aby byl získán tento manipulativní důvod pro nové války.

(Jak oni, neokonzervativci, psali ve svých dokumentech – viz "Rebuilding America's Defence", koncepci psané od r.1998 – jakýsi nový "Pearl Harbor", což byla svého času událost, která přesvědčila americký lid, že mají vstoupit do druhé světové války, což tehdy Američané do té doby naprosto odmítali; podobně nyní mělo 11.září umožnit vstup USA do válek, jejichž odůvodnění by bez událostí 11.září NIKDY nebylo možné.)

Podrobně o tomto ovlivňování vyšetřování hovoří jak hlavní odkaz výše pod nadpisem (na základě vědeckých důkazů, nikoliv nějakých politických proklamací), tak pak následující osobní svědectví bývalého pracovníka NISTu, který o tom hovoří velmi podrobně, jde skutečně o vysoce zasvěcený pohled na věc "zevnitř" z NIST:

dokument "Postavit se za pravdu" (2016) - ZDE.

 

Představme si, že by takové vědecké zprávy existovaly o nějakých hypotetických událostech například v Ruské Federaci, to bychom o nich slyšeli každý den v hlavních zprávách všech médií.

Pokud se ale tyto (naprosto vědecké a neprůstřelné) důkazy zaměřují na US a britské elity, hlavní média o nich prakticky NAPROSTO mlčí. Velmi zvláštní porušení KODEXů mnoha veřejnoprávních TV od Británie přes Německo až například po Česko. O čem toto mlčení asi tak svědčí?

Vystačí si "aktivisté v médiích" řečmi o "konspiračních teoriích", i v případě zkoumání přírodních zákonů a pádu budovy WTC7? Popřou snad důsledky gravitace, nebo budou donuceni přiznat, že WTC7 bylo zničeno demolicí, a tu nikdo za 5hodin nepřipraví?

WTC7 spadnulo asi 5 hodin po dvojčatech (WTC1 a 2), a každý, kdo má oči, ví pravdu od první chvíle, záznam jeho pádu je na YT od počátku. Že by měli v USA výškové budovy předem podminované, aby je mohli kdykoliv strhnout? Osobně pochybuji, toto je přímý důkaz existující velké lži o událostech 11. září.

Když jsem si minulý týden přehrával záznam večerních Událostí na ČT, ze dne 11.září 2001, bylo i tam množství prvních svědectví, která doporučím všem. Také trasa letounu, který narazil do Pentagonu, je naprosto nesmyslná (270° zatáčka nízko nad zemí, v plné rychlosti, při pilotáži začátečníka, co nedokázal letět ani rovně s malou Cessnou), a například rychlost klesání letadel, která narazila do WTC1 a 2, byla tak ohromná, že prakticky neodpovídala konstrukční pevnosti letadel, navíc nelze akceptovat ani u těchto případů možnou pilotáž začátečníky, to je nesmysl.

U Pentagonu se navíc začátečníkovi nabízela snadná trasa - přímý zásah do střech, dispečeři letového provozu navíc prohlásili, že podle manévrování tipovali, že útočí malý vojenský letoun.

Víc o tomto (opět z YT smazaný) dokument:

 

Obrázek z videa zcenzurovaného na YT - vlevo ohromně prudké klesání u WTC (asi 10.000 stop za minutu), vpravo ohromné pochybnosti profesionálních pilotů o manévru u Pentagonu (zatáčce 270 stupňů několik málo metrů nad zemí prý v rychlosti skoro 800km v hodině aneb 530mil/hod, jde o něco, co nelze provést ani profesionálními piloty), víc viz video.

Ano, běžní piloti "amatéři" takové manévry - jako ten u Pentagonu - opravdu nemohou dokázat, viz mé předchozí blogy a video o testech manévrů pilotů v Itálii, tu trajektorii letu u Pentagonu ani ti nejzkušenější piloti nedokázali v testech zopakovat...

 

Toto vše vedlo k tzv. "válce proti teroru", což byla – naplno bez příkras řečeno – monumentálně (a záměrně) chybná strategie, kdy bylo na západě občanům tvrzeno, že existuje jakési hnutí, které lze porazit, a tím toto vše vyřešit, za pomocí investic do zbrojení.

NIKOLIV.

Jak bylo mnohokrát doloženo, byla to monumentální a záměrná lež.

Tyto války nemohly nic vyřešit, protože neexistovala žádná "světová síť Al Káida", což doložila svědectví mnoha lidí (viz ZDE od BBC).

Tyto skupiny byly něco mezi povstáním, kriminalitou, náboženským fundamentalismem a politikou, byly odvozeny od chudoby v regionech, od mnoha událostí v mnoha arabských i západních zemí (jak jsem už i s odkazy popsal na blozích č.5 a 6)

Jak prohlásil M. Flynn:

"Naše strategie, investovat do více bomb, více vojáků, atd., byla monumentálně chybná."

"Armáda měla být součástí mnohem širší strategie budování ekonomiky

v těchto oblastech, což je práce na léta."

"Já byl součástí té armádní části, ale ta širší strategie nebyla naplněna."

(mírné zkrácení jeho výroků, parafráze bez změny obsahu)

 

A toto byla hlavní vina neokonzervativců a na ně napojených chamtivců  - byznys jménem válka, ohromně vzrostl i jejich politický vliv, dík těm událostem 11.září, jejich moc.

Ale oni nezlepšili postavení lidí ani v jedné arabské zemi.

Naopak, spustili lživé války, jejichž následkem byl pouze růst podporovatelů teroristů a fundamentalistů, což vedlo k dalšímu prodražování válek, až to celé přivedlo USA do krize.

Náhoda či záměr?

Tito lidé nikdy nechtěli udělat NIC pozitivního pro Araby, Ukrajince či Syřany.

To byla ta veliká lež a její pokračování.

Toužili po moci, ziscích, zničení konkurenčních zemí, ovládnutí jejich zdrojů.

"Výsledky" jejich práce vidíme dnes každý den.

 

Výsledkem byly jejich ohromné soukromé zisky,

a ohromné dluhy občanů jejich zemí (privatizace zisků, socializace ztrát),

a krize r.2008.

 

Problém, který tito lidé pomohli za pomoci lží a následných válek vytvořit,

NIKDY nemohl být vyřešen žádnými zbraněmi.

 

Viz:

Michael Flynn, bývalý šéf US vojenské rozvědky DIA (2012-2014), tedy Obamův vrcholný představitel tajných služeb, nyní ve výslužbě,  řekl:

"Jestliže války proti terorismu nepřinesly snížení počtu teroristických hrozeb, ale odhadem jejich zdvojnásobení, pak je něco zcela chybného v naší strategii."

"Investujeme do více bomb, více dronů, více vojáků, ale armáda je jen malou částí celkové strategie, tedy malou (zcela represivní) částí, která má zločince přivést do vězení nebo je zabít."

"Ale pokud současně neinvestujeme do řešení množství dalších otázek, jako je chudoba v těch zemích, příčiny tamních konfliktů, tvoření stabilní ekonomiky, což je práce na léta, pak nemůže dojít ke zlepšení tamní situace. Já jsem byl odpovědný za část vojenského řešení, ale nevidím ty další součásti strategie."

 

The Guardian:

'There is no silver bullet': Isis, al-Qaida and the myths of terrorism

český zdroj: Blisty: ZDE

Panika po útocích z 11. 9. 2001 vedla západní svět k vytváření dezinterpretací o tom, co je to Al-Káida.

Předchozí incidenty bez vazeb na tuto skupinu byly náhle pojmenovávány jako "operace Al Káidy", nyní ISIS. Ohrožení ze strany Al Káidy/ISIS bylo opět podáváno v apokalyptických rozměrech a odpověď podobného rozsahu se jevila být nevyhnutelná.

Ideologické motivy této skupiny byly ignorovány, zatímco působení jednotlivců bylo přehnaně zdůrazňováno: pokud budou zabiti, říkala tato logika, problém zmizí.

Když Obama vysvětluje, jak jeho vláda "poníží a zcela zničí ISIS", popisuje nepřítele jako "čistě a jednoduše teroristickou organizaci".

- To není pravda.

ISIS je hybridem mezi povstáním, separatismem, terorismem a kriminalitou, s hlubokými kořeny v jeho bezprostředním lokálním prostředí.

...tedy v regionálních konfliktech a v geopolitických bojích, které odrážejí to, co se děje v Mosulu či ve městě Rakka, stejně jako ve vládních kabinetech po celé Asii a Západě.

Islámská militantnost zůstává velmi rozrůzněným jevem, jenž nebude zničen eliminací jedné skupiny a o to méně nějakého jednotlivce. Představa, že existuje nějaké zázračné řešení je svůdná a hluboce uklidňující, ale zcela neopodstatněná.

 

 

BL (podle The Sunday Times), 27. 4. 2015:

Britští miliardáři během finanční krize více než zdvojnásobili svůj majetek

 

 

Víc o tomto všem ve skvělém dokumentu

Duch doby - dodatek, čas 20:24 až 49:30 (pointa) – ZDE,

odkaz směřuje přímo na počáteční čas této pasáže

o krutém ekonomickém imperialismu před veřejností skrytých

a nikým nevolených "mocných osob" v západních zemích.

Rozvraty mnoha států, dosazování loutkových vlád, politika nátlaku

a organizování vzpour u neloajálních vlád, nebo dokonce válek,

je zde popsaný celý systém tohoto skrytého impéria,

působícího ve své poslední "globální podobě" od konce 2. světové války.

 

 

Caroll Quigley, Georgetown University,

napsal v úvodu své knihy Tragedy and Hope:

"Síla finančního kapitalismu má další dlouhodobý cíl, nic menšího než vytvoření systému finanční kontroly světa v soukromých rukou, schopného dominovat politickému systému každé země i světové ekonomice jako celku."

 

Jak tohoto cíle dosahují?

 

 

 

 

2. VELKÁ EKONOMICKÁ KRIZE

 

Každý, kdo se někdy pohyboval v obchodě, ví, že ve svobodné společnosti existuje vždy konkurence.

Někdo jiný má dobrý nápad, jak něco vyrábět lépe, levněji při stejné kvalitě, někdo získá dobrou zakázku a obchoduje tam, kde jiní vyjednavači selhali, protože třeba neznali zvyky v jiných zemích, atd.

Kapitalismus ve svých třech částech – výrobní (někdo vlastní továrnu či vyrábí potraviny, apod.), obchodní (někdo obchoduje s výrobky) a finanční (někdo půjčuje jiným lidem peníze, a vydělává na tom) – má tendenci vytvářet "silné hráče".

 

Tedy ti, co uspěli, se snaží ovládnout svůj segment trhu,

snaží se potírat konkurenci, často i nekalými praktikami.

 

To platí nejen pro výrobní a obchodní část (kde se dnes dá odhadnout světové HDP na asi 80bil usd, anglicky 80 trillion usd), ale hlavně pro část finanční (kde se nyní podle ekonomického poradce CIA, pana Rickardse, točí na světových finančních trzích asi 700bilionů us dolarů, anglicky 700 trillion usd).

pan Jim Rickards, 30let na Wall Street, poradce vlády, říká ZDE:

Globální (světové) HDP je podle Ricardse asi 73bilionů dolarů (trilions anglicky). Ovšem na "derivátových" finančních trzích se točí 710 bilionů US dolarů, což nasvědčuje vysokému nadhodnocení různých akcií a jejich derivátů.

Tato bublina je před krachem chráněna už od r.2015 skrytými nákupy (umělým zájmem) centrálních bank, které tajně nakupují akcie a deriváty (také dluhopisy států) a tím oddalují  novou krizi - odstartování prudkého pádu cen - čímž ale ta "bublina" stále roste - nemizí. Až krize začne, bude o to horší.

 

Tato ohromná nerovnováha (9x víc peněz se točí na finančních trzích, než v obchodě a výrobě) mezi výrobně-obchodní částí, a mezi finanční částí kapitalismu napovídá, že právě finanční kapitalismus se stal naprostým hegemonem vývoje západní – hlavně US ale i britské – společnosti.

Pointou tohoto prvního odstavce je znalost,

že svou konkurenci nejlépe zničíte uměle vyvolanou finanční krizí.

 

Víc o tom krátce, česky a srozumitelně třeba ZDE (záložní kopie uložená v pdf - zde).

Tento článek je prvním v češtině, který téma vysvětluje naprosto pravdivě, v soulady se všemi zjištěními (i mého osobního bádání), přitom naprosto jednoduše a pro "obyčejné lidi" (kteří nejsou ekonomy ani historiky) NAPROSTO pochopitelně.

Přitom článek je opravdu fakticky úplný, při veliké stručnosti!!

 

 

 

2.a – NĚKOLIK HISTORICKÝCH INDÍCIÍ.

Víc o tom na mém blogu z r.2018 (část první, zcela nahoře), z něhož ocituji

NĚKOLIK HISTORICKÝCH INDÍCIÍ, které i laikům doloží, že jde o "kruciální" otázku:

 

 

Jediný odkaz v hl. US médiích na první audit v historii Fed po krizi v r.2008:

FORBES, 20. sept. 2011 - The Fed's $16 Trillion Bailouts Under-Reported

 

BLOOMBERG, 11.dec 2011 - Fed’s Once-Secret Data Compiled by Bloomberg Released to Public

 

Konsolidovaný státní dluh Spojených států - v bilionech dolarů (angl. trilions - tn).

Jeho růst začal po 11.9.2001, kdy G.W.Bush ml. odstartoval svou "válku proti terorismu" (ta měla být financovaná celá z výnosů z prodeje tamní ropy, což dávno neplatí).

zdroj Kurzy.cz (zde)

 

 

James Garfield

Roku 1866 bylo v oběhu USA 1.8mld dolarů (50.46 dolarů/na hlavu), r.1867 už jen 1.3mld (44/hlavu), r.1876 to už bylo jen 0.6mld dolarů (14.60 dolarů / na hlavu). Bankéři stáhli dvě třetiny peněz..., r.1886 to bylo 0.4mld (6.67usd/hlavu).

Šlo o pokles kupní síly o 84pct, v průběhu pouhých 20let!! Od r.1876 byly odstraněny všechny stříbrné mince.

 James Garfield, US president (inaugurace 1881, člen Bankovní a měnové komise Senátu) práci finančníků v letech 1865-1881 otevřeně okomentoval zde, následně byl zavražděn:

"Kdokoli ovládá objem peněz v dané zemi, je absolutní pán nad veškerým průmyslem a obchodem… a když si uvědomíte, že celý systém je velmi snadno ovládán, ať už jedním či druhým způsobem (*inflací či deflací aneb řízenou hojností nebo umělým nedostatkem peněz) několika málo mocnými muži na vrcholu, sami přijdete na to, odkud vznikají období inflací a krizí.

 

 

Kdo nejvíc vydělal na 1. světové válce a proč?

Vysoce důležitou odpověď najdete za asi tři minuty ZDE.

 

 

W. Wilson - jeho projevy v souhrnném archivu z r.1913 - The New Freedom (zde).

"Od doby, co jsem vstoupil do politiky," říká Wilson hned v první části po úvodu, "jsem získal soukromě informace, že někteří největší výrobci a prodejci v USA se něčeho obávají, moci tak organizované, záludné, všezahrnující a nebezpečné, že raději hovoří šeptem, když o ní mluví."

Since I entered politics, I have chiefly had men's views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of somebody, are afraid of something.

They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.

They know that America is not a place of which it can be said, as it used to be, that a man may choose his own calling and pursue it just as far as his abilities enable him to pursue it; because to-day, if he enters certain fields,
there are organizations which will use means against him that will prevent his building up a business which they do not want to have built up; organizations that will see to it that the ground is cut from under him and the markets shut against him. For if he begins to sell to certain retail dealers, to any retail dealers, the monopoly will refuse to sell to those dealers, and those dealers, afraid, will not buy the new man's wares.

And this is the country which has lifted to the admiration of the world its
ideals of absolutely free opportunity, where no man is supposed to be under any limitation except the limitations of his character and of his mind; where there is supposed to be no distinction of class, no distinction of blood, no distinction of social status, but where men win or lose on their merits.

I lay it very close to my own conscience as a public man whether we can any longer stand at our doors and welcome all newcomers upon those terms. American industry is not free, as once it was free; American enterprise is not free;
the man with only a little capital is finding it harder to get into the field, more and more impossible to compete with the big fellow.

Why? Because the laws of this country do not prevent the strong from crushing the weak.

That is the reason, and because the strong have crushed the weak

the strong dominate the industry and the economic life of this country.

 

 

 

Milton Friedman, nositel nobelovy ceny za ekonomii, prohlásil:

"FED (US soukromá centrální banka) rozhodně způsobil velkou hospodářskou krizi, snížením množství měny v oběhu o jednu třetinu, mezi lety 1929-1933. Více zde."

 

 

By THE TIME OF ISRAEL staff and AP, 22 December 2017

US President Donald Trump said Friday it was time to focus funds on the US rather than foreign spending, tweeting:

“After having foolishly spent $7 trillion in the Middle East,

it is time to start rebuilding our country!”

Prezidenta Trumpa čekají v r.2018 klíčové doplňovací volby do Senátu, takže poté, co přidal vojákům v rozpočtu dalších +70mld USD (na skoro 700mld za rok) a snížil daně bohatým, tak je opět čas na pár slibů:

Times of Israel píší, že v pátek prezident Trump prohlásil, že nastal čas zaměřit financování raději "dovnitř USA" (na infrastrukturu), než na utrácení v zahraničí, kde prý Spojené státy hloupě utratily přes 7 biliónů dolarů (7 trillion).

 

 

6. 8. 2014 - Ilona Švihlíková: Hra s ohněm.

Podíváme-li se na zahraniční politiku Spojených států, můžeme najít zhruba tři vysvětlení pro kroky od Afghánistánu, Iráku, Sýrie, kontinuálního vměšování v Latinské Americe a v neposlední řadě na Ukrajině, ale i mnoho dalších:

1. možnost: Americká elita, která ovládá zahraniční politiku, je uvězněna ve svém liberálním uvažování, které automaticky předpokládá jako univerzální pro všechny.

Je ahistorická, nechápe kulturní vlivy a dalo by se říci, že je v tomto ohledu "dětsky" naivní.

2. Válka jako řešení - Druhá světová válka byla opravdu oním faktorem, který umožnil následné oživení, jež překonalo Velkou depresi (* r.1929). Nebyl to Rooseveltův New Deal, i když se to tak populárně traduje. Ve fázi nasyceného kapitalismu se opravdu může nabízet cesta masivní destrukce výrobních kapacit pro opětovné nastartování růstu.

 

3. Záměrné vyvolávání chaosu,

tj. zesilování nestability, podpora lokálních konfliktů mimo území USA, které zabrzdí hlavní rivaly – geopolitického a vojenského rivala – Rusko, a ekonomického rivala – Čínu. Zároveň bude možné za dolary (!) financovat nákupy zbraní pro "správnou stranu."

Tímto opatřením USA mohou zabít hned několik much jednou ranou:

- Destabilizují Euroasii a Afriku, přičemž samy jsou dostatečně geograficky vzdáleny.

- Rusku a Číně přidělají hodně starostí tak, aby neměly síly, resp. byly oslabeny pro svůj rozvoj.

- Upevní dominanci dolaru.

- Dodají zakázky svému zbrojnímu průmyslu, neboť vojensko-průmyslový komplex je hlavní páteří americké výroby (a místem, kde se koncentruje vývoj nových technologií).

 

Zopakujme, že Spojené státy nejsou schopny (pokud vůbec někdo je) chaos řídit. Dynamika, síla nezamýšlených důsledků, atd., je příliš silná. Snaží se ale pro sebe získat výsledky těchto procesů a chaos vyvolávat/posilovat tam, kde jim to přijde výhodné pro jejich zájmy.

Tuto třetí variantu považuji v současnosti za hlavní s tím, že předchozí dvě tvoří minoritní části, které se objevují v určitých zahraničně-politických rozhodnutích, ale nejsou celkově dominantní.

Při pokračující eskalaci situace (a to nejen geopoliticky, ale i socio-ekonomicky) se ovšem druhá situace Velké války, nikoliv jen lokálních konfliktů, stává postupně stále pravděpodobnější.

 

 

 

Ve své knize Against All Enemies

si poradce čtyř US prezidentů pro otázky bezpečnosti a terorismu, pan R. A. Clark, postěžoval na vládu Bushe juniora (US neokons), že jejich snaha napadnout Irák v r.2003 je naprosto nesmyslná a neodůvodněná (tedy že jde o válečný zločin), protože neexistuje žádné spojení s Al Káidou a tajné služby i US prezident to dobře vědí (viz text zde). Al Káida (arabsky "báze") byl podle něj seznam ("databáze")  mudžahedínů, vytvořený CIA za války v Afghánistánu. "Světová organizace Al Káida" tedy podle něj nikdy reálně neexistovala, byl to propagandistický blábol US neokonzervativců, a pan Clark na protest proti lživé válce v Iráku (r.2003) opustil administrativu G. W. Bushe juniora.

 

 

Jeffrey D. Sachs, Bostonglobe.com, říjen 2016
The fatal expense of American imperialism

J. Sachs uvedl statistiku:

podle amerického ministerstva obrany z roku 2010, zemi patří k 4999 vojenských zařízení, z nichž 662 je umístěno na území jiných zemí. Ročně řízení těchto objektů a válečné operace Washingtonu stojí asi 900 miliard dolarů, tedy zhruba čtvrtinu všech federálních vládních výdajů.

Nicméně, Sachs poukazuje na to,

že války USA ve svém výsledku téměř nikdy neposloužily

národním zájmům země, a to se stalo téměř pravidlem.

 

 

Crumbling America - Full Documentary (video, 1hod 31min) - ZDE

Dokument o vážně zanedbané infrastruktuře v USA - rozpadající se mosty, neudržované přehrady, zanedbané silnice, rozvody energií, atd., vyžadují zcela akutně podle odborníků asi 2biliony (angl. trilions) USD, pro "pouhé obnovení bývalého stavu", tedy nikoliv pro modernizaci.

 

Spojené státy stála "válka proti terorismu" podle staršího článku asi 5bil USD - ZDE

A report by the Cost of War Projects has claimed that the US spent $4.79 trillion on wars in the Middle East and on the ‘War on Terror’ after the September 2001 terrorist attacks.

The report which is run
by Brown University’s Watson Institute, counted the total budgetary cost of the wars America waged in Afghanistan, Iraq, Pakistan and Syria as well as on counter-terrorism and includes future obligations to spend budgetary money through 2053, estimated future spending on veterans, interest already paid for money borrowed for the war effort and other commitments.

 

 

Česká pozice (LN) 5. 11. 2011 - švýcarská studie, svět kontroluje 147 společností, většinou bank.

Odkaz na pdf.

Studie tří odborníků na složité systémy, Stefanie Vitaliové, Jamese B. Glattfeldera a Stefana Battistona, ze Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu, potvrdila obavy newyorské iniciativy Occupy Wall Street. Dle závěrů švýcarských odborníků 147 nadnárodních společností ovládá 40 procent globální ekonomiky.

Studie švýcarského institutu je první, která se nikoli na základě ideologie, ale empirických dat snaží popsat globální mocenskou síť. Spojuje matematické modely používané pro výzkum přírodních systémů s veškerými dostupnými údaji o korporátních společnostech, aby zjistila vlastnictví nadnárodních společností. „Realita je příliš složitá, a proto je nutné se vyhnout všem dogmatům, ať už konspiračním teoriím nebo volného trhu. Naše studie vychází z reality,“ prohlásil James Glattfelder, jeden z autorů studie.

 

 

Assad pro televizi Rossia 1 (pořad VESTI, odkaz směřuje na video s cz titulky):

„...Spojené státy jsou země, postavená jako politický režim na skupinách gangů. Americký prezident neztělesňuje stát, je pouze výkonným ředitelem společnosti, a za tímto ředitelem stojí správní rada. Rada naopak zastupuje velké americké společnosti, které jsou skutečnými vlastníky státu: jsou to ropné společnosti, výrobci zbraní, banky a další lobby,“ řekl Assad pro televizi Rossia 24. Podle slov syrského lídra je to přirozený výsledek (způsobu) vedení amerického systému.

 

 

červenec 2015 - Někdejší americký prezident Jimmy Carter na Národní syndikátové rozhlasové show Toma Hartmana řekl:

"Spojené státy jsou v současné době oligarchií, ve které systém neomezeného politického podplácení vytvořil kompletní zkázu politického systému, jako odměnu těm finančním přispěvatelům, kteří tuto zkázu způsobili".

"Jak demokraté tak republikáni hledí na tyto podplácející sumy peněz jako na benefit pro ně samotné."

 

 

 

...

 

 

 

2.b – PŘICHÁZEJÍCÍ KRIZE.

 

Současná přicházející ohromná ekonomická krize

přicházela dávno před posledními událostmi "s nákazou" Covid-19.

O tom píše řada odborníků už poměrně dlouho, u nás například M. Šichtařová zde a zde,

v USA například již zmíněný Jim Rickards (35let na Wall Street, poradce CIA pro ekonomické otázky, také viz jeho prorocká kniha Smrt peněz) - například ZDE.

Krize je podle mnoha těchto odborníků uměle oddalována Centrálními bankami více zemí, které skrytě nakupují dluhopisy států, které by nikdo za tak malý výnos již asi nekoupil, akcie firem, jejichž odbyt a perspektiva jsou velikou otázkou (zde):

"Představa, že budou centrální banky vykupovat dluh navěky, je naivní. To není řešení.

To řešení jen odsouvá."

Bublina nereálně vysokých cen na finančních trzích se tak stále nafukuje, dluhy nemizí.

 

 

U nás doporučím skvělý článek o tomto - podle US originálu:

web magazín euro.cz, ZDE - text pana Müllera:

 PŘED KAŽDOU KRIZÍ JE KRÁTKÝ VZESTUP AKCIÍ.

Tamní text vychází z originálního článku s grafy zde.

 

Obr.: historicky naprosto neobvykle vysoké hodnoty DJI přibližně z únoru 2020.

 

Doporučuji najít si na webu třeba Steva Sjuggeruda, který založil poradenskou firmu Thrue Wealth. Steve vysvětluje, že obrovské množství volné hotovosti a nízké úrokové míry přivedou v roce 2017 a 2018 na akciové trhy další tuny dolarů.

Velmi zajímavý postřeh se týká centrálních bank.

Steve upozorňuje, že švýcarská centrální banka nyní vlastní víc akcií Facebooku než jeho zakladatel Mark Zuckerberg. Centrální banky, tedy hráči, proti kterým je i Waren Buffet trpaslík, prostě začaly nakupovat ve velkém akcie (*MOJE POZN.: tím vytvářejí falešný zájem a brání pádu cen vybraných akcií - tím oddalují krizi, to samé dělají u dluhopisů států). Nicméně slibuje, že kdo nyní vytipuje zajímavé akcie, může v letech 2017 i 2018 očekávat několikanásobné zisky. Budou se mu hodit, protože:

"...obrovská bublina, kterou (*křivením trhu, skrytými nákupy a tím udržováním cen) nafukují i centrální banky, bude masakr."

Mluví o desítkách let finančního chaosu.

(více čtěte ZDE nebo ZDE, tyto odkazy jsou z textu článku)

Třeba takový Bill Gross, což opravdu není žádný konspirační teoretik, co píše články na obskurní blog pro stavitele bunkrů. Bill založil Pimco, jeden z největších investičních fondů na světě, který spravuje majetek za 1,5 bilionu dolarů. Má přezdívku Bond King a je jednou z hvězd amerického byznysu.

Třiasedmdesátiletý Bill Gross napsal:

"Je pro mě stále záhadou,jak bankovní systém dokáže vytvořit peníze z ničeho.

Podle hrubých odhadů ve Spojených státech (tamní) banky

z tří bilionů dolarů vkladů vytvořily 65 bilionů nekrytého úvěru."

/* V angličtině trilion = česky bilion. /

 

Mechanismus, který Bill popisuje, se nazývá "fractional reserve banking system".

- pravidlo "částečné bankovní rezervy".

/ * Víc o tomto pravidle o fungování bank v úvodní části skvělého dokumentu

Duch doby - dodatek, čas 04:00 až 20:24 ZDE. /

 

...Není to "jen tak" (*z rozmaru), když někdo jako Bill Gross napíše, že centrální banky už dnes nemají ty možnosti, které měly k uhašení finanční krize v roce 2008 (hlavně proto, že úrokové míry jsou tak nízko, že je nelze už dál snížit). A že...

 onen 65bilionový dluh je 3,5krát větší než americký HDP.

"Náš vysoce zadlužený finanční systém je jako náklaďák naložený nitroglycerinem, který jede po hrbolaté cestě. Stačí jedna chyba a přijde exploze"

- píše Bill.

 

Pak všichni držitelé akcií, bondů atd. poběží do bank, jenže tam nic nebude. Pětasedmdesátník Jim Rogers, který s Georgem Sorosem založil Qantum Fund, řekl, že sice neví, kdy k tomu dojde, ale že:

"USA zasáhne 68 bilionový kolaps biblických rozměrů a zlikviduje miliony Američanů."

Na webu najdete další renomované investory a prognostiky, kteří říkají podobné věci.

....

 

 

 

A pak druhý pohled - pokud by bublina zasahující těch asi 700 bilionů dolarů (anglicky 700trillion usd) "prasknula", jaký dopad by to mělo čistě na US banky?

O tom seriozně (fakticky) víc zde:

Podle US odborníků má 5 největších US bank expozici finančními deriváty (krytými jen zájmem na finančních trzích a současně skrytě plnými toxických pohledávek, proto nebezpečnými) kolem 247 bil USD, při souhrnných jiných aktivech asi 8 bil USD.  

- Video je dobré sledovat už v úvodu, kde je seznam držení derivátů, ZDE.

(...co to jsou finanční deriváty, zde)

 

- dopad této ekonomické krize na USA by byl KATASTROFICKÝ.

 

 

 

2.c – SKRYTÝ CÍL FINANČNÍ KRIZE

 

Jenže, finanční krize má i svůj jiný účel.

Zoufalí lidé jsou ochotní odsouhlasit vládám – řízeným z pozadí skrytými elitami – cokoliv je napadne.

A koronavirus toto vše jen umocnil, viz například článek Markéty Šichtařové o cílech společných dluhopisů - jsou primárně hospodářské nebo jde o politické cíle hlubší evropské a nadnárodní integrace, prosazování New Green Deal v Evropě, atd?

 

web-časopis E15 (foto) - JEDNÁNÍ O FONDU OBNOVY, 17. 7. 2020.

 

 

Víc o tom polemicky, ale podle mě dost přesně, viz PL, 17. 7. 2020, ZDE:

V rozporu se základními smlouvami EU se vytvářejí společné unijní dluhopisy, vzniká dluhová unie, kdy ručíme za závazky a dluhy nyní obdarovaných států – a kdy v roce 2058 zaklepe na naše dveře, resp. na dveře našich dětí a vnuků, zahraniční bankovní věřitel a zavelí: "Plaťte!!!" Současně dochází k tichému budování – opět v rozporu s unijním právem – společné rozpočtové a fiskální politiky.

Jde o změnu srovnatelnou s Maastrichtskou a Lisabonskou smlouvou, bez toho, aby do toho mohli mluvit občané a národní parlamenty...

Tento projekt musí premiér, jde-li mu skutečně o klíčové národní zájmy naší země a našich občanů, rozhodně vetovat.

Fond obnovy a rozdělování jeho prostředků je navíc konstruován jednoznačně účelově, v rozporu s jakoukoli logikou a spravedlností, na základě kritéria míry nezaměstnanosti (a nezaměstnanosti mladých), nikoli s ohledem na ekonomický propad států v důsledku pandemie koronaviru.

Je tedy evidentní, že jde o akt, který byl připraven již dříve, a jen se čekalo na vhodnou příležitost, kdy jej vytáhnout na světlo a přistoupit tak k dalšímu utužení evropské integrace, včetně jejího nevratného charakteru právě společným nesplatitelným zadlužením.

Pro státy, které finanční pomoc obdrží, (dluh) splatitelný není, to vidíme na jejich platební morálce a zhoršování všech jejich makroekonomických ukazatelů v posledních desetiletích.

Pochybuji, že pro nás (Česko) takový závazek splatitelný bude.

Kdybychom pak chtěli po vzniku těchto fondů EU opustit,

určitě bychom museli splatit své dluhy i závazky, a to by už nebylo možné.

 

Klíčový summit EU o společných dluhopisech, kdo na tom vydělá? Jaká budou kritéria rozdělování pomoci, zohlední důsledky coronaviru nebo spíš dlouhodobé problémy jižních zemí EU?

Bude mít premiér Babiš sílu tuto zkázu odmítnout?

Foto - Úřad vlády ČR, článek Echo 24, 17. 7. 2020, zde.

 

Pokračování PL, 17. 7. 2020, vyjádření poslance Jiřího Kobzy (SPD), ZDE:

Drtivá
většina občanů, přestože celý život tvrdě pracuje, není schopna z žebráckých mezd vytvářet jakékoli finanční rezervy pro horší doby. A značná část z nich přežívá jen díky zadlužení na celý život, zejména v oblasti bydlení.

Pokud občan řádně pracuje s příjmem, který mu povolí,

aby na konci měsíce jen tak tak poplatil účty, de facto otročí za byt a stravu.

(** ohromné zisky přitom plynou zahraničním korporacím, odvádíme asi 300mld CZK ročně)

Podle mne tak EU členstvím ČR pomohla především sama sobě a svým korporacím využít infrastrukturu, odbornou pracovní sílu a tzv. investiční pobídky k dosažení zisků snů v takových nestydatých objemech, za které by managementy dotyčných firem v kterékoliv skutečné demokracii pozavírali na dlouhé roky.

Tolik proklamovaná "svoboda pohybu osob" totiž jen zakryla dovoz statisíců zahraničních dělníků do montoven (před koronavirovou krizí zde legálně pracovalo 630 000 cizinců), jejichž přítomnost udržuje úroveň mezd na stejně mizerné úrovni vůči např. Německu, jako před 30 lety.

 

 

Víc o tom i na Echo24 Prime -

Lenka Zlámalová - Společné evropské daně jsou tady.

Skvělý článek, přímo trefeno!

Cituji (zkráceně podstatnou pasáž):

Evropská unie zatím žádnou společnou daň nemá. Unijní rozpočet se plní z cel, která se platí v zemi, kde zboží poprvé vstoupí na území Evropské unie. ...Druhým zdrojem jsou příspěvky členských zemí, které se počítají podle síly jejich ekonomik. Z přidané hodnoty, která se v konkrétní zemi vytvoří.

Evropská komise upozorňuje, že na splacení nových dluhopisů to nebude stačit.

Moc dobře si uvědomuje, že členské příspěvky nebudou chtít země zvednout. Už teď po odchodu bohaté Velké Británie odmítaly další bohaté země, které do společného rozpočtu výrazně víc platí, než z něho získávají, příspěvky zvyšovat.

S novou náloží 750 miliard eur dluhů je zřejmé, že zdroje tu nebudou.

Proto Brusel přichází se čtyřmi novými daněmi,

které by měly jít přímo do evropského (rozpočtu).

Daní číslo jedna jsou nové emisní povolenky. Evropská komise by si teď podle návrhu New Generation EU chtěla celý systém obchodování stáhnout pod sebe a peníze za povolenky inkasovat do evropského rozpočtu. Kromě průmyslu a energetiky by se povolenky platily i za emise v námořní dopravě a letectví. ...Brusel očekává, že celkově by emisní povolenky vynesly 10 miliard eur ročně.

Druhou daní má být daň z velikosti firmy. Jakási firemní progresivní daň.
Podle návrhu Evropské komise by ji měly odvádět firmy, které "mají obrovské zisky a výhody z jednotného evropského trhu". ...bude nastavena tak, aby ročně přinesla 10 miliard eur.

Třetí společnou evropskou daní má být něco ve stylu dovozní uhlíkové daně.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). (**eko-daň)

Ročně by měl podle představ Bruselu přinést do společného evropského rozpočtu 5 až 14 miliard eur... Brusel rovnou přiznává, že dovozní uhlíková daň se musí sladit s pravidly Světové obchodní organizace o volném obchodě a dalšími mezinárodními závazky Evropské unie. ...Už dnes jsou dovozní cla za zboží z Ameriky do Evropy dvakrát vyšší než v opačném směru. Není těžké si představit Trumpovu reakci na dovozní uhlíkovou daň na americké zboží.


Čtvrtou společnou evropskou daní má být digitální daň, uvalená na tržby digitálních firem s celosvětovým ročním obratem přesahujícím 750milionů eur. Celkově by měla přinést až 1,3 miliardy eur, ...míří na Google, Facebook, Amazon, Apple. Americké technologické firmy, které velmi často sídlí v Irsku nebo Lucembursku, daňových rájích přímo uvnitř Evropské unie, které využívají k tomu, že ve většině zemí včetně České republiky platí jen minimální daně.

 ...Když s digitální daní na úrovni tří procent tržeb přišla letos v lednu Francie, okamžitě následovala tvrdá odveta. ... Donalda Trumpa rozčílilo, že Paříž chce sahat na peníze amerických firem, na něž přece má právo sáhnout jedině Amerika.Už teď je zřejmé, že ze dvou společných evropských daní jsou přinejmenším dvě neprosaditelné, pokud bude v Bílém domě sedět Donald Trump.

Daň z létání a plavby, stejně jako progresivní daň pro velké firmy ale na odpor zvenčí nenarazí. Amerika i Čína budou nadšeny, že si Evropa dál zdražuje ekologickými daněmi vlastní zboží a ztrácí schopnost uspět v mezinárodní konkurenci.

Společné daně jsou zásadním průlomem v evropské integraci.

V daních má každá země právo veta. Bruselské plány je potřeba mimořádně pečlivě studovat a přemýšlet o všech jejich důsledcích.

Ne povrchně naskočit na vzletné fráze "o zelené revoluci a evropské solidaritě".

 

(* víc viz odkaz výše na plný text článku)

 

Jaká je varianta k společným dluhopisům?

Jedině rozpad eurozóny, která dlouhodobě pro jižní státy nefunguje.

Snaha toto systémové selhání "opravit" tisknutím ničím nekrytých peněz, půjčovaných vládám od globálního bankovního kartelu (ECB ovládá právě tato skupina, viz minulé blogy o pracovní historii její současné šéfky), navíc se společným ručením (falešnou solidaritou, viz životní úroveň Francouzů, Němců, ale i Řeků či Španělů vs. postkomunistických zemí), je přímou cestou ke společnému krachu, vydělají pouze bankéři a evropský byrokratistán, královsky placení úředníci nové levicové, multikulturní a rádoby–ekologické Evropy.


Zoufala snaha udržet tento politický projekt "eurozóny" do poslední chvíle nahrává scénářům o rychlé skokové změně v blízké budoucnosti (viz minulé blogy níž, egyptolog Bárta o sedmi důvodech pádu civilizací - o eurozóně zde, viz i BBC zde).

 

Neviditelny pes, 13. 7. 2020

otázka:

Německo 1. července převzalo předsednictví v Evropské unii. Mezi priority má patřit řešení otázky migrace, ve které mají členské státy být solidárnější Posílí podle vás ještě tlak na ty země, které uprchlíky přijímat nechtějí?

Jan Keller:

Pokud je moje hypotéza správná, příštím rokem (*EU) přitvrdí. Brusel má prostředky, jak nás nutit ke vstřícnosti. Může například souhlasit s tím, že nemusíme brát migranty, pokud adekvátně zvýšíme svůj příspěvek na rozvojovou pomoc. Přitom
za "adekvátní" bude považovat takovou sumu, která by nás hospodářsky zničila. Potom třeba couvne a řekne, že nemusíme platit, když přijmeme migranty, na které nám v prvém roce klidně ještě něco přispěje.

Určitě se v Česku vyskytnou politici, kteří pak začnou tvrdit, že přijetím migrantů za tak výhodných podmínek uchráníme naše potomky před katastrofálním zadlužením.

 

 

...

 

Jsou tu ale i další problémy, kromě dluhů v EU, migrace a "Nového zeleného údělu".

Například prosazování inovací s prvky umělé inteligence - například samočinně řízených aut, vlaků, automatických provozů továren, atd. – aneb průmysl 4.0  – hrozí, že sníží zaměstnavatelnost "obyčejných" lidí, dík nové úrovni automatizace s pomocí prvků umělé inteligence. Jsou současné "politické neziskovky" a snížení úrovně školství dohromady jakýmsi "předstupněm" tzv. nepodmíněného příjmu, víc o tom např. zde?

 

Takže nyní se souhrnně hovoří nikoliv o příčinách problémů, ale o koronaviru a dluzích:

O SPOLEČNÝCH DLUHOPISECH EU v rozsahu 500 - 1000 mld euro (zde).

V USA O PODPŮRNÝCH BALÍČCÍCH v rozsahu 2 - 4 biliony usd (angl. 2 - 4 trillion usd).

O NEJHORŠÍ HOSPODÁŘSKÉ KRIZI OD VELKÉ KRIZE r.1929.

 

Jenže, v každé krizi po konci studené války,

v každé válce po konci studené války,

ti nejbohatší bohatnuli i ti chudší chudnuli.

 


Viz dva zásadní odkazy:

 

Zaprvé tři informace společně...

FinanceTwitter.com (zde):  "Gap", tedy "díra" (vzdálenost) mezi chudými a bohatými dříve - a nyní.

0.7% Rich Population Control 116.6 trilions USD (0.7% bohatých kontroluje majetek 116.6 bilionů US dolarů).

 

Růst příjmů od r.1917 do r.2012 - "hnědě" příjmy 1% nejbohatších, "modře" příjmy "spodních 90%" lidí v USA.

V roce 1971 Nixon zrušil zlatý standard a bohatí začali bohatnout a chudí chudnout, po roce 2000 dokonce příjmy 1% nejbohatších převážily nad příjmy "spodních 90%" a dále stoupají. Vládní dluh USA je dnes asi 21bil USD (odhadněme 105% HDP, a rychle stoupá). Nastalo prudké "ředění měny", tisknutím více a více peněz, které tak ztrácely na hodnotě a dál fakticky snižovaly příjem těch chudších a obíraly o úspory ty šetrné a spořivé.

Víc statistiky OECD - zde, "příjmová nerovnost se vrátila na úroveň roku 1820... "

 

 

A za druhé, článek ČRo z r.2016, prvních voleb US prezidenta (nyní už v archivu):

 

V článku Českého rozhlasu k posledním volbám v USA se píše (zde), originál ZDE.

Tajemství úspěchu Trumpa a Sanderse? Voliči zbavení naděje na americký sen.

Příjmová nerovnost je v USA největší od 20. let 20. století

Jak dále čteme v britském Guardianu, překvapivý
úspěch Sandersovy kampaně odráží frustraci Američanů z prohlubující se nerovnosti ve společnosti. Nerovnost se zvětšuje už několik desetiletí a demokraté proti tomu zatím nedokázali nabídnout žádnou funkční politiku. Příjmová nerovnost je ve Spojených státech největší od dvacátých let 20. století.

Nejbohatší jedna desetina procenta tak dnes vlastní tolik,

co 90 % ostatních Američanů. (viz odkaz z původního článku)

A když se uprostřed finanční krize stal prezidentem
Barack Obama, dosadil opět ty samé ekonomické poradce, kteří prosazovali deregulaci Wall Street
za Clintonovy administrativy.

(POZN.: viz zde - In November 1999, President Bill Clinton publicly declared "the Glass–Steagall law is no longer appropriate", zrušení "odděleného investičního a komerčního bankovnictví" dalo vzniknout systému, kdy pád velkých bank sebou strhával běžné účty občanů a nutil tím vlády k dotacím bankéřům, kteří přestali nést odpovědnost za své špatné obchody, protože si jako "rukojmí" vzali úspory občanů, dříve chráněné právě tím odděleným bankovnictvím.)

Na jejich radu tehdy (*Obama)
zachránil banky penězi daňových poplatníků, na oplátku ale požadoval skutečně málo. Neprosadil žádnou významnější kontrolu finančního sektoru a jen malou pomoc lidem splácejícím hypotéky za nemovitosti, jejichž cena po prasknutí investiční bubliny prudce spadla.

Nejvyšší soud Spojených států také zrušil návrhy na jakákoli omezení sponzorských příspěvků na kampaně politiků. Omezovalo by to podle něj svobodu projevu.
Velké peníze tak mohou dominovat politice bez jakýchkoli omezení.

Z analýzy listu New York Times vyplývá, že více než polovina všech peněz,

věnovaných demokratickým i republikánským kandidátům,

pocházela od pouhých 158 zámožných rodin.

 

 

- Tedy finanční krize přichází spíš pro střední vrstvu v USA a v západní Evropě (viz např. hnutí žlutých vest ve Francii po zdražení nafty), jde o naprosto politickou otázku. Ti super-bohatí totiž v každé krizi i válce dál bohatnou, zatímco ti chudší stále chudnou. To je i případ navrhovaných obřích dluhopisů v Evropě, primárně poslouží posílení moci "dravců", tak jako krize v r.1929.

Proměna ekonomiky příštích 30 let (do r.2050) naznačuje, že mnoho lidí zůstane bez práce. Jenže co pak s nimi?

A jaká bude role států, pokud se nyní naprosto zadluží?

Společné dluhopisy EU se také snaží udržet sen "evropského superstátu", což je ideální zájem opět těch mocných elit v pozadí.

Moc (a odpovědnost) místních národních elit by byla snižována.

Tato krize každopádně roste už asi 40let, nejde o běžnou cyklickou krizi" ekonomiky. Bude mít naprosto zásadní dopad na postavení USA a Británie ve světě s rozvíjející se Čínou, Ruskou Federací a Indií a dalšími státy.

Evropa je každopádně na sestupu své ekonomické důležitosti, viz odhady G7 v r.2050.

 

 

 

 

3. KULTURNÍ REVOLUCE

Od utopií a revolucí povstalých "z bídy" k nové utopii povstalé "z prekariátu",

tedy postavené na deziluzi této nové společenské třídy "bez pracovní perspektivy".

 

Nikdy předtím, natož třeba v r.1989, bych si nepomyslel, že aktivismus "50.let" či  aktivismus totalitních bolševiků r.1917 či nacistické NSDAP, která získala širší podporu pouze kvůli krizi a hyperinflaci r.1922, by mohl získat místo ve svobodné demokratické západní společnosti.

Bolševici chtěli v reakci na průmyslovou revoluci a tíživé podmínky dělníků v továrnách pozdvihnout chudé - zničením bohatých. Nacisté vzešli z finanční krize r.1922, což byl přímý důsledek britské a francouzské chamtivosti a rivality "ukázat Němcům, zač je toho loket", kdy se po prohrané první světové válce Německo – vzhledem také k ohromně nadsazeným válečným reparacím – potácelo v těžké hyperinflaci a chudobě. Navíc od r.1924 zde skupovali za hubičku majetky US super-pracháči, viz Dawes a Young plan (šlo o snahu ekonomicky anektovat Německo, US a britskými obchodně-finančními elitami, za všechny doklad zde, o Rockefellerově Standard Oil, ITT, atd. viz blog č.3 a 4). Nacisté chtěli pozdvihnout německý národ z této bídy a stvořit svět, řízený "čistými Árijci" - vzorem dokonalé německé rasy, která měla ovládat svět. Byla z toho strašná světová tragédie.

Obě hnutí vzešla z bídy, byla skrytě podporována super-pracháči západu, aby se Rusko a Německo (a později i další potenciální obchodní a mocenští konkurenti "západu", viz například 8letá válka Íránu s Irákem) vzájemně co nejvíc poničili (víc viz minulé blogy, jak č.3 až 7, tak pozdější, téma je jedním z hlavních na těchto mých blozích).

 

Nyní přichází třetí vlna jakéhosi "levicového aktivismu",

po dlouhém patu studené války, tedy nová "touha po lepším světě",

tentokrát vznikla poprvé zcela nově v tzv. bohatých západních zemích.

(Nevznikla primárně z chudoby, jako dřív po průmyslové revoluci bolševické hnutí, nebo po prohrané válce a hyperinflaci u nacistického NSDAP.)

 

 

Obrázek vlevo - Velmi obscénní ceremoniál (zde video) otevření nejdelšího evropského tunelu ve Švýcarsku, za přítomnosti špiček EU, plný okultních symbolů, spolu s mnoha podobnými akcemi (v divadlech, pochodech aktivistů, atd.) povzbuzuje spekulace "o satanských motivech" podpory různých "nestandardních" sexualit, od podivně podrobných sexuálních školení malých dětí, až po propagaci "nejednoznačnosti pohlavní orientace dětí" (kluci si mají hrát s panenkami, dívkám se zakazují sukně - zde), atd. Tady došlo k opravdu výrazně podivné slavnosti, oslavě čeho? Jakou podobu získává nová kulturní revoluce v těchto zde zcela oficiálně propagovaných symbolech? --- Vpravo obrázek z Česka (zde), z divadelního prostředí - ojedinělý exces?

 

Víc o tom aktuálně ZDE:

Arcibiskup Carl Maria Vigano přišel o všechno - úřad, pocty, klid, svobodu, a pokud bude ve svých listech pokračovat, možná přijde i o pozemský život. Tak nám to potvrdily zdroje blízké bývalému apoštolskému nunciu USA, který se musí skrývat a žít v anonymitě již od svého prvního šokujícího svědectví.

V novém poselství (mimo jiné) napsal:

"Klidně teď přiznávám, že jsem byl bezvýhradně poslušný autoritám církve. Mnozí z nás si neuměli představit, že by byla hierarchie nevěrná Církvi... Nicméně s odchodem Benedikta XVI., který byl nakloněný 'Tridentu', získaly temné síly svobodu vytvořit "novocírkev" a mnohým spadla maska: synodality, ženské kněžky, demokratizace, pan-ekumenismus, homosvazky, genderové teorie, podpora imigrace, ekologismus... kořeny toho všeho je třeba hledat ve II. vatikánském koncilu. Pokud je budeme hledat jinde, nebude na ně lék..."

"Vyžaduje velkou pokoru uznat, že jsme byli desítky let vedeni v omyl lidmi, kteří ustanoveni jako autority nevěděli, jak dohlížet na Kristovo stádo a chránit ho.
Tito pastýři, kteří v dobré víře nebo dokonce s podlým úmyslem zradili Církev, musí být identifikováni a exkomunikováni. Měli jsme až příliš mnoho prodejných lidí, kteří se více starali o to, aby se zalíbili nepřátelům Krista, než aby byli věrnými jeho církve."

"Tato paralelní církev postupně zakrývá pravou církev,

aby ji nahradila ve prospěch univerzálního náboženství."

"Vyjádření jako nový humanismus, univerzální bratrství jsou hesly filantropického humanismu, které popírá pravého Boha a buduje ekumenický irénismus (* úsilí o smíření, zejm. církevní a konfesionální), který církev jednoznačně odsuzuje. Účelem ekumenických a mezi-náboženských iniciativ není obrátit ty, kteří bloudí mimo Církve, ale zmást a zničit ty, kteří mají stále katolickou víru."

"Tyto snahy jsou triumfem zednářského plánu v přípravě na království Antikrista."

"Modlete se za mne, abych neutekl ze strachu před vlky."

Pokud tuto předem připravenou hru v blízké budoucnosti prokoukne a odmítne hrát i papež František, podle Mons. Vigana bude odstraněn stejně jako jeho předchůdce.
 

 

 

Ale dnes kupodivu opět někteří nejbohatší US a britští podnikatelé...

(*jako v r.1917-1933 v Rusku, například automobilku GAZ pro bolševiky postavili technici od Forda, 1. sovětskou pětiletku designoval celou Fordův architekt Albert Kahn, navrhnul přes 500 továren a zaškolil 4000 sovětských inženýrů, to samé se dělo za Výmarské republiky i od r.1933 už za nacistů v Německu, tedy od r.1924 až do r.1943, investice několika mocných US podnikatelů do Německa byly na tu dobu skutečně ohromné, jen pouhá část z nich odpovídala asi 132mld říšských marek, budovány zde byly s využitím US podniků například rafinérie, chemický a elektrotechnický průmysl, Ford stavěl továrny na motory, to vše se navíc dělo v době ohromné krize v USA r.1929-32, zisk byl přednější!!),

...tedy dnes opět někteří tito nejbohatší US a britští podnikatelé (a jejich nadace) dotují všechna tato nová a na první pohled zdánlivě bohulibá "emancipační" – podle mého osobního názoru ale spíš ve svých reálných výsledcích utopická (*za chvilku hned doložím proč) – hnutí, jako například MeToo (práva slabých žen proti mocným mužům), Black Lives Matter (rasová rovnocennost), dřív šlo také o možnosti adopce a sňatků pro LGBT komunitu (sexuální menšiny - zde), velmi podrobnou sexuální a také multikulturní výchovu dětí na školách (tady jde o národní, rasové, náboženské a sexuální menšiny), ostrakizaci konzervativních "pravicových" postojů (vlastenectví, národní stát jako hlavní ochránce práv jeho obyvatel), ničení soch a nápisů minulosti, které prý již jsou zastaralé (jde až o likvidaci kulturních vzorů), atd.

 

Pohřeb G. Floyda – nad hlavou svatozář (i když to byl drogově závislý zloděj), andělská křídla dokreslují "mediální obraz" mučedníka. Ano, jeho smrt byla zbytečným pochybením konkrétních policistů, ale je podle mnohých zneužívána k úplně jiným účelům (zdroj internet).

Česká wiki:"Floyd měl za sebou kriminální minulost týkající se většinou drogových deliktů a krádeží. Za nejzávažnější trestný čin, ozbrojené loupežné přepadení v texaském Houstonu, byl v roce 2009 odsouzen na pět let vězení. Není jasné, zda zasahující policisté věděli o jeho trestní minulosti a zda to hrálo roli při jejich zákroku."

 

 

"Věřím tomu, že útoky, kterým dnes vzdorujeme, jsou součástí dobře zorganizovaného a skvěle zafinancovaného úsilí, využívajícího rasismu jako meče, který má oslabit naše obranné síly. Jde o zbraň, která má posílit a legitimizovat násilí a zločin a nikoli tedy hledat pravdu. Tyto temné síly se proti nám zformovaly s jediným cílem: násilím prosadit společenskou změnu."

generál Michael Flynn, 29. 6. 2020 (zde)

 

I believe the attacks being presented to us today are part of a well-orchestrated and well-funded effort that uses racism as its sword to aggravate our battlefield dispositions. This weapon is used to leverage and legitimize violence and crime, not to seek or serve the truth.

The dark forces’ weapons formed against us serve one purpose: to promote radical social change through power and control. Socialism and the creation of a socialist society are their ultimate goals.

They are also intent on
driving God out of our families, our schools and our courts. They are even seeking the very removal of God from our churches, essentially hoping to remove God from our everyday lives.

Remember, we will only remain united as “one nation under God.”

Michael Flynn, 29. 6. 2020
 

 

Seznam donátorů pro černošské hnutí Black Lives Matter není přehlídkou typicky např. afrických zemí a společností, dominují v ní společnosti a firmy "kultury dominujícího bílého muže", nyní ale pomalu obsazované nově vychovanými aktivisty z universit (víc o tom od US vysokoškolského učitele, původní profesí právníka, zde, o současnosti a pnutí v USA aktuálně zde).

 

RT, 10. 7. 2020

Trump threatens to defund universities for ‘Radical Left Indoctrination’

President Donald Trump has announced that the Treasury Department will examine
the tax-exempt status of the US’ universities and schools, accusing them of indoctrinating children with “Radical Left” ideology.

“Too many Universities and School Systems are about Radical Left Indoctrination, not Education,” Trump tweeted on Friday. “Therefore, I am telling the Treasury Department to re-examine their Tax-Exempt Status and/or funding, which will be taken away if this Propaganda or Act Against Public Policy continues.”

 

Poklekávání na znamení viny "bílých lidí", USA, obrázek Reuters / Jonathan Ernst  (článek o "anonymním dopisu profesora US university, obávajícího se o ztrátu místa za svůj nesouhlas s tímto", viz anglicky v RT zde).

 

Víc o tomto například Echo24 vyhazovy z práce (NY Times) kvůli nesprávným názorům, klasický novinářský odstup se v redakcích ztrácí a "aktivismus" mladších začíná této oblasti informací dominovat.

 

V počátcích "jistě bohulibá hnutí" se tak nyní zvrhávají "v čistky",

kdy zatím nikoliv fyzicky ale zatím "pouze sociálně"

dochází "k společenské likvidaci" názorových odpůrců.

 

Diskuse se od faktů rychle posunuje k emocím, čímž

diskuse končí, není vůbec možné seriózně argumentovat.

 

Proto tato původně jistě bohulibá hnutí považuji nyní osobně už za čistou utopii,

opět (jak nás historie učí) sloužící pouze zisku některých nejbohatších

západních podnikatelů, začíná to velmi zavánět plíživě nastupující totalitou

 (s finanční západní podporou jako v Rusku 20.let či  Německu 30.let).

 

 

Skvěle o tomto aktuálně v Echo24 Prime (256,-Kč/měs., doporučuji si to minimálně na měsíc zaplatit, jsou zde obecně skvělé články, dobrá žurnalistika).

Ondřej Štindl, Echo24 - Američtí novináři a Havlovi zelináři.

Článek srovnává zelináře za totality (Moc bezmocných z r.1978, napsal V. Havel), jak vystrkuje v totalitním státě za výlohu "ať žije KSČ", aby projevil "loajalitu", s dnešními novináři například v USA či Británii, kteří pokud neprojeví "dostatečnou loajalitu" novým aktivistům za "krásný nový svět" (plný lásky, bez nenávisti, kde neexistuje maminka a tatínek, ale rovnocenní partneři "rodič 1 a rodič 2", se safe space na universitách, s penězi pro každého migranta, kde bílí mužové i ženy poklekávají před jinými rasami, prý z důvodu viny jejich předků na plenění těchto zemí), tak jsou propuštěni - viz aféra NYT, také zde.

Poslední odkaz zmiňuje i politické souboje v USA, hlavně poslední Russiagate, která byla zdatně podporována i Brity, kdy média už přitom delší dobu přehlížejí VELKOU LEŽ o 11.září a následných lživých válkách, o to víc však brojí proti každému, kdo moc nadnárodních super-pracháčů omezuje. Například US prezident D. Trump odstoupil po svém zvolení od korporátních smluv TTIP (Evropa), TPP (Pacifik), od Pařížské dohody o klimatu i od Paktu o migraci, zavádějícího "lidské právo" na migraci z klimaticky problémových zemí.

Křesťané (proti těmto konzervativcům, upřednostňujícím maminku a tatínka, a suverénní národní stát jako základ blahobytu) například hovoří přímo o likvidaci rodiny, o až příliš veliké podpoře "jiných sexualit". Filosofové zase bijí na poplach kvůli míchání kultur (massmigrace prostě historicky nefunguje - nově o tomto zde z Francie, jinověrci v určitém počtu přebírají řízení a dobývají kulturně území, viz například u nás široce publikované texty historika Vondrušky).

Z jedné strany aktivisté, snící o právech pro všechny,

z druhé strany US a britští lobbyisté za globální správu světa

- proti národním státům, a politický spor nové doby je na světě.

 

A do toho blížící se ohromná ekonomická superkrize,

opět vzniklá z chamtivosti určitých lidí po konci studené války.

 

Desítky novinářů nahradí roboti. Budou vybírat fotky a psát titulky - Echo24

 

 

Osobně si nemohu pomoct, ale ty armády různých aktivistů a aktivistek mi hodně připomínají užitečné hlupáky "bolševických i nacistických báchorek" o lepším světě pro vybrané "slušné občany". Co udělají s těmi, kdo mají jiný názor? Odstranění kritické zpětné vazby ve společnosti (například cenzurou názorů) je prvním krokem "do pekel"...

Ovšem tito lidé žijí dnes relativně (jistě ne každý) v dostatku.

Mají přístup ke vzdělání.

Tak kde je hlavní problém?

 

 

ZMĚNY V MYŠLENÍ A VE SPOLEČNOSTI

Zdá se, že pomalý rozpad klasické rodiny, blahobytná lákadla proti úvazkům mladých dam u "usmrkaných mimin", zvlášť když tatík nepatří k těm movitým..., slabá perspektiva do budoucna (automatizace připravuje tyto lidi o práci a hlavně perspektivu), spolu s jistým ohlupováním ze sociálních sítí (viz heslo "digitální demence", způsobující nižší empatii, viz minulé blogy níž), VEDOU KE VZNIKU JAKÉHOSI "NOVÉHO PROLETARIÁTU"...

VZNIKÁ NOVÁ OHROMNĚ VELIKÁ SKUPINA LIDÍ, KTEŘÍ NECÍTÍ ŽÁDNÝ SMYSL ŽIVOTA.

 

Víc o "prekariátu – nové společenské třídě", jak tomu odborníci dnes říkají, ZDE:

Prekariát charakterizuje novou společenskou třídu,

do které patří lidé s nejistou pracovní budoucností.

 

BL, 24. 7. 2015, Studie oxfordské university:

Komputerizací "je ohroženo 45 procent nynějších pracovních příležitostí v USA"

Např. časopis Fortune varuje, že už nyní jsou počítači nahrazována zaměstnání i novinářů, právníků, lékařů, a finančních analytiků. Nejde tedy o likvidaci pouze mechanických zaměstnání. Sdělovací prostředky například zjistily, že počítače s prvky umělé inteligence dokáží lehce samy psát finanční a sportovní zpravodajství, a média tak používají tohoto softwaru v době, kdy trpí finančními problémy v důsledku klesajících rozpočtů.

 

Tito "nezakotvení" lidé jsou historicky vždy ideálním materiálem pro mocné lidi v pozadí, jsou ideálním materiálem pro tvorbu chaosu a nepokojů, k pádu vlád, bohatí pak oberou tyto naivní a hlavně zoufalé lidi o vše, jejich práva, svobody, zdroje, atd.

 

Tito mladí aktivní a současně skrytě disharmoničtí lidé mají sice dostatek "konzumních zážitků" (zde), ale propadají nereálným snům a jakémsi jiném světě, kde by bylo víc spravedlivosti pro všechny.

Jenže situaci v Africe musí vyřešit i tamní lidé, a to nebude snadné,

jen peníze západu problém nevyřeší,

jsou zde ohromné rozdíly ve vývoji i kultuře.

To samé platí pro mnoho dalších oblastí světa, vždy musí něco chtít změnit i místní obyvatelstvo, včetně místních elit. Tento nový západní levicový aktivismus tak bez této oboustranné spolupráce jistě selže, kulturní rozdíly jsou tak ohromné, že jejich změna je "během dvou či tří generací" prostě nemožná.

A je tu další zásadní problém - ti, kdo řídí "z pozadí" politiku vyspělých států, blokují plány na rozvoj zaostalých regionů, výstavby elektráren a podobně, jako kdyby si snažili udržet své výsadní světové ekonomické postavení, raději směřují finance do zbrojení a ničení těch zemí, víc o tom později. Viz Reuters a opuštěný plán výstavby desítek atomových elektráren, r.2016 - zde. Vadilo, že by to vedlo ke snížení sankcí na Rusko a urovnání konfliktu s Ukrajinou, investovat měla i Francie a v USA měl plán vytvořit 1mil nových prac. míst, zaostalé regiony by získaly zdroj energie pro odsolování a zavlažování, kvalifikovaná místa by nalila do tamní ekonomiky mnoho peněz.

Reuters:"The email was titled “TRUMP/PUTIN ME Marshall plan CONCEPT.” ME stands for Middle East. The title, evoking the post-World War Two plan to rebuild Western European economies, reflected the hopes of the plan’s backers that Trump and Russian President Vladimir Putin could cooperate on a project that would boost Middle East economies."

 

A tak se mně osobně opravdu zdá, že tito "aktivističtí" (a v podstatě vše dobře myslící) lidé se spíš hodí "těm nahoře" (super-pracháčům, co jsou mimo kontrolu veřejnosti, všichni ti Rothschildové, Rockefellerové, Carnegieho a Fordova nadace, Sabanovo centrum společně s Brookings Institution, atd. atd.), s jejich "války a zisků" chtivými loutkami a loajálními médii, co nepoznají nebo asi nechtějí poznat ani "demolici WTC7", hodí se jim, aby tito naivní lidé pomohli rozbíjet to, co v různých zemích kupodivu stále ještě funguje.

Osobně tak tomu říkám "třetí světová vlna utopie".

A ti super-bohatí lidé "tam kdesi nahoře" si zdá se opravdu nepřejí, aby se tito lidé na universitách dozvídali, jak se lze z této krize doopravdy a zcela reálně dostat ven - odhalit tu ohromnou korupci a lži, a odstranit vliv na řízení zemí těchto zcela záporných postav "západní kultury", kteří vždy preferují svůj osobní zisk a moc.

 

Historický doklad z 20.let z NY Times novin o této "klice" dnes dokládá jejich hlavní taktiku, pomalou a velmi plíživou nenápadnou práci na jejich cílech, které právě dík té pomalosti jsou běžným lidem skryty.

University o tomto opravdu neučí, to je také výsledek jejich "dobré práce". Jejich hlavní taktikou je naprosté skrytí jejich práce před veřejností, raději připustí nějaký částečný (dočasný) neúspěch, hlavně aby o nich nebyla pokud možno ani jedna zmínka v médiích.

Například schůzka k podvodnému založení Fed r.1910 byla před veřejností naprosto utajována asi dvě desítky let, aby veřejnost nemohla odhalit jejich kartelovou bankovní dohodu. Například TTIP dohoda v r.2016 nesměla být volně studována a měla být utajena ještě 5let po svém přijetí v EU. A např. informace o uskupeních, jako je Trilaterální komise, US Rada pro zahraniční vztahy (CFR) či Bildelberg, byly v 60. a 70.letech prakticky z médií vytlačeny, za dvě desítky let bylo o těchto zásadních uskupeních napsáno asi 70 článků, jak doložil prof.Sutton v Trilaterals over America (ukázku v češtině přináším pod volnými odkazy, v závěru za komentářem).

I takovéto očividné zločiny naprostého potlačování zásadních informací jim naprosto v klidu mediálně procházejí, proč asi? Viz následující citace (z obrázku NY Times).

 

Cituji (20.léta 20.století, noviny NY Times):

"These international bankers and Rockefeller Standard Oil interests

control the majority of newspapers and magazines in this country.

They use this... to club into submission or drive out of office public officials

who refuse to do the bidding of the powerful corrupt cliques

which compose the invisible goverment."

Citace z dokumentu "Vládci peněz", část druhá - ZDE, viz printscreen.

 

"Tito nadnárodní bankéři a podílníci Rockefellerovy Standard Oil (*tehdy dominující ropné firmy mocného Rockefellerova impéria, později obchodovala s nacisty až do r.1943, jak doložil US prof. Sutton) kontrolují většinu časopisů a magazínů v této zemi."

"Podřizují si či vypuzují z úřadů veřejné úředníky, kteří odmítají vykonávat příkazy té mocné zkorumpované kliky, která tvoří neviditelnou vládu (*této země)."

 

V roce 2017 se nechal pan Fauci, dlouholetý významný spolupracovník farmaceutických firem a nyní Trumpův zdravotní poradce, veřejně slyšet, že "tato administrativa bude čelit nečekané epidemii". Ano, je to na videu, velmi zvláštní výrok, když dnes víme co následovalo.

A je skutečně možné, aby některé laboratoře například v Kalifornii nevykazovaly žádný negativní test (tedy 100% pozitivitu všech testovaných na Covid19) při stovkách testování? Například ZDE a zde.

 

Tito lidé bohužel ovládnuli "mediální západní prostor", kousek po kousku,

nenápadně ale vytrvale už mnoho desetiletí korumpují vlády, úřady, tajné služby,

pomalu mění zákony, ovládají instituce jako je Světová banka, US Fed,

evropská ECB nebo NATO, podporují zadlužování států a brání spolupráci,

která by vedla k rozvoji mnoha regionů

a k řešení mnoha i ekologických problémů světa.

 

Oni si ale přejí růst investic naopak do zbrojení, přehánějí hrozby různých států,

dokonce tajně vyzbrojují různá teroristická a fundamentální hnutí (Al Káida, ISIS),

aby pak "naoko" proti nim útočili, a tímto manažerují (řídí) tyto války,

aby trvaly a rostly, pro jejich trvalý zisk.

Oni si nepřejí mír a prosperitu zaostalejších oblastí světa,

vyrostla by jim tak pouze potenciální konkurence.

 

Jde o naprosto zvrácený systém řízení, krytý jejich mediálními báchorkami,

kdy zneužívají mnoha slušných lidí, kteří jsou tak nevědomky "užitečnými hlupáky".

 

 

Víc o tomto v knihách prof. C. Quigley (Georgetown University) a prof. A. Suttona (Stanford). Viz blogy č.3 až 5, kde jsou odkazy a citace, viz komentáře od r.2016.

Víc o tomto všem i ve skvělém dokumentu Duch doby - dodatek. Úvodní část popisuje finanční oligarchii a pravidlo částečné bankovní rezervy, a pak sledujte především hlavní pasáž o této ohromné skryté korupci a nátlaku, viz čas 20:24 až 49:30  – ZDE.

Víc o tomto i v dokumentu Vládci peněz, ZDE a v britském třídílném dok. Síla nočních můr (BBC) ZDE.

 

 

 

 

Několik odkazů z minulých blogů, dokládajících výše řečené,

než zazní pár už opravdu posledních slov ZÁVĚRU.

Mnoho z nich už nefunguje, mnohá vyjádření a videa

už byla smazána, ta hlavní ale zůstávají:

 

 

Novinky, 12. 7. 2020

"Stopadesát převážně anglických a amerických akademiků, spisovatelů, komentátorů, čili veřejných intelektuálů, napsalo
manifest na obranu svobody projevu, jež v divoké americké kulturní válce už zaznamenala mnoho obětí", píše A. Tomský.

 

1. 11. 2015, U.S. kongresmanka na CNN prohlásila otevřeně:

CIA vyzbrojuje teroristy, o kterých Bílý dům tvrdí, že jsou "našimi zapřisáhlými nepřáteli".

Nyní vystoupila i americká kongresmanka Tulsi Gabbard, prohlašující úsilí Washingtonu o svržení Assada jak za kontraproduktivní, tak za ilegální.

Gabbard v následujícím videoklipu (CNN, 8min) obviňuje CIA z vyzbrojování právě těch samých teroristů, o kterých Bílý dům tvrdí, že jsou "našimi zapřisáhlými nepřáteli", že (CIA) říká všechno až na to, že vláda americké veřejnosti lže a všechno by mohlo skončit začátkem nové světové války.

 

DW (komentář a video), 26. 11. 2014

"Přes tureckou hranici proudí každý den mnoho kamionů s oblečením, potravinami, naftou a zbraněmi pro bojovníky ISIL. Kurdští bojovníci nyní oblast monitorují."

 

říjen 2014: The Real News - Who Makes US Foreign Policy?

Bývalý šéf úřadu Colin Powella (který byl ministrem zahraničí v době druhé války v Iráku, 2003), plukovník Lawrence Wilkerson, měl opravdu skvělou pozorovací pozici v samém středu US administrativy, v r.2014 říká:

"USA dnes ovládají oligarchové, kteří disponují obrovským jměním."

Vaše otázka směřuje k tomu, kdo je v současnosti za zahraniční politikou Bílého Domu (za prezidentem a administrativou USA).

Jsou to oligarchové, z oblastí velkého podnikání, jako jsou například potraviny, výroba léků, velké energetické společnosti, podnikání s ropou, nemovitostmi, podobnými záležitostmi.

"Žádná jiná skupina na světě mi dnes nedělá tolik starostí, jako ta, která má zájem na konstantním válečném stavu, která je v pozadí všech válčících stran a vydělává tím obrovské peníze."

A pod tlakem zbrojních firem (Lockheed Martin, Rytheon aneb Vanguard Group) jsme posílali zbraně do Polska, Gruzie a Rumunska a komukoliv jinému kolem. A pod tímto tlakem jsme začali rozšiřovat NATO a takříkajíc jsme "vrazili prsty přímo do ruského oka".

Je mi zcela jasné, proč Putin (na tento tlak) reagoval v Gruzii a proč reagoval na Krymu. To je totiž to, co velké mocnosti dělají, pokud jsou vydrážděny tím, co se děje v tak zvaném jejich blízkém okolí.

 

Lawrence Wilkerson

We made a ton of money off of World War I, and we really didn't contribute a whole lot, if you'll remember. We were only really there substantially for a very short period of time, roughly April 1917 to Armistice Day.

So there is a group that's interested in this kind of thing--and this group alarms me probably more than any other in the world,

...and particularly my own country--that is interested in a constant state of war, or as near a constant state as possible, because they sit behind all the belligerents and make money.

 

 

ConsortiumNews, 1. 7. 2020

On a December 2010 episode of Fox News’ Freedom Watch, John Bolton and the show’s host Andrew Napolitano were debating about recent WikiLeaks publications...

“Now I want to make the case for secrecy in government when it comes to the conduct of national security affairs, and possibly for deception where that’s appropriate,” said Bolton, the former Trump national security adviser.

“You know Winston Churchill said during World War Two that in wartime truth is so important it should be surrounded by a bodyguard of lies.

“Do you really believe that?” asked an incredulous Napolitano.

“Absolutely,” Bolton replied.

“You would lie in order to preserve the truth?” asked Napolitano.

“If I
had to say something I knew was false to protect American national security,

I would do it,” Bolton answered.

 

(* No jo, jenže Churchill to řekl v době války - "in wartimes...", nikoliv v době míru!)

 

 

 

SPIEGEL, 10. září 2015:

America's Oligarch Problem: How the Super-Rich Threaten US Democracy.

Jak super-bohatí američtí oligarchové ohrožují US demokracii.

Tento vývoj podle autora článku negativně ovlivňuje demokratické založení Spojených států, neboť:

Bohatí jsou proti zvýšení daní nejbohatším, brání zvýšení minimální mzdy, posílení systému zdravotní péče nebo zlepšení veřejných universit.

Ačkoliv v krizi v r.2008 neutrpěli za Obamy nejbohatší žádné ztráty a šéfové největších bank získali skvělé prémie i smlouvy na vysoké odstupné, zatímco nejchudší nesli všechny náklady, nejbohatší jsou nyní prostě proti všemu, co by mohlo pomoci 90pct nejchudších ve zlepšení podmínek, v šanci na růst jejich možností.

Tyto postoje betonují rozdíly mezi 1pct nejbohatších, kteří vlastní 90pct zisků, zatímco střední třída se chudým stále více vzdaluje. Podle bývalého prezidenta Jimmy Cartera jsou nyní USA oligarchií s neomezeným podplácením.

I když jsou podle článku Američané více zvyklí akceptovat rozdíly (mezi chudými, střední třídou a bohatými), současné poměry jsou i na Ameriku již neúnosné a americký sen se tak pro mnohé rozpadá.

 

 

Důvěra ve výsledky války proti ISIS byla ale podle N.Y. Times oslabena, zprávy tajných služeb o její úspěšnosti byly zdá se ovlivněny.

 

The Telegraph, 31. srpna 2015:

Oficiální US představitelé potvrzují, že ISIS je stále stejně silný, jako před začátkem US  leteckých útoků.

 

Gorbačov, 12. září 2015:

Rozšíření NATO otřáslo základy evropského řádu.

"Spíše než aby se Evropa rozvíjela v globálním světě, tak se Evropa stala dějištěm politických nepokojů, soutěží se o sféry vlivu a vede se vojenský konflikt," píše politik ve své autobiografické knize Nové Rusko.

Evropa ztratila ve světové politice "svůj hlas", je slabá a politik je přesvědčen, že asi během dvou desetiletí ztratí i ekonomický výkon.

 

Armadninoviny.cz, 7. 5. 2013:

Vypukne v roce 2030 americko-čínská válka o zdroje?

(původní anglický zdroj zde)

Výsledky studie washingtonského think tanku Carnegieho nadace "pro mezinárodní mír".

Podle studie se mají během 15 až 20 let naplno srazit mocenské zájmy sílící Číny na jedné straně a dosavadního vojenského hegemona v oblasti, Spojených států a Japonska, na straně druhé.

 

BL, 24. 7. 2015, Studie oxfordské university:
Komputerizací "je ohroženo 45 procent nynějších pracovních příležitostí v USA"

 

Dle názoru Petra Robejška (28.4.2015, Parlamentní listy)

"...stojí za proxy válkou na Ukrajině rozšiřování EU a NATO, ale také zájem Američanů oslabit Rusko, coby svého potenciálního konkurenta" -  ZDE

 

BRITŠTÍ EXPERTI O VÁLKÁCH OD r.2001:

PODLE NICH ROZHODOVALI NEKOMPETENTNÍ LIDÉ.

Britští experti v několika článcích uvedli (např. ZDE)

Války v Iráku a Afghánistánu byly nejméně efektivní v historii Británie. Daňové poplatníky stály 29mld liber a získali jsme za to jen vzestup terorismu a bezpečnostních hrozeb (ISIL, Tálibán, Al Kajda všude posílily).

Byly řízeny BEZ OHLEDU na doporučení dlouholetých odborníků na regiony Středního východu a severu Afriky, bez ohledu na zprávy a varování tajných služeb. Všechna doporučení specialistů politici ZCELA ignorovali.

Největší strategickou chybou bylo odstranění Saddáma Husajna.

( A nyní Cameron obhajuje dodávky zbraní Saúdské Arábii - zde. )

 

 

Echo24, 9. června 2018

"Totalita plíživě přichází. Z LGBT je vyvolený lid"

Americký konzervativec Rod Dreher (51) přijel do Prahy podpořit české vydání své
knihy Benediktova cesta.

Týdeník Echo s ním hovořil o jeho motivech, proč tuto radikální knihu napsal, kdy došel k názoru, že boj s modernitou je pro konzervativního křesťana ztracený, proč si myslí, že ideologie transgenderu je ještě nebezpečnější než práva pro homosexuály, a jak do toho všeho zapadá vítězství Donalda Trumpa.

Řeknu vám, co byl pro mě impulz začít uvažovat tímto směrem. Když v roce 2015 americký Nejvyšší soud konstatoval, že sňatky osob stejného pohlaví jsou v souladu s ústavou, telefonoval mi jeden známý, americký lékař.
Jeho matka je Češka, katolička, která si za komunistů odseděla šest let ve vězení. Dnes žije v Americe u svého syna a jeho ženy. Stará dáma. A ten lékař mi povídá:

"Mámě to, co se tady začíná dít, připomíná dobu,

kdy do Československa poprvé přišel komunismus."

I mně tehdy ta paralela taky přišla pobuřující. Hned jsem napsal jinému kamarádovi, maďarskému akademikovi, který v 60. letech emigroval z Maďarska do Anglie: Přečti si, co tvrdí jedna stará česká paní. Obratem mi mailoval zpátky:

"Ale přesně tak to je. S manželkou sledujeme zprávy,

čteme noviny – a říkáme si totéž každý den."

Ten maďarský přítel tvrdil, že
v zásadě jde o atmosféru ve společnosti, kdy můžete být zničen, pokud zastáváte špatný názor.

 

 

"Co se zhroutí je spravedlnost", popisují vědci možný vývoj do r.2050.

 BBC:

“But we cannot wait forever to make those decisions.”

Meanwhile, a widening gap between rich and poor within those already vulnerable Western nations will push society toward further instability from the inside.

“By 2050, the US and UK will have evolved into two-class societies

where a small elite lives a good life

and there is declining well-being for the majority,”

Randers says. “What will collapse is equity.”

Tato analýza uveřejněná na BBC ukazuje vědecký výhled do r.2050 – ohromná rizika vývoje západních zemí (ekologická a ekonomická), možný "krach západu" při přílišném rozevření příjmových nůžek, víc ZDE

 

Euro-federalists financed by US spy chiefs

By Ambrose Evans-Pritchard in Brussels

12:00AM BST 19 Sep 2000


DECLASSIFIED
American government documents show that the US intelligence community ran a campaign in the Fifties and Sixties to build momentum for a united Europe. It funded and directed the European federalist movement.

 

 

The European Union always was a CIA project, as Brexiteers discover

Ambrose Evans-Pritchard

27 April 2016 • 8:18pm

Brexiteers should have been prepared for the shattering intervention of the US. The European Union always was an American project.

It was Washington that drove European integration in the late 1940s, and funded it covertly under the Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, and Nixon administrations.

While irritated at times, the US has relied on the EU ever since as the anchor to American regional interests alongside NATO.

 

Například tady v Evropě média jen velmi tiše informují o tom, že šest největších italských bank mělo v lednu 2016 obrovské problémy s toxickými úvěry. Běžná výše je kolem 2-4 procent, ovšem tyto banky měly 17procent toxických úvěrů, což odpovídá asi 200mld eur deficitu, to vše při státním dluhu Itálie přes 135 procent HDP !!!

 

NBCNEWS, 2016:

The CIA in 2012 proposed a detailed covert action plan designed
to remove Syrian President Bashar Assad from power, but President Obama declined to approve it, current and former U.S. officials tell NBC News.

It’s long been known that then CIA Director David Petraeus recommended a program to
secretly arm and train moderate Syrian rebels in 2012 to pressure Assad. But a book to be published Tuesday by a former CIA operative goes further, revealing that senior CIA officials were pushing a multi-tiered plan to engineer the dictator’s ouster. Former American officials involved in the discussions confirmed that to NBC News.

 

Father of Koch Brothers Helped Build Nazi Oil Refinery, Book Says

N.Y. Times, By NICHOLAS CONFESSOREJAN. 11, 2016

The father of the billionaires Charles G. and David H. Koch helped construct a major oil refinery in Nazi Germany that was personally approved by Adolf Hitler, according to a new history of the Kochs and other wealthy families.

The book, “Dark Money,” by Jane Mayer,
traces the rise of the modern conservative movement through the activism and money of a handful of rich donors: among them Richard Mellon Scaife, an heir to the Mellon banking fortune, and Harry and Lynde Bradley, brothers who became wealthy in part from military contracts but poured millions into anti-government philanthropy.

But the book is largely focused on the Koch family, stretching back to its involvement in the far-right John Birch Society and the political and business activities of the father, Fred C. Koch,
who found some of his earliest business success overseas in the years leading up to World War II.

 

 

Velmi ostře napsaný článek v NYT ( ZDE ) zmiňuje např.:

pan Obama řekl několikrát, že "se musíme dívat dopředu a ne zpět", jako by tyto pohledy byly neslučitelné. Ony nejsou. Národ se nemůže posunout vpřed žádným smysluplným způsobem bez vyrovnání se právně i morálně s odpornými činy, které byly autorizovány falešným zdáním legality, vyjádřeným americkými muži i ženami od nejvyšších úrovní vlády až k těm nejnižším.

Jsou to jednoduše zločiny.

Jsou zakázány federálním zákonem, ...jsou také zakázány Úmluvou proti mučení, mezinárodní smlouvou, kterou Spojené státy ratifikovaly v roce 1994 a která vyžaduje stíhání případných mučení.

Není tedy divu, že dnešní zaslepení obhájci se zoufale vyhýbají pojmenování těchto aktů jako mučení, kterým ale tyto akty jednoznačně byly. Jak zpráva ukazuje, tato tvrzení ale selhávají z prostého důvodu: CIA úředníci dříve už připustili, že co zamýšlejí udělat je protiprávní.

Otázkou, na kterou by každý chtěl znát odpověď, samozřejmě je:
Kdo by měl být zodpovědný?

To bude záležet na tom, co zjistí vyšetřování, ale i když je velmi těžké si představit, že pan Obama bude mít politickou kuráž nařídit nové vyšetřování,
ještě těžší je si představit trestní stíhání bývalého prezidenta.

Ale každé důvěryhodné vyšetřování by mělo zahrnovat bývalého
viceprezidenta Dick Cheney, náčelníka štábu David Addington, bývalého šéfa C.I.A. George Tenet, John Yoo a Jay Bybee z právního oddělení, kteří vypracovali to, co se stalo známé jako
memorandum o mučení.

Existuje mnoho dalších jmen, které by měly být vyšetřovány, včetně José Rodriguez Jr., CIA úředníka, který nařídil zničení videokazet se záznamy mučení, také psychologové, kteří sestavili režim mučení a C.I.A. zaměstnanci, kteří tento režim prováděli.

 

Bild, 29.březen 2018 - "Připomínám příklad, protože jsme nyní závislí především na zpravodajských informacích, že to nebylo tak dávno, co britské a americké vlády lhaly celému světu: záměrně lhaly, aby ospravedlnily invazi do Iráku."

"Názor, podle kterého jsou Putin a Rusové zodpovědní za všechno bez pochybností, je otravou myšlenek, která se musí zastavit."

Günter Verheugen.

 

Aktualne.cz, 11. 11. 2019 - Zakládání Domobran by mělo být trestným činem.

Kontrarozvědka tak chce ještě zpřísnit nový zákon, který připravuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj by za členství v domobranách měla hrozit pouze dvousettisícová pokuta.

Před skupinami, které chodí v uniformách, mají své velitele, nosí zbraně a pořádají samy pro sebe cvičení, opakovaně varuje jak ministerstvo vnitra, tak i kontrarozvědka.

Ta nyní navrhuje, aby členství v nich bylo v nejzávažnějších případech trestným činem.
 

 

Summit.news, 15. 9. 2019

San Diego State University Normalizes Pedophilia as a “Sexual Orientation”

Says it could be part of the “acceptance of diverse sexual identities.”

San Diego State University is teaching students that pedophilia could merely be considered to be an alternative “sexual orientation.”

 

 

Šifra, 12.7.2019

Švédský zubař byl vyhozen z práce, neboť odhalil, že 80 % "dětských migrantů" nejsou děti, ale dospělí muži.

Nová Evropa kráčí mílovými kroky ke světlým zítřkům.

Přesvědčit se o tom mohl čerstvě třeba švédský stomatolog Bernt Herlitz, který vyšetřoval zubní chrup migrantům, kteří se usadili ve Švédsku. V roce 2016, během probíhající migrační krize, si všiml, že takzvaní dětští uprchlíci nejsou v 80 % vůbec děti, ale normální dospělí muži. Každý, kdo viděl fotky do Evropy proudících davů, kde bylo minimum dětí, o jeho slovech nepochybuje.

Svoje poznatky sdílel s imigračním úřadem, kde mu poradili, ať o svých zjištěních vypracuje zprávu.
 

 

Pat Buchanan, 17. 5. 2019

Who Wants This War with Iran?

(kráceno)

A year ago, Secretary of State Mike Pompeo issued a MacArthurian ultimatum, making 12 demands on the Tehran regime.

Iran must abandon all its allies in the Middle East — Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, Hamas in Gaza — pull all forces under Iranian command out of Syria, and then disarm all its Shiite militia in Iraq.

Iran must halt all enrichment of uranium, swear never to produce plutonium, shut down its heavy water reactor, open up its military bases to inspection to prove it never had a secret nuclear program and stop testing missiles. And unless she submits, Iran will be strangled with sanctions.

Pompeo’s speech at the Heritage Foundation read like the terms of some
conquering Caesar dictating to some defeated tribe in Gaul, though we had yet to fight and win the war, usually a precondition for dictating terms.

Iran’s response was to disregard Pompeo’s demands.

And crushing U.S. sanctions were imposed, to brutal effect.

 

 

J. Pilger a jeho nový dokument.

J. Pilger je uznávaný US dokumentarista (rozhovor mu poskytují i vysocí bývalí šéfové CIA, apod., má u nich svůj respekt), viz. například jeho předchozí vynikající dokument "Válka proti demokracii", který ve své první polovině podrobně rozebírá nezdařený puč ve Venezuele r.2002, v druhé části se věnuje zemím, jako je Chile, chudým lidem a jejich boji za lepší život, který se ovšem dotýká zisků bohatých lidí ze západu, takže ti tento boj často dehonestují jako "vliv Ruska proti zájmům USA", apod.

Nyní představil nový dokument:

Přicházející válka s Čínou (české znění).

Tam je od času 1hod 33min velmi zajímavá pasáž o US základnách ve světě a jejich skutečné roli, která má vliv i na kontrolu světového obchodu, doporučím toto shlédnout.

Registrace na webu Film Popular je rychlá, poplatek je 200,-Kč ročně, je zde mnoho vynikajících dokumentů.

 

 

O tom, že za "nafukováním hrozby imperiálního Ruska" stojí také snaha lidí v Pentagonu získat pro sebe více peněz daň. poplatníků, píše list Politico.

Perry představil výsledky nedávných odhadů, podle kterého USA vydávají na obranu 7x více než Rusko (598miliard dolarů oproti 84 miliardám), v americké armádě slouží téměř dvakrát více vojáků než ruské (1.400.000 vs. 766tisíc). V arzenálu Američanů téměř šestkrát více vrtulníků (6 tisíc ve srovnání s 1,2 tisíci). A třikrát více stíhaček. Nicméně, uvedl autor, je také pravda, že ve službě ruské armády je dvakrát tolik tanků (15 tisíc proti 8,8 tisícům),ale starších. Reformátoři poukazují, že je absurdní tvrdit, že je americká armáda v potížích, při pohledu na tato čísla.

Připomeňme ještě, že vládní dluh USA je asi 105%,

ruský vládní dluh odhadem 14% k HDP.

 

 

Manifest of Destiny

- dokument o "vyvoleném US národu, který má od Boha právo ovládat...",

...připomíná francouzské sny o vládnutí světu za Napoleona, britské sny na vrcholu britského impéria r.1900, nebo např. izraelské legendy o smlouvě s Jahvem (Hospodinem), kdy "za poslušnost dovolí Jahve svému lidu získávat moc nad jinými národy" (víc historický souhrn zde, v úvodu).

 

 

Bez diskuse a kritiky nemůže uspět žádná správa země, žádná republika nemůže přežít.

To je důvod, proč athénský zákonodárce Solon prohlásil za zločin, pokud se odstoupí od diskuse, pro všechny občany.

To nemám v úmyslu dopustit, v rámci mých pravomocí. Ale v této době studené, nevyhlášené války, vás (tisk a média) chci požádat, abyste vážili "co je zpráva", a "co je zveřejňování informací, které mohou ohrozit národní bezpečnost".

Nechci zavést žádný nový cenzorský úřad, žádné nové stupně utajení, nežádám vás ani o podporu administrativy, vůči jejím možným omylům. Omyl se stává chybou teprve tehdy, pokud ho odmítneme napravit. V naší společnosti smí být utajována jen velmi malá část věcí, souvisejících s národní bezpečností.

Toto vážné dilema nemá žádné snadné řešení. Novináři jsou svobodní, podle prvního a zásadního dodatku ústavy, nikoliv aby zdůrazňovali  především různé malichernosti, dávali veřejnosti "co chce slyšet", ale abyste informovali, poskytovali informace a prostor pro úvahy o našem světě a vztazích v něm.

S vaší pomocí tak i v této nesnadné době zůstaneme tím, pro co jsme byli zrozeni,

tedy svobodnými lidmi.

 

J. F. Kennedy, 27. dubna 1961, Waldorf-Astoria hotel, NY City

promluva k zástupcům médií (významně kráceno, plně zde)

 

 

Gatestone Institute, 3. června 2018:

Osmdesát procent iráckých křesťanů "zmizelo".

Pronásledování křesťanů je dnes horší, než bylo "kdykoli v historii", odhalila nedávná zpráva organizace Aid for the Church in Need. Irák se stal epicentrem "odstranění" křesťanů z historie.

 

 

Novinky, 2017 - Z dokumentů zveřejněných organizací WikiLeaks vyplývá, že CIA má zvláštní hackerskou jednotku, která si osvojila techniky zahraničních protějšků z Ruska a Číny. To znamená, že dokáže po útocích na informační systémy zanechávat jejich stopy a svést tak vinu na ně. Jednotka se jmenuje Umbrage (pohoršení).

 

Intelligence, Policy, and the War in Iraq - By Paul R. Pillar (2006)

The most serious problem with U.S. intelligence today is that its relationship with the policymaking process is broken and badly needs repair.

In the wake of the Iraq war, it has become clear that official intelligence analysis was not relied on in making even the most significant national security decisions, that intelligence was misused publicly to justify decisions already made, that damaging ill will developed between policymakers and intelligence officers, and that the intelligence community's own work was politicized.

As the national intelligence officer responsible for the Middle East from 2000 to 2005, I witnessed all of these disturbing developments.

 

 

BBC, 18. dubna 2017

Jak může zkolabovat západní civilizace?

That economic stratification may lead to collapse on its own, on the other hand, came as more of a surprise to Motesharrei and his colleagues. Under this scenario, elites push society toward instability and eventual collapse by hoarding huge quantities of wealth and resources, and leaving little or none for commoners who vastly outnumber them yet support them with labour.

 

........

 

 

ZÁVĚR

 

Jak to říkal Sutton?

...když se podíváte, jak to funguje, tak tyto konflikty také odvádí pozornost, říkají:"Dívejte se semhle, souboj kapitalistů s komunisty (*nyní s teroristy či vybranými autoritáři) je moc pěkný obrázek právě pro vás a vaše média..."

"...a hlavně se nedívejte jinam, kde se děje to opravdu podstatné."

 

 

Pokud to ale lidé na západě nedokážou, a nenapraví tento stav, budou pak mít bohužel i svůj osobní podíl (každý z nich, kdo se jen vezl na vlně konzumu, nestaral se a užíval si) na tom ohromném selhání, které se na nás nyní řítí.

Mnoho lidí nechápalo, jak mohl kulturní německý národ podpořit takové zlo,

jakým byla nacistická rasová totalita. Pokud to ani dnes nepochopíme, bude to problém.

 

.

 

No, uvidíme.

Příroda si jistě s přemnožením lidí na planetě i s těmito "blahobytnými anarchisty" poradí.

Problém "Covid" naznačil, jak velmi rychlé toto vše může být.

 

Ale nám, co si pamatujeme z totality své sny o svobodě,

se tato dnešní doba nemůže líbit.

Už zas se vyhazují lidé z práce za názor (zde), novináři mizí a nastupují aktivisté, děti jsou převychovávány často proti názoru rodičů (nejen věřících), a naše kultura je pomalu ničena jinověrci.

 

Bojím se, že až dostanou tito mladí "rozum", může být pozdě.

Tedy pro ně samotné, já už tu jistě v té době nebudu.

 

Tak uvidíme, třeba je to nějaká vlastnost nás lidí, že nevidíme, co máme před nosem.

Ale přál bych si změnu, je to už přímo na záchrannou brzdu, už je skoro pozdě.

Nová utopie ve službách ultra-mocných zavání ztrátami svobod, to minimálně.

Kam až to může dojít, to z historie bohužel dobře víme.

 

Napsal Pavel Sedlák,

jako svůj osobní názorový postoj.

 

 

 

 

volně související odkazy:

 

PL, 21.11.2019

T. Spencerová o jalovém impíčmentu Trumpa, Ukrajině a sankcích, a Honkongu.Tereza Spencerová bohužel nedávno zemřela.

 

Asi je čas probrat Hongkong:

...Výčet diktatur, které americké administrativy podporovaly a podporují, nebo je dokonce samy instalovaly a instalují k moci, je dlouhatánský. V západní zahraniční politice hrají lidská práva jen úlohu klacku na nepohodlné, u pohodlných si žádného porušování nevšímáme. A ani sami u sebe, samozřejmě.

A když nyní USA podporují v Hongkongu „prodemokratické“ demonstranty, kteří se místy chovají jak brutální řezníci, tak
jen aby nadělaly Pekingu nějaké problémy navíc. Žádnou touhu po prosazování demokracie bych v tom nehledala. Ostatně, i za britské nadvlády byla „demokracie“ v Hongkongu dost specifická a občané Hongkongu byli v Británii bráni oficiálně jako lidé druhé kategorie a mnozí do Británie ani nesměli.

Je pak už jen cynické, že USA leží na srdci osud demonstrací v Hongkongu, kde policie za ty dlouhé týdny ještě nikoho ani nezabila, a ani nemuknou o Bolívii nebo Chile, kde proamerické vlády zabíjejí demonstranty po desítkách…

Celé je to ze všeho nejvíc pokrytecké a trapné a vypovídá to spíš o Západu a jeho „hodnotách“ než o Číně, která se navíc nikdy do žádných vzletných hesel o lidských právech ani nehalila, a tak je hloupé jí vyčítat zrovna absenci demokratičnosti.

 

 

 

Prvnízprávy, 1. 11. 2019

Syrský prezident Bašár Asad označil amerického prezidenta Donalda Trumpa

"za nejlepšího prezidenta v historii země".

A to protože otevřeně deklaruje své cíle -
například svoji snahu převzít kontrolu nad syrskými ropnými poli, uvedl v rozhovoru se státními televizními kanály v Sýrii.

"Je nejlepší ne kvůli dobré politice, ale protože je nejtransparentnější. Trump přímo říká "potřebujeme ropu, chceme se toho a tamtoho zbavit, chceme poskytovat (*vojenské ochranné) služby výměnou za peníze". Toto je politika USA. Co by mohlo být lepší než otevřený nepřítel?"

Assad řekl pro televizi Rossia 1 (pořad VESTI, odkaz směřuje na video s cz titulky):

"Spojené státy jsou země, postavená jako politický režim na skupinách gangů."

"Americký prezident neztělesňuje stát, je pouze výkonným ředitelem společnosti, a za tímto ředitelem stojí správní rada. Rada naopak zastupuje velké americké společnosti, které jsou skutečnými vlastníky státu: jsou to ropné společnosti, výrobci zbraní, banky a další lobby," řekl Assad pro televizi Rossia 24.

Podle slov syrského lídra je to přirozený výsledek (způsobu) vedení amerického systému.

 

 

 

Nová Republika, 3. 7. 2020

"BEZ TURECKA NEBUDE NATO. BEZ NÁS NEMŮŽETE JÍT NA IRÁN ANI NA KAVKAZ."

...řekl turecký velvyslanec Ismail Hakki Musa při vystoupení před Výborem pro obranu francouzského Senátu, který si jej předvolal, aby vysvětlil, proč turecké válečné lodi mířily na francouzskou fregatu, snažící se zastavit a prohledat loď vezoucí zakázané zbraně do Libye.

Výstižněji už asi nelze vysvětlit, proč Turecku prochází neustálé napadání sousedů. Včetně dvou členů EU Kypru a Řecka, které je dokonce rovněž členem NATO. Podle Severoatlantické smlouvy mají o politice NATO rozhodovat politický a vojenský výbor, které sídlí v Bruselu. ...
Reálně je to ale tak, že o tom, co bude NATO dělat nebo říkat, rozhoduje ve Washingtonu zločinné spolčení, označované jako "Deep State".

Jde o skupinu osob na vysokých místech v orgánech federální správy USA, ve velení ozbrojených sil, a ve všech složkách US zpravodajských služeb,
které jsou napojené nejen na tzv. vojenskoprůmyslový komplex, ale též na největší – kdysi americké dnes nadnárodní – korporace.

To je ta parta, které se nelíbí, že prezidentské volby vyhrál republikán Donald Trump, jež se chtěl s Ruskem dohodnout na mírové spolupráci, a pokusili se jej odvolat na základě lživého tvrzení o ruském ovlivňování voleb.Erdoganův režim pomocí svých džihádistů rozpoutal i válku v Sýrii.

Mnoho let zbraněmi i dalším vybavením podporoval tzv. Islámský stát (ISIL). Rodina tureckého prezidenta Erdogana obchodovala na ropném trhu v Rotterdamu s ropou kradenou v Iráku a Sýrii džihádisty z ISIL.

Nyní turecká armáda na západě Libye fakticky drží u moci džidádistické skupiny, sdružené ve vládě národní dohody (GNA), jejímž jménem na mezinárodní scéně hovoří samozvaný premiér Faís al-Sarrádž.

Turecké lodní konvoje ve velkém vyváží do Libye zbraně

i přes embargo vyhlášené Radou bezpečnosti OSN.

 

 

V červnu se francouzská fregata Le Courbet v rámci námořní operace NATO Sea Guardian, která má dohlížet na dodržování zákazu vývozu zbraní do Libye, pokusila prohledat loď plující pod vlajkou Tanzánie z Turecka do Libye.

Kontrole nákladu zabránily 3 turecké fregaty, které francouzskou loď zaměřily radary protilodních raket. Francie požádala o vyšetření tohoto incidentu Vojenský výbor NATO.

Závěr vyšetřování byl očekávatelně nemastný/neslaný.

Turecký ministr zahraničí Mevlτt Çavuşoγlu na jejím základě

dokonce drze požádal Francii o omluvu.

Těžko se divit, že Francie poté ohlásila, že stahuje své lodě z operace NATO Sea Guardian. Nikoli však ze Středomoří. Tam naopak podle deníku Le Figaro další lodě posílá.

Operovat však již nebudou ani v rámci misí NATO ani v rámci operace IRINI, kterou jako imitaci "vynucování embarga OSN na vývoz zbraní do Libye" provozuje EU.

 

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová označila

hlídkování lodí pod vlajkou EU

za "spolupráci s obchodníky s lidmi a válečnými zločinci".

Vždy se dívají jinam, když pluje turecký konvoj, a místo střežení cest proti pašerákům zbraní nabírají na moři migranty.

 


Obranný spolek proti turecké expanzi ve Středomoří.

Francie spolu s Řeckem, Kyprem, Egyptem a Spojenými arabskými emiráty před pár týdny založila Obranný spolek proti turecké expanzi ve Středomoří.

K tomuto paktu se krátce po založení přidal i Izrael a Sýrie.

Tedy země, které také stojí v cestě obnově Osmanské říše podle Erdoganova záměru. Za neoficiálního člena je počítána i Libyjská národní armáda (LNA), které velí polní maršál Chalífa Haftar, jehož do velitelské funkce ustanovil poslední zvolený libyjský parlament.

Právě v rámci společných akcí tohoto spolku

mají nově působit ve Středomoří francouzské lodi.

Nudit se námořníci nebudou.
Turecko včera oznámilo uspořádání námořního cvičení s ostrými střelbami v mezinárodních vodách u řeckého ostrova Mikonos. Místo cvičení je vzdálené 170 km od řeckého hlavního města Athény. Což je v dostřelu lodních raket velmi krátkého doletu. Podle řeckého serveru pronews.gr bude řecké vojenské loďstvo hlídat, aby Turci necvičili v řeckých vodách ani nestříleli do Řecka. Po podobném cvičení začala v roce 1974 turecká invaze na Kypr. Neutrálnímu Kypru tehdy přišli na pomoc Řekové.

 

 

Wall Street Journal

3. 7. 2020

Americké letadlové lodě Ronald Reagan a Nimitz spolu s doprovodnými loděmi byly poslány do Jihočínského moře k rozsáhlým námořním cvičením, uvedlo vydání the Wall Street Journal.

Konstatuje, že lodě byly vyslány s tím, aby „předaly Číně jednoznačný signál, že nesouhlasí s nárůstem vojenské síly Pekingu v regionu“.

„Cílem je vyslat jednoznačný vzkaz našim partnerům a spojencům, že jsme odhodláni udržovat regionální bezpečnost a stabilitu,“ řekl novinářům kontradmirál George Wikoff, velitel útočné skupiny v čele s letadlovou lodí Ronald Reagan.

Také stojí za zmínku, že dříve Čína oznámila konání vojenských cvičení v období od 1. až 5. července v oblasti Paracelských ostrovů v Jihočínském moři. Poté americké ministerstvo obrany v souvislosti s tím vyjádřilo obavy.

V prohlášení vydaném Pentagonem se mimo jiné uvádí, že oblast, kde se cvičení mají konat, „zahrnuje sporné vody a území“.

 

...

 

AMERIKA V KRIZI - ZDE.

Vysoký počet obětí COVID (7. největší na světě v seriozním srovnání při přepočtu na 1mil obyvatel), rostoucí tendence šíření nákazy (40.000 nových infikovaných denně, většina je samozřejmě bez příznaků vážných zdravotních problémů) a hlavně vysoká nezaměstnanost vytvářejí dohromady výbušnou politickou situaci.

 

Trump hovoří o tom, že Covid nákaza je prý řízena Pekingem, aktuálně se navíc situace v USA zhoršuje, k 25.červenci odhadují až asi 150.000 mrtvých "s COVID infekcí" - zde.

Tyto údaje jsou v USA aktuálně předmětem veliké diskuse, do jaké míry prezident Trump osobně tuto situaci podcenil, viz například zde a zde.

Roste také nezaměstnanost (ze 4% na asi 11%) viz například diskuse zde, což významně oslabuje Trumpovu předvolební kampaň. Některé slabší stránky US prezidenta Trumpa, jako například jistý narcisismus v projevech (nadužívání slov skvělý, báječný, nejlepší, atd.), provokují mnoho jinak mírných lidí ke kritice prezidenta, čehož ráda využívá politická opozice, zde.

Situace v USA se tak stává velmi složitou, z mnoha různých dlouhodobých i krátkodobých důvodů, dluhy, zanedbaná infrastruktura, nedostatečná lékařská péče o chudé lidi, veliké procento problematických skupin obyvatel, nyní nákaza postihující obézní lidi, což je v USA u chudých lidí časté, že se stravují nezdravě ve fast foodech, což vede k vysoké nadváze a tím také k vyšším počtům úmrtí u infekce COVID.

Kritici Trumpa ovšem rádi zamlčují, že v porovnání s Evropou, v seriozním přepočtu na 1mil obyvatel, jsou USA až devátou nejvíc postiženou zemí (sedmou, pokud vynecháme mikro-státy), zde. Tedy nyní jde spíš o dynamiku nových případů, kde USA jsou třetí nejvíc postiženou zemí (za Indií a Mexikem) v počtu nových úmrtí, a hlavně o ekonomické souvislosti, kdy ztráty firem a vysoká nezaměstnanost se stávají hlavním tématem aktuální společenské diskuse.

Amerika je v problémech, sáhne Trump k oblíbené strategii řešení takové krize, viz blog výše a rok 1932, tedy k jakémusi New Dealu FDR, který ale bez války stejně nefungoval? Trump navíc není příznivcem dotací a subvencí, a jeho čas na reakci se krátí.

 

 

Prima Partie 5. 7. 2020

Václav Klaus - Dlouho jsem se vyhýbal termínu "kulturní revoluce".

V diskusním pořadu TV Prima "Partie" vystoupil v neděli i bývalý prezident Václav Klaus, kterého někteří lidé přezdívají "hrobař české pravice", kvůli jeho ješitně-osobní politice 90.let i mnoha přešlapům kolem privatizací národního majetku, souvisejících zákonů nebo až příliš velikému propojení politiky, byznysu a soukromých médií, omezování práce policie, či například jeho až příliš široké amnestii a abolici v závěru jeho prezidentství.

V. Klaus je dlouhodobým odpůrcem způsobu, jakým ne-funguje EU, například její "pseudo parlament", ovšem od časů odmítnuté euro-ústavy, přepracované do Lisabonské smlouvy, od doby omezování projevů v EU parlamentu, který stále nemá zákonodárnou iniciativu, mu mnozí nyní dávají za pravdu – bohužel pro EU má tento typický populista pravdu.

V neděli jeho často velmi oprávněná kritika EU

ale získala přece jen nový rozměr, když prohlásil (*kráceno, čas videa 47:20):

"Dlouho jsem odmítal používání pojmu 'kulturní revoluce',

protože tento pojem máme u nás spojený s čínskou kulturní revolucí za Mao Ce-tunga.

Ale nyní už přijímám, a sypu si obrazně 'popel na hlavu', že toto je kulturní revoluce,

která na Západě pomalu probíhala od 60.let, prosákla celou naší společností,

a nyní prudce vyvrcholila, když jí problémy kolem koronavirové krize daly křídla."

 

"Je to levicový útok na samé základy západní společnosti, je to naprosto nepřijatelné."

 

Printscreen z pořadu TV Prima, 5. 7. 2020, hostem byl bývalý prezident ČR, pan V. Klaus.

 

A zkráceně volně zparafrázuji (bez nejmenší změny obsahu) jeho další vyjádření:

"Pokud by měl v přicházejících US volbách US prezident Trump, přes jeho jisté osobní chyby a jeho jisté podivné 'detailní výroky', ale ve smyslu jeho podle mě správné politiky podpory národních států proti globálním uskupením, tyto volby prohrát, a podporu by získal kandidát Demokratů Biden, který by tuto levici a její kulturní revoluci podporoval a využíval, potom by šlo pro nás všechny o naprostou prohru."

 

 

PL, 12. 7. 2020

filozof Ivo Budil o současném rozkladném a bořícím aktivismu


Západní Evropa prochází dlouhodobou ekonomickou stagnací, ztrácí schopnost asimilovat množství přistěhovalců přicházejících z hodnotově nekompatibilního prostředí, zaostává v ekonomickém a technologickém rozvoji a kupní síla velké části místního obyvatelstva se snižuje.

Hlavní problém spočívá v tom, že západoevropské země nejenom postrádají kompetentní a charismatické vůdce, kteří by je z krize vyvedli, ale že rovněž jazyk, jímž hovoří mainstreamové mediální a akademické kruhy, neumožňuje pojmenovat věci pravými jmény a nalézt reálné východisko.

Šíří se duch cenzury, perzekuce jedinců za "nesprávné" názory,

netolerance a kulturní války.

Svobodná a věcná diskuse ve veřejném prostoru je prakticky nemožná.

Netuším, jak vhodně pojmenovat ideologii, která dnes ovládá a paralyzuje mysl miliónů Evropanů. Tradiční pojmy jako neomarxismus, progresivismus nebo liberální fašismus na to nestačí. Jsme zkrátka svědky zrodu nové mutace revolučního a utopického aktivismu, následníka fašismu, komunismu a nacismu.

Obávám se ale, že západní Evropa postrádá proti této nákaze dostatečnou imunitu.

 

...

 

 

MŮJ KOMENTÁŘ K TÉ GLOBÁLNÍ MAFII,

JEJICH FINANČNĚ KORPORÁTNÍMU JÁDRU A K JEJICH OHROMNÉ MEDIÁLNÍ MOCI,

SCHOPNOSTI KŘIVIT ŽURNALISTIKU, AKADEMICKOU I VZDĚLÁVACÍ SFÉRU.

 

Doporučím slova V. Klause (i přesnější text prof. Budila) si poslechnout, jakkoliv mám k němu osobní ohromné výhrady, viz i jeho pojem "západní levicová kulturní revoluce".

Tady totiž  úplně nesouhlasím s druhým přívlastkem 'levicová', protože toto podporují především ti nejbohatší "bílí lidé" z bankovních a korporátních kruhů, jako svůj jakýsi nástroj chaosu pro posílení své globální moci, pro likvidaci národních elit, které jim překážejí, protože stále mají jakousi odpovědnost k občanům svých států, a vzdorují společenským, ekonomickým i migrantským globálním agendám, prosazovaným těmito "nikým nevolenými lidmi" z pozadí (mimo kontrolu veřejnosti, proto se o nich často mluví jako o "deep state", mocné "struktuře v pozadí"), jak o tom v pořadu nakonec mluví i V. Klaus.

Pojem "západní globální kulturní revoluce" je prostě nyní už plně oprávněný, bohužel.

 

Tito zvrácení lidé v pozadí totiž podporovali v historii

nejrůznější podvratná hnutí, nejen levici.

Podporovali různá levicová, bolševická, fundamentálně islámská či neo-nacistická hnutí, jen pro likvidaci své – i pouze potenciální, až v budoucnu teprve výhledově posilující – obchodní konkurence (viz například blogy č.3 až 5, pak komentáře od r.2016, kde je mnoho seriozních dokladů o tomto, práce US prof. Suttona a US prof. Quiglyho, i dalších).

Oni nenávidí volnou podnikatelskou soutěž, protože ohrožuje jejich monopoly, nenávidí svobodnou diskusi občanů a ústavy národních států, snaží se je omezovat globálními agendami a pseudo-lidskými právy, protože tyto diskuse chráněné ústavami odhalují jejich zákulisní křivárny, nenávidí národní státy, protože stále představují "koncept odpovědnosti" vůči občanům, spojených jazykem, společnou historií a kulturními zvyky, kdy národní státy dokážou odporovat, pokud jsou řízený odpovědnými a nikoliv koupenými lidmi, zvráceným plánům těchto lidí.

Tento souboj s nikým nevolenými lidmi v pozadí, z finančních i korporátních kruhů, se nyní dostává k svému vrcholu – to jejich politika, prosazovaná jejich loutkami, přivedla západní svět na pokraj bankrotu, a oprávněnou vzpouru obyčejných lidí chtějí tito lidé s pomocí své mediální mašinérie PODVODNĚ nasměrovat právě proti těm politikům, kteří se je snaží omezit a vrátit tak prosperitu a dobrou perspektivu lidem ve svých zemích.

Jde o velmi zvrácenou hru, kdy se zdánlivě lidem předkládá,

že tito lidé v pozadí financují samé bohulibé aktivity,

změny vlád pro blaho místních lidí.

Místní lidé jsou ale často doživotně ožebračeni, tyto moderní "bohulibé války za demokracii" jsou často nástrojem zmaru, což bohužel podporují i hlavní média, jejichž novináři jsou zváni na různé elitní VIP akce, citování jsou elitními magazíny, to samé platí pro většinu akademiků, ti jsou zase zcela kariérně závislí na citacích v odborném tisku. Nejste-li loajální, pak nejsou citace, pozvánky na kongresy a VIP elitní akce, kolegové vás pak sami vyloučí, dnes už klidně i vyhodí z práce (dokladů o tomto je na posledních mých blozích bezpočet).

 

 

24.4.2017, Šifra:

Tvůrci pořadu, který v německé televizi odkryl

propojenost novinářů z největších médií s globalisty a lobbisty (ZDE),

byli zažalováni. Německý nejvyšší soud – Spolkový soudní dvůr – ale

v lednu 2017 potvrdil, že měli pravdu.

Max Uthoff a Claus von Wagner si v kabaretu dělají legraci z TTIP, uprchlické krize, z NATO, euro, feminismu, extremismu, sexismu, terorismu, populismu, a třeba z novinářů napojených na lobbisty.

Na díl z 29. 4. 2014 (ZDE), který mrazivě vtipně vyobrazuje propletení prominentních novinářů z největších médií jako Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung či Bild s transatlantickými organizacemi a think-tanky, byla podána stížnost a následně žaloba. Televize se ohradila, že na satiru má právo, nicméně díl byl z "preventivních důvodů" z archivu ZDF odstraněn (* a spodek tabule znázorňující desítky takových propojení mezi novináři a lobbyisty musel být zakryt, zcenzurován).

Vydavatel Die Zeit Josef Joffe a novinář Jochen Bittner na vysílání totiž podali stížnost, ve které se ohradili, že nejsou členy transatlantických lobbistických organizací, ale "jen účastníci" (jejich akcí). Spojení "lobbyistická organizace" bylo prý také nesprávné.

Nicméně 10. ledna 2017 Spolkový soudní dvůr, tedy nejvyšší německý řádný soudní orgán, rozhodl ve prospěch satirického pořadu a žalobu dotčených žurnalistů zamítl.

Soud konkrétně uvedl toto:

Informace ohledně střetu zájmů obou novinářů, týkajícího se nepopiratelného členství v lobbyistických organizacích sedí. Že nebyly detaily znázorněné a nakreslené "na tabuli" do detailu přesné, nehraje v satirickém pořadu rozhodující roli. 

 

Typickým příkladem takové, na tomto "z pozadí budovaném šmejdském narativu závislé" žurnalistky, je u nás například aktuálně článek publikovaný na Echo Prime.

*Tady musím podtrhnout, že Echo Prime osobně považuji za skoro poslední ostrov solidní a dobré žurnalistiky u nás, tento článek je zde spíš okrajovou výjimkou, bohužel narozdíl od jiných novin a médií.

Článek o Boltonovi vs. Trumpovi je plný šikovně sestavených polopravd "o bohulibých válkách v Iráku či možné válce s Íránem, atd..." - zde, kdy ale autor článku neuplatňuje prakticky žádný princip předběžné opatrnosti a skepse - zdravého rozumu (*či odbornosti a znalosti, fakta o tomto jsou dnes totiž dostatečně známá) a nechává volně plynout Boltonova tvrzení, aniž by je jakkoliv novinářsky a seriozně korigoval.

Například vůbec nezmiňuje kritické závěry Britů o válce v Iráku r.2003, Královského ústavu obranných studií s 200 let dlouhou tradicí a nezpochybnitelnou reputací, kde o válce v Iráku provedli odborné posouzení a mluví o ní jako "o jejich největší strategické chybě od druhé světové války, kdy britské elity neposlouchaly odborníky, ale slepě následovaly US politiky" (*a jejich skryté agendy), zde. To přímo zpochybňuje celé vyznění toho konkrétního článku.

Takových příkladů by šlo nalézt mnoho (viz i volné odkazy pod tímto komentářem).

 

A právě touto cestou, zamlčováním důležitých informací,

kdy ovlivňují hlavní média, akademiky i university, někdy nabídkami dotací,

jindy naopak odmítáním publikovat citace vědců, či zvát problémové novináře

na prestižní akce, docilují tito mocní lidé v pozadí,

aby se lidé hádali mezi sebou o různá méně důležitá témata,

a přitom byli nenápadně svedeni autocenzurou autorů, budujících svoji kariéru,

závislou právě na pozváních a moci těch skrytých elit, aby naprosto přehlédli

skutečné hlavní záměry té skryté malé mocné elitní skupiny.

 

 

Tento v podstatě jednoduchý recept "nikým nevolených mocných lidí v pozadí"

funguje již velmi dlouho. Mají k tomu ohromné prostředky.

(Viz odkazy v úvodním shrnutí tohoto článku, velmi konkrétní popis této historie.)

 

Víc o tom viz i mé minulé blogy č. 3 až 5, nové od r.2016

a také zcela aktuálně v angličtině například zde.

 

 

 

Víc o tomto všem i ve skvělém dokumentu

Duch doby - dodatek.

Úvodní část popisuje finační oligarchii,

a pak sledujte především hlavní pasáž o této ohromné skryté korupci a nátlaku,

viz čas 20:24 až 49:30  – ZDE.

Odkaz směřuje přímo na počáteční čas této pasáže o krutém ekonomickém imperialismu před veřejností skrytých a nikým nevolených "mocných osob" v západních zemích.

Rozvraty mnoha států, dosazování loutkových vlád, politika nátlaku a organizování vzpour u neloajálních vlád, nebo dokonce válek, je zde popsaný celý systém tohoto skrytého impéria, působícího ve své poslední "globální podobě" od konce 2. světové války, s novým vrcholem nových válek po konci studené války.

 

Tady je detailně odhalen hlavní mechanismus nátlaku na mnoho zemí,

jehož nedílnou součástí je ovšem role hlavních médií, aktuálně o tomto i zde.

 

 

Braňme svobodu slova a ústavy našich států

před touto globální mafií,

než bude pozdě.

 

Napsal

P. Sedlák

 

 

 

Volně související odkazy k poslednímu komentáři:

 

BBC - EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief

By Brian Wheeler Political reporter, BBC News, 21 June 2012

Mr Sutherland, who is non-executive chairman of Goldman Sachs International and a former chairman of oil giant BP, heads the Global Forum on Migration and Development , which brings together representatives of 160 nations to share policy ideas. He told the House of Lords committee migration was a "crucial dynamic for economic growth" in some EU nations "however difficult it may be to explain this to the citizens of those states".

 

27. 1. 2015

Izrael žádá své přátele, aby přestali financovat Mezinárodní soud v Haagu (ICC)

kvůli jeho ochotě zabývat se žádostí Palestinců o podání žaloby na Izrael za válečné zločiny v Gaze (*odkaz směřuje na výmluvné video:"Ross Kemp in Gaza", včetně mrazivého a nezvykle otevřeného vyjádření tamního zástupce OSN, viz 31.minuta).

 

Libanon - zde.

Když Izrael prohrál svou válku o ropu v Libanonu (zde) r.2006, začali Američané a (někteří) Izraelci plánovat od r.2007 pád Asadova režimu v Sýrii, i pro oslabení Íránu (ZDE). Nic na tom nezměnil ani fakt, že Izrael v r.2011 objevil v tzv. Exclusive Economic Zone - EEZ (tedy také na sporných námořních oblastech s Libanonem) ohromné ložisko zemního plynu (zde), po kterém je po havárii v Japonské Fukušimě a enviromentálních dohodách o snížení emisí CO2 ohromný zájem v Evropě a Německu, pro malou uhlíkovou stopu.

Také Katar a Írán objevily ohromné naleziště zemního plynu v moři na rozhraní svých států, a tak se po zvolení Trumpa (což významně posílilo izraelskou a také armádní lobby v USA) jiskří kolem nukleární dohody s Íránem, a také – po prohře US a izraelských zájmů v Sýrii – se zvedá aktuálně snaha destabilizovat opět Libanon, zde. Ale místní lidé i armáda v Libanonu podle znalců nestojí o další krutou občanskou válku, takže tentokrát se asi armáda uplatit k povstání západem a jeho arabskými prostředníky nenechá.

Víc o Libanonu zde, také Saúdi a Izrael přiznali vztahy, zde, a Islámský stát, vyhnaný Ruskem a USA z Aleppa a Rakky, založil dočasný tábor u izraelských hranic, pod jeho ochranou, zde; Izrael totiž nikdy nezaútočil na základny ISIS, protože využívá náboženských a kmenových třenic pro oslabení Íránu, zde, zde a zde.

 

O "plynových souvislostech" válek i historickém pozadí sabotáží CIA (svrhávání vlád pro zisky vybraných podnikatelů, viz článek – pasáž o vládním vyšetřování v USA v 60.letech) v tomto regionu píše i R. Kennedy jr. na Politico v r.2016, zde.

 

 

ZDE: Israeli think tank: Don’t destroy ISIS (Islámský stát)

it’s a “useful tool” against Iran, Hezbollah, Syria. Head of a right-wing think tank says the existence of ISIS serves a "strategic purpose" in the West's interests (Ben Norton).

 V tom všem jim pomáhal US think-tank, s velkými neokons a izraelskými vazbami,

viz následující plán na změnu režimu v Sýrii, v plném znění zde:

 

BROOKINGS (US neocon's think-tank) Saving Syria:

Assessing Options for Regime Change

by Daniel Byman, Michael Doran, Kenneth Pollack, and Salman Shaikh

 

Cituji z úvodu (kráceno):

So to protect U.S. interests, Asad cannot triumph. But a failed Syria, one wracked by civil war, would be just as bad. Thus, U.S. policy must walk this tight-rope, trying to remove Asad, but doing so in a way that keeps Syria an intact state capable of policing its borders and ensuring order at home.

This memo lays out six options for the United States to consider to achieve Asad's overthrow, should it choose to do so:

1. Removing the regime via diplomacy;

2. Coercing the regime via sanctions and diplomatic isolation;

3. Arming the Syrian opposition to overthrow the regime;

4. Engaging in a Libya-like air campaign to help an opposition army gain victory;

5. Invading Syria with U.S.-led forces and toppling the regime directly;

6. Participating in a multilateral, NATO-led effort to outs Asad and rebuild Syria.

 

 

 

Špinavá operace (false flag)?

Syrská vláda nemohla provést chemický útok z 21. srpna 2013.

Improvizovaná chemická munice použitá 21. srpna 2013 na předměstí Damašku k provedení útoku sarinem měla dostřel přibližně 2 km, upozorňují
bývalý zbrojní inspektor OSN Richard Lloyd a profesor Massachusetts Institute of Technology Theodore Postol ve společně vypracované zprávě  ZDE. Syrská vláda nekontrolovala území v dosahu této munice a nemohla tedy útok spáchat.

 

 

 

Tony Blair on Dick Cheney:

He wanted to remake Middle East after 9/11, invade Iraq, Syria, Iran

BY Michael Sheridan, DAILY NEWS STAFF WRITER, Sunday, September 5, 2010

Dick Cheney wanted to invade several Middle East nations, not just Iraq, former British Prime Minister Tony Blair reveals in his new book.

Blair writes that the former Vice President had a goal to remake the power structure of several countries in that part of the world.

 

 

 

Plukovník Skácel, účastník misí v bývalé Jugoslávii a Kurdistánu:

Terorismus je mýtus - stále potřebujeme nějakého nepřítele.

Parlamentní listy, 11. 9. 2015

Dva baráky spadnou po nárazu letadel a třetí strachy?

Takové blbosti. Pár šupáků nemohlo zbořit Dvojčata. Terorismus je mýtus.

Myslím si, že ti, kteří za to doopravdy mohou, nebyli ještě ani odhaleni, ani potrestáni.

Nejsem přesvědčený o tom, že pár šupáků, kteří letadlo viděli třikrát zblízka, dokážou sednout za knipl jumba a trefit s tím kolosem roh mrakodrapu. Ti, jež tohle vymysleli, jsou stále ještě dobře skrytí a smějí se do hrsti.

 

 

The Snipers Massacre on the Maidan in Ukraine (Revised and Updated Version)

Nezávislá akademická studie akademika Katchanovski z university Ottawa se dočkala nové verze (z 20. února 2015), která zahrnuje další nové skutečnosti o tom, kdo přesně střílel na Majdanu 20.2.2014, kdy někteří demonstranti a současně někteří členové policejních jednotek Berkut byli dle všeho zastřeleni stejnými zbraněmi - vystupovala snad v konfliktu dosud neznámá třetí strana, která se snažila vytvořit chaos a následný puč?

 

 

JINÁ UKRAJINA - unikátní diskuse pěti znalců o Ukrajině,

v čele s vevyslancem ČR v USA, panem Hynkem Kmoníčkem, z 29. 11. 2017.

Diskuse ukazuje, že problém Minských dohod "o Donbasu a Luhansku" není jediným problémem Ukrajiny, odkud podle znalců utíkají miliony lidí (cca 9mil obyvatel), z nichž dvě třetiny nikoliv právě kvůli "Donbasu", ale kvůli tragické situaci na Ukrajině jako takové.

Kmoníček (nikoliv jako velvyslanec ČR) v osobním komentáři dodává, že Ukrajincům velmi dlouho nedocházelo, že USA se opravdu a nijak nezajímají o Ukrajinu, ale o tradičního rivala - Rusko. Dnes prý jim to při jednáních se západními představiteli konečně pomalu začíná docházet.

- Doporučuji pasáž 1:22:35 a následujících asi 18min, o tom kdo vydělává na válce na Ukrajině. Podle občanského sdružení Ukrajinců to určitě není Ukrajina, ani Rusko ani Evropa...

 

 

Neviditelný pes, 7. 12. 2017: Na majdanu skrytě stříleli Gruzínci, 80 mrtvých.

Proč jsou ještě na svobodě?

To je jedna z otázek, které si člověk klade, když se dívá na
dokument italské televize, na kterém:

tři najatí vrazi přiznávají svoji spoluvinu (*oni jen plnili rozkazy)

na zabití (*zastřelení!) víc jak osmdesáti účastníků protivládní demonstrace

20. února 2015 na kyjevském náměstí Majdan.Nové a usvědčující stopy nyní přináší dokumentární film milánské TV Canale 5.

Tři důstojníci gruzínské armády, Alexander Revazišvili, Koba Nergadze a Zalogi Kvaratskhelia, přiznávají na kameru, že byli najati Mamukou Mamulašvilim, pravou rukou gruzínského ex-prezidenta Michaila Saakašviliho, aby splnili „zvláštní poslání“ jako odstřelovači na Ukrajině. Dostali tisíc dolarů na ruku a dalších pět měli slíbených po „splnění úkolu“.

Po příletu do Kyjeva 15. ledna 2015 byli vybídnuti, aby si vybrali střelecká postavení v hotelu Ukrajina a v budově hudební konservatoře, odkud je otevřený výhled na Majdan. Tvrdí, že spolu s nimi byli další snajpři, mezi nimiž bylo několik Litevců.

Celá skupina, ke které se připojil Mamulašvili a Sergej Pašinsky (stal se po euromajdanu premiérem dočasné vlády), byla podřízena Brianu Christopherovi Boyengerovi, vysloužilému odstřelovači 101. výsadkové divize US Army. Ten v současné době bojuje v řadách Gruzínců na Donbasu, kterým velí Mamulašvili.

Najatí zabijáci prožili měsíc pod stany na Majdanu a zpestřovali si čekání bitkami s policisty. Zbraně a munici dostali až 18. února v hotelu Majdan. 20. února časně ráno přišli Mamulašvili a Pašinský, kteří jim oznámili, že situace (pučistů) se zhoršila natolik, že násilí nestačí a „musí se začít střílet“.

Nergadze se podle své výpovědi zeptal, na koho?

 "To je lhostejné," měl odpovědět Pašinsky, "hlavní věc je rozpoutat chaos."

„Na dláždění leželo hodně mrtvých a raněných,“ vypovídá Revazišvili. „Mojí první myšlenkou bylo rychle zmizet, než mě chytí. Jinak by mě roztrhali na kusy.“

(* Nyní se obávají o svůj život, neboť svědkové těchto událostí "záhadně umírají". Ukrajinská ani evropská justice je vyslechnout nechtěla, proto svědčili v Bělorusku.)

 

 

Literární noviny, 25.11. 2017

Tereza Spencerová: Skartování dokumentů k Majdanu

letos v dubnu se provalilo, že Porošenkova prezidentská kancelář nechala skartovat řadu dokumentů, které mohly objasnit střelbu na Majdanu, a stalo se tak zcela vědomě, aby se příslušné složky nedostaly k soudu.

...Umožňuje to totiž dál omílat lži o tom, jak "proruský Janukovyč" nechal střílet do obyčejných lidí. Letos v létě pak jeden z aktivistů Majdanu v ukrajinských médiích popisoval, jak byl zasažen do zad, tedy ze směru, kde žádní snajpři svrhávaného prezidenta Janukovyče ani být nemohli…

Nynější italský dokument tak v zásadě na základě výpovědí gruzínských "žoldáků" jen uzavírá další příběh další západní "false flag" operace (zde).

Co k tomu říci?

No, možná nebude od věci připomenout, že velmi podobně začínala v roce 2011 i "revoluce" v Sýrii, kde "neznámí odstřelovači" v jihosyrském Daráa, rodišti vzpoury, pálili do vládních vojáků i demonstrantů, zabíjeli na obou stranách barikády a vyvolávali chaos… Čili třeba si to "někdo" v Sýrii odzkoušel a v Kyjevě pak pro "velký úspěch" jen zopakoval?

...Bohužel se už pomalu ale jistě stává pravidlem, že když už Západ někomu nasadí "psí hlavu", je z toho vždy jen velká lež – Saddámovy zbraně hromadného ničení, Kaddáfího "50tisíc zmasakrovaných civilistů", Janukovyčova "krvelačnost a příklon k Rusku", byť
se ukrajinský prezident jen snažil pro svou zemi vyjednat méně drancující podmínky asociační dohody s EU, a klidně bych k tomu přidala i "Asadovy" chemické útoky

O nich nás vesměs přesvědčují tytéž tajné služby, které přísahaly na neexistující Saddámovy zbraně hromadného ničení, a "důkazy" jim k tomu aktuálně dodává Al-Káida – dojímavá spolupráce mezi Západem a teroristy; jen nevím, kdo v tomto páru komu dělá užitečnějšího idiota.

(*V závěru tvrdá slova, ale i na mých blozích mnohokrát doložená, takže ač nerad, musím s Terezou souhlasit. Akorát tu realitu nekřivily US tajné služby, ale převážně politici, viz předchozí blogy, kde je toto doloženo, zde.)

 

 

Evropská unie vyšetřovala válku v Gruzii

(časový harmonogram války je dole v článku, viz odkaz, podrobnosti také zde)

a podle její komise, kterou vedla švýcarská uznávaná diplomatka Heidi Tagliavini, začala "velkou fázi konfliktu" ničím neodůvodnitelná agrese Gruzie, která napadla těžkými zbraněmi hlavní správní město Jižní Osetie - Tchinvali (město velikosti Brna).

Zemřelo 12 mírových pozorovatelů a asi 400-1000 civilních obyvatel, v prvním týdnu uteklo z oblasti 30.000 lidí, celkově asi 200.000 obyvatel se nikdy nevrátilo do svých domovů. Byly způsobeny značné škody na infrastruktuře města, přes 10pct domů bylo zcela zničeno, mnoho dalších bylo poškozeno.

 

 

Profesor Václav Bělohradský, 11. 3. 2015 (ZDE):

"Americký postup ve světě není úspěšný.

Silová řešení se nedaří, vývoz demokracie nefunguje.

Je to katastrofa, řekněme si otevřeně."

 

 

George Friedman, jeden z nejprestižnějších analytiků (US agentura Stratfor, přezdívaná "soukromá CIA"), před sedmi lety napsal, že: "ruské akce se v budoucnu budou jevit jako agresivní, i když budou vlastně obranné" - ZDE.

USA hodlají zaměstnávat potenciální nepřátele pozemními konflikty, aby museli vydávat prostředky na budování pozemních vojsk, takže na námořnictvo jim už nezbude (což prý zaručí nadvládu USA nad oceány). Za tímto účelem budou USA podnikat i jemnější preventivní kroky vůči všem eurasijským mocnostem (včetně takzvaných spojenců).

Dle Friedmana Rusko bude neustále ve zmatku a vlastně prý ani nebude důležité. Alespoň zpočátku století. Velmi brzy však prý USA začnou být Ruskem posedlé. Ruské akce se podle něj v budoucnu budou jevit jako agresivní, i když budou vlastně obranné.

Z ruského hlediska je totiž rozšiřování NATO směrem k Ukrajině ohrožením jeho bezpečnosti a národních zájmů.

"Spojené státy nepotřebují vyhrávat války. Stačí jim jednoduše rozložit řád věcí, aby druhá strana nemohla vybudovat dost velkou sílu, která by jim mohla oponovat."

 

 

31 July 2017, Macron email leak:

British military ties to France 'more important' than flawed Germany-EU plan

by David Chazan, in Paris and Peter Foster, Europe Editor

Macron - únik mailů.

Macron dříve prohlásil, že "budování EU (německé) armády je méně důležité, než vojenská spolupráce Francie s Velkou Británií".

 

 

 

Priceless: How The Federal Reserve Bought The Economics Profession
Posted: 10/23/2009

 

 

Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era

(Na rozhraní věků - role Ameriky v "technokratické" éře, překlad této ukázky do češtiny naleznete níže.)

Ukázka, jak ji cituje prof. Sutton ve své knize Trilaterals Over America (vliv "trilaterátů" na Ameriku), kdy Brzezinski (spoluzakladatel mocné trilaterální komise pana Rockefellera v 70.letech) popisuje "ČTYŘI HISTORICKÉ FÁZE VÝVOJE SPOLEČNOSTI":

z první kapitoly (části s číslem 6) z odkazu (zde):

While publically portrayed as a high level discussion group, the Trilateral Commission is dedicated to New World Order.

The most comprehensive statement of New World Order is to be found in Trilateral co-founder Brzezinski's book, Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era, published just before the Trilateral Commission was founded. This book is the blueprint for a "more just and equitable world order."

In one sense it is not much different to scores of other plans for political control that go back to Greek times and include More's Utopia, Karl Marx, V.I. Lenin, Adolf Hitler, Mao... all are schemas for political control. The only document in history that has rigidly defined and restrained government control is the Constitution of the United States, unique because it limits government power. Brzezinski's book dismisses the Constitution...


According to Brzezinski:

...mankind has moved through three states of evolution and we are now in the middle of the fourth and final state.

1. The first global stage is described as "religious"...

2 The second stage is nationalism...

3. The materialist philosophy of Marxism comprises
the third stage.

For Brzezinski "this represents a further vital and creative stage in the measuring of man's universal vision." Neither David Rockefeller nor Zbignieuw Brzezinski cite the technological and moral weaknesses and excesses of Marxism.

They view it as "creative" and a significant factor in man's maturity.

In reality, — and history has now demonstrated what some of us argued for years —

Marxism is a hollow sham, a gigantic con job, a device for New York capitalists to control a country through technology and debt while pretending the opposite.

Wall Street and many academics who should have known better were the promoters, allies and apologizers for Marxism.

Capitalists, because a monopoly state offers the opportunity of monopoly markets and monopoly profits without any uncomfortable criticism from the street. Academics, because Wall Street-financed Universities offer opportunities for self-advancement and self-aggrandisement.

 

4. After Marxism, according to Brzezinski, comes the fourth and final stage,

the Technetronic Era or the idea of rational humanism on a global scale,

the result of American- Communist cooperation:

"Today, though, the old framework of international politics — with their spheres of influence, military alliances between nation-states, the fiction of sovereignty, doctrinal conflicts arising from nineteenth century crises — is clearly no longer compatible with reality."

 

Interestingly the Brzezinski estimate of change is significantly in error...

New World Order is not inevitable – dodává prof. Sutton.

 

ČESKY:

Prof. Sutton před citací z knihy poradce Brzezinského předesílá (a následně v knize o trilaterální komisi i v dalších knihách o podobných uskupeních dokládá fakty), že:

Zatímco je trilaterální komise veřejnosti představována jako diskusní platforma, je ve skutečnosti určena pro tvorbu nového světového uspořádání moci (*NWO).

Nejobsažnější vyjádření o tomto novém uspořádání moci pro svět lze nalézt v knize spoluzakladatele trilaterální komise, pana Brzezinski, Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era (Na rozhraní věků - role Ameriky v "technokratické" éře), která byla vydána těsně před ustanovením trilaterální komise (*tu založil D. Rockefeller, který byl současně šéfem nejmocnějšího "diskusního" think-tanku mocných, Rady pro zahraniční vztahy, CFR).

 

Tato kniha je plánem vytvoření nového spravedlivějšího uspořádání moci (NWO).

V jednom smyslu se tento plán politické kontroly (*společnosti) neliší příliš od výsledků jiných takových plánů, jdoucích od dob starého Řecka, přes Utopii Thomase Mora, plány Marxe, Hitlera a Mao Ce-tunga, to vše byla schémata politické moci (kontroly společnosti).

Jedinou výjimkou je Ústava Spojených Států Amerických, která (naopak) omezuje moc vlády. Brzezinského kniha ovšem tuto Ústavu zamítá, píše prof. Sutton.

 

Podle Brzezinského lidstvo prošlo třemi evolučními (*vývojovými) stádii, a nyní je uprostřed čtvrtého finálního (posledního) stádia vývoje.

1. První stádium vývoje je popsáno jako náboženské...

2. Druhé stádium je popsáno jako nacionalistické...

3. Třetí stádium vývoje společnosti obsahuje materialistické Marxovo učení.

Pro Brzezinského marxismus "představuje další životně důležitou a tvůrčí fázi při nalézání univerzální vize člověka." Ani David Rockefeller ani Zbignieuw Brzezinski ale neodkazují na technologické a morální slabiny a excesy marxismu. Nahlíží na něj jako na "kreativní a významný faktor" v dospívání-zrání člověka.

Ve skutečnosti (*píše prof. Sutton) - jak nám nyní (*70-80.léta) historie dokládá a co mnozí z nás předkládají už roky - že:

"...marxismus je falešné a prázdné učení, ohromná klamná práce,

sloužící pouze New Yorkským kapitalismům

pro kontrolu země s pomocí technologií a dluhu,

zatímco zdánlivě předstírají (*vůči marxismu) opozici."

 

Wall Street a mnoho akademiků, kteří jistě mohli o marxismu vědět víc, pokračuje prof.Sutton, byli jeho propagátoři, spojenci a ospravedlňovali ho, zde.

Kapitalisté tak činili, protože (tyto) monopolní státy poskytovaly příležitost monopolních trhů a monopolních zisků bez nepohodlné kritiky "hlasů z ulice" (*občanů; viz např. obchody Forda, Harrimana a dalších v Sovětském svazu 20.-30.let, dnes přesun neekologických výrob do komunistické Číny), a US akademici proto, jelikož finančníky z Wall Streetu financované university (*viz např. kariéra W. Wilsona) poskytovaly (*loajálním) akademikům příležitost k osobnímu růstu a seberealizaci.

/ * Wilson tak sice držel v r.1913 projevy The New Freedom, ale po zvolení prezidentem bez výhrad podepsal pokřivený zákon o Fed, skrytě soukromé US centrální bance. Získal totiž na Princetonu "granty" právě od těchto finančníků. Třeba zde a zde. /

 

 

4. Po marxismu, podle Brzezinského, přichází čtvrtá a poslední fáze vývoje společnosti,

tzv. technokratická éra nebo myšlenka racionálního humanismu v globálním měřítku, výsledek (*skryté) americko-komunistické spolupráce (kontrolované - ovládané společnosti):

Brzezinski: "Dnes však staré rámce mezinárodní politiky - se svými sférami vlivu, vojenskými spojenectvími mezi národními státy, fikcí svrchovanosti, doktrinálních konfliktů vyplývajících z krizí devatenáctého století - zjevně již nejsou slučitelné s realitou."

Je zajímavé, že Brzezinského odhad změn je výrazně chybný (podrobnosti viz odkaz).
Tento Nový světový řád (NWO) moci elit není ale nevyhnutelný, dodává prof. Sutton.

 

 

 

prof. Antony Cyril Sutton DrSc., americký spisovatel a historik (zde), TV rozhovory z r.1980, citace z "Peníze koupí i toho největšího nepřítele", čas 22:00, zde:

"Proč by americký kapitalista pomáhal v r.1917 bolševikům?"

Odpověď:

"Mně tohle celé roky vrtalo hlavou, proč? Přece v této věci chápeme, že jsme na straně opozice.

Jediná odpověď, která mi dávala smysl, je obsazení a kontrola trhů.

USA si nepřály, aby zde byla další země, silná jako USA.

Když se podíváte na mapu světa, tak Rusko je dvakrát, třikrát větší, než USA. Představte si dalšího podobného konkurenta na trhu, jako jsou USA.

USA, respektive Wall Street, chtěly obsadit a řídit limity ruského trhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁTKÁ ÚVAHA O TRVALÉ A NEZMĚNITELNÉ

VLASTNOSTI V POVAZE JAKÝCHKOLIV LIDÍ,

CHUDÝCH I BOHATÝCH, KTERÁ OBJASŇUJE,

ŽE LIDÉ NEJSOU "BOHOVÉ", ŽE JSME TRVALE

SPOJENI S ŽIVOTEM KOLEM, OPAKUJEME

STÁLE STEJNÉ CHYBY, A ZATÍM JSME SE TO

ANI NEPOKUSILI NĚJAK ZMĚNIT.

 

13. 5. 2020

 

hlavní zdroj - zde.

 

motto

"Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři,

a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj."

Čínské přísloví (z blogu prof. Milana Zeleného, zde).

 

Všichni jsme se prodali (naše nejdůvěrnější osobní údaje) korporacím, které vlastní sociální sítě. Tyto sítě ohlupují naše děti, ničí jejich schopnost vést rozvinutý dialog a současně sledovat i mimoslovní sdělení, snižují jejich schopnosti řešit problémy nebo předvídat budoucí situace, tedy schopnosti, které jsme jako lidé ovládali a vyvíjeli posledních 200.000 let. Jsme v klíčovém bodě dějin, důvěřujeme technologiím, ty jsou ale konstruovány "medicínsky" s pomocí skenů mozku (neuro-marketink), aby podpořily naši závislost na nich, pro zisk pouze několika lidí. Budoucnost vidím černě.

Parafráze (zestručnění bez změny významu) výroků lékaře,

Čechoameričana Martina Jana Stránského, ČRo, 28.5.2019, zde.

 

 

 

 

Dívám-li se dnes na události kolem 75.výročí osvobození nikoliv jen Prahy, ale celé České republiky, dříve Československa, či o zprávách o jakémsi prý ruském agentovi, co prý přijel s jakýmsi tajemných kufříkem s prudkým jedem, tak v duchu ubíhám s úvahami asi třemi směry:

1. Uvažuji, zda nastupuje nová "totalita dobra" (někteří mluví o 4. říši, ale to není přesné).

2. Udivuje mě, kam až místní politika může klesnout při mediálním zviditelňování.

3. Odbíhám k obecnějším a nadčasovějším úvahám, kde hledám vodítko a vysvětlení.

 

 

K prvnímu bodu napsal skvělou úvahu Jan Schneider,

10. 5. 2020 - O nové normalizaci.

Ocituji krátký úryvek:

Byly doby, kdy i hlavní proud českých médií byl schopen psát pravdu. O to děsivější je sledovat na vlastní oči již podruhé v jednom životě, jak se novináři a politici "normalizují", píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jan Schneider. Beze studu opouštějí stanoviska, založená na poznání, byť mnohdy bolestivém, a nahrazují je stanovisky, založenými na tom, jaký vítr právě vane.

Pojem "normalizace" popisuje situaci (v sedmdesátých letech i teď), kdy zastávání "opravdových" pozic v "měnícím se světě" nejenže přestává být žádané, ale stává se kariérně neperspektivním, přináší obtíže a finanční potíže.
Jejich nositelé začínají být i společensky ostrakizováni, protože v normalizující se společnosti jsou nepříjemným důkazem, že se lze chovat slušně. Tím totiž činí mnohem snáze rozeznatelným rozšiřující se "přikurvování" a přijímání falše, coby standardu chování.

 

V tomto bodě "před veřejností skrytých mocných vlivů" jsem se opakovaně věnoval na svých blozích historickým, finančním a náboženským souvislostem těchto podlých snah, od zákulisních tahů mocných finančníků, toužících získat "skryté opratě světové moci a vlivu" na každou vládu každé země (vyhledejte si na blozích z r.2016 - 2017 citáty a práci US akademika Carrolla Quigley, jeho dílo Tragedy and Hope, Tragédie a naděje, v tomto ohledu osvětluje skutečně mnohé), věnoval jsem se francouzské revoluci a vzniku "lidských práv", jako tajného nástroje "kosmopolitů" k ovládnutí vlád mnoha zemí (skvěle o tomto analyticky prof.Walter Veith, jeho přednášky často odkazuji, jsou v českém a slovenském překladu dostupné), viz dnes například Globální pakty o migraci pod hlavičkou OSN, která velmi pravděpodobně vznikla jako nástroj těchto "v pozadí ve stínu - bez pozornosti médií a veřejnosti - stojících mocných lidí" (tzv. Deep State - jakási "pavučina" volně spojených mocných lidí "v pozadí"), psal jsem o historii tajných spolků, od dávných (zednáři, jezuité s jejich tajnou přísahou, viz opět Water Veith) až po ty moderní (například US Rada pro zahraniční vztahy CRF a britský Královský institut pro mezinárodní záležitosti RIIA, a jejich "jádro", a pak další navazující spolky, jak odhalil US prof. Sutton, tedy spolek Kostlivců Skull&Bones, později mocný Bilderberg, různé think-tanky, atd.).

 

Všechny tyto úvahy naznačily, že historie je vlastně

nikdy nekončícím zápasem o přežití, o zdroje surovin,

moc a prosperitu.

 

Proč by měla nastat nějaká změna, jen díky mnoha technologiím "moderní" doby?

 

 

Nakonec britské impérium v Indii nám stále ukazuje, že například Němci se mají při správě cizích území stále co učit. Britové se přes všechna negativa snažili o dlouhodobou udržitelnost, nebyli jen "ničitelé", něco i tvořili.

Britové dělili Indii (viz blog č.4, obsáhlý text o tomto, z 2.6.2015 - Střípky z Indie) poprvé v r.1905, aby zničili odbojné Bengálsko, vznikl stát "východní Pákistán", později nazývaný Bangladéš (dnes má víc obyvatel než současné Rusko), podruhé v r.1947, kdy vznikl stát Pákistán. Rozděl, poštvi proti sobě a panuj, odvážej zisky a suroviny, na utrpení místních nehleď (například viz víc než desítka ohromných hladomorů v Indii pod britskou správou, při dostatku potravin!!, víc viz blog č.4; ...kam "se hrabe" Stalin, bohužel). Ale přesto je část místních lidí obdivovala, tehdy měli Britové i své pozitivní cíle.

USA se pak chovají při správě území, kde získaly po druhé světové válce vliv, snad ještě hůř než Němci, od Britů se také tito lidé nic nenaučili. Poštvi sunnity proti šíitům, využij jejich historických třenic, poštvi Ukrajince proti Rusům, využij jejich třenic, atd.

Od svržení jaderných pum, přes milionové masakry ve Vietnamu a Kambodži, atd.

Obrázek (iRozhlas, ČRo) - projekt Trojmoří je skrytě pod US kontrolou, obří US základna je v Kosovu, US raketový systém Aegis v Rumunsku, plánovány jsou základny na Slovensku, Polsku, u nás "snaživec" Vondra navrhuje US základnu v Mošnově u Ostravy, tato "územní bariéra" má bránit spolupráci Německa, Francie a Ruska, stejný účel mají i US sankce na ropovod NS2, obcházející Polsko a Ukrajinu, země pod US vlivem. Víc o tomto US analytik G. Friedman ze Stratforu (přezdívaného "soukromá CIA"), cituji ho na blozích pravidelně.

 

V dobách studené války dvou světových bloků bych to možná mohl alespoň vzdáleně chápat, ovšem po skončení studené války získali tito lidé vliv v Rusku, které namísto pomoci vykradli, ztráty byly podle odhadů ekonomů větší, než byly ztráty Ruska v druhé světové válce!

Nikdo již nepočítal, že se Rusko z takového úderu vzpamatuje (opět viz blog č.4., o ruské privatizaci od US dopisovatelky), také země bývalé východní Evropy byly využity k odvrácení krize západu, kde veliká lidnatost a konzumní chování, spolu s "volným trhem", kde ti mocní se chovali k přírodě, vodě, surovinám i svým koloniím jako bezohledný středověký válečník, který plundruje území, ničí životy místních na desítiletí, tráví vodu i vzduch jedy a vyváží aktiva, zatímco zpět k nim dováží odpadky..., vedly přes tyto loupeže k narůstající krizi, nové území "zaostalé" post-sovětské Evropy tuto krizi oddálilo.

Tato politika například v Africe či Latinské Americe je popsána v článcích například Noama Chomského - Západní terorismus (knihy Dobrovský, zde):

V knize Západní terorismus diskutuje Noam Chomsky, světově proslulý intelektuál disentu, o moci a propagandě Západu s filmovým tvůrcem a investigativním novinářem Andrem Vltchkem. V diskusi se historický narativ propojuje s osobními zkušenostmi, které Chomského i Vltchka přivedly k aktivismu.

Zaznívají osobní vzpomínky, jako třeba ta na newyorský novinový stánek, který stál u začátků politického vzdělání Noama Chomského. Diskuze se dále posouvá do širší perspektivy a zaměřuje se na měnící se formy imperiální nadvlády a systému západní propagandy. Postupně se zaměřuje na státy, se kterými mají autoři osobní zkušenost, od Nikaragui a Kuby po Čínu, Chile, Turecko a mnoho dalších.

Kniha Západní terorismus je čerstvým větrem, který rozfoukává propagandu a ostře kritizuje roli Západu ve světě. Je inspirací pro všechny, kdo hledají zdroje pro nezávislé a kritické myšlení.

Nebo článek Pražské jaro v Latinské Americe, odhadující počet takto usmrcených lidí, kvůli záměrnému rozvratu jejich zemí, na nejméně jeden milion lidí, jen v jedné části světa!

 

 

Rusko se mezi lety 2000 - 2004 ale nějak nerozpadlo, toto hektické období přežilo.

Ale tito noví západní "diletantští plánovači válek" se rozhodnuli, že využijí zesláblosti Ruska a Číny, a že přeformátují (jako kdysi v r.1920 Britové a Francouzi, viz blog č.1 a Sykes-Picot smlouva) celý Střední východ.

Jak potvrdil US čtyřhvězdičkový generál W. Clark ve svém známém projevu "sedm zemí za pět let" z r.2007, tak tito lidé se rozhodnuli svrhnout vlády sedmi zemí, a definitivně získat světové vedoucí postavení pro příští století.

Dá se říct, že už od dob války v Jugoslávii, Kosova, a pak od války v Iráku r.2003, probíhal plán, doložený memorandem US ministra války (jak dosvědčil W. Clark), kdy země byly záměrně vrženy do víru válek. Jugoslávie (Balkán jako základna proti Rusku), Irák 2003, Gruzie r.2008, Libye r.2011, Sýrie r.2013, Ukrajina r.2014.

A odůvodnilo to 11.září, kde dnes dík nové čtyřleté studii z University Aljaška (viz minulý blog níž a hlavně skutečně obsáhlé citace "ve volných odkazech" pod textem, které dokládají mnohé i z tohoto blogu, proto tam nahlédněte, nechci "volné odkazy" duplikovat) už víme, že vláda USA nevyšetřovala, ale lidem lhala a v podstatě zametala stopy.

 

 

Nyní se přidává bod č.2 z mého seznamu výše.

 

Nejenom, že západní média lhala od války v Kosovu, Iráku, atd., ale my zde, v České republice, oslněni novou svobodou a svým skvělým prezidentem Václavem Havlem, jsme začali až příliš nekriticky přijímat tyto "západní pravdy".

Byly to přitom často prostě lži, ale u nás po boku V. Havla a později snad ještě více Karla Schwarzenberga mnoho lidí podlehlo iluzi, že "je lepší lhát se Spojenými státy, než mít pravdu s Ruskem". Zoufalá lež, promíchaná s privatizačními skandály a reformami policejních ředitelství, vedla mého oblíbeného autora, prof. Zeleného, k poznámce, že jsme prošustrovali reformační kapitál, důvěru lidí i aktiva, od vodovodů až po zemědělství. Chyb bylo až příliš a v r.2006 byly zameteny pod koberec, závěrečným vyrovnáním státu a ČSOB, a uzavřením konsolidační agentury. Začala éra zaplevelování zákonů, ve prospěch těch "co vědí".

To vše akcelerovala krize r.2008, podvodných US hypoték, vzniklých z podvodné US války v Iráku 2003, dluhů za tímto tažením a snahy zachránit USA novým masovým utrácením zfalšovaných peněz (Bush jr. si stoupnul před kamery s programem "US sen je mít vlastní dům", utrácejme..., viz blog č.3 až 6, a pozdější souhrny od r.2017). Lživé US ratingové agentury tyto druhořadé (subprime) hypotéky, přebalené do "finančních derivátů", opatřily falešným ratingem AAA a poslali je "přátelům" do Evropy, kde pak skokově padly z kategorie AAA rovnou do kategorie "odpad". Krize a dluhy rostly a rostly, byly přehlíženým signálem, že na lžích nelze nic dobrého vystavět.

Následoval ohromný krach, a namísto korekce chování USA přišla teze:

Když to nejde silou, zkusme to ještě větší silou,

když to nejde s malým dluhem, zkusme zbrojit s ještě větším.

 

 

A u nás doma se vždy našli noví "Jasánkové" (viz známý film o hloupém svazákovi, skládajícím oslavné básně "o zářné budoucnosti" pod vedením dobových jelit), kteří začali tvrdě útočit na každého, kdo s tímto vším nesouhlasil.

A čím hůř si Spojené státy – respektive tito noví "páni", co toto vše vymýšleli, za tichého potlesku "mocných v pozadí" – vedly, tím víc tlačili lidé od médií i místní příznivci na pilu.

Britové se snažili vládnout dlouhodobě, tito "noví uzurpátoři" ale prostě ničili, nikdy neinvestovali větší částky zpět do těch zemí, po nás "potopa".

 

BRITŠTÍ EXPERTI O VÁLKÁCH OD r.2001: PODLE NICH ROZHODOVALI NEKOMPETENTNÍ LIDÉ.

Britští experti v několika článcích uvedli (např. ZDE)

Války v Iráku a Afghánistánu byly nejméně efektivní v historii Británie. Daňové poplatníky stály 29mld liber a získali jsme za to jen vzestup terorismu a bezpečnostních hrozeb (ISIL, Tálibán, Al Kajda všude posílily).

Byly řízeny BEZ OHLEDU na doporučení dlouholetých odborníků na regiony Středního východu a severu Afriky, bez ohledu na zprávy a varování tajných služeb. Všechna doporučení specialistů politici ZCELA ignorovali.

Největší strategickou chybou bylo odstranění Saddáma Husajna. (A nyní Cameron obhajuje dodávky zbraní Saúdské Arábii - zde.)

 

 

U nás vše kulminovalo kolem prezidentských voleb, anglické nápisy na demonstracích pak naznačovaly, odkud vítr vane, náš osud - jako státu - byl vymyšlen jinými lidmi v cizině, opět jako v Mnichově "o nás bez nás".

A tak lidé zde museli podlehnout propagandě, že to slabé Rusko chce prý přepadnout celý svět. Ale lidé u nás, poničení exekucemi, skandály od privatizací až po solární barony, kupodivu na tuto notu nenaskočili - asi byla až příliš "jednoduchá", a přišla příliš brzo po pádu východního bloku, kdy se lidé dobře naučili "číst mezi řádky" oslavných textů novinových titulů (tehdy ještě nebyl internet, podotknu pro ty mladší). Lidé zde ještě stále nejsou tak hloupí, jako lidé na západě, což některé české "pro-západně" laděné "osobnosti" vedlo k divokým prohlášením (zde) - že "je třeba počkat, až tito staří lidé vymřou"(!!), prý jsou to hlupáci, agenti Ruska, atd.

Konzum těmto našim "opožděným" lidem ale ještě nestihnul "vyluxovat mozky", jako lidem na západě (viz projev Solženicyna na Harvardu v r.1978, je na YT s českými titulky a je kritický k USA a prorocký v mnoha ohledech). "Vyluxovat mozky" se daří až u nové generace, například viz akce "milionů chvilek" - přímo super operace jak zařídit, abychom splnili, co od nás západ žádá. Ten zlý prezident padne a nastane "blahobyt a demokracie", fakt je to až komické, i když vlastně smutné, jak nikdo z nich ani slovem nezavadí o chyby druhé strany "sporu".

 

Coronavirus zastavil ohromné vojenské cvičení u ruských hranic, ale to je dočasná pauza.

 

Ničitelé už plánují své konflikty, prosperita lidí v Evropě bude plánovitě ničena, současně i masovou migrací. Děti jsou na školách opakovaně "vyučovány", co si mají myslet, před týdnem moje známá vyhodila jednu učebnici z okna a svému synovi řekla - tohle ty číst nebudeš!!

Ale bude, plánovači zajistí pokuty pro rodiče, kteří budou "nesnášenliví" k novému učení lásky pro děti nového krásného světa. A po cestě jim na toto svítí naše skvělá média, a také "lídři" typu privatizačních ex-politiků, bulvárních starostů, či nových Pirátů, kteří jsou loajální spíš prachům než realitě, pan Hřib a spol. mlčí ke zločinům, asi má jinou "perspektivu pohledu" - víc za práva feudálů Tibetu a tak.

A tak mlčí o všem, o čem by slušný pirát nikdy nemlčel, od Assangeho politickém věznění až po účelové očerňování Ruska. "Jasánkové" jsou ukázkou neskutečné duchovní bídy, napříč politickými stranami, od ODS až po Topku či Lidovce, od ČSSD až po Starosty či ministra spravedlnosti ANO Pelikána, co přátelům z USA vydal mladého ruského nafoukaného týpka z věznice - s porušením zákona jako "pozornost", Nikulin se někomu hodil do lživé russiagate v USA. Chování šéfa banánové republiky k nadřízenému "místokráli" velmoci, děs.

 

 

V závěru k bodu třetímu.

 

No, naštěstí nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.

To platí jak pro koronavirovou infekci, tak pro lidská společenství.

 

Žádný člověk naštěstí není Bohem.

 

Takže i když nás svět skončil v Studené válce 2.0, i když prezident Trump jde na ruku válečníkům, zatímco ničí globalisty-kosmopolity, kteří falešně tvrdí, že "vlast je dnes už prázdný pojem", i když armády Jasánků cenzurují internet (a páníčkové plánují internet věcí), placení přitom z drtivé většiny z daní lidí, které pak cenzurují, tak základní "zákon pomyslné jednoty osudu" stále a všeobecně platí. Jen o tom tito lidé nevědí, jenže bohužel pro ně tento zákon nebyl stvořen "lidskou hlavou".

Tito lidé totiž dělají špatná rozhodnutí, a porušují tím "zákony harmonie".

Je jedno, zda ničí přírodu, zda ničí lidi v mnoha zemích podporováním falešných konfliktů, je jedno, že média jim straní, že Trump či Zeman něco dělají dobře a něco jiného zase naprosto špatně.

Je jedno, kolik se budou snažit převychovat dětí, aby zapomněly na pravdy předků a svou vlast, kolik zcenzurují lidí na internetu.

Protože stále platí, že cokoliv udělají zlého,

učiní tak "celkové harmonii" a tím i sobě.

 

Oni nikdy nevyhrají, protože prostě nejsou "dokonalými bytostmi" (Bohy), vždy udělají nějakou chybu, otráví vodu i vzduch i sobě, utrpení lidí povede ke kultivaci (jako u nás za časů totality, názorová opozice byla tlakem státních složek paradoxně nucena stát se chytřejší, vzdělanější).

Je vlastně jedno, že US "jelity" nikdy nedošetří 11. září 2001, že budou lhát "jednotně", a drancovat ještě víc než dosud.

Protože takový "pro-válečný" hlupák nemůže sám sníst víc, a vypít sám víc, než snědí a vypijí ti druzí. Není Bohem, a do hrobu si nemůže vzít peníze, paláce, nic.

Tito lidé nechápou, že jediným způsobem, jak přežít "svou vlastní fyzickou smrt",

je překonat ji svým duchovním odkazem, svým autorským dílem."

 

Svým odkazem, hodnotami jakými žili a jaké předali svým synům a dcerám,

svým přátelům.

 

Kdo se věnoval plundrování a vraždění, aby sám měl něčeho víc, aniž by respektoval přírodní zákon přiměřenosti svých potřeb (lev zabíjí, když má hlad, nikoliv z rozmaru), ten otrávil sebe sama i lidi kolem. Nejdřív to sice není nijak vidět, ale časem tito jeho "následníci" zdegenerují a vyhynou.

Nemoc Covid, způsobená SARSem typu 2, prý kupodivu nenapadá Afričany. Prý získali lepší imunitu, protože žijí skromně, prodělali mnoho nemocí, mají pohyb, jsou mladou společností.

 

Zatímco lidé v milionové Oděse mlčeli k masakru v Domě odborů, zatímco tamní oligarchové ničí Ukrajinu, a někteří naši oligarchové a hlupáci prodávají naši vlast za své soukromé bonusy a lžou lidem, tak naopak jiní lidé zase pomáhají a mluví pravdu.

Byl to dřív například John Lennon, za časů US války ve Vietnamu, jsou to mnozí US akademici, dnes například novinář Assange, stíhaný v politickém procesu, jak vystřiženém z 50.let komunistické totality, nebo Edward Snowden, odhalující plány US jelit šmírovat každého US občana.

 

 

Ta naděje je v tom, že je spravedlivá.

Každý jeden člověk má totiž svou odpovědnost. Pokud bude mlčet, aby měl dobrou práci a pěkné dovolené (jak o tom v hlavním zdroji píše Jan Schneider), tak nakonec může skončit jako "kanonen-futr" v nějaké lživé válce.

Ta spolu-odpovědnost je naprosto nedělitelná.

Jsme závislí na každé včele, kvítku, na každém lidském jedinci,

vzájemně propojeni v jediný systém jakési "harmonické existence".

 

Ubližte květu, včele, a důsledky k vám a vašim dětem časem doputují, jako vlny odražené od břehů jediného jezera. Chvilku to bude trvat, ale vrátí se k vám jako bumerang.

Každý má svůj díl odpovědnosti, a i když je třeba možné, že přijde nějaká ohromná katastrofa planetárního rozsahu (doba ledová, náraz asteroidu, atd.), naprosto mimo schopnost lidí na ni jakkoliv reagovat, přesto dokud dýcháme, potud jsme součástí tohoto všeho.

Nelze se tomu vyhnout, nelze obejít řád věcí a propojenost, protože my jsme toto nestvořili. Nejsme "Bozi", jak si asi mylně myslí mnozí mocní lidé, ale jsme pouze součástí kulturního a přírodního systému planety, a podléháme jejich zákonům.

 

Proto věřím, že zlo nikdy nemůže vyhrát, je pouze nutnou součástí světa,

podobně jako když lev zabije gazelu, aby se nasytil.

Zlo totiž neumí smysluplně vládnout,

dlouhodobě udržitelně.

 

A když vidím, co dnes tropí jistí lidé v USA, Británii, a jejich noshledi, tak se nebojím - oni vůbec nechápou nic z toho kolem nich. Nechápou, že nejsou nad systémem, ale jsou s ním naopak naprosto provázáni.

Řekl bych, že moderní svět se všemi technologiemi je oslepil,

a oni uvěřili, že jsou mimo zákony harmonie.

To je opravdu těžký omyl.

 

 

Třeba bude nutné prožít posledních 2000 let znovu, dokud toto jednou lidé nepochopí.

Bez spolupráce, skromnosti, bez poctivého hledání pravdy

nemá nikdo z nás šanci na "trvale uspokojitelný" život.

 

Mlčel-li chudák nebo boháč k tyranům a lžím, oba pak mají stejnou vinu.

V tomto si často lidé myslí, že malá hloupá hádka není stejnou disharmonií, jako když bohatý člověk zalže, aby zkřivil zákon ve svůj prospěch. Nikoliv, jsou to stejné viny, a kdyby ten "chudák" mohl, často by lhal víc, než lže jím kritizovaný boháč.

Ne, každá vina musí být posuzována stejně:

Jel jsi na dovolenou, namísto podpory Assangeho?

Sám jsi tím přidal "kapku špíny" do společného poháru harmonie.

 

Proto nesuďme druhé tak rychle, abychom sami nebyli souzeni.

A šašky českých luhů a hájů nechme, ať se sami historicky znemožní.

Tam jiné cesty není, jsou to prostě hlupáci,

kde žádná diskuse není možná.

 

Viz aktuální komentář Ivana Hoffmana zde a zde:

"Máme svobodu slova," pravil v Českém rozhlase komentátor Ivan Hoffman.

A proto neváhal vyjádřit svůj názor, že "česká BIS je jen filiálkou americké CIA, a že tři schovaní pražští komunálníci nejsou hrdinové, ale provokatéři". Někdejší komunisty popotahovaný písničkář a jeden z hlasů Listopadu 1989 svými slovy vyděsil redaktorku Českého rozhlasu natolik, že se jej několikrát marně pokoušela zastavit.

"Já současnou Bezpečnostní a informační službu vnímám jako filiálku CIA v České republice. Rozumím tomu, že nás (*z BIS) varují zrovna před Rusy, před Číňany. Protože to je geopolitická konkurence Američanů, s kterými jsou (*pánové z BIS) zadobře a od kterých dostávají vyznamenání za zásluhy."

Odstranění sochy maršála Koněva z Prahy 6 nebo naopak postavení pomníku Vlasovovi v Řeporyjích je podle komentátora cílená provokace lokálních politiků. Rusko je dnes takovým ideálním "Goliášem", na kterého se coby David mohou osmělit. Samotnému Hoffmanovi, který před Listopadem 1989 zažil perzekuci od komunistického režimu, to připadá spíše jako hra ne rebely, starostové Ondřej Kolář (TOP 09), Pavel Novotný (ODS) a primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) si prý jen budují image rebelů. "S policejní ochranou bych si ale nepřipadal jako rebel, kterého všichni obdivují, ale jako bačkora, který neumí nést osobní odpovědnost za to, co natropil," glosuje Hoffman.

- Opravdu jsou "hrdinové", jen co je pravda, souhlasím s Hoffmanem. Skutečný boj za ideály svobody ale není takto pohodlný, a už vůbec není "pozérstvím", jaké tito pánové předvedli. Je to zoufalost, kam až jsme padli.

 

 

Tak hezký večer a opatrujte se, člověk nevládne světu, jsme naopak jeho součástí.

Jinak nám hrozí dalších 2000 let opakování "starých chyb".

Musíme se už jako lidstvo jednou "vyučit", jak žít a pracovat správně.

Jinak půjdeme všichni velmi trnitou cestou.

 

 

Napsal, jako svůj osobní názor,

Pavel Sedlák.

 

 

 

 

Volně i úzce související odkazy

(*nahlédněte také na volné odkazy o blog níž, kde je velký souhrn zásadních odkazů):

 

Ocitujme z dokumentu o strategii USA pro nové století (PNAC, 1998-2000), manifestu neokonzervativců - obr. P. Wolfowitz, D. Rumsfeld, G. W. Bush jr., D. Cheney, R. Perle, další zásadní jména této skupiny viz odkaz neokonzervativci:

obrázek viz článek: The Neo-Con Manifesto; Rebuilding America’s Defenses
February 17, 2008 By Michael

 

"USA nemají dnes konkurenci a soupeře a musejí udělat vše, aby si toto své světové postavení udržely i v dalším století." (str. 2 úvodu - introduction, označená "ii")

"Změny probíhají i přes největší úsilí příliš pomalu. Pokud nenastane podobně katastrofická událost, jakou byl Perl Harbor (píší US neo-konzervativci republikánské strany v r.1998, před 11.zářím), neproběhnou potřebné změny dostatečně rychle..." (str. 51)

- viz tato koncepce "změny národní obrany" (rebulding american defenses - projekt Nového amerického století PNAC), která preferuje používání "preemtivních válek" - válek předcházející nepřátelské akce druhé strany (zde).

A transformation strategy that solely pursued capabilities for projecting force from the United States, for example, and sacrificed forward basing and presence, would be at odds with larger American policy goals and would trouble American allies. Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.

 

 

March 25, 2020

University Study Finds Fire Did Not Cause Building 7’s Collapse on 9/11

On March 25, 2020, researchers at the University of Alaska Fairbanks issued the final report of a four-year computer modeling study on the collapse of World Trade Center Building 7.

Vědci z této univerzity dokončili zkoumání příčin katastrofického pádu budovy č.7 Světového obchodního centra 11. září 2001.

Výsledky provedeného průzkumu vyvrací oficiální verzi,

podle které byla budova zničena v důsledku požáru.

Univerzita vytvořila počítačovou simulaci procesu katastrofy a její přípravě věnovala čtyři roky práce. Je v ní vysvětleno, proč se budova nemohla zřítit kvůli požáru.

Vedoucí práce na počítačové simulaci, prof. Leroy Hulsey řekl:

"Náš výzkum určil, že narušení konstrukce budovy č. 7 nemohl způsobit požár. Budova se hroutila rychle, symetricky a dopadla přesně do svých základů. Pád nebyl způsoben požárem, ale současnou destrukcí všech nosných sloupů budovy v celé její výšce."

Výzkum byl proveden z iniciativy nekomerčního uskupení „Architekti a inženýři za pravdu o 9/11“ s počtem více než 3 000 odborníků, kteří podepsali petici za provedení nového prošetření této katastrofy.

Prezident této nekomerční asociace Richard Gage prohlásil:

"Nyní veškeré společenství stavitelů USA, sdělovací prostředky a vláda

musí vzít na vědomí tyto výsledky

a pustit se do nového rozsáhlého výzkumu".

Podle R. Gage nesporné chyby dosavadního průzkumu nedovolí ukončit přezkoumání materiálů a závěrů o příčinách zničení budovy.

(zde česky)

 

Film o vyšetřování NITS (36min) s cz titulky dokládá citlivě vše o té lži o 11. září - ZDE.

 

 

 

V médiích se často hovoří o ohromném vlivu "konspiračních" internetových webů.

Při pohledu na loňskou analýzu níž mne napadá docela "kacířská" otázka,

koho tím vlastně mysleli? Ohromný info-vliv má totiž v ČR pouze mainstream .-) .

 

 

Řadit Parlamentní listy, zabývající se "politickým bulvárem", k jakýmsi prý konspiračním webům, svědčí o naprosté ztrátě smyslu pro realitu. V USA i Británii, tedy v zavedených demokraciích, je politický bulvár poklidnou součástí "čtení pro masy".

Parlamentní listy tak rozhodně patří za Blesk, mají i podobný dosah asi 16-15%.

Já vím, občas napíší i něco, co "kamarády v USA" nepotěší (*jedním z nejlepších textů byl dnes už starší článek pana Markvarta o 11.září, zde), tak už ale svoboda funguje, jako jakási "zpětná vazba", bez které se jinak začnou demokratické "systémy moci" měnit "ve vězení", kde se smí říkat pouze jediný názor. A tak se rodí totality, nikoliv svobodné společnosti.

 

 

01.10.2014 - PL, rubrika "JINÝMA OČIMA"

Petr Markvart, který se dlouhodobě profesně pohybuje v oblasti Blízkého východu (hlavně v Iráku a Sýrii), říká, že vznik Islámského státu (ISIS) podpořil spojenec USA Saúdská Arábie a Američané o tom minimálně věděli a nic nepodnikli. Naznačuje, že přímo ISIS podpořili.

Navíc 11. září označil za "inside job".

Vysvětlil spoustu zajímavých vazeb týkajících se geopolitiky a ekonomických zájmů na Blízkém východě.

.....

Pokud se podíváme na sekulární arabské režimy, které se staly hlavním terčem takzvaného arabského jara, to znamená Libye, Egypt, Sýrie, do jisté míry Irák – na ten to přišlo kvůli americké invazi již o několik let dříve, tak v zásadě arabští vůdcové, kteří tam vládli, nevládli o nic méně demokraticky, než vládnou monarchové v Saúdské Arábii, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech, kteří Američanům nevadí.

Takže pokud voláme po zavedení demokracie a lidských práv na Blízkém východě, musíme si položit otázku, proč se to má týkat pouze sekulárních režimů, které se stavěly proti islamismu (fundamentálnímu a radikálnímu islámu), a proč se Spojené státy z nějakého důvodu vyhýbají této otázce u monarchů arabských zemí.

Působil jsem dlouhá léta v západním Iráku a východní Sýrii a tu krajinu dobře znám. Je to přehledná krajina bez jakýchkoli masivních horstev a aridní, bez vegetace. Znám lidi, kteří tam žijí.
V podstatě to jsou buď nomádi, kteří se živí chovem dobytka, nebo drobní zemědělci. Samozřejmě v údolí řek Eufrat a Tigrid je zemědělství intenzivnější. Ta krajina je naprosto přehledná, čili není možné, aby v této krajině, která byla do roku 2011, tedy těsně před vypuknutím takzvaného arabského jara, ve zvláštním režimu americkou vojenskou zónou, obsazenou sborem americké námořní pěchoty, aby tam vznikla skupina několika tisíc, teď Spojené státy říkají, že několika desítek tisíc, bojovníků, aniž by o tom nevěděli Američané. K něčemu takovému potřebujete obrovskou infrastrukturu, logistiku. Jsou vycvičeni, vyzbrojeni, logisticky zajištěni, zaplaceni.

Takže si kladu otázku, jak to vlastně Američané s tím Islámským státem měli od samého počátku, protože neudělali nic proti tomu, aby zabránili jeho vzniku. Naopak udělali všechno pro to, aby jeho vzniku pomohli. Minimálně nikoho neinformovali, že tam něco podobného vzniká...

Podle všech informací ISIS je jak ideologicky, tak finančně i strukturou velitelskou přímo řízenou organizací saúdsko-arabské zpravodajské služby. To je známo na základě výpovědí zajatých bojovníků ISIS. Ti vypovídali, že jejich chain of command sahal k princi Abdul Rahman al Faisalovi, který je bratrem saúdského ministra zahraničních věcí a bratrem saúdského ministra vnitra. Ten je údajně vrchním velitelem vojenských struktur Islámského státu.

...

Jedna věc (*ohledně událostí 11.září 2001, tedy pádu tří budov WTC1 a 2 a WTC7, poškození Pentagonu a havárie uneseného letounu...) je ale jistá.

A to, že pád budov Světového obchodního centra v New Yorku i poškození budovy Pentagonu ve Washingtonu rozhodně nebyly způsobeny dopravními letouny.

To, co jsme v přímém přenosu viděli, bylo všechno možné, jenom ne útok "unesenými dopravními" letouny.

 

obrázek z videa zcenzurovaného na YT - vlevo ohromně prudké klesání u WTC (asi 10.000 stop za minutu), vpravo ohromné pochybnosti profesionálních pilotů o manévru u Pentagonu (zatáčce 270 stupňů několik málo metrů nad zemý prý v rychlosti skoro 800km v hodině aneb 530mil/hod, jde o něco, co nelze provést ani profesionálními piloty), víc viz video.

Ano, běžní piloti "amatéři" takové manévry - jako ten u Pentagonu - opravdu nemohou dokázat, viz mé předchozí blogy a video o testech manévrů pilotů v Itálii, tu trajektorii letu u Pentagonu ani ti nejzkušenější piloti nedokázali v testech zopakovat, do Pentagonu narazil s vysokou pravděpodobností malý a možná dálkově řízený letoun, možná současně i raketa z něj těsně před nárazem odpálená, prakticky je zde ale naprosto vyloučen náraz velikého dopravního letadla. A například u WTC1 a 2 bylo provedeno tak ohromně rychlé a přesné klesání letounu, že opět toto v žádném případě nelze čekat od "amatérských" pilotů, co mají potíže "letět rovně s malou Cessnou", nemluvě o ohromném zatížení letounů během klesání, které prostě neodpovídá parametrům "běžných dopravních" letadel.

 

Jak vyplývá ze simulací i z výpovědí zkušených pilotů dopravních letounů, s letounem se nedá letět po takové trajektorii, jak bylo zveřejněno americkou Federal Aviation Administration, protože ty letouny dříve, než by narazily do čehokoli, by se ve vzduchu rozpadly. Z analýzy "stressu" (*zátěžových testů materiálu, z kterého jsou letadla vyrobena) zcela jasně vyplývá, že ty letouny nejsou konstruovány na takový způsob letu, ke kterému 11. září 2001 mělo dojít.

Pro mě zůstává od samého počátku 11. září jedním velkým "inside jobem", který sloužil jako prekurzor k rozpoutání všech možných intervencí pod různými záminkami od Afghánistánu až po bombardování východní Sýrie bez souhlasu Syrské arabské republiky.

 

 

 

Aktualne.cz, 11. 11. 2019 - Zakládání Domobran by mělo být trestným činem.

Kontrarozvědka tak chce ještě zpřísnit nový zákon, který připravuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj by za členství v domobranách měla hrozit pouze dvousettisícová pokuta.

Před skupinami, které chodí v uniformách, mají své velitele, nosí zbraně a pořádají samy pro sebe cvičení, opakovaně varuje jak ministerstvo vnitra, tak i kontrarozvědka.

Ta nyní navrhuje, aby členství v nich bylo v nejzávažnějších případech trestným činem.

Nezákonné by mělo být
vytváření ozbrojených skupin, které by prosazovaly politické, náboženské nebo obdobné společenské cíle.

Podle Bezpečnostní informační služby by však v nejzávažnějších případech, například když dojde k vytvoření reálně ozbrojené skupiny s velkým množstvím členů, mělo jít o trestný čin.

 

 

Neviditelný pes 11.3. 2019

Itálie - Lidé se budou smět bránit se zbraní v ruce


Italský parlament ve středu odsouhlasil zákon, který opravňuje občany k tomu, aby se ve vlastním bytě nebo v obchodě bránili proti vetřelcům všemi prostředky. V českých médiích jsem o tom zatím moc nenašel, a tak tu informační mezeru trochu vyplním.

Když stát neochrání občany

Italský ministr vnitra Matteo Salvini splnil další ze svých předvolebních slibů. Již od minulého roku připravuje italská vláda zákon o sebeobraně. V říjnu 2018 to Salvini odůvodnil takto: „Právo občanů na sebeobranu je svaté. Vnikne-li někdo do mého obydlí, jsem oprávněn použít zbraň k vlastní obraně, k obraně jiných osob a svého majetku.“ Podsekretář ministerstva vnitra a tvůrce nového zákona Nicola Molteni tehdy řekl: „Náš návrh zákona je odpovědí na požadavky Italů po větší bezpečnosti.“

Doposud byla právní situace v Itálii podobná jako v Německu a v mnoha ostatních evropských zemích. Přepadený se směl bránit jen tím nejmírnějším možným způsobem. To však logicky posiluje zločince, který je již tak zvýhodněn tím, že on volí cíl, okamžik a způsob útoku.

Matteo Salvini to formuloval takto: „Když mám někoho v masce metr před sebou, tak musím podle dosud platného zákona zvažovat, jestli mě chce skutečně napadnout, jestli je jeho pistole opravdová a jeho nůž naostřený.“

S takovým oslabením svých možností by se lidé mohli smířit jen tehdy,

kdyby bylo spolehnutí na to, že je ochrání stát.

To je také základem tzv. společenské smlouvy.

Podle ní občané odevzdají anebo nepoužijí své zbraně k sebeobraně a stát jim za to slíbí, že je bude chránit on.

Ale tato záruka ztrácí nejpozději od roku 2015 svou věrohodnost.

A to není všechno. Nejenom, že stát občana často neochrání. Dokonce ho i potrestá za to, když se on sám pokusí o účinnou obranu.

 

 

Aktuálně.cz, 18.5. 2020

Ministr Metnar prosadil peníze na brannou přípravu.

Celkem až 143 miliony korun ročně by mohlo ministerstvo obrany podporovat spolky, které budou zlepšovat dovednosti lidí využitelné v případě ohrožení státu. Stát chce využít jejich často dobře organizovanou členskou základnu s materiálním a odborným zázemím. Návrh už schválila vláda. Bezpečnostní informační služba však varuje, že podporu by mohly zneužít i extremistické skupiny.

Spolky sebeobrany, kynologů, radioamatérů, střelců, ale i ty zabývající se například zdravovědou by mohly od roku 2022 dostávat dotace nebo využívat vybavení ministerstva obrany,
pokud budou prostřednictvím svých aktivit upevňovat morální vlastnosti nebo fyzickou a psychickou odolnost svých členů tak, aby lépe zvládali krizové situace.

"Je to důležitý krok k zapojení branných spolků do přípravy občanů k obraně státu. Posilujeme vazby s veřejností v této oblasti a motivujeme ji, aby měla možnost se angažovat, a to i jinak než třeba vstupem do Aktivní zálohy," vysvětlil na Twitteru ministr obrany Lubomír Metnar.

Akreditační komise bude posuzovat bezúhonnost, důvěryhodnost, ale také odbornou, technickou a materiální způsobilost daného spolku včetně toho, jakým způsobem chce brannou přípravu svých členů pojmout.
 

 

 

Novinky, 4. 11. 2019

Vláda schválila novelu zákona o policii a novelu trestního řádu.

„Vláda schválila nebezpečnou novelu zákona, která
v určitých případech umožňuje využití informací získaných tajnými službami jako procesního prostředku při případném trestním řízení. Jde o nejzásadnější změnu postavení tajných služeb od sametové revoluce,” uvedl v komentáři šéf ústavně-právního výboru Marek Benda.

Opoziční ODS prohlásila, že vláda schválila vznik nové StB.

„...V bezpečnostní oblasti se objevují nové hrozby, kyberkriminalita, riziko použití dronů pro teroristický útok. Novela stanoví, že u velmi přesně vymezených trestných činů jako je terorismus, lze v trestním řízení použít informace, které jsou získané zpravodajskými službami,“ vysvětlil (*ministr vnitra) Hamáček.

 

 

Novinky, 29. 10. 2019

Policejní centrála proti organizovanému zločinu se nejspíš rozdělí, vznikne sekce proti extremismu na sítích a kyber-kriminalitě.


Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ), vzniklou před třemi lety sloučením policejních útvarů, chce vedení policie opět rozdělit.

Sekce terorismu a extremismu a sekce kybernetické kriminality, tedy zločinů spojených s počítači a internetem, by se podle plánů policie osamostatnily, píše server.

Týkalo by se to 150 z nynější zhruba tisícovky policistů v NCOZ.

Policejní prezident Jan Švejdar podle serveru plán oznámil v polovině října vedení NCOZ. Policejní prezidium, NCOZ ani ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se k plánu nevyjádřili. „Nebudu komentovat záležitost, která není rozhodnuta,” sdělil serveru Hamáček.

 

 

The Nation, 10. 11. 2019

Počet US základen ve světě je vyšší, než oficiální místa uvádějí.

Spojené státy tvrdí, že mají v zahraničí 514 vojenských základen, přičemž podle oficiálních údajů nikdy neměly žádné základny v Sýrii, Iráku nebo Afghánistánu, píše The Nation.

Mezitím podle některých odhadů má Washington ve světě asi 800 takových vojenských zařízení rozptýlených po celém světě.

Podle oficiálních údajů Pentagonu resort spravuje nemovitosti v 45 zahraničních zemích.

Z 514 "objektů ministerstva obrany" v zahraničí se většina nachází:

-  v Německu (194 základen),

- Japonsku (121 základen)

- a Jižní Koreji (83 základen).

K dalšímu zmatení ostatních armáda
používá celou řadu eufemismů, které umožňují americkému ministerstvu obrany nenazývat věci pravými jmény.

Takže například americká základna v Sýrii "Černý hrad", která dostala své jméno pod vlivem seriálu "Hra o trůny" (Game of Thrones) a kterou americká vojska nedávno rychle spěšně opustila, nebyla nikdy považována za základnu. Říkali jí oficiálně "zařízení na podporu mise".

Na otázku o jejich počtu společná operační skupina odpověděla: "Celkový počet a umístění různých míst podpory misí není z důvodů provozní bezpečnosti uveden."

 

 

 

Assad pro televizi Rossia 1 (pořad VESTI, odkaz směřuje na video s cz titulky):

„...Spojené státy jsou země, postavená jako politický režim na skupinách gangů. Americký prezident neztělesňuje stát, je pouze výkonným ředitelem společnosti, a za tímto ředitelem stojí správní rada. Rada naopak zastupuje velké americké společnosti, které jsou skutečnými vlastníky státu: jsou to ropné společnosti, výrobci zbraní, banky a další lobby,“ řekl Assad pro televizi Rossia 24. Podle slov syrského lídra je to přirozený výsledek (způsobu) vedení amerického systému.

 

 

Independent: Válka v Sýrii byla od samého začátku na Západě zkreslena!

Robert Fisk, 7. 11. 2019

(česká verze Prvnízprávy.cz)

Podle verze, která byla na Západě široce rozšířena, měla "Svobodná syrská armáda", údajně sestávající se z desítek tisíc dezertérů, kteří uprchli ze syrské armády, spolu s "neozbrojenými demonstranty" z opozice, donutit Bašára Asada, aby se vzdal moci, a
poté se v Sýrii musí nevyhnutelně zavést demokracie v západním stylu.

"Prozatím necháme stranou skutečné důvody Západu pro podporu tohoto povstání, konkrétně snahu zničit jediného spojence Íránu mezi Araby," poznamenává autor.

"Nebyli jsme však schopni předvídat objevení al-Káidy. Nedokázali jsme si představit, že noční můra v podobě Islámského státu se ve východních pouštích objeví jako gin z láhve. Navíc jsme nechápali - a nikdo nám to nevysvětlil -, jak všechny tyto islámské kulty nakonec pohltí ty populární revoluce, ve které jsme uvěřili," zdůrazňuje článek.

Teprve nyní se na Západě začínají objevovat informace o tom, jak se "umírněná vzpoura" v Sýrii proměnila v apokalyptický stroj na zabíjení v podobě Islámského státu, píše The Independent.

Je však třeba uznat, že některé radikální islamistické skupiny byly v Sýrii od samého začátku konfliktu - například v Homsu existovaly již v roce 2012, poukazuje článek. "To neznamená, že syrští rebelové nebyli odvážnými a demokraticky smýšlejícími lidmi. Nicméně byli na Západě velmi přeceňováni," vysvětluje autor v obsáhlém článku.

...nyní, když média na Západě hlásí výsledky turecké invaze do severní Sýrie, používají velmi podivný výraz a označují představitele arabské milice a spojence Turecka "Syrskou národní armádou", v protikladu k Asadově vládní armádě a dalších vojenských formací.

Hovoříme však o troskách bývalé,

dnes důkladně zdiskreditované "Svobodné syrské armádě",

i když o této nesmírně důležité skutečnosti

hovoří jen velmi málo západních novinářů.

Mezitím videa jasně ukazují, že turecké milice mávají starými zeleno-bílo-černými vlajkami "Svobodné syrské armády". ...Byly to stejné bandy z bývalé Svobodné syrské armády, kdy tito lidé v loňském roce vstoupili na území kurdské enklávy Afrin a pomáhali svým "kolegům" teroristům okrádat Kurdy a jejich firmy.

 

"A protože nenávidíme, proklínáme a démonizujeme Saddáma, Kaddáfího nebo Asada, jsme si jisti - naprosto jisti - že budou svrženi

a že modrá obloha svobody osvětlí jejich zničené země.

Jedná se o dětinský, nezralý a infantilní přístup,"

upozorňuje autor.

 

 

 

Spojené státy stála válka proti terorismu do dneška asi 5bil USD - ZDE

A report by the Cost of War Projects has claimed that the US spent $4.79 trillion on wars in the Middle East and on the ‘War on Terror’ after the September 2001 terrorist attacks.

The report which is run
by Brown University’s Watson Institute, counted the total budgetary cost of the wars America waged in Afghanistan, Iraq, Pakistan and Syria as well as on counter-terrorism and includes future obligations to spend budgetary money through 2053, estimated future spending on veterans, interest already paid for money borrowed for the war effort and other commitments.

 

 

Podle US odborníků má 5 největších US bank expozici finančními deriváty (krytými jen zájmem na finančních trzích a současně skrytě plnými toxických pohledávek, proto nebezpečnými) kolem 247 bil USD, při souhrnných jiných aktivech asi 8 bil USD.  

- Video je dobré sledovat už v úvodu, kde je seznam držení derivátů, ZDE.

(...co to jsou finanční deriváty, zde)

 

 

 

Oslava 75. výročí Dne-D v Anglii, premiér Babiš zažívá v Česku velkou kritiku. Zde stojí za Její Výsostí hned vedle US prezidenta Trumpa, který zažil "mediální lynč", spuštěný na základě lživých informací o spolupráci s Ruskem. Rozhodne o vině českého premiéra soud nebo "mediální lynč", opřený o pouhý papír nějakého EU výboru, že "mohlo dojít" ke střetu zájmů?

 Například v Německu vyšel článek v Der Spiegel, že prý "demonstrace proti Babišovi se snaží zabránit populistům a autoritářům ovládnout Česko podobně, jako se to stalo v Polsku (katolickém) či Maďarsku" - což je naprostá dezinterpretace protestů (nebo možná není a pak se ukazuje, co je skutečně za těmi protesty, proč mají podporu například části evropského tisku). Babiše nehájím, ale tyto protesty míří i na prezidenta, a jsou podporovány lidmi ze zahraničí, kteří sledují čistě své vlastní zájmy, a to je nebezpečné.

Der Spiegel: Češi demonstrují, aby z nich nebylo druhé Maďarsko

Češi masově demonstrují proti premiérovi Andreji Babišovi, protože nechtějí, aby se z jejich země stalo druhé Maďarsko, je přesvědčen německý magazín Der Spiegel. Maďarsko i Polsko magazín v komentáři označuje za autoritativně vedené, nacionalistické a izolované v rámci Evropské unie.

 

 

Výchova dětí je nyní už nikoliv v rukou rodičů, ale "v rukou" displejů mobilů a sociálních sítí, kdy výrobci her, filmů a obsahu internetu mají zásadní vliv na myšlení mladých lidí.

Těm jsou prostě nyní vymývány mozky, jinak to nelze nazvat,

a to i s pomocí "ideových neziskovek" za peníze státu, tedy z daní.

 

"Globalisté chtějí situaci destabilizovat, pokud jsou tady lidé, kteří podle jejich názoru nedělají přesně tu politiku, kterou by si oni představovali. Chtějí, aby existovalo více základních škol, jako je ta, ze které mě vyhodili."

"Mladí nemají vědomosti, jsou jim vymývány mozky už na školách."

"Evropský projekt se začal rodit už po druhé světové válce a je zajímavé, kteří lidé tam byli zainteresováni od samého začátku. Zajímavá knížka je třeba Znečištěný pramen, která přibližuje, jak se kořeny Třetí říše přenesly do Čtvrté říše, no a korporace a finanční aristokracie to řídí z pozadí směrem ke světové vládě."

Stanislav Balík,
major v záloze a bývalý náčelník skupiny humanitních oborů na vyškovské vojenské akademii, sociolog,
zakladatel masarykovsko-baťovské akademie, po odchodu z armády byl učitelem na základní škole ve Znojmě, odkud byl "vypuzen";
citace zde, původní - opravdu vynikající - rozhovor (audio) zde.

 

 

 

Reuters, 8.7.2019:

Pompeo, who did not take questions from reporters, said international institutions built to protect human rights had drifted from their mission.

 

Více a mnohem podrobněji o konceptu lidských práv, humanistickém manifestu, přirozeném právu, sociální solidaritě, současných bytnějících lidských právech a OSN, snaze změnit OSN na "viditelnou" část nové Světové vlády, viz prof. Walter Veith, zde a zde

(odkazy vedou na dvě zásadní pasáže, video má cz komentář nebo titulky).

Uvádí (krom jiného) i citáty významných státníků, papežů i šéfů OSN, například:

"Světový mír není možný bez nové světové vlády."

(čas videa 1:19:00)

"Svět nenajde změnu a mír, dokud nenastane nový druh vzdělávání."

(zde, čas 0:46:00)
 

 

 

 

Jana Jochová 3. díl:

Rodině nepomůže genderová ideologie, jež vykládá rovnost jako stejnost a tvrdí, že dítě je pro ženu překážkou v kariéře.

Nejlepší úvodem do našeho dnešního povídání bude citát:

Tak dneska jsem si na internetu objednal kalhoty, lednici – a dvě děti. Ano, taková možnost už tady je a tato forma obchodu s dětmi (jinak to nazvat nelze) se stala realitou. A nejedná se o záležitost méně rozvinutých zemí, které jsou s lidskými právy na štíru, ale severní Ameriky a nyní už i západní Evropy.

Organizace Men Having Babies působící v USA a Kanadě cílí na páry gayů, kteří chtějí mít dítě. Na svých internetových stránkách prezentuje 20 soukromých klinik, které mají v USA, Kanadě a Indii zajišťovat zprostředkování dítěte. Tato organizace měla v květnu v Bruselu svoji konferenci a to dokonce v budově vlády bruselského regionu.

Podobné praktiky však nelze v civilizovaném světě tolerovat.

Žena se nikdy nesmí stát věcí k pronájmu a dítě není zboží na prodej. Malé dítě je plnohodnotnou lidskou bytostí, která má svá práva. Tento obchod považuji za naprostou degradaci žen a porodu na technickou záležitost, kdy se děti stávají pouhou komoditou. Mám pocit, že se dostáváme několik století zpět, kdy byl povolen obchod s otroky.

 

 

 

Vladimír Pikora: Mediální lynč přerůstá ve fyzické násilí ve společnosti

Reflex, 13. 6. 2019

Řada lidí už nechce demokracii. Zdá se jim přežitá. Chtějí "liberální demokracii".

Ať už ale chtějí cokoliv a nazývají to jakkoliv, ve skutečnosti jen dali prostor mediokracii. Média diktují, o čem se bude veřejně mluvit. Jak se o tom bude mluvit.

I co si o tom má běžný člověk myslet. Sice se to mnoha lidem nelíbí, nelíbí se to dokonce i některým médiím, ale ať tak, či onak, výsledkem je, že svoboda a právo na odlišný názor se vytratily.

A mediální boj se pomalu mění na krvavou melu.

Zatímco dřív proti sobě bojovala levice a pravice, dnes bojují konzervativci s liberály. (Či spíš opačně: liberálové s konzervativci, jelikož ti druzí častěji než první jen mlčí.) Zatímco dřív tvořily zpravodajství zprávy, dnes je tvoří hodnotové soudy a názory. Argumenty vystřídaly urážky. A není to jen český fenomén; je to fenomén celé západní společnosti.

Soudruzi v minulém režimu vzkazovali "štvavým" vysílačkám, že kdo seje vítr, sklidí bouři. V tom snad jediném měli pravdu, i když úplně naruby, než si představovali. V Americe
to už pociťují takzvaná liberální média, jejichž motorem je televizní stanice CNN. Její sledovanost totiž prudce klesá.
 

Trump lže? Díky, už to číst nechci...

Zdá se, že diváci už nechtějí slyšet, že prezident Trump lže, nýbrž chtějí vědět, co prezident říká. Zdá se, že čím dál víc lidí ho chce vyslechnout, zamyslet se nad jeho slovy a poté
samostatně posoudit, zda jeho názor je chytrý, či hloupý. Přece jen je to prezident stále ještě nejmocnější země světa a byl demokraticky zvolen — ačkoli se to menšině nelíbí a nechce prohru přijmout. Diváky stále víc zajímá prezident; nikoli nějaký názor novináře na prezidenta, který je vydáván za zprávu.

Lidé nechtějí dokola slyšet "zprávy" typu, že prezident lže častěji, než si vy myjete ruce. Tak koncipovaná "zpráva" prostě postrádá důvěryhodnost: Možná že prezident lže o svých příjmech, milenkách, financování… Prostě o kdečem, kde se mu to hodí. Ale lhát tak často, jak liberální média uvádějí, a to i o věcech, kde k tomu zjevně chybí osobní motivace?

To je zkrátka nepředstavitelné. Proč by potřeboval lhát tak často?

Nebude to spíš tak, že jakmile prezident řekne něco, co se novináři nelíbí, rozumějme: má jiný názor než novinář, je označen za lháře…?

Pak ovšem nejde o lež, ale o jiný názor.

Slovo "lež" tím najednou ztratilo původní smysl.

Došlo to tak daleko, že někteří američtí filozofové prohlašují, že takzvané fake news nejsou lži, ale jen mediální označení pro pravicové názory. Vlastností fake news tudíž pak je, že nikdy nejsou levicové.

 

 

Jaroslav Bašta: Bude pražská barevná revoluce?

První zprávy, 2. 6. 2019

Ve třicátých letech bývalo podobné počínání nástrojem politických hnutí, které se tehdy označovala za fašistická. Mezi jejich obvyklé manýry patřilo narušování schůzí a demonstrací jiných, zejména levicových politických stran,
a pouliční násilí.

Pro atmosféru doby bylo příznačné, že státní moc obvykle fašistické násilí tolerovala.

Dnes se stejným způsobem chovají aktivisté, kteří sami sebe označují za demokraty a demokracií se zaklínají při každé příležitosti (Demokratický blok, Milion chvilek pro demokracii).
Média, včetně veřejnoprávních, tuto hru hrají s nimi a jejich oponenty vesele nálepkují jako extrémisty, pravicové radikály, populisty. Stejně jako kdysi státní moc v tomto ohledu uplatňuje oblíbenou politiku dvojího metru v duchu Orwellovy Farmy zvířat - "Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější."

Takže když na Novém Zélandě došlo k teroristickému útoku v mešitách, ministr vnitra a policejní prezident okamžitě vystoupili s varováním, že schvalování atentátu se bude trestat. Slovo dodrželi, problémy má asi 30 lidí, kteří se na sociálních sítích v tomto duchu vyjádřili.

Ovšem, když radní z Jesenice napsal, že prezidenta je třeba podříznout a spálit, žádné reakce jsme se ani od Jana Hamáčka, ani od Jana Švejdara nedočkali. Trvalo měsíc než orgány činné v trestním řízení oznámily, že výrok prověřují.

 

Mediální nálepkování a dvojí standardy vnitra nesou své ovoce.

Násilí se přesouvá z virtuálního prostoru do naší reality. Násilníci dobře pochopili, že dvojí metr znamená, že když si vyberou oběť, která má nálepku "kontroverzní" nebo "extremista", nikdo je stíhat nebude, protože noviny napsaly, že ten Jakl si za to může sám a orgány činné v trestní řízení se zatím řídí mediální nápovědou.

Takže náhle zde máme politiky dvojí kategorie. Jedny médii a policií hájené a chráněné (např. Dominik Feri), jiné pak nehájené...

Připočtu-li k tomu, že každý týden se na náměstích scházejí demonstranti ke svým  dvouhodinovkám odporu vůči prezidentovi, premiérovi a momentálně (trochu nelogicky) právě jmenované ministryni spravedlnosti, začínám mít obavy.

Budou-li mít jejich sponzoři dost trpělivosti s financováním chvilek nenávisti, nakonec se z toho vyklube další "barevná revoluce".

"Sametová" být ale už nemusí.

 

 

 

Novinky, 28. 6. 2019

Obchod s dětmi na základě falšování důkazů o rodinném prostředí

Italská policie zadržela na severu země 18 lidí podezřelých z toho, že psychologicky manipulovali děti a za úplatu je pak dávali do pěstounských rodin. Mezi zadrženými jsou místní politici, lékaři a psychoterapeuti turínské neziskové organizace poskytující sociální služby. V domácím vězení skončil vedle pěti lidí i starosta obce Bibbiano mezi Bolognou a Milánem.

Případ se začal vyšetřovat v roce 2018, složka se dočkala přízviska Andělé a démoni. Síť podezřelých podle vyšetřovatelů produkovala falešná hlášení, na jejichž základě byly děti odebírány svým rodinám a končily u pěstounů - přátel a známých lidí zapojených do podvodu. Ti pak za péči o děti pobírali veřejné peníze. Podle agentury ANSA se tak skupina obohatila o stovky tisíc eur.

"Podle soudu bylo cílem skupiny stíhaných osob odebírat děti rodinám v tíživé sociální situaci a svěřovat je za úplatu jiným rodičům," napsal deník Corriere della Sera. Agentura ANSA uvádí, že stíhaní jsou podezřelí mimo jiné z podvodu, maření spravedlnosti, zneužití úřadu, padělání veřejné listiny, týrání dětí, vážného ublížení na zdraví, vyhrožování, pokusu o vydírání či zpronevěry.
 

Využívali i elektrošoky

Síť používala mimo jiné podvržené výkresy dětí, do kterých byly přidávány sexuální narážky. Terapeuti se přestrojovali za "zlé" postavy z pohádek a vydávali se přitom za zlomyslné rodiče, které očerňovali i dalšími způsoby.
Pomocí elektrošoků se dětem pokoušeli navodit nepravé vzpomínky na sexuální zneužívání, napsala agentura AFP.

Ve zprávách bývaly domovy klamně vedené jako zchátralé a zavádějícím způsobem v nich byl také popisován emoční stav dětí, uvedla ANSA. Tím vším chtěli stíhaní děti rodičům odcizit.

 

 

NORSKO: Takový normální úchyl z Barnevernetu

18.8.2018, Neviditelný pes

Jak byste se cítili, kdybyste zjistili, že vám byly
děti násilím odebrány kvůli posudku usvědčeného dlouholetého pedofila, kterému po krátkém pobytu ve vězení jeho děti hned vrátí? Na to se ptá i britská BBC v nové dokumentu.

Norsko se v uplynulých měsících snažilo všemožně popírat, že by jeho sociální organizace Barnevernet jakkoliv pochybila. Často se snažila namluvit, že jde o "propagandu", kterou proti ní mělo šířit Rusko nebo jiné "nepřátelské" síly.

Teď asi na tento seznam bude muset přidal další zemi – Velkou Británii.

Ta totiž natočila další dokument o skandální praktikách Barnevernetu, kde mnohdy pracují i usvědčení pedofilové a jiní úchylové, kteří odebírají rodičům děti za sebemenší přestupky. Oni sami však mohou šířit dětské porno a prakticky nic se jim nestane.

 

 

Šifra, 12.7.2019

Švédský zubař byl vyhozen z práce, neboť odhalil, že 80 % "dětských migrantů" nejsou děti, ale dospělí muži.

Nová Evropa kráčí mílovými kroky ke světlým zítřkům.

Přesvědčit se o tom mohl čerstvě třeba švédský stomatolog Bernt Herlitz, který vyšetřoval zubní chrup migrantům, kteří se usadili ve Švédsku. V roce 2016, během probíhající migrační krize, si všiml, že takzvaní dětští uprchlíci nejsou v 80 % vůbec děti, ale normální dospělí muži. Každý, kdo viděl fotky do Evropy proudících davů, kde bylo minimum dětí, o jeho slovech nepochybuje.

Svoje poznatky sdílel s imigračním úřadem, kde mu poradili, ať o svých zjištěních vypracuje zprávu.

To udělal. "Na rentgenu jednoduše poznáte, jestli je osobě víc nebo míň než 18 let. Osmdesát procent těch, co se vydávali za děti, bylo dospělých," prohlásil tehdy do médií. Dětem například nerostou zuby moudrosti…

Načež jej zaměstnavatel okamžitě propustil za "porušení lékařského tajemství".

Jinými slovy, Švédi se dozvěděli pravdu, a to se v dnešní době politické korektnosti neodpouští. Byrokratická mašinérie se tak spojila proti němu a on dopadl jako sedlák u Chlumce.

Pan Herlitz z regionu Gotland svého zaměstnavatele zažaloval a vyhrál. Jenže pak
zjednal "spravedlnost" švédský nejvyšší soud ve Stockholmu, který po odvolání zaměstnavatele verdikt obrátil a ještě panu Herlitzovi uložil zaplatit pokutu a náklady řízení ve výši půl milionu švédských korun, což je zhruba 54 000 eur.

 

 

 

NY Times 23. 3. 2019, (česky zde, 1. 4. 2019)
 

(kráceno)


Americký mainstreamový deník New York Times určitě „nadzvedl ze židle“ leckterého liberála a technokrata. Publikoval totiž článek, že
současné „digitální školství“ stejně jako ostatní produkty digitalizace jsou určeny fakticky jen pro společenskou chudinu.

Je totiž překvapivým trendem, že bohatí v USA odmítají nejen služby „digitální ekonomiky“, ale mnohdy také smartphony, sociální sítě, online nákupy a zejména školy, které používají k výuce tzv. „gadgety“ jako digitální pomůcky.

Požadují, aby si jejich děti nehrály s technologiemi, ale se svými vrstevníky, a soukromé drahé školy, které nepoužívají k výuce digitální technologie, prosperují. Bohatí jsou ochotni za ně výrazně připlatit.

Fyzický lidský kontakt – život bez telefonu po celý den

a absence sociální sítě – se stal symbolem vyšší třídy.

Čím více monitorů ovládá život chudých, tím více jich mizí ze života bohatých.

 

Ohlupování

(*víc o tom nově na ČRo, skvěle a podrobně s lékařem s praxí v USA ZDE).

"První výsledky studie rozvoje mozku prováděné Institutem pro národní zdraví na vzorku jedenácti tisíc dětí ukázaly, že:

děti, které tráví více než dvě hodiny denně nad monitory gadgetů,

mají nižší úroveň myšlení než ty, které čtou knihy.

Asi nejzávažnějším výsledkem studie je zjištění, že mozky dětí, které tráví hodně času u monitorů, a těch, které čtou knihy, se mezi sebou kvalitativně liší.

U některých dětí způsobila „digitalizace“ předčasné zřídnutí mozkové kůry.

Jiná studie zjistila u dospělých přímou úměru mezi časem stráveným nad displejem gadgetu a mírou depresivních sklonů.

 

Chudým a středním třídám namlouvají, že gadgety jsou pro ně a jejich děti dobré a důležité. K tomu v high-tech společnostech pracují psychologové a neurobiologové na uživatelských rozhraních aplikací, jejichž úkolem je co nejrychleji a co nejdéle přikovat oči a mysl na displeje.

"Lidé letí na to, co znají – na displeje. Je to jako být závislý na fast-foodech,"

- říká Sherry Turkle,

profesorka sociálních studií pro vědu a techniku na Massachusettské univerzitě.

 

 

 

Respekt, 29.8.2016:

Jeden rozsáhlý průzkum z USA přitom ukázal, že schopnost vcítit se do pocitů druhých
(empatie) je u dnešních mladých lidí výrazně nižší než před dvaceti třiceti lety.

 

Flowee, zde:

Konverzace ve smyslu vyměňování myšlenek a nápadů mezi dvěma lidmi, kdy oba poslouchají, co jim ten druhý říká, a podle toho také reagují, se pomalu rozpouští v záplavě tweetů, postů, zpráv a emotikonů.

Plnohodnotný dialog si zaslouží zmrtvýchvstání, protože stimuluje kritické myšlení a zvyšuje schopnost empatie. Jsme vůbec takové konverzace ještě schopni?

Samozřejmě, že jsme. První věc, která nám v tom brání, je náš telefon. Buď je přímo v naší dlani, nebo tak blízko, abychom po něm mohli pořád pomrkávat. Výzkumy potvrdily, že přítomnost telefonu je rušivá, protože část naší šedé kůry mozkové se neustále zabývá otázkou, jestli ten náš "chytrák" nepípne či nezabzučí.


 

 

 

 

Reuters, 8. července 2019

Pompeo launches commission to study human rights role


Pompeo named Harvard Law School professor
Mary Ann Glendon, a former U.S. ambassador to the Vatican, to head the Commission on Unalienable Rights.

Pompeo, who did not take questions from reporters, said international institutions built to protect human rights
had drifted from their mission.

"As human rights claims have proliferated, some claims have come into tension with one another provoking questions and clashes about which rights are entitled to gain respect," he said.

"The time is right for an informed review of the role of human rights in American foreign policy."

 

Critics argue that it sends a message that the administration turns a blind eye to human rights abuses in countries such as Saudi Arabia, Brazil and Egypt.

"This politicization of human rights in order to, what appears to be an attempt to further
hateful policies aimed at women and LGBTQ people, is shameful," Amnesty International USA’s Joanne Lin said in a statement.

 

Zápas o OSN, klimatické uprchlíky, lidská práva v široké podobě a degradaci národního státu pokračuje. Fakt, že i "děsný" Pompeo si v "národní" administrativě Trumpa uvědomuje, jak je svět svazován podivnými dohodami pod OSN, jen dokresluje absurditu celé této situace.

 

 

 

zdroj: PL, zde.

místopředseda Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek

(podtrhuje, že jde o jeho osobní postoj, nikoliv stanovisko Rady ČRo)

Lidé budou stále více využívat alternativní zdroje informací do té doby, dokud jim hlavní mediální proud bude lhát, manipulovat s informacemi, zatajovat je, zkrátka razit pouze jednu vytyčenou "správnou" cestu.

Hlavním problémem médií tak jsou již zcela neskrývaný aktivismus některých novinářů, jejich práce se zdroji informací a s tím související autocenzura.

 

 

16. 11. 2016 - Základy globální cenzury položeny

YouTube, Facebook, Twitter a Microsoft vytvořili 5. prosince organizační základ pro účinnou a rozsáhlou cenzuru sociálních sítí.

Dohodli se na společné databance "extrémistických obsahů".

Ten, jehož názory na Twitteru (nebo zbývajících tří) budou označeny jako "extrémní", si může být jist, že už je nebude moci vyjádřit v žádném velkém sociálním médiu.

 

 

Svobodné Universum, Kupředu do minulosti:

 rozhovor Martiny Kociánové s J. Duškem

12.2.2019


Existuje hodně závislostí na myšlenkových systémech.

Na tom je nejvíc závislostí a jsou skryté.

Nedávno, 13. října, Bruce Lipton mluvil o tom, že jedeme na podvědomé programy, na kterých jsme úplně závislí a ani o nich nevíme, protože je považujeme za přirozenou součást naší bytosti. Jsou zde od dětství, pořád to jede a ani si to neuvědomujeme. Jsou to automatismy.

...

Proto říkám, pěstujme proti závislostem souvislost.

 

Pěstujme vědomí celku.

Když si uvědomíme celek, život, galaxii, harmonii, pak nepotřebujeme být závislými na nějaké konkrétní ulpěné myšlenkové představě. Závislost většinou způsobuje to, že věříš něčemu dílčímu, co ti takzvaně pomáhá, tedy většinou se to obhajuje tím, že ti to pomáhá.

...

Martina: Například když se podíváme do středověku, tak byli rádi za to, co mají k jídlu a tím pádem neměli potenciál přemýšlet nad tím, že nebudou jíst třeba maso.

Jaroslav Dušek: Jasně. Na jednu stranu máš pravdu, na druhou stranu si uvědom, že ti lidé byli schopní vždycky zabíjet jiné lidi ve jménu nějaké myšlenky.

Vždy byli závislí na myšlence a šli zabíjet jiné lidi ve jménu myšlenky, ve jménu spravedlnosti, ve jménu prosazení správného řešení.

To znamená tento fanatismus, tento propad k myšlenkovým systémům, to jsou celé dějiny válek a tam to bylo pořád.

...Tato evidentní závislost na myšlenkových konceptech vedla vždy ke krveprolití.

Ve výsledku vedla k tomu, že byly upalovány čarodějnice. Proč? Protože jejich myšlenkový systém byl jiný, než myšlenkový systém těch, kteří věřili tomu, co je správné a co je špatné podle nich. Tak byly prostě upalovány ženský a bylo to.

To už dnes jde hůř.

 

Dneska to jde v rovině vyhoštění, vyobcování. Že třeba vyobcují vědce, který nemá takové myšlenky, jaké by měl mít.

Vyobcují ho, diskreditují, neotisknout mu články, nebude mít koeficienty citací, budou ho zesměšňovat, psát o něm nějaké věci, ale asi ho dnes neupálí na hranici. Až do této míry to teď nejde.

To znamená, že způsoby jsou rafinovanější,

ale dál nějakým způsobem přežívají.

 

 

 

Cituji LN, 21. 4. 2018 - Rozhovor s tvůrci sw Avast

"Lidé jsou ochotní vzdát se velké části svých svobod za hrozně málo. To bylo vidět třeba v USA po 11. září.

Po celém světě se dnes lidé vzdávají svého soukromí, čímž se vlastně vzdávají své svobody. Když se dnes bavím s mladými "start-up"isty, zdá se mi, že jim to vyhovuje," stěžuje si Kučera, který zároveň varuje, že jakmile se vzdáme dobrovolně jen kousíčku svobody, okamžitě se jí zmocní stát a vlády. Člověk by proto podle něj nikdy neměl obětovat svou svobodu výměnou za větší bezpečí.

"Člověk má mít možnost stát se kriminálníkem, protože když tu volbu nemá, nemá ani svobodu. Jak ukazuje film Lid versus Larry Flynt,
musíme mít svobodu tisknout prasárny, aby nám příště nezakázali tisknout básně," říká Kučera.

Podle Baudiše nás tak nakonec nečeká budoucnost

podle v současnosti tolik citovaných vizí George Orwella,

ale spíše podle neméně trudných předpovědí Aldouse Huxleyho.

 

Aldous Huxley (wikipedie):

K nejznámějším dílům jeho prvního období patří dystopie Brave New World, česky vyšlo pod názvem Konec civilizace (1970). Tento román napsal pod vlivem zpráv z fašistické Itálie a stalinistického Sovětského svazu, je ovlivněn Zamjatinovým románem My a ovlivňuje Orwellův román 1984, nejslavnější dystopii vůbec.

Popisuje v něm společnost složenou z vyšlechtěných jedinců, kteří jsou rozděleni na kasty. Vědecký pokrok umožnil dokonale ovládnout jednotlivce, který se dobrovolně vzdává své svobody výměnou za neustálé smyslové radovánky (*konzumerismus) a opájení se "zdravotně neškodnou" drogou zvanou symbolicky "soma".

Název "brave new world" - překrásný nový svět - je inspirován podobným obratem v básni Rudyarda Kiplinga z roku 1919, The Gods of the Copybook Headings:

"And that after this is accomplished, and the brave new world begins
When all men are paid for existing and no man must pay for his sins ..."

"A poté, až toto bude dosaženo, a nový krásný svět začne,

všichni lidé jsou placeni za to, že "jsou", a žádný člověk nemusí platit za své hříchy..."

 

 

 

Carroll Quigley byl dva roky oficiálním historikem US Rady CFR, obdivoval ho i Bill Clinton.

Od r.1945 do r.1965 psal svou slavnou knihu "Tragédie a naděje" (Tragedy and Hope), kde popsal svět a jeho vývoj asi od r.1890 do r.1950. Výše citovaná pasáž se týká US politického systému dvou politických stran.

Konkurují si, nebo jsou jen "divadlem pro masy", aby měli lidé pocit, že něco mohou změnit? Pokud se vám to zdá "až příliš divoké", pak si přečtěte ten projev The New Freedom Wilsona, mluví tam o tom samém.

Víc o tom v té v přednášce prof. Walter Veitha ZDE, starší přednáška, vše víc osvětlující, ZDE.

 

 

 

PL, 25.11. 2016

Impérium mysli

Před časem byl Assange opětovně v hledáčku Obamova ministerstva zahraničí za několik dalších publikací dokumentů skrze WIkiLeaks. Právě v té době se "náhodou" sešel s výkonným ředitelem Googlu, tehdejším předsedou správní rady společnosti, Ericem Schmidtem. Schmidt politického "vězně" Assange kontaktoval pod záminkou práce na nové knize.

Zkušenější "konspirační teoretiky" asi nepřekvapí, že publikaci, nazvanou původně
"Impérium mysli" (The Empire of the Mind) psal Schmidt, boháč, jehož jmění podle časopisu Forbes přesahuje 11 miliard dolarů, s podporou nechvalně proslulé Rady pro zahraniční vztahy (The Council on Foreign Relations, CFR) a veterána z ministerstva zahraničí Jareda Cohena.

Umíme vyvolat revoluci!

Assange později přiznal, že scházet se s tak těžkými váhami z druhé strany barikády bylo od něj v té chvíli velmi lehkomyslné. Později však díky tomu poodhalil, do jak velké míry Schmidt s Cohenem "vrostli" do americké zahraniční politiky.

Mimo jiné na místě oba pánové otevřeně přiznali fascinaci tím, jak technologie dokáží vyvolávat revoluce - včetně takzvaného Arabského jara. A nejen jeho.

Schmidt svému "milci" Cohenovi vytvořil vedoucí místo v jednom svém projektu (původně, v roce 2009, se jmenoval Google Ideas, postupně se z něj stal Google Jigsaw). Oba pánové začali posilovat politickou roli společnosti skrze články v médiích, sponzoring politických stran a iniciativ a pomocí Cohenových kontaktů, z jeho bývalého angažmá na ministerstvu zahraničí.

Téhož roku Schmidt a Cohen zplodili článek do časopisu Foreign Affairs.

Ten vydává právě Rada pro zahraniční vztahy. Po sedmi letech se text jeví jako pozoruhodně "jasnovidná" predikce vzrůstající role Googlu ve světové politice.

Pod podtitulem "Koalice propojených" napsali:

"V éře, kdy sílí moc jednotlivců i různých skupin,
budou mít výhodu vlády, které se povezou na technologické vlně. A ty, které to neudělají, brzy zjistí, že je jejich vlastní občané chtějí svrhnout.

Demokratické státy, které jsou dávno propojené systémem vojenských aliancí, zjistí brzy,
že totéž mohou učinit pomocí komunikačních technologií. Technologie nabízejí občanům, které vlastní vlády šikanují, nebo jim zabraňují vyjádřit vlastní názory, nové pole, na němž mohou bránit svá práva."

 

Nositelé "Dobra"?

Na první přečtení se snad může zdát, že jde o chvályhodné "demokratizační" úsilí. Jenže, jak si všiml Julian Assange, západní vlády a to, čemu se naprosto absurdně přezdívá "nevládní organizace", mají tendenci své vměšování do vnitřních záležitostí jiných států mylně považovat za výlupek všeho dobra.

Tato sekta složená z členů vlád a "nevládek" má totiž neochvějnou víru v to, že jejich vlastní cíle jsou nezpochybnitelnými, nenapadnutelnými pohnutkami pro americkou imperiální nadvládu nad světem. Jinými slovy si myslí, že to, co považuje za správné "osvícená supervelmoc" USA, je nutně dobré pro kohokoli na světě, kdo není "zlo".

Assange po setkání Google-WikiLeaks napsal:

"Budou vám říkat, že musíte mít otevřenou mysl, ale
ideje výjimečnosti USA, která prostupuje celou americkou zahraniční politikou, se tato otevřenost netýká - jako by ji neviděli. Kryjí se neproniknutelným štítem banality zvané "nebuďte na straně zla". Sami rozhodli, že jsou nositeli Dobra. A to je problém."

 

 

 

 

 

Papež prohlásil, že tato nová morálka, reprezentovaná lidskými právy,

je založena na rozumu(!!) a přirozeném právu (nadřazenému právu států),

je prý římsko-katolickou církví považována za morálku danou(!!) Bohem.

 

Papež by měl jasně preferovat morálku křesťanů, tedy morálku z písma.

Multikulturalismus je systémově zakomponovaný právě do této "nové morálky" nového řádu světa. Kdo bude od r.2017 řádným občanem a kdo nikoliv? A kdo o tom bude rozhodovat? Co je to přirozené právo a proč si v tomto notuje papež s moderními globalisty?

Je to skutečně vynikající přednáška (prof. W. Veitha, býval vědcem - evolucionistou, detailním znalcem procesů lidských genů - DNA; později se začal věnovat otázkám náboženským, ale také i širším společenským souvislostem), ...která vám ozřejmí mnoho z problémů dnešní doby. Stačí jediné - nejdřív si ji poslechnout (vydržet) a teprve potom dělat jakékoliv závěry. Od času 47:26 vydržte do 1:22:30 a začnete chápat, odkud vítr vane. Odkaz vás nasměruje přímo na správnou pasáž - ZDE.

 

 

 

V r.2007 se přidal čtyřhvězdičkový US generál Wesley Clark, nechvalně známý z doby války v Jugoslávii a bombardování Srbska, který v r.2007 prohlásil (ZDE, s cz tit.):

"V USA proběhl politický puč."

Malá skupinka lidí (Wolfowitz, Rumsfeld, Cheney, mnohé další bych mohl jmenovat z projektu Nového Amerického Století PNAC) se rozhodla zavléct USA do mnoha válek, aniž by se zeptali Kongresu nebo Senátu, co si o tom myslí.

Víte, já jsem kdysi studoval geo-strategii, a když slyším, jak vůbec nepřemýšlejí o tom, co bude po těch válkách, proč a za jakým cílem tam jdeme válčit, tak se nedivím, že se jim války v Iráku 2003, Afghánistánu, Sýrii a dalších zemích nedaří.

Oni říkají:"Máme tak deset let (2003-2013), než povstane nová silná velmoc (*Rusko, Čína), abychom provedli změny vlád v těchto sedmi zemích."

Víte, já jsme zděšen, říká Clark.

Copak máme armádu proto, aby svrhávala vlády cizích zemí?

 

 

 

V češtině video ZDE

úryvek řeči US generála W. Clarka, 3. října 2007, o projektu PNAC a válce v Iráku,

toto vyjádření nám naše hlavní TV ve zprávách opravdu nepustí, to je jistota:

 

 Clark po 11. září: "Co je nového, pořád jdeme do války s Irákem?"

člověk v Pentagonu:"Oh, je to daleko horší."

Natáhl se na stůl a vzal kus papíru...

"Tohle mám z kanceláře ministra obrany (*Rumsfelda). Tohle je memorandum, které popisuje, jak sundáme sedm zemí za příštích pět let."

"Začneme Irákem, pak Sýrií a Libanonem. Pak zaútočíme na Libyi, Somálsko a Súdán, dokončíme to Íránem."

Clark:"Neukazujte mi to, nechci to vidět (nevěřil jsem tomu)."

"Jenže po čase jsem si uvědomil, že se to postupně všechno začalo vyplňovat."

 

 

 

 

 

Doplňující informace o krizi v r.2008 - Bush:"Věřím, že existuje něco jako americký sen, jehož součástí je vlastní dům..."; vlevo přehled dluhů USA za různých prezidentů (klikněte pro zvětšení obrázků). Po 11.září vyzval občany k utrácení na dluh, vláda vytvořila také trh s druhořadými hypotékami s méně bonitními klienty, za ty platil povinný hotovostní vklad stát - a US ratingové agentury to prodávaly do Evropy pod (falešným) vysokým ratingem kvality - spolu s dluhy z válek toto vedlo ke krizi a dnes žlutým vestám ve Francii i k vysokým dluhům Anglie i USA.

 

 

 

A pak je tu např. bývalý francouzský ministerský předseda Francois Fillon:

"Dnes už Evropa není nezávislá… US nás zavlékají do křížové výpravy proti Rusku, která je v rozporu se zájmy Evropy,"

řekl Fillon televiznímu kanálu BFMTV (převzalo RT, anglická verze zde).

Tento bývalý francouzský ministerský předseda, který sloužil ve vládě Nicolase Sarkozyho od roku 2007 do roku 2012, se pustil do Washingtonu a jeho politiky a TTIP dohody:

Washington, jak řekl Fillon, prosazuje "extrémně nebezpečnou" politiku i na Středním východě, se kterou musí EU a evropské státy souhlasit.

Obvinil i německé zpravodajské služby ze špehování Francie, "nikoliv však v zájmu Německa, nýbrž v zájmu Spojených států."

Uvedl také, že:

"Americký justiční systém se často vměšuje do práce evropských justičních systémů (a stačí mu k tomu např. fakt, že nějaká bankovní operace proběhla v dolarech, už se pak cítí oprávněná vyšetřovat cizí země)."

"Evropa už není nezávislá," řekl tento bývalý premiér s výzvou k "široké debatě o tom, jak by mohla Evropa opět svou nezávislost získat."


"Jsem rozhodně proti podepsání této dohody TTIP v té formě, ve které je teď," dodal.

 

 

 

 

Týden.cz, 22.5.2019

"Fort Trump nebude, ale vznikne "netrvale trvalá" přítomnost US jednotek"

ČTK

Čtyřstránkový pracovní dokument, jak jej popsal jeden z amerických představitelů, zpočátku obsahoval formulaci, že Spojené státy by měly svou vojenskou přítomnost v Polsku zachovat "po několik desetiletí". Po americkém odporu
se obě strany pravděpodobně budou v dokumentu držet vyjádření o "trvalé" americké přítomnosti, řekl. "Nechceme být zaškatulkovaní," řekl.

Američtí a polští představitelé také jednají o tom, kdo zaplatí náklady na výstavbu a působení vojsk, přičemž polští představitelé se zdráhají převzít většinu nákladů na personální zajištění amerických jednotek. Duda v září Američanům nabídl více než dvě miliardy dolarů (asi
46 miliard korun).

Náměstek polského ministra obrany počátkem tohoto měsíce jednal v Pentagonu, a to i o konečné velikosti americké přítomnosti a kdo by ji zaplatil.

 

 

O tom, že za "nafukováním hrozby imperiálního Ruska" stojí také snaha lidí v Pentagonu získat pro sebe více peněz daň. poplatníků, píše list Politico.

Perry představil výsledky nedávných odhadů, podle kterého USA vydávají na obranu 7x více než Rusko (598miliard dolarů oproti 84 miliardám), v americké armádě slouží téměř dvakrát více vojáků než ruské (1.400.000 vs. 766tisíc). V arzenálu Američanů téměř šestkrát více vrtulníků (6 tisíc ve srovnání s 1,2 tisíci). A třikrát více stíhaček. Nicméně, uvedl autor, je také pravda, že ve službě ruské armády je dvakrát tolik tanků (15 tisíc proti 8,8 tisícům),ale starších. Reformátoři poukazují, že je absurdní tvrdit, že je americká armáda v potížích, při pohledu na tato čísla.

 

 

 

Günter Verheugen mluví o podobnosti současného britského obvinění vůči Rusku s informační kampaní USA a Britů před zahájením války v Iráku (spuštěné na lživých informacích o vlastnictví zbraní ZHN).

Foto: Karlheinz Schindler / dpa

 

Bild, 29.březen 2018 - "Připomínám příklad, protože jsme nyní závislí především na zpravodajských informacích, že to nebylo tak dávno, co britské a americké vlády lhaly celému světu: záměrně lhaly, aby ospravedlnily invazi do Iráku."

"Názor, podle kterého jsou Putin a Rusové zodpovědní za všechno bez pochybností, je otravou myšlenek, která se musí zastavit."

Günter Verheugen.

 

 

Spiegel, 28. 3. 2018

EU plan tanks should roll faster through Europe

(DPA) Obrněný transportér typu Marder.

Tanks, troops and ammunition are to move forward more quickly in Europe in the event of a crisis. This plan was presented by the EU Commission.

The background is the fear of an attack by Russia.

/ *Spiegel píše "o strachu z ruského útoku na Evropu", to je hysterie, co?

Česká verze o nás a ztíženém průjezdu vojsk NATO přes ČR, aktualne cz zde. /

 

 

 

Modernizované US bombardéry a nosiče jaderných zbraní B-52H Stratofortress

byly aktuálně (*2019) přesunuty z USA na základny v Anglii, do Evropy.

 

 

 

Novinky, 2017 - Z dokumentů zveřejněných organizací WikiLeaks vyplývá, že CIA má zvláštní hackerskou jednotku, která si osvojila techniky zahraničních protějšků z Ruska a Číny. To znamená, že dokáže po útocích na informační systémy zanechávat jejich stopy a svést tak vinu na ně. Jednotka se jmenuje Umbrage (pohoršení).

 

BBC, 18. dubna 2017

Jak může zkolabovat západní civilizace?

That economic stratification may lead to collapse on its own, on the other hand, came as more of a surprise to Motesharrei and his colleagues. Under this scenario, elites push society toward instability and eventual collapse by hoarding huge quantities of wealth and resources, and leaving little or none for commoners who vastly outnumber them yet support them with labour.

 

 

 

 

Vlevo prezident ČR, pan Václav Havel, získal vyznamenání od G. W. Bushe jr. za příkladné vztahy s USA a naši podporu válce v Iráku, uprostřed se pan Dobrovský klaní na kolenou paní Albrightové, bývalé ministryni USA a české rodačky na letošní návštěvě v Česku, političce spojené s bombardováním Srbska bez mandátu OSN (zde), vpravo premiér Babiš na návštěvě u prezidenta USA, pana D. Trumpa, jehož bývalou ženou byla Ivana Trumpová, roz. Zelníčková, česká rodačka. Jakou válku přinese toto poslední setkání, můžeme teprve tušit, přátelské úsměvy mají v této "vysoké lize" svou jasnou cenu.

(fota z internetu)

Chce se mi dodat humornou větu z filmu Limonádový Joe:

"Ať padouch či hrdina, my jsme jedna rodina!"

 

 

 

Slova Alberta Einsteina (viz velmi aktuálně zmíněná i zde):

"Mír nelze udržovat silou, ale pouze porozuměním."

A to je vzkaz k současné civilizaci, která evidentně spěje k nové studené válce.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTKY BYLY VRŽENY, TRAJEKTORIE VÝVOJE SE ZAČALY ODVÍJET.

PRVNÍ NEPŘESNÉ ODHADY MOŽNÝCH EKONOMICKÝCH ŠKOD,

PRVNÍ ÚVAHY O DŮSLEDCÍCH,

BUDE VŮBEC MOŽNÉ VRÁTIT SE NĚKDY DO SITUACE PŘED KRIZÍ?

 

5. 4. 2020

  7. 4. aktualizace ekonomických odkazů hl. textu a závěru.

 10. 4. aktualizace odhadů možných obětí v USA, snížení.

hlavní zdroj - komentář Pat Buchanana, zde.

 

"Věnováno památce skvělé novinářky Terezy Spencerové, která 6.4. náhle zemřela."

 

 

motto

"Ti, kteří vás přinutí věřit nesmyslům, vás mohou nutit páchat zvěrstva."

Voltair , 18.století (citace zde)

 

 

Ať už byl virus přírodního původu nebo byl dílem genových manipulací člověka (*oba odkazy zmiňují jak čínský Wuhan tak US Severní Karolínu, jako místa manipulací s těmito viry, ale i další místa) ať se rozšířil přirozeným způsobem ze zvířat na lidi, nebo byl rozšířen nějak uměle, počínaje náhodným únikem z laboratoře, konče záměrným rozšířením, nyní je možná důležitější se podívat na první nepřesné odhady možných ekonomických škod.

 

Novinky, 31. 3. 2020

Vědci se stále snaží odhalit, jak se dostal mezi lidi nový koronavirus SARS-CoV-2 a proč je tak infekční. ...Existuje i hypotéza, že se na lidi přenesl několikrát už dříve, ale v roce 2019 zmutoval, takže se stal mnohem nakažlivější, uvedl list The Daily Mail, který citoval autora teorie Francise Collinse.

Nové informace o tomto zde:

Novinky, 18. 4. 2020

Forsterův tým z univerzity v Cambridge se snaží dopátrat původu koronaviru. Koronavirus má celkem tři typy. První, tedy typ A se považuje za základní, protože se nejvíce podobá tomu, který vědci objevili u netopýrů, kteří ho přes luskouny nejspíš přenesli na člověka. Existují ještě dvě další mutace, a to B a C. Důvod, proč Forster a jeho tým pochybují, že se virus začal šířit až v prosinci, je ten, že ve Wu-chanu převážná část nakažených trpěla typem B, tedy už zmutovaným virem. Typ A byl ve Wu-chanu také nalezen, ale pouze na několika místech. Nejčastěji se základní verze viru objevovala v Austrálii a Spojených státech, v Evropě pak ve Španělsku. „Až do poloviny ledna nebyl v Číně zjištěn typ A. Prvně se objevil až v provincii Kuang-tung, která se nachází přibližně 800 kilometrů od Wu-chanu,“ dodal Forster pro Newsweek.

(Víc o tomto také zde, kvalifikovaný Boyle tvrdí, že dnes je v USA do výzkumu biozbraní zapojeno 13000 vědců. V únoru Boyle prohlásil, že rozhodující práci na viru odvedli výzkumníci laboratoře Univerzity Severní Karolíny. Nicméně práce na něm pokračovala i v Austrálii, kde k němu prý byly přidány některé sekvence viru HIV..., víc o HIV souvislostech v minulém blogu, z velmi seriozních zdrojů.)

 

ČT24, 30. 3. 2020

Šíření koronaviru, kterým se po celém světě nakazily už statisíce lidí, může souviset se znečištěním ovzduší. Vyplývá to ze studie publikované italskými vědci, o které informoval list The Economist. Odborníci se domnívají, že virus SARS-CoV-2 se může přenášet i za pomoci prachových částic (*volně vzduchem, nejen kapénkami z dýchání).

(* víc o tomto minulý blog níž)

 

 

Pat Buchanan psal projevy US prezidenta Reagana, sám byl vážným kandidátem na US prezidenta v 90.letech, viz současná série dokumentů "Americká 90.léta" (5.část, asi 30.minuta), uváděných aktuálně na TV Prima Zoom. Na svých současných web stránkách uveřejňuje své konzervativní názory a komentáře.

Printscreen ze současné série dokumentů "Americká 90.léta" - 5.část (asi 30.minuta), Pat Buchanan.

 

 

3. dubna Pat Buchanan napsal:

V pondělí uveřejnila dr.Deborah Birxová, koordinátorka reakce Bílého domu na koronavirovou infekci, odhad očekávaných asi 100 000 až 200 000 úmrtí v USA během pandemie, "pokud budeme dělat věci téměř dokonale".

To vskutku podivuhodně zkoncentruje lidskou mysl.

Nyní k těmto ztrátám přidejte
tržní pokles prudší než při krachu na burze v roce 1929, včetně hluboké hospodářské krize ve stylu velké krize 30.let 20.století. Analytici z Wall Streetu hovoří až o 30% snížení našeho HDP a až o 35% nezaměstnanosti.

Jak zásadní změnu může přinést jediný měsíc.

 

10. dubna Pat Buchanan aktualizoval:

"Křivka nových infekcí se zplošťuje," konstatoval Cuomo ve středu,

"Díky Bohu, díky Bohu, díky Bohu."

Projekce vývoje z minulého týdne, kde Bílý dům odhadoval od 100,000 do 240,000 mrtvých,
byla revidována ostře dolů.

Ve čtvrtek řekla Dr. Deborah Birx, že pracuje s modelem, který odhaduje 81,000 mrtvých.

Stále je to příšerně mnoho, stále je to větší počet obětí, než kolik zemřelo Američanů ve Vietnamské válce, ale v porovnání s předchozími predikcemi jsou to nadějné zprávy.

Omezení společenského kontaktu a "zůstávání doma" fungují.

 

Printscreen z tiskové konference Bílého domu, screen k vyjádření dr.Deborah Birxové, koordinátorky reakce Bílého domu na koronavirovou infekci, ohledně původně odhadovaného možného počtu úmrtí v USA, byl ostře revidován dolů z odhadovaných 150.000 možných obětí na asi 60.000 - 80.000 možných obětí (* např. na drogy zemře v USA asi 60.000 lidí ročně, na chřipku asi 12.000 až 60.000 lidí ročně, výjimečně až 100.000 lidí, průměrně za asi 12let 36.000 mrtvých ročně).

USA mají aktuálně (11. 4.) asi 62 úmrtí na 1mil obyvatel, jsou zatím čtrnáctou nejvíc postiženou zemí, nejvíc má Španělsko - 352 úmrtí na 1mil obyvatel, Česko má aktuálně 12 mrtvých na 1mil obyvatel. USA mají aktuálně asi 11.000 vážných případů celkem, Španělsko má celkem 7.370 vážných případů, Česko má 92 vážných případů celkem. Otázkou je geografické rozložení případů - velké město může vycházet statisticky významně jinak. Víc aktuálně zde.

 

 

Pat Buchanan pokračuje:

Koronavirová krize se zdá být jednou z těch epochálních událostí,

které mění charakter země a směřování republiky.

Republikánská strana, zastávající tradičně pozice "malé vlády a vyrovnaných rozpočtů", schválila (bez jediného oponenta) krizovou státní podporu ve výši 2 bilionů dolarů, a nyní se mluví o druhém balíku 2 bilionů dolarů, projektů pro infrastrukturu (*obdobu New Deal programu US prezidenta F. D. Roosevelta , tedy státních projektů staveb přehrad, silnicí, apod., dávajících práci nezaměstnaným při krizi ve 30.letech - naprosto skvělé video s A. Harrimanem z 50.let "autenticky o tomto" zde).

Za jediný měsíc pak republikánský senát a prezident navýšili federální rozpočet o 50%, a chtějí to zdvojnásobit.

Prezident si myslí, že se jedná o recesi ve tvaru písmene "V", že ekonomika dosáhne dna a odrazí se zpět (bez dalších poklesů ve tvaru písmene "W"), jako v roce 1946, kdy byla uvolněna poptávka po druhé světové válce a Amerika začala chrlit auta a spotřební zboží tak rychle, jako chrlila předtím válečné zbraně.

 

Možná.

Ale budu za skeptika.

Nebude možné vrátit se do starých kolejí.

Otřesné březnové události, a po nich ty, co přijdou v dubnu a květnu,

budou mít trvalé dopady na srdce a mysl této generace.

 

Neukojitelná touha po v Číně vyrobeném zboží v marketech - skutečně se vrátí?

Budou Američané po měsících nařízeného "sociálního odstupu" od rodiny a přátel opravdu znovu-přesvědčeni o své bezpečnosti, a vrátí se v červenci do restaurací?

Když Američané pozorují letadlovou loď Theodora Roosevelta v Guamu, jak evakuuje desítky námořníků infikovaných koronavirem, budou ochotní podporovat souboj s Čínou, která uplatňuje své nároky na Jihočínské moře?

Budou se Američané, kteří přežijí tuto krizi, zajímat vůbec o to, zda v Iráku dominují Íránem podporovaní šíité, nebo zda v Jemenu získají navrch Saúdy podporovaní sunnité?

 

Pokud tyto březnové události šokovaly tento národ tak mocně, jako 9/11,

pak to, co přichází, může být ještě víc zatěžující.

Budou miliony nezaměstnaných pracovníků, kteří nemají hotovost na zaplacení léků a potravin, ochotní zůstat doma po další týdny nebo měsíce?

Američané si v březnu vedli velmi dobře "v zůstání doma". Budou ale pokračovat v těchto omezeních i v průběhu dubna, května a možná i června?

Nebo se systém postupně rozpadne, jakmile se na podzim objeví druhá vlna viru?

Důsledkem karanténních opatření je ohromný skokový nárůst nezaměstnaných v USA, za tři týdny se na úřady obrátilo 16.5mil nezaměstnaných. Jeden z deseti Američanů je nyní bez práce, víc zde.

 

s

Srovnání krátkodobých "skokových nárůstů" nároků na pojištění v nezaměstnanosti, bez sezónního očištění, od r.1967 do současnosti. Ukazuje například krizi r.2008 a mnohem rychlejší nárůst u současné krize. Tak mohutný "náraz" ukazuje na mnohem větší "okamžitě zasaženou" oblast ekonomiky, dlouhodobé vlivy jsou ale zatím otázkou, delší plošná karanténa by byla vážným problémem.

 

Křivka "počtu mrtvých za den" se v USA a Velké Británii zatím nezplošťuje (obr. Financial Times, zdroj zde).

Může tato nemoc způsobit, že Demokraté i Republikáni podpoří víc státních zásahů a podpor, tedy víc sociální (levicovou) podobu USA? Zajímavě o tomto v češtině - Sanders odchází, ale jeho politické návrhy posilují. Komentář pana Anýže je sice poměrně hloupý (lacině obviňuje Trumpa z populismu, namísto poctivé kritiky zbrojních výdajů všech US prezidentů od G. W. Bushe jr. po Trumpa), ale zmiňuje některé konkrétní návrhy, například snížení školného na vysokých školách, které ohromě zadlužuje mladé už na začátku kariéry.

Například již dříve zaznělo, že náklady odpuštění dluhů za školné a snížení školného pro VŠ studenty odpovídají nákladům posledního nárůstu zbrojního rozpočtu Trumpa (asi 70mld usd). Tedy peníze by na to byly, jde pouze o priority US vlád.

 

- Pat Buchanan si pokládá velmi vážné otázky.

 

 

A není sám, podobný názor zastává například i český egyptolog, prof. Bárta.

 

web "Kupředu do minulosti", rozhovory s Martinou Kociánovou, 25. 3. 2020,

uveřejnil aktuální rozhovor s ním:

 

Zažíváme zásadní proměnu společnosti.

Jsme v přímém přenosu svědky "skokovité přerušované rovnováhy",

kdy se ze dne na den společnost zásadně proměnila.

A už se to pravděpodobně nikdy nevrátí

do úplně stejného světa, jaký byl předtím.

 

Miroslav Bárta hovoří i ve své přednášce o změnách civilizací v r.2018 také o tom,

že společnost se vždy brání změnám, až nakonec dojde vždy(!)

ke SKOKOVÝM prudkým změnám v celé společnosti.

Společenský kolaps ale podle něj neznamená nějaké "vyhubení" lidí, spíš jde o transformaci společnosti, odstranění chybných - nefungujících struktur.

(výmluvná pasáž M. Bárty o nepotismu, Goldman Sachs a eurozóně, viz v přednášce zde).

 

 

Vše nasvědčuje tomu, že rozvoj globalizace (mezinárodního obchodu, dopravy i turismu), společně s růstem světové populace, přinesl od 60.let zákonitě mnohá rizika.

Lidská činnost, spojená s ohromným mícháním lidí různých kontinentů, má své dopady jak ekologické, tak kulturní i biologické. Například "cizí nemoci" (z jiných oblastí světa) snáší některé rasy lidí - vzhledem k své historické zkušenosti a vybavenosti svého imunitního systému - lépe, jiné rasy lidí hůře.

Prymula, 11. 4. 2020: "Prokazuje se, že různé rasy mají různý počet receptorů a ten virus se na několik receptorů váže. ... Počty zemřelých v Německu napovídají, že by to mohla být pravda. V Česku jsme asi z třetiny Germáni, takže by počty mrtvých nemusely být tak vysoké, jako tomu je například u jižních národů."
 

Bylo tak asi jen otázkou času, kdy vypukne nějaká epidemie.

A pan Bárta zmiňuje v přednášce i "záměrně rozdávané nakažené deky" původním obyvatelům Ameriky, kteří byli vyhubeni z 80% nemocemi, proti kterým neměli protilátky (nic nového ve světě, bohužel).

 

 

To, co je opravdu zajímavé, jsou dva druhy jistého ignorantství.

 

1. Armády mnoha států i vlády mnoha zemí si těchto biologických rizik byly vědomy,

ale nic neudělaly.

Například německý Bundestag v r.2013 cvičil na epidemii coronavirusu, zavlečeného "v únoru z Číny", viz minulý článek níž, a US armáda cvičila epidemii coronavirusu v r.2017, jak dokládá unikátní článek The Nation - zde.

Vlády byly upozorněny na nedostatky, málo ochranných prostředků - obleků, masek a rukavic, nedostatek lůžek, plicních ventilátorů, plánů, atd.

Vlády tato doporučení naprosto ignorovaly, ale byly navrhovány systémy sledování občanů, použitelné při karanténách.

 

2. Namísto racionální analýzy nákladů krize, která například v Německu

může znamenat pokles HDP o 10 i víc procent,

se IDEOLOGOVÉ EU komise zajímají hlavně o proklamace,

že nákladný "New Green Deal" (Nový zelený úděl) bude po krizi pokračovat.

A nechávají si to podepsat, viz aktuální článek na Echo24, 3. 4. 2020, zde.

 

Nezaměstnanost ve vybraných zemích EU, únor 2020 (obrázek: web Novinky.cz, zde).

 

Očekával bych, že se změní přístup k levné energii z Nord Stream2 a US sankcím na německé firmy, že se změní přístup k jaderným elektrárnám, relativně lacinému a stabilnímu zdroji energie, proti větrníkům, řekám či slunečním elektrárnám.

Čekal bych pozastavení prosazování drahých aut na baterie, na která nyní podnikatelé nebudou mít, a promýšlení plánů státních zakázek, rekvalifikací a podobně, pro nezaměstnané lidi z turistického průmyslu. Chybět budou i sezónní pracovníci z východu, kteří pomáhají při sklizních v zemědělství, zato máme přebytek "manažerů EU", "lidskoprávních" dotovaných aktivistů, čekal bych naopak dotaci pro lidi zaskakující právě v zemědělství.

Než bude široce dostupná vakcina, mohou utéct i tři roky, krize může mít několik vln.

A současná koronavirusová krize zdaleka nepatří k těm nejvíc smrtelným, víc v češtině od lékaře zde a zde.

 

Očekával bych jednání o přesunu strategických výrob zpět z Číny do Evropy, nově zde:

Česko bude ve výrobě ochranných prostředků proti koronaviru brzy soběstačné. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček minulý týden oznámil, že americká společnost Honeywell by měla u Olomouce postavit závod na výrobu respirátorů s kapacitou pět milionů kusů měsíčně. Vybudován má být během pouhých čtyř měsíců.

Místní výrobci ale protestují, že vláda upřednostnila nadnárodní koncern - zde.

Očekával bych jednání o nezaměstnaných v Itálii, kde prý 3. nejvíc vyspělá ekonomika EU má množství nezaměstnaných, kde v rodině pobírá nějaké příspěvky či důchod pouze jediný člen, všichni ostatní na něm závisí. V krizi pak tento příjem dočasně vyschne, a celá rodina nemá na jídlo, například 12 letá dívka volala policistům, že doma nemají ani kousek jídla, zda by jim nenakoupili - a to je prý jedna z nejrozvinutějších evropských zemí!

Jak ošidná jsou tato hodnocení, jak málo vypovídají o realitě života lidí.

A o co se zajímají lidé z EU komise?

O jakési proklamace, že ekologizace musí pokračovat,

zatímco jim za zadkem hoří asi 12-15let ohromné hospodářské krize?

Naprosto neskutečné.

 

 

Uvidíme, jak se vše vyvine, mnoho lidí dělá maximum (zde skvělé zprávy z Česka),

ale lidé by si měli uvědomit, že svět se skokově a zásadně promění.

A pokud naše elity nebudou schopny rozumné reakce na všechny nové hospodářské, politické (zde), a společenské změny, může se stát, že dojde k nepokojům, státy vyberou méně na daních, lživý tisk peněz (namísto úspor na zbrojení) zvýší inflaci a zničí lidem úspory, lidé budou málo utrácet, což položí drobné podnikatele a posílí mocné korporace, důchodové systémy budou vykradeny soukromými fondy, které bohatnou na poplatcích, ale nakonec prodělají na pádu akcií, vše může dospět k ztrátě vlivu dolaru, víc viz MMF.

Je možné, že odvětví turismu se nevzpamatuje po snadné a rychlé křivce "V", je možné, že naše pýcha, blahobytná sobeckost (chudí si za bídu mohou přece sami) a snahy USA o ovládnutí Středního východu, Pacifiku, i obchodu s Evropou, nově probíhající od konce studené války, kde cílem USA bylo získání vedoucího světového - unilaterálního -  postavení, povedou naopak kvůli drahým válkám a zanedbané infrastruktuře USA k pádu západu - a posílení Asie.

Namísto spolupráce rozvíjely USA od 90.let politiku válek, sankcí a dominance zbrojení.

Tato nevyhlášená ekonomická válka končila ohromnými dluhy západních zemí,

víc o tom můj blog z r.2018 - naprosto zásadní souhrn - zde.

 

 

Ocituji z něj, proč jsou současné 2biliony US dolarů záchranných balíčků "jako náplast při trojité zlomenině nohy" (připomenu, US vládní dluh je asi 20bil, anglicky 20trillion):

pan Jim Rickards, 30let na Wall Street, poradce vlády, říká ZDE:

Globální (světové) HDP je podle Ricardse asi 73bilionů dolarů (trilion anglicky). Ovšem na "derivátových" finančních trzích se točí 710 bilionů US dolarů, což nasvědčuje vysokému nadhodnocení různých akcií a jejich derivátů.

Tato bublina je před krachem chráněna už od r.2015 skrytými nákupy (umělým zájmem) centrálních bank, které tajně nakupují akcie a deriváty (také dluhopisy států) a tím oddalují  novou krizi - odstartování prudkého pádu cen - čímž ale ta "bublina" stále roste - nemizí. Až krize začne, bude o to horší.

"A podle US odborníků má jen 5 největších US bank expozici finančními deriváty (krytými jen zájmem na finančních trzích a současně skrytě plnými toxických pohledávek, proto nebezpečnými) kolem 247 bil USD (*anglicky 247 trillion), při souhrnných jiných aktivech asi 8 bil USD.  

- Video je dobré sledovat už v úvodu, kde je seznam držení derivátů, ZDE.

(...co to jsou finanční deriváty, zde)

 

Tento hrozící a oddalovaný krach už další tisk peněz nemůže spasit.

Pozn: Například splasknutí bubliny na derivátových finančních trzích o 15% může znamenat "díru" v bilanci US bank asi 30-60bil dolarů (30 - 60 trillions), protože krach bubliny spustí i další krachy a ztráty. Při US vládním dluhu 20bil USD je prostě nemožné adekvátně reagovat, a tisk peněz od r.2008 obsahuje (přiznané) asi 4bil USD od Fed. Ten v r.2016 tisk zastavil, protože trhu hrozila vysoká inflace. A nyní má tisknout další 4bil, a nemá to mít kritický vliv, přičemž hrozí splasknutí derivátové (akciové a dluhopisové) bubliny nafouknutých cen, v objemu asi 20bil usd minimálně? To je třeskutý scénář ohromné krize.

 

Jediný odkaz v hl. US médiích na první audit v historii Fed po krizi v r.2008:

FORBES, 20. sept. 2011 - The Fed's $16 Trillion Bailouts Under-Reported

 

E15, 2011 - Poskytl FED po krizi r.2008 1.2bil dolarů nebo tajně 16bilionů dolarů?

Oficiální částka, na kterou přišlo americké daňové poplatníky zachraňování investičních bank, jež kvůli svým spekulacím s rizikovými deriváty de facto zkrachovaly, se ve všech médiích včetně New York Times uváděla jako 1,2bilionu dolarů.

Loni ale Ron Paul navzdory bankéřům prosadil mimořádný - první v historii - audit Federálního rezervního systému (Fed - americké centrální banky), kterou dlouhodobě označuje za hlavního viníka prohlubující se finanční krize.

Audit ale ukázal, že Fed poskytl v tajných půjčkách a zárukách bankám více než dvacetinásobek (16-29bil dolarů, dle použité metodiky).

 

web magazín euro.cz, ZDE - text pana Müllera:

 PŘED KAŽDOU KRIZÍ JE KRÁTKÝ VZESTUP AKCIÍ.

Tamní text vychází z originálního článku s grafy zde.

 

Obr.: hodnoty DJI přibližně z únoru 2020.

"Před časem, když jsem předpovídal, že po zvolení Trumpa dojde k dalšímu růstu akcií, mi říkali, že jsem idiot... ...na začátku roku 2017 pokořil Dow Jones Index (DJI) historický rekord 20 000 bodů, a bude stoupat možná ke 30 000, možná ke 40 000 bodů, možná i víc. Před každou velkou krizí došlo k obrovskému boomu akcií. Říká se tomu melt-up - je to jakoby se trh "hroutil nahoru" (výbuch, erupce), poslední křečovitý růst akcií před pádem. Víc viz český zdroj podle US originálů."

"... pak /* po krizi / všichni držitelé akcií, bondů atd. poběží do bank, jenže tam nic nebude. Pětasedmdesátník Jim Rogers, který s Georgem Sorosem založil Qantum Fund, řekl, že sice neví, kdy k tomu dojde, ale že "USA zasáhne 68 bilionový kolaps biblických rozměrů a zlikviduje miliony Američanů". Na webu najdete další renomované investory a prognostiky, kteří říkají podobné věci."

 

 

 

A pak přišel koronavirus,

a už dnes je jasné, že "tisk peněz" centrálními bankami bude mít asi takovou účinnost, jako "když si na trojitou zlomeninu nohy dáte náplast".

Tisk peněz tyto západní země už nespasí.

"Více utrácení, ještě více", zní z Kongresu v pozadí, a plechovka s označením "Federal Reserve Brand" má na sobě nápis "Můžeme se zadlužit dvaadvaceti biliony dolarů i více...", odpověď je v bublině:"Je čas nakopat to VAŠE můžeme...".

 

Krize je tak především ohromnou výzvou ke změně myšlení, úspory lze dosáhnout snížením zbrojení, změnou postoje od unilateralismu (prosazování zájmů jedněch bez ohledu na zájmy druhých, odkaz vede na bakalářskou práci z University Karlovy o válkách v Iráku a Afghánistánu právě z pohledu unilateralismu) ...změnou postoje k multilateralismu (vyrovnaným ohledům na oprávněné zájmy všech stran), tedy i k zájmům Ruska a Číny.

Západní správu věcí - demokracii -  tyto US války pro r.1990 nikam do těchto zemí nezavedly. Není to totiž systém, vhodný pro "kmenové" země, jako je Irák či Libye, s naprosto jinou kulturou společenských vztahů, to zkonstatoval v r.2016 dokonce i papež.

Snaha o světovou dominanci Spojených států po konci studené války nalomila finance USA.

Kdyby byly tyto finance zdravé, šlo by se koronavirovou krizí prokousat řádově lépe.

Od podivně nevyšetřeného 11.září, přes války od r.2003 se ukazuje, že hlavní problém je jinde, koronavirus za ohromné finanční problémy západu nemůže.

 

 

Naším hlavním problémem jsou tak skryté ekonomické elity západu,

které si politiky kupují - obou stran.

(kdyby volby něco mohly změnit, dávno by je mocní zakázali, zní starý "vtip")

 

 

Tam je třeba hledět, zatímco oni vypouštějí "kouřovou mlhu" různých umělých sporů - Rusko prý chce přepadnout Evropu, Čína prý chce víc vlivu v čínském moři, média propagují tyto lži (neboť tyto zprávy neobsahují skryté motivy elit USA, lživě zdůrazňují motivy lidských práv, nikoliv obchodní a mocenské zájmy západních elit), jen aby se lidé nezajímali, kde sedí na západě ta pověstná "žába na prameni".

Jednu z inspirací najdete v textu zde a další s cz titulky třeba zde.

 

Absolutně zde platí ono výš již citované vyjádření:

"Ti, kteří vás přinutí věřit nesmyslům, vás mohou nutit páchat zvěrstva."

Voltair (citace zde)

 

 

V EU sedí zdá se také lokajové těchto "žab na prameni".

Chtějí nám nasadit náhubek a umlčet nás, převychovat děti na školách (zde Echo24),

zničit náš svět "tradic a národních států" (viz BBC zde)

a převést pravomoci na nadnárodní úroveň (EU, OSN*)

(*zde - IOM se r.2017 stává přidruženou agenturou OSN),

které ale mají "mocní v pozadí" (mimo média a veřejnou debatu)

skrytě pod kontrolou.

 

I toto hrozí, pokud lidé budou lhostejní.

 

 

Západu hrozí prorocká slova pana Huxley, tedy dobrovolně přijímaná "diktatura konzumu" - Brave New World (Krásný nový svět - "lásky", co odmítá například i "falešné" zprávy "nacionalistických" kritiků), nikoliv otevřená diktatura síly, jak naznačil v románu 1984 pan Orwell.

z wiki: K napsání Konce civilizace inspiroval autora Herbert George Wells se svým utopickým románem Lidé jako bozi. Wellsova optimistická vize budoucí společnosti vnukla Huxleymu myšlenku na napsání parodie na toto dílo. Napsáním díla nesouhlasícího s nejpopulárnějším utopistickým románem svého času se Huxley snažil vytvořit děsivou představu budoucnosti.

Sám Huxley označoval Konec civilizace jako "negativní utopii",

která byla ovlivněna další Wellsovou knihou Až spáč procitne a dílem D. H. Lawrence.

 

 

Současná krize je tak paradoxně jednou z posledních šancí na probuzení lidí,

oslněných blahobytem (na dluh), otupělých vlastní pýchou z vlastnění mnoha věcí,

ale přesto v krizi schopných si vzpomenout na staré dobré rady a pravidla našich předků.

 

Držme si palce.

 

 

 

 

Volně i úzce související odkazy:

 

Víc o tom skvělém účinku přehánění, aby "lidé hleděli jinam, a hlavně ne tam, kde se děje to opravdu důležité" (už od 50.let, dnes ale větším, citace US prof.Sutton),

viz BBC třídilný obsáhlý dokument Power of Nightmaries.

zde zde zde

Třídílný super-dokument BBC studuje ideologické zázemí a vývoj dvou - zdánlivě naprosto odlišných - skupin, to už od 50.let a jejich prvních "ideových vůdců" (viz 1.část). Jednak úsilí "konzervativců" republikánské strany (později v 90.letech neo-konzervativců, bojujících proti "osám světového zla"), proti zkažené společnosti (pornografie, alkohol, potraty, rozvody, konzumerismus bez víry v Boha), a za druhé podobné skupiny islámských radikálů, kteří kritizují "zkaženost západu" v mnoha podobných ohledech.

V druhé části se věnuje snahám těchto dvou skupin o získání pozornosti ve společnosti, jak o studené válce a účelovém přehánění moci SSSR, které mělo sloužit "ideovému sjednocení" lidí v USA (země zla, osa zla), tak snahám islámských radikálů o prosazení jejich pohledu. Obě skupiny zkrachovaly, a po pádu SSSR hledali neo-kozervativci nového nepřítele, proti kterému by mohli "sjednotit národ", také islámští radikálové byli odmítnuti, i kvůli ohromnému násilí (obě skupiny měly podle dokumentu více společného, než by oběma skupinám asi mělo být milé).

Třetí část dokumentu ukazuje "válku proti teroru"

- nabídnuté řešení onoho "chybějícího nepřítele".

Po 11.září získali neo-konzervativci vysněnou novou propagandu - přeháněním hrozby světové sítě Al Káidy (jak bylo později doloženo, sítě nikdy reálně existující) opět získali pozornost celé společnosti - svůj "svatý boj" proti "ďábelským osám zla".

Podobně islámští radikálové - saúdští wahábisté, odmítající jakýkoliv pokrok jako zkaženost západu a odchylku od jediné správné cesty Boha - kteří utekli do Afghánistánu, vyhlásili "svatou válku", a dík US útokům po 11.září získali i dostatečnou pozornost dřív lhostejné islámské veřejnosti.

Nikdy nedošetřené 11.září a přehánění hrozeb, jak u neokonzervativců tak u islámských fundamentalistů a radikálů, obnovilo možnost vést jejich "svaté války proti osám zla", o tom je třetí část. Jména jako P. Wolfowitz, R. Perle, Usáma bin Ládin, atd., jsou uváděna v novém - ideologickém a velmi podobném - konceptu.

Obrázek vlevo je z dokumentu BBC "Moc přehnaných nočních můr", Rumsfeld prezentuje lživé "dokumenty" ultra-moderního "světového řídícího centra" Al Káidy v horách Afghánistánu, které reálně nikdy neexistovalo; obr. vpravo je printscreen ze záznamu vysílání TV Prima, asi třetí den po 11.září 2001, s vyjádřením Usámy bin Ládina, že "s tímto útokem nemá on nic společného". Víc o tomto blog.č1 - scénář ukrajinských obvinění je pokračováním této US politiky lživě přeháněných obvinění?

 

 

 

Průkazné doklady stejného příběhu, jako výše u"Moci přehnaných nočních můr" u BBC  třídílného super-dokumentu (o studené válce, účelovém přehánění moci SSSR, a následující falešné válce neo-konzervativců a islámských radikálů, jejichž "rodokmeny" dokument důkladně studuje), naleznete i v tomto autentickém svědectví z doby US prezidenta Reagana:

Jak US "neokons" obrali lidstvo o naději na mír - zde

P.C. Roberts o Reaganovi a jeho roli v konci studené války,

a roli Clintonových v začátku té nové.

 

Dobře si na ty boje vzpomínám, protože jsem se celého tehdejšího procesu účastnil.

// * P.C. Roberts was the United States Assistant Secretary of the Treasury

for Economic Policy under President Ronald Reagan. //
 

Pomáhal jsem Reaganovi vytvořit takovou ekonomickou základnu, která měla v konfrontaci s upadající ekonomikou SSSR vyvolat v sovětských představitelích – jestliže studená válka a s ní spojené stupňované zbrojení budou i nadále pokračovat - obavy z ekonomického pádu celého SSSR.

Tato jejich obava se tak měla stát pákou, která je k dohodě o ukončení studené války měla učinit povolnějšími.

A byl jsem to i já osobně, koho Reagan jmenoval do jeho tajné rady, kterou vybavil soudní pravomocí vyšší, než měla CIA, a která měla vyhodnotit věrohodnost prohlášení této špionážní agentury o tom, že v probíhajícím závodě ve zbrojení už Sověti získali převahu.

Tato tajná rada pak své zkoumání uzavřela konstatováním, že strašení CIA údajnou převahou Sovětů nad USA nemělo jiný smysl, než studenou válku protáhnout na věčné časy, a s ní na věčné časy protáhnout i váhu CIA.

Vláda Bushe staršího, která nastoupila po Reaganovi, pak slib který dal Reagan Gorbačovovi, že totiž za jeho souhlas se sjednocením Německa (*a jeho vstupem do NATO) se NATO nepohne směrem na východ, dodržela.

Ovšem ne tak korupčničtí manželé Clintonovi. Ti ujištění daná Sovětům Reaganem s bohorovným klidem porušili. A dva další loutkoví prezidenti, Bush mladší a Obama, pokračující v Clintonově předávání moci neokonzervativcům i v jeho arogantní víře, že historie si vybrala USA za jedinou mocnost světa, znovu studenou válku nastartovali.

 

 

Ocitujme z dokumentu o strategii USA pro nové století (PNAC, 1998-2000), manifestu neokonzervativců - obr. P. Wolfowitz, D. Rumsfeld, G. W. Bush jr., D. Cheney, R. Perle, další zásadní jména této skupiny viz dokument BBC výš a odkaz neokonzervativci:

obrázek viz článek: The Neo-Con Manifesto; Rebuilding America’s Defenses
February 17, 2008 By Michael

 

"USA nemají dnes konkurenci a soupeře a musejí udělat vše, aby si toto své světové postavení udržely i v dalším století." (str. 2 úvodu - introduction, označená "ii")

"Změny probíhají i přes největší úsilí příliš pomalu. Pokud nenastane podobně katastrofická událost, jakou byl Perl Harbor (píší US neo-konzervativci republikánské strany v r.1998, před 11.zářím), neproběhnou potřebné změny dostatečně rychle..." (str. 51)

- viz tato koncepce "změny národní obrany" (rebulding american defenses - projekt Nového amerického století PNAC), která preferuje používání "preemtivních válek" - válek předcházející nepřátelské akce druhé strany (zde).

A transformation strategy that solely pursued capabilities for projecting force from the United States, for example, and sacrificed forward basing and presence, would be at odds with larger American policy goals and would trouble American allies. Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.

 

 

March 25, 2020

University Study Finds Fire Did Not Cause Building 7’s Collapse on 9/11

On March 25, 2020, researchers at the University of Alaska Fairbanks issued the final report of a four-year computer modeling study on the collapse of World Trade Center Building 7.

Vědci z této univerzity dokončili zkoumání příčin katastrofického pádu budovy č.7 Světového obchodního centra 11. září 2001.

Výsledky provedeného průzkumu vyvrací oficiální verzi,

podle které byla budova zničena v důsledku požáru.

Univerzita vytvořila počítačovou simulaci procesu katastrofy a její přípravě věnovala čtyři roky práce. Je v ní vysvětleno, proč se budova nemohla zřítit kvůli požáru.

Vedoucí práce na počítačové simulaci, prof. Leroy Hulsey řekl:

"Náš výzkum určil, že narušení konstrukce budovy č. 7 nemohl způsobit požár. Budova se hroutila rychle, symetricky a dopadla přesně do svých základů. Pád nebyl způsoben požárem, ale současnou destrukcí všech nosných sloupů budovy v celé její výšce."

Výzkum byl proveden z iniciativy nekomerčního uskupení „Architekti a inženýři za pravdu o 9/11“ s počtem více než 3 000 odborníků, kteří podepsali petici za provedení nového prošetření této katastrofy.

Prezident této nekomerční asociace Richard Gage prohlásil: "Nyní veškeré společenství stavitelů USA, sdělovací prostředky a vláda musí vzít na vědomí tyto výsledky a pustit se do nového rozsáhlého výzkumu". Podle R. Gage nesporné chyby dosavadního průzkumu nedovolí ukončit přezkoumání materiálů a závěrů o příčinách zničení budovy.

(zde česky)

 

Film o vyšetřování NITS (36min) s cz titulky dokládá citlivě vše o té lži o 11. září - ZDE.

 

 

 

Bylo vítězství D. Trumpa v US volbách přímým důsledkem akcí těchto neokonzervativců?

By THE TIME OF ISRAEL staff and AP, 22 December 2017

US President Donald Trump said Friday it was time to focus funds on the US rather than foreign spending, tweeting:
“After having foolishly spent $7 trillion in the Middle East, it is time to start rebuilding our country!”

Prezidenta Trumpa čekají v r.2018 klíčové doplňovací volby do Senátu, takže poté, co přidal vojákům v rozpočtu dalších +70mld USD (na skoro 700mld za rok) a snížil daně bohatým, tak je opět čas na pár slibů:

Times od Israel píší, že v pátek prezident Trump prohlásil, že nastal čas zaměřit financování raději "dovnitř USA" (na infrastrukturu), než na utrácení v zahraničí, kde prý Spojené státy hloupě utratily přes 7 biliónů dolarů (7 trillion).

 

 

A opět - bylo vítězství D. Trumpa v US prezidentských volbách přímým důsledkem válečných akcí neokonzervativců po podivně nevyšetřeném 11. září 2001?

Viz (dnes již na webu nedostupný, ale autentický) článek na webu ČRo.

 

 

V článku Českého rozhlasu k posledním volbám v USA se píše (zde):

Tajemství úspěchu Trumpa a Sanderse? Voliči zbavení naděje na americký sen.

Příjmová nerovnost je v USA největší od 20. let 20. století

Jak dále čteme v britském Guardianu, překvapivý
úspěch Sandersovy kampaně odráží frustraci Američanů z prohlubující se nerovnosti ve společnosti. Nerovnost se zvětšuje už několik desetiletí a demokraté proti tomu zatím nedokázali nabídnout žádnou funkční politiku. Příjmová nerovnost je ve Spojených státech největší od dvacátých let 20. století.

Nejbohatší jedna desetina procenta tak dnes vlastní tolik,

co 90 % ostatních Američanů.

A když se uprostřed finanční krize stal prezidentem
Barack Obama, dosadil opět ty samé ekonomické poradce, kteří prosazovali deregulaci Wall Street za Clintonovy administrativy (tzv. "Rubinovo souhvězdí", viz odkaz zde).

Na jejich radu tehdy
zachránil banky penězi daňových poplatníků, na oplátku ale požadoval skutečně málo. Neprosadil žádnou významnější kontrolu finančního sektoru a jen malou pomoc lidem splácejícím hypotéky za nemovitosti, jejichž cena po prasknutí investiční bubliny prudce spadla.

Nejvyšší soud Spojených států také zrušil návrhy na jakákoli omezení sponzorských příspěvků na kampaně politiků. Omezovalo by to podle něj svobodu projevu.
Velké peníze tak mohou dominovat politice bez jakýchkoli omezení.

Z analýzy listu New York Times vyplývá, že více než polovina všech peněz,

věnovaných demokratickým i republikánským kandidátům,

pocházela od pouhých 158 zámožných rodin.

 

 

 

SPIEGEL, 10. září 2015:

America's Oligarch Problem: How the Super-Rich Threaten US Democracy.

Jak super-bohatí američtí oligarchové ohrožují US demokracii.

(VÝBĚR, KRÁCENO)

Jde především o dvě věci - zaprvé rozhodnutí kandidátů na prezidenta odmítnout tzv. veřejné financování (prvním, kdo ho odmítnul, byl Obama, financoval pak kampaň pouze ze soukromých zdrojů, především různých bank, detaily viz 10.díl dokumentu Olivera Stone - Neznámé dějiny Spojených států, a také viz Spiegel a tento článek). Druhým problémem jsou důsledky rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, že toto financování nebude mít už žádný limit, píše Spiegel.

A (Spiegel) zmiňuje fakt, že běžná rodina v posledních letech zažívá pokles příjmů o přibližně 1/10, zatímco malá skupina nejbohatších naopak významně posiluje své příjmy, přesná čísla viz článek. Tento vývoj negativně ovlivňuje demokratické založení Spojených států, píše Spiegel.

Bohatí jsou proti zvýšení daní nejbohatším, brání zvýšení minimální mzdy, posílení systému zdravotní péče nebo zlepšení veřejných universit.

Ačkoliv v krizi v r.2008 neutrpěli za Obamy nejbohatší žádné ztráty a šéfové největších bank získali skvělé prémie i smlouvy na vysoké odstupné, zatímco nejchudší nesli všechny náklady, nejbohatší jsou nyní prostě proti všemu, co by mohlo pomoci 90pct nejchudších ve zlepšení podmínek, v šanci na růst jejich možností. Podle bývalého prezidenta Jimmy Cartera jsou nyní USA oligarchií s neomezeným podplácením, píše Spiegel.

Tyto postoje betonují rozdíly mezi 1pct nejbohatších, kteří vlastní 90pct zisků, zatímco střední třída se chudým stále více vzdaluje.

I když jsou Američané více zvyklí akceptovat rozdíly, současné poměry jsou i na Ameriku již neúnosné a americký sen se pro mnohé rozpadá.


Candidates seeking to rely on small donations stand little chance in this cutthroat new environment. Ironically, supporters of the new rules are fond of pointing to Barack Obama's successful 2008 campaign.

They argue the campaign showed that small donations can indeed make a candidate competitive and that it can work. But that was prior to the Citizens United ruling. In the end, Obama was also the beneficiary of the largesse of Wall Street's super-rich, and their calculating donations to the Democrats.

In the wake of the banking crisis, Obama refused to subject Wall Street to tighter long-term regulations and also made key appointments in his administration to representatives of Goldman Sachs or Citigroup, the main culprits in the crisis.

 

 

 

Podle režiséra Olivera Stone Obamovy následující činy (nikoliv slova) potvrdily, že prezident Obama je k zájmům bank, korporací a vojensko-průmyslového komplexu zcela loajální - viz citace ZDE, také ZDE.

První skvělý odkaz na dokument od Oliver Stone, s cz titulky čas 20:12 až 39:00,

Druhý odkaz na skvělou pasáž dokumentu - George Humphrey o Obamovi, český překlad.

 

 

Slavný US dokumentarista JOHN PILGER - o svobodě a strachu, coronavirusu,

a také o USA a propagandě proti Číně (viz citace).

ConsortiumNews, 9. 4. 2020

The current U.S. propaganda war on China began in Australia when Barack Obama addressed the Australian Parliament in 2011 and announced
America’s “pivot to Asia”. This launched the biggest peacetime build-up of US naval forces in the Pacific since World War Two, all of it aimed at China.

Today, more than 400 U.S. bases surround China, from northern Australia, to the Marshall Islands, throughout south-east Asia, Japan and Korea. Such intimidation of China, a nuclear power, is seldom mentioned when China is attacked for building its defences on islands in the South China Sea.

As part of the “pivot”, a barrage of China-is-a-threat propaganda is dispensed by travelling Pentagon admirals and generals, who describe
the Pacific Ocean as if it is theirs.

In a WikiLeaks disclosure, Hillary Clinton, Secretary of State under Obama, demanded of a senior Chinese official that his government agree to re-name the Pacific “the American Sea”. She later claimed she was joking...

 

 

 

Welcome to the Shock Doctrine.

By Lee Camp, 8. 4. 2020 - Special to Consortium News

...the Ruling Elite Love This CrisisMany of you may know Naomi Klein’s best-selling book “The Shock Doctrine.” It was also turned into a hit movie I believe called “Fight Club,” but don’t quote me on that.

The Shock Doctrine basically says that the rich and powerful — our rulers bereft of empathy or moral cores — exploit any crisis such as disasters, natural and otherwise, to force through controversial, draconian, profit-based, or flat-out, offensive policies and laws, while the majority of the populace are too distracted, stressed, and drowning in anxiety to fight back adequately.

The largest way they’ve used this catastrophe so far is to pass their $2 trillion giveaway to corporate America with little-to-no oversight. David Dayen at American Prospect calls it a robbery in progress, and they plan to viscerally excrete more soon.

To put that another way: When the shit hits the fan, rather than help people, the ruling thieves have a ball!

We’ve witnessed this tactic before:

The privatization of New Orleans schools after Hurricane Katrina.
The selling off of Puerto Rico’s power grid after Hurricane Maria.
The Federal Reserve bailout amounting to $29 trillion (not a typo) after the 2008 economic crisis.
The passing of the Patriot Act after 9/11, completely trashing Constitutional rights...

Because our ruling elite fit in the farthest reaches of the sociopath spectrum,

they do not see a horrific crisis as a time to help people.

They see it as a time to get what they want.


 

The Department of Justice wants to suspend certain Constitutional rights.

Rolling Stone reports, “The DOJ has requested Congress allow any chief judge of a district court to pause court proceedings ‘whenever the district court is fully or partially closed by virtue of any natural disaster, civil disobedience, or other emergency situation’…”

This means that as long as the courts yell the word “emergency,” they can hold anybody including U.S. citizens for eternity without charges or trial.

What constitutes an “emergency,” one might ask. Well, let’s see: hurricanes, tornadoes, floods, droughts, mud slides, Slip n’ Slides, viruses, black mold, termite infestations, bad cuts (especially in hard-to-reach areas), scrapes, bruises, polyps, bunions, rashes, fractures, sprains, twists, turns, tumors, tremors, trichinosis, in-grown crotch hairs, and of course hangnails. Emergencies are clearly everywhere! We better burn the Constitution!

The neo-liberals and neo-cons will continue their disaster thievery for some time to come.

 

But shocks to the system can be used for positive change as well.

For example, workers have been uniting in a way not seen in decades, and the possibility of a general strike hovers just over the horizon.

Suddenly average workers – people stocking shelves, delivering packages, driving food cross country, caring for the elderly – have been told they are “essential” to the beating heart of American life.

Meanwhile we all now recognize that hedge fund managers, CEOs, corporate lawyers, marketing execs, sports entertainment sales specialists, and professional boardroom fluffers are not essential. They are overpaid courtesans, empowering a flailing consumerist death march, empty calories for an obese and slovenly pseudo-existence.

The current strikes and worker solidarity are due to the fact that

the shock of the outbreak has woken a lot of people up.

Citizens who have slept through these matters for years suddenly see the big picture. In fact, a new poll shows nearly 60 percent in of the U.S. believe the political system is designed solely to serve the rich and powerful. Sixty percent of Americans now understand the problem.

We must use this shock to the system to benefit the people rather than the rich and powerful leeches getting plump off the blood of minimum wage workers.

 

 

 

Slabé měny, vysoké dluhy a kvantitativní uvolňování: Něco musí být špatně!

Investicniweb.cz, 8. 2. 2015  (*v textu je doplněný aktuální odkaz)

Jedna z prvních důležitých lekcí, které jsem při studiu ekonomie dostala, byla to, že by centrální banka neměla financovat veřejný sektor. Důvodem jsou inflační rizika, tedy riziko ztráty reálné hodnoty peněz. V současnosti je tato možnost prezentována* jako něco, co má vyspělému světu pomoci dostat se z krize.První graf ukazuje konsolidovaný státní dluh (celkový veřejný dluh) v USA v amerických dolarech. Americký státní dluh se za posledních 10 let více než zdvojnásobil. Není to prohloubení dluhové krize, ze které se chceme dostat?

Moje zkušenost z posledních let, je taková, že
příliš uvolněná měnová politika a nízké úrokové sazby jsou jedním z klíčových faktorů, které stály za globální finanční krizí, neboť vedly k významným makroekonomickým nerovnováhám a bublinám na finančních nebo realitních trzích.

Nyní by nám totéž mělo z krize pomoci?Druhý graf ukazuje dlouhodobý trend výnosů desetiletých státních dluhopisů

USA, Německa, Francie, Španělska, Itálie a Řecka.

Dluhová krize v eurozóně byla jen krátkodobým přerušením tohoto trendu.

Už proto nemohu připustit, že by výše zmíněná opatření mohla přispět k řešení problémů současné krize.
 

Tentokrát jinak?

(aktuálně nyní v r.2020 opět stejná chyba zde)

Mohlo by se snadno říci, že tentokrát je to jinak, že tady máme "novou ekonomiku", že čelíme výjimečné situaci, kvůli čemuž bychom se měli na současné ekonomické vztahy a vazby dívat jinak. Nicméně
tato argumentace se často ukazuje jako chybná, jak uvádějí uznávaní ekonomové Carmen Reinhartová a Kenneth Rogoff.

"Naše podrobné prozkoumání detailů krizí, které se objevily v posledních osmi staletích, nás vede k závěru, že nejčastěji opakovaná a také "nejdražší" investiční rada v situaci, kdy nastává
boom těsně před finanční krizí, vychází z dojmu, že tentokrát je to jiné."

Tato rada, že stará pravidla oceňování již neplatí, je obvykle následována s odhodláním. Finanční profesionálové a příliš často i vládní činitelé vysvětlují, že děláme věci lépe než dříve, že jsme chytřejší a že jsme se poučili z chyb. Společnost pokaždé přesvědčí sebe samu, že současný boom, na rozdíl od mnoha předchozích katastrofických kolapsů minulosti, je postaven na zdravých základech, strukturálních reformách, technologických inovacích a dobré politice," píší ekonomové.

Jsem skeptická ohledně fungování programu kvantitativního uvolňování, extrémně uvolněné měnové politiky a abnormálně nízkých výnosů dluhopisů. Možná je pravda, že toto prostředí pomůže ekonomice k určitému oživení a nějakému růstu, obávám se však, že riziko vzniku nových bublin, které je s tím spojené, je velmi vysoké.

Víc v naprosto zásadním dokumentu právě o pumpování "nekrytých peněz" do ekonomiky zde.

 

 

 

Ekonomický týdeník, 9. 4. 2020

Poslanci dali zelenou ČNB při nákupu státních dluhopisů.

„Stávající znění zákona o ČNB sice umožňuje České národní bance od bank nakupovat a bankám prodávat státní dluhopisy bez ohledu na jejich splatnost, nicméně pokud jde o ostatní cenné papíry, zákon o ČNB omezuje ČNB na obchody na peněžním trhu, tedy na obchody s nástroji se splatností do jednoho roku,“ uvedla před hlasováním ČNB.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok už dříve řekl, že na takzvaném
sekundárním trhu může centrální banka nakupovat cenné papíry už nyní, ale pouze od bank a spořitelních družstev, a to pouze cenné papíry se splatností do jednoho roku.

"Je evidentní, že pro prosazování finanční a cenové stability se může ukázat jako nutné vstoupit v nějaké krizové situaci na trh a kupovat veškeré státní dluhopisy nebo i ty s dlouhou splatností a také mít možnost kupovat dluhopisy ne přes zprostředkovatele, kterými jsou banky, ale třeba od pojišťoven, penzijních fondů, investičních společností," konstatoval guvernér.

// * Když bude stát kvůli krizi v mínusu, zacáluje dluhopisy centrální banka, která si prachy "natiskne", čímž zředí měnu a dluh "rozpustí" mezi lidi, snížením kupní síly celé měny, tedy "inflací jim odebere část hodnoty" - viz "monetizace dluhu je krádež". Současně odkupem zadotuje financemi penzijní fondy, investiční společnosti, atd. Centrální banka vykoupené dluhopisy vrací státu už bezplatně - hlavní finta tzv. monetizace dluhu. //

"Toto rozšíření pravomocí má především význam z pohledu finanční stability, když
v případě potřeby umožňuje přímou distribuci peněz k téměř všem subjektům finančního trhu," řekl ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

Schválená změna neumožňuje centrální bance nakupovat státní dluhopisy na primárním trhu, tedy přímo od státu při jejich vydávání (*přímá dotace státu tištěním prachů a odkupem dluhopisů "přímo" by byla mediálně problematická, tak se to kašíruje sekundárním trhem). Proti původnímu vládnímu plánu však poslanci omezili toto rozšíření časově, a to do konce příštího roku.

 

Skvělý dokument o pumpování peněz od centrálních bank do ekonomiky po 11.září,

v krizi roku 2008: "Předávkování, další finanční krize" - ZDE.

 

Poznámka k monetizaci z angl. wiki:

...the central bank may purchase government bonds by conducting an open market purchase, i.e. by increasing the monetary base through the money creation process. If government bonds that have come due are held by the central bank, the central bank will return any funds paid to it back to the treasury. Thus, the treasury may "borrow" money without needing to repay it. This process of financing government spending is called "monetizing the debt".

...central banks may be forbidden by law from purchasing debt directly from the government. For example, the Treaty on the Functioning of the European Union (article 123) forbids EU central banks' direct purchase of debt of EU public bodies such as national governments.

Their debt purchases have to be from the secondary markets. Monetizing debt is thus a two-step process where the government issues debt (Government bonds) to cover its spending and the central bank purchases the debt from secondary markets and perpetually rolls it over, leaving the system with an increased supply of money.

Inflace (ztráta hodnoty měny) a monetizace:

 It also decreases the value of the currency - potentially stimulating exports and decreasing imports - improving the balance of trade. Foreign owners of local currency and debt also lose money. Fixed income creditors experience decreased wealth due to a loss in spending power. This is known as "inflation tax" (or "inflationary debt relief"). Conversely, tight monetary policy which favors creditors over debtors even at the expense of reduced economic growth can also be considered a wealth transfer to holders of fixed assets from people with debt or with mostly human capital to trade (a "deflation tax").

A deficit can be the source of
sustained inflation only if it is persistent rather than temporary, and if the government finances it by creating money (through monetizing the debt), rather than leaving bonds in the hands of the public.

 

 

 

web magazín euro.cz, ZDE

Když jsem Erikovi Bestovi přeposílal video s Rickardsem (o další možné ohromné hospodářské krizi), napsal mi:

"(Finanční) Krize přijde. Jde jen o to kdy."

Svůj názor na vývoj globální ekonomiky shrnuje: "Kdysi procházel kapitalismus fází budování. Posledních dvacet let je to ale éra destrukce." Erik si všímá toho, jak perspektiva ekonomického decimování střední třídy souvisí s nástupem umělé inteligence, která během pár desítek let může nahradit lidskou práci v překvapivě mnoha oborech.

A k tomu připočítává vývoj nových zbraní, o kterém se sice občas píše, ale veřejnost to moc nevnímá. A taky hrozbu nedostatku vody, změny klimatu a imigrace. Co tohle všechno může způsobit dohromady? Erik na to má hodně suchou odpověď:

"Elita už prostě tolik lidí nebude potřebovat."

 

 

 

The Washington Times (here and here):

Hillary Clinton’s ‘WMD’ moment: U.S. intelligence saw false narrative in Libya.

The intelligence community gathered no specific evidence of an impending genocide in Libya in spring 2011, undercutting Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s primary argument for using the U.S. military to remove Col. Moammar Gadhafi from power, an event that has left his country in chaos, according to officials with direct knowledge of the dispute.

Defense officials, speaking in detail for the first time about their assessments of the Libyan civil war four years ago, told The Washington Times that
Mrs. Clinton’s strong advocacy for intervention against the Libyan regime rested more on speculative arguments of what might happen to civilians than on facts reported from the ground.

 

 

Vladimir Putin is a tough but thin-skinned leader who is squandering his country’s potential, Hillary Clinton said on Wednesday, a day after she likened the Russian president’s actions on the Crimean peninsula to those of Adolf Hitler in the 1930s, when Germany under the Nazis kept talking about how they had to protect German minorities in Poland and Czechoslovakia.

Hillary Clinton, maybe next U.S. president, zde.

/ Musím říct, že jde o velmi účelové a slabé přirovnání, pro Rusko byl tento konkrétní teplovodní přístav vždy ZCELA strategický, historicky od r.1783 nenahraditelný. Rozšiřování NATO k hranicím Ruska je pak jasně konfrontačním přístupem. /

 

Je lepší se nehádat se ženami a paní Clintonová nikdy neměla příliš půvabu ve svých prohlášeních. Pokud lidé "až příliš" posunují hranice svých prohlášení, nedělají to proto, že jsou tak silní, ale spíš proto, že jsou tak slabí. Ale "slabost" asi k ženě celkem patří.

Vladimír Putin, v rozhovoru ve francouzské TV, zde.

 

 

USA stáhly své obvinění proti ruské "trollí farmě".

19. 3. 2020

Robert Mueller obvinil 13 ruských občanů napojených na "ruskou agenturu zabývající se výzkumem internetu", která (*prý) měla "podporu Kremlu a jejíž zaměstnanci se na internetu tvářili jako Američané a šířili dezinformace s cílem ovlivnit volby, popsal tehdy třeba The Atlantic.

Nyní v pondělí soudkyně Friedrichová vše ukončila,

s tím, že celé obvinění bylo "předsudečné".

Faktem je, že Muellerovi prokurátoři sice uměli zveřejnit ruská jména, ale už neměli žádné důkazy, podle nichž by se stalo cokoli z toho, co tvrdili.

A Concord Management si loni v dubnu najal právníka,

aby právě důkazy z žalující strany vymámil. Neuspěl.

Mezitím už americké soudy rovněž připustily, že nelze prokázat spojení mezi Concord Management a Kremlem, a nakonec, nyní, smetly celou kauzu s vměšováním, tedy úhelný kámen celé kauzy Russiagate, se stolu úplně.

Je přitom zcela jisté, že kdyby důkazy existovaly, byly by bezpochyby soudu předloženy.

 

 

Byl D. Trump cílem zfalšované Russia-gate, protože chtěl jednat bilaterálně, ve dvoustranných vztazích národních států, mimo "zónu" nadnárodní skupiny elit v pozadí?

 

 

 

 

Kdo ovládá zahraniční politiku Bílého domu?

Politici nebo byznysmeni v pozadí?

Hovoří plukovník Wilkerson, šéf úřadu ministra zahraničí USA (2003, C. Powell).

 

I think, your real question, who's behind the White House, and who's therefore behind U.S. foreign policy, more or less? I think the answer today is the oligarchs...

...there is a group that's interested in this kind of thing--and this group alarms me probably more than any other in the world, ...and particularly my own country--that is interested in a constant state of war, or as near a constant state as possible, because they sit behind all the belligerents and make money.

And then we start, under pressure from Lockheed Martin and Raytheon and others, to sell weapons to Poland and weapons to Georgia and weapons to Romania and everybody else we could bring into the fold. Under those pressures and others, we started to expand NATO and stuck both our fingers in the Russian eye, so to speak, immediately.

It's clear to me why Putin responded in Georgia and why he's now responding to Crimea in Ukraine. This is what great powers do when they get concerned about their so-called near abroad.

Colonel Lawrence Wilkerson.

 

 

 

CITACE Evy Filipi, české velvyslankyně v Damašku (video), r.2012:

"To už snad ani není novinařina..., každý, kdo drží v Sýrii v ruce zbraň (kromě vládních jednotek) si v případě potřeby říká FSA, i když jde o bojovníky, kteří se např. živí unášením lidí, vražděním alávitů, civilistů, atd..." - svědectví nejen o zpravodajství arabských TV.

Zpráva o (velmi) křivém mediálním obrazu událostí v Sýrii, doložená osobním svědectvím z r.2012, přímo z násilím zmítané Sýrie.

 

 

INTERVIEW Pope Francis - La Croix, 17. 5. 2016:

Vyjádření papeže Františka ve Francii- zmiňuje také koloniální - nejen křesťanské - kořeny Evropy, zmiňuje války v mnoha zemích, jejich chudobu a rozvrat (ekonomiky), jako příčiny masové migrace, ...kritizuje necitlivé "šíření demokracie" do těchto nepřipravených zemí.

Počátkem (dnešních) problémů jsou války na Středním východě a v Africe, jakož i zaostalost afrického kontinentu, což způsobuje hlad. Pokud existují války, je to proto, že existují výrobci zbraní - což je zdůvodněno obrannými účely, a především překupníci zbraní. Pokud v těch (chudých) zemích existuje tak velká nezaměstnanost, je to kvůli nedostatečným investicím, schopnosti poskytovat zaměstnání, které Afrika tolik potřebuje.

Obecněji řečeno to vznáší otázku pro světový hospodářský systém, který klesl k modlářství peněz (zisku). Velká většina bohatství lidstva klesla do rukou menšiny obyvatelstva.
..

Tváří v tvář islámskému terorismu by bylo lepší ptát sami sebe, na příčinu šíření příliš západního "modelu demokracie" do zemí jako je Irák, kde předtím byla silná vláda. Nebo do Libye, kde existují kmenové struktury.

Nemůžeme takto postupovat, aniž bychom brali tyto kultury v úvahu.

Jeden Libyjec nedávno řekl:"Mívali jsme jednoho Kaddáfího, teď jich máme padesát."

 

 

Těch náhod je podle Dr. Walter Veitha skutečně až přespříliš...

Jeho další videa - třeba o novém světovém řádu - najdete např. zde.

 

 

 

The Guardian:

'There is no silver bullet': Isis, al-Qaida and the myths of terrorism

český zdroj - Blisty: ZDE

Předchozí incidenty bez vazeb na tuto skupinu byly náhle pojmenovávány jako "operace Al Káidy". Jakýkoliv incident kdekoliv na světě mohl být připsán Al Káidě. ...Ohrožení ze strany Al Káidy bylo podáváno v apokalyptických rozměrech a odpověď podobného rozsahu se jevila být nevyhnutelná.

Ideologické motivy této skupiny byly ignorovány, zatímco
působení jednotlivců bylo přehnaně zdůrazňováno: pokud budou zabiti, říkala tato logika, problém zmizí. Vazby Al Káidy na další teroristické organizace byla překrucovány, často ze strany politických lídrů doufajících v domácí politický zisk a mezinárodní podporu. Stejného - imaginárního - charakteru byly údajné vazby na vlády několika států.

Jedním z výsledků byla "globální válka proti teroru", monumentálně chybná strategie, která je částečně důvodem rozmachu islamistického militarismu v poslední dekádě.

ISIS začal být také spojován, často účelově, s mimořádnou sítí "zlých hochů", od palestinského Hamasu k mexickým drogovým kartelům.

Když Obama vysvětluje, jak jeho vláda "poníží a zcela zničí ISIS", popisuje nepřítele jen jako "čistě a jednoduše teroristickou organizaci".

To není pravda.

ISIS je hybridem mezi povstáním, separatismem, terorismem a kriminalitou, s hlubokými kořeny v jeho bezprostředním lokálním prostředí...

...v regionálních konfliktech a v geopolitických bojích, které odrážejí to, co se děje v Mosulu či ve městě Rakka, stejně jako ve vládních kabinetech po celé Asii a Západě.

The conclusion is simple: Islamic militancy remains a very diverse phenomenon that will not be destroyed by the elimination of a single group, still less an individual. The idea that some kind of silver bullet exists is attractive, and deeply reassuring, but sadly without foundation.

- zabít Usámu nebo Abu Bakra al-Baghdadi je líbivé, ale jako řešení problému prostě nefunguje.

 

 

USA TODAY - Volunteer Ukrainian unit includes Nazis - ZDE.

NEWSWEEK - Ukrainian Nationalist Volunteers Committing 'ISIS-Style' War Crimes - ZDE.

 

předseda evropského Židovského kongresu, Moše Kantor:

"Dělat hrdinu z nacionalisty, který zabíjel Židy, Poláky a Rusy a kolaboroval s nacisty?

To je podle mého názoru naprosto nepřijatelné."

/ Celou širokou rodinu Moše Kantora zavraždili ukrajinští nacističtí kolaboranti... /

 

 

US nadace NED (je přímo financovaná US Kongresem) zmiňuje v r.2013 plán, jak oslabit vliv ruského prezidenta s pomocí akcí na Ukrajině:

A mezitím američtí neokonzervativci spřádali plány, jak prostřednictvím Ukrajiny podkopat Putinovu autoritu uvnitř Ruska, píše uznávaný US novinář Robert Parry. O tomto plánu jako první promluvil prezident Národní nadace pro demokracii Carl Gershman, přibližně před rokem, píše Parry v r.2014.

Carl Gershman je prezident Národní nadace pro demokracii (která je financována US Kongresem), 26. září 2013 řekl, že Ukrajinu by bylo dobré využít ke svržení Putina.

Ve svém komentáři publikovaném v deníku The Washington Post se nechal slyšet, že:

"...přijetí Ukrajiny do Evropy urychlí zánik ideologie imperialismu reprezentovanou Putinem.

I Rusové si budou muset vybrat a Putin se může ocitnout na straně poražených nejenom v blízkém zahraničí, ale také v samotném Rusku."

- napsal Gershman otevřeně (reakce Ruska na využití tzv. "Soft Power" je zde).

 

 

 

28. 2. 2020

Americká televize One America News odvysílala šokující film

"Ukrajinský podvod. Impeachment. Bidenovy peníze. Masové vraždy"

(The Ukraine Hoax: Impeachment, Biden Cash, Mass Murder).

Film přináší důkazy, že hybnou silou "revoluce" na Ukrajině byly Spojené státy, konkrétně síly napojené na tehdejšího prezidenta Obamu a Demokratickou stranu USA. Že nešlo ani tak "o touhu po svobodě ukrajinského lidu", jako spíš o hrabivost amerických jednotlivců, firem a korporací.

Dne 20. února 2014 na kyjevském Majdanu začali odstřelovači pálit do davu, zemřelo 53 lidí, z toho 49 protestujících a čtyři policisté. Tato střelba v podstatě “udělala” na Ukrajině revoluci, která se v té době vlekla již několik měsíců a hrozilo, že se rozplyne. Byla završením procesu, kterému se říká “barevná revoluce”.

Gruzínský odstřelovač Alexandr Revazašvili byl členem skupiny,

která již od podzimu 2013 cvičila v Gruzii zásah na Maidanu.

Všichni byli zkušení vojáci, členové jednotek tehdejšího gruzínského prezidenta Saakašviliho (později emigroval do USA). Při výcviku byl neustále přítomen americký důstojník jménem Brian Christopher Boyenger.

“S ním jsme byli v kontaktu denně,” říká sniper Revazašvili.

V prosinci 2013 přišel rozkaz: “Jedete na Majdan”.

Do Kyjeva ve čtyřech skupinách po přibližně deseti mužích (celkem 45 mužů). Na letištích v Tbilisi i Kyjevě prošli i se zbraněmi bez kontrol a s falešnými doklady. To jim prý zařídili ukrajinští revoluční vůdci, napojení na tajnou službu CIA, a ukrajinský “majdanista” a pozdější
poslanec Sergej Pašinský.

Ten byl hlavou celé operace

a spolu s amerických důstojníkem Brianem Boyengerem vydával rozkazy.

Týden před střelbou do davu se vedoucí skupin sešli ve třetím patře hotelu Ukrajina v samostatném pokoji. Pašinský a Boyenger jim řekli: „Je potřeba pomoci bratrskému národu a brzy budeme mít úkol.”

Bylo jim řečeno, že bude třeba “vytvořit chaos s použitím střelby na všechny cíle, na demonstranty i policii – není žádný rozdíl”.

V noci na osudový den 20. února 2014 se Revazašviliho jednotka přemístila do budovy Konzervatoře nedaleko hotelu Ukrajina, odkud bylo vidět celé náměstí Majdan.

“Okolo osmé hodiny ráno nám nařídili, aby se každý připravil. Postavili jsme se k oknům a nabili zbraně.
Rozkaz byl jasný: Dva nebo tři výstřely a okamžitě změnit pozici.

Palba trvala asi 10-15 minut.

Pak jsme dostali rozkaz odložit zbraně a opustit budovu,” říká Revazišvili.

Ve stejnou dobu zahájila druhá skupiny odstřelovačů palbu z oken hotelu Ukrajina, ze třetího patra. Stříleli ve dvojicích. Po výstřelu přecházeli do další místnosti a znovu stříleli. Když to skončilo, bylo jim řečeno, aby odešli.

“Odešel jsem z budovy Konzervatoře a procházel se Majdanem. Všude byli mrtví. Neměl jsem žádné rozkazy. Bál jsem se, že na mě přijdou, že jsem to byl já, kdo střílel a roztrhají mě na kusy. Tak jsem si vzal taxík a jel na letiště. Odletěl jsem domů do Gruzie,” pokračuje Revazišvili.

Slíbené peníze, 50 tisíc dolarů, v Gruzii nedostali.

Během šesti let po střelbě na Majdanu

se k nim dostávaly zprávy o úmrtích jejich kolegů.

Odstřelovač Revazišvili a jeho tři kolegové dostali strach

a rozhodli se odevzdat do rukou běloruských úřadů a svědčit,

a tím si zachránit život.

 

Více o pádu mýtů o střelbě na Majdanu aktuálně také ZDE.

 

 

 

Robert Parry - Who’s Telling the ‘Big Lie’ on Ukraine?
September 2, 2014

Official Washington draws the Ukraine crisis in black-and-white colors with Russian President Putin the bad guy and the U.S.-backed leaders in Kiev the good guys. But the reality is much more nuanced, with the American people consistently misled on key facts, writes Robert Parry.

 

 

 

Jak se kradou státy.

Proč je globální impérium příčinou chaosu a bídy ve světě?

časopis Šifra, 27. 9. 2018

John Perkins nebyl jen tak ledajaký ekonom.

Oficiálně měl sice pomáhat v boji proti chudobě, ale fakticky činil pravý opak.

Lovci ekonomik jsou skvěle placení profesionálové, kteří země celého světa šidí o biliony dolarů. Peníze od Světové banky, Americké agentury pro zahraniční rozvoj (USAID) a dalších organizací zahraniční ,pomoci‘ přelévají do sejfů obřích korporací a kapes několika bohatých rodinných klanů, které ovládají světové zdroje. K jejich nástrojům patří falešné finanční zprávy, falšování volebních výsledků, úplatky, vydírání a vraždy. Hrají hru, která je stará jako impérium samotné, ale která nabyla hrozivých rozměrů v dnešní době globalizace.

Měl bych to asi dobře vědět; byl jsem jedním z nich,“ začíná svůj příběh

v knize Zpověď lovce ekonomik,

jejíž druhé, doplněné a rozšířené vydání vyšlo také v češtině.

 

 

 

"Investujeme stále a pořád mnohem více do konfliktů (zbraní a vojáků) než do jejich řešení."

řekl Michael Flinn, šéf US armádní rozvědky (DIA, 2012-2014).

/ Více také zde - Edward Griffin o zemích třetího světa a "humanitární pomoci"... /

 

 

A co chystá CIA, ve své dlouhé tradici (zde)?

Má svůj "plán B": chce posílat víc zbraní, samozřejmě umírněným rebelům.... (zde)

The Wall Street Journal, April 12, 2016: U.S. Readies ‘Plan B’ to Arm Syria Rebels - Moderate groups could get antiaircraft weapons if cease-fire collapses, officials say. The Central Intelligence Agency and its regional partners have drawn up plans to supply more-powerful weapons to moderate rebels in Syria...

 

BL, 17. 2. 2016 - ZDE (originál zde).

Američané zřejmě zabíjejí bezpilotními letadly tisíce nevinných lidí kvůli "chybnému algoritmu".

V roce 2014 prohlásili bývalí šéfové CIA a NSA, že "budeme zabíjet lidi na základě metadat". Nyní zjistilo nové zkoumání dokumentů, které v minulosti zveřejnil Edward Snowden, že mnoho z těchto usmrcených lidí bylo zřejmě nevinných.

Loni zveřejnil The Intercept dokumenty obsahující podrobnosti o programu SKYNET, provozovaném americkou NSA. Podle těchto dokumentů špehuje SKYNET hromadně mobilní telefonní síť v Pákistánu a pak používá strojní algoritmus, jímž analyzuje metadata získaná z pákistánské mobilní telefonní sítě od 55 milionů lidí, na jejichž základě se algorismus snaží určit, kteří z 55 milionů Pákistánců jsou teroristi.
..

 

Metoda, jak NSA aplikuje algoritmus v programu SKYNET k analýze mobilních metadat, je podle Balla vědecky naprosto nespolehlivá.

Od roku 2001 usmrtili Američané v Pákistánu bezpilotními letadly asi 2500 - 4000 osob a většinu z nich americká vláda označila za "extremisty".

V následujících letech byly v Pákistánu označeny algoritmem pravděpodobně tisíce nevinných lidí za teroristy a pravděpodobně usmrceny.

Bez rozhodnutí soudu, na přímý příkaz prezidenta.

Obamova administrativa navíc lživě tvrdí, že jí řízená kampaň bezpilotních letadel "je naprosto precizní a usmrcováni jsou pouze bad guys z al-Kájdy a jejich společníci", ZDE.

BBC - President Obama: "They have been very precise, precision strikes against al-Qaeda and their affiliates..."

Mr Obama said drones had "not caused a huge number of civilian casualties", adding that it was "important for everybody to understand that this thing is kept on a very tight leash".

 

 

Brussels, 16 September 2015:

Commission proposes new Investment Court System for TTIP and other EU trade and investment negotiations.

Evropská komise změnila ve smlouvě TTIP problematickou doložku ISDS na "systém investičních soudů" (přibyl odvolací arbitrážní tribunál).

Jde o kosmetickou změnu, nebo snahu nadnárodních korporací ovládnout obchod s Evropou, obcházením soudů národních států?

 

Bernie Sanders - The TPP would also threaten US sovereignty by giving foreign corporations the right to challenge before international tribunals any law that could reduce their “expected future profits”. This provision, known as the Investor State Dispute Settlement (ISDS), has allowed Phillip Morris to sue Uruguay from its headquarters in Switzerland over the former’s laws designed to discourage children and pregnant women from smoking. The French utility, Veolia, is suing Egypt under these same provisions over an increase in the national minimum wage.

In addition to harming American workers, the TPP would increase the price of life-saving prescription drugs in poor countries by making it harder for them to obtain affordable generic drugs. That’s why Doctors without Borders has said: “the TPP agreement is on track to become the most harmful trade pact ever for access to medicines in developing countries.”

 

 

 

časopis TÝDEN článek ZDE, z kterého vybírám:

1,3mil civilních obětí v souvislosti s třemi válkami NATO.

"S vpravdě děsivými údaji seznámily souběžně veřejnost tři sekce IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) ve druhé polovině března v Berlíně, Washingtonu a Ottawě.

Příslušnou studii s názvem - Počítání těl - Čísla obětí po 10 letech "války s terorem" (Body Count. Casuality Figures after 10 Yers of the "War on Terror") - vypracovali aktivisté IPPNW spolu s dalšími podobně zaměřenými skupinami.

IPPNW je celosvětové uskupení národních lékařských organizací, které se snaží pomáhat zabránit jaderné válce a jež podporuje jaderné odzbrojení. Aktuálně má kolem 150 tisíc členů ve více než 50 zemích. Roku 1985 organizace získala Nobelovu cenu za mír.

 

 

26. června 2015 - OSN žádá, aby saúdská koalice pouštěla lodě do Jemenu. Zemi hrozí hladomor

Saúdy vedená koalice bojující proti šíitským Húsiům uvalila na Jemen námořní blokádu, kterou diplomati OSN označují za opatření bránící veškerému dovozu.

Patnáctičlenná Rada Bezpečnosti OSN jednohlasně prohlásila, že existuje "naléhavá potřeba, aby přijíždějící komerční zásoby vstupovaly do Jemenu".

Import proti období před krizí klesl o 15 %, přičemž země je silně závislá na importu z hlediska prostého přežití.

80 % obyvatel, přes 21 milionů osob, je závislých na nějaké formě pomoci, zatímco milion jich byl vysídlen kvůli probíhajícím bojům.

 

 

BRITŠTÍ EXPERTI O VÁLKÁCH OD r.2001:

PODLE NICH ROZHODOVALI NEKOMPETENTNÍ LIDÉ.

Britští experti v několika článcích uvedli (např. ZDE)

Války v Iráku a Afghánistánu byly nejméně efektivní v historii Británie. Daňové poplatníky stály 29mld liber a získali jsme za to jen vzestup terorismu a bezpečnostních hrozeb (ISIL, Tálibán, Al Kajda všude posílily).

Byly řízeny BEZ OHLEDU na doporučení dlouholetých odborníků na regiony Středního východu a severu Afriky, bez ohledu na zprávy a varování tajných služeb. Všechna doporučení specialistů politici ZCELA ignorovali.

Největší strategickou chybou bylo odstranění Saddáma Husajna.

(A nyní Cameron obhajuje dodávky zbraní Saúdské Arábii - zde.)

 

 

Foreign Affairs, r.2006, Paul R. Pillar

A DYSFUNCTIONAL RELATIONSHIP

The most serious problem with U.S. intelligence today is that its relationship with the policymaking process is broken and badly needs repair. In the wake of the Iraq war, it has become clear that official intelligence analysis was not relied on in making even the most significant national security decisions, that intelligence was misused publicly to justify decisions already made, that damaging ill will developed between policymakers and intelligence officers, and that the intelligence community's own work was politicized. As the national intelligence officer responsible for the Middle East from 2000 to 2005, I witnessed all of these disturbing developments.

 

 

Parlamentní listy, 7. 9. 2015, Daniel Veselý,

Wikileaks - uniklé materiály: O Američanech a zemi, odkud nás zaplavují uprchlíci.

Robert Naiman v The WikiLeaks Files dále píše o tom, že šéf americké ambasády v Damašku v kabelogramu z prosince 2006, adresovaném americkému ministerstvu zahraničí a Bílému domu, navrhoval, aby americká vláda ve spolupráci se Saúdskou Arábií a Egyptem vyvolala v Sýrii sektářský konflikt mezi tamními šíity a sunnity, jenž by destabilizoval syrskou vládu.

 

 

Bakalářská práce, 2010, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD, Institut mezinárodních studií,

Barbora Polachová

Multilateralismus a unilateralismus

v Bushově zahraniční politice

na případech konfliktů v Afghánistánu a Iráku.


"Multilateralismus a unilateralismus v Bushově zahraniční politice na případech Afghánistánu a Iráku" pojednává o přístupech administrativy prezidenta George W. Bushe k obhajobě a započetí konfliktů v Afghánistánu a Iráku z hlediska multilaterálního a unilaterálního chování státu.

Autor si klade za cíl provést komparativní analýzu obou konfliktů na základě teoretického rámce vymezeného v první části práce.

V první části práce se autor věnuje vymezení pojmů unilateralismus a multilateralismu. Následně v obecné rovině určuje výhody a nevýhody přijetí jednoho modelu v zahraniční politice.

V dalších kapitolách se autor zabývá stavebními prvky Bushovy doktríny, která se stala nástrojem ospravedlňování vojenských intervencí.

Autor dále poskytuje dvě případové studie, kde aplikuje předchozí teoretický rámec
na chování Bushovy vlády ke konfliktům v Afghánistánu a Iráku. V závěru práce autor vymezuje rozdíly a podobnosti v přístupu administrativy k oběma konfliktům a
zhodnocuje, proč bylo pro USA výhodnější přijmout unilaterální či multilaterální
formu chování.

 

 

 

Války, které nikam nevedou (kromě zisku úzké nadnárodní skupiny lidí).

Trocha černého humoru z Bavorska.

O Sýrii, Libyi, Iráku a Bavorsku (cz titulky), zde.

 

.....

 

 

Jim Rickards (30 let poradce CIA pro ekonomiku) - Death of Money, 2014 - ZDE.

 

 

Viz i kvalitní analýza "fatální nákladnost US imperialismu" - ZDE, Bostonglobe.

O tom, že za "nafukováním hrozby imperiálního Ruska" stojí také snaha lidí v Pentagonu získat pro sebe více peněz daň. poplatníků, píše italský list Politico.

Perry představil výsledky nedávných odhadů, podle kterého USA vydávají na obranu 7x více než Rusko (598miliard dolarů oproti 84 miliardám), v americké armádě slouží téměř dvakrát více vojáků než ruské (1.400.000 vs. 766tisíc). V arzenálu Američanů téměř šestkrát více vrtulníků (6 tisíc ve srovnání s 1,2 tisíci). A třikrát více stíhaček. Nicméně, uvedl autor, je také pravda, že ve službě ruské armády je dvakrát tolik tanků (15 tisíc proti 8,8 tisícům),ale starších. Reformátoři poukazují, že je absurdní tvrdit, že je americká armáda v potížích, při pohledu na tato čísla.

- Připomeňme ještě, že vládní dluh USA je asi 105%, ruský vládní dluh odhadem 24% HDP (*v r.2020 pak 12%).

 

 

 

CNBC, 18. 6. 2018

Finding buyers for government debt has become increasingly important since the Federal Reserve halted its bond-buying program in October 2016 after swelling its holdings to more than $4.2 trillion.

 

6. 11. 2014

pan Jim Rickards, 30let na Wall Street, poradce vlády, říká ZDE:

"skutečná výše nekrytých závazků je 127 bilionů USD, nikoliv 18 bil USD"

(anglicky "127 trilions USD").

 

- Americká centrální banka FED má podle něj asi 4,3bilionů USD nekrytých závazků.

Víc o tomto česky s grafy a stručným vysvětlením i ZDE,

skvělý dokument o pumpování peněz - "Předávkování, další finanční krize" - ZDE.

 

 

 

 

 

 

Radim Valenčík (VŠ pedagog) napsal ve své knize v r.1994:

"Počítá se s vyvoláním globální destability, s vyvoláním globálního střetu, v němž by měly být nasazeny migrační zbraně.

Jde o řízené procesy (více zde) MASOVÉ MIGRACE z "odepsaných" zemí do zemí tzv. vyspělých, přičemž statisíce, miliony a možná i desetimiliony migrantů by byly využívány k vytváření mafiánských struktur, prostřednictvím nichž by byla uplatňována stínová moc destrukce (*států)."

 

Citace z knihy R. Valenčíka, vydané před 20 lety,v říjnu r.1994.

Globální "DESTABILIZACE" jako "hra na Titanik" na přelidněné planetě.

 

 

Novinky, 7. 4. 2020

V nemocnicích bylo v celé ČR v pondělí
408 pacientů nakažených koronavirem, u 86 z nich mělo onemocnění COVID-19 těžký průběh.

Přibližně 30 procent lidí nakažených koronavirem, kteří byli v nemocnici, se už uzdravilo, nebo byli propuštěni do domácí karantény. K úternímu ránu bylo v ČR zaznamenáno
80 úmrtí v souvislosti s koronavirem. Celkem bylo uzdravených (*neinfekčních po asi 3 týdnech a testech) 127 lidí.

 

Novinky, 7. 4. 2020

Čeští lékaři nemusí narozdíl od kolegů v dalších evropských zemích rozhodovat o tom, komu poskytnout tu nejlepší zdravotní péči. V Praze na Letné se opalují lidé a vláda si už mohla dovolit uvolnit některá z přijatých opatření na zbrzdění pandemie koronaviru.

Tak agentura AP ve své úterní reportáži referuje o zvládání krizové situace v České republice.

Pět lůžek na jednotce intenzivní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze je stále volných a pondělní nárůst počtu nemocných o 235 pozitivně testovaných pacientů je druhý nejnižší za poslední týden, referuje agentura AP v reportáži, kterou převzal mimo jiné deník The New York Times.
 

 

 

Aktuálne.cz, 7. 4. 2020

Newyorčané se víc než viru bojí o práci, říká Češka z USA

Pandemie už začíná na Spojené státy doléhat také ekonomicky. Podle ministerstva práce v březnu zaniklo zhruba 700 tisíc pracovních míst a nezaměstnanost stoupla na 4,4 procenta z únorových 3,5 procenta. Někteří ekonomové předpokládají, že kvůli koronaviru může nezaměstnanost do poloviny roku stoupnout až na patnáct procent.

"
Nálada v New Yorku je pochmurná hlavně proto, že se lidé bojí ztráty práce.

Toho se bojí víc než samotného koronaviru. Mnoho místních, se kterými jsem mluvila, je ve stresu právě z tohoto důvodu. A také se bojí, co se stane s jejich penzijním pojištěním," míní Dvořáková.

Banka Morgan Stanley minulý pátek zveřejnila odhad, podle kterého ekonomika Spojených států v letošním roce klesne o 5,5 procenta.

To by byl nejhlubší propad od roku 1946.

... Lidé si ale v New Yorku nespojují rozšíření nemoci covid-19 s Číňany. Americký prezident Donald Trump přitom sklidil kritiku za to, že hovoří o "čínském viru".

"Pokud vím, tak Číňany tu nikdo neřešil. Hodně se mluvilo o právníkovi, který bydlel už za hranicí New Yorku, měl koronavirus asi deset dní a stále se setkával s mnoha lidmi. Pracoval uprostřed Manhattanu a od něj se to velmi rozšířilo, na začátku nakazil mnoho osob," říká Češka. "Ale první lidé, kteří byli v New Yorku nakažení, přiletěli z Íránu, Izraele nebo Itálie."

 

 

 New Deal - program obnovy po hospodářské krizi 30.let 20.století.

Programy "New Deal" byly sérií opatření F. D. Roosevelta pro řešení krutých důsledků velké krize v USA (1929-32), obsahovaly i státní program umělé zaměstnanosti, budování různých staveb. Také umělci získávali tyto zakázky - právě kresba na obrázku je dílem "New Deal " programu (zdroj obr. wikipedie).

Středoevropan se jistě trochu podiví, jak podobné jsou tyto kresby "budovatelským obrazům" 50.let.

 

 

BBC - EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief

By Brian Wheeler Political reporter, BBC News, 21 June 2012

Mr Sutherland, who is non-executive chairman of Goldman Sachs International and a former chairman of oil giant BP, heads the Global Forum on Migration and Development (*později IOM pod OSN), which brings together representatives of 160 nations to share policy ideas. He told the House of Lords committee migration was a "crucial dynamic for economic growth" in some EU nations "however difficult it may be to explain this to the citizens of those states".

 

 

Náhubkový zákon pro EU se už chystá, bez protestů občanů bude v ČR na přání EU schválen potichu v prvním čtení, tedy bez rozpravy.

Reflex (zde) - (Občané) sklapněte, nebo půjdete sedět!


Robert Pelikán v návrhu trestního zákona počítá s tím, že si až na dva roky půjde posedět každý, kdo nadává lidem za sexuální orientaci (a dalším "třídám" obyvatel).

Jde o novelu trestního zákoníku, o paragrafy 352, 355 a 356.

V důvodové zprávě se píše, že tento návrh zákona omezuje svobodu projevu zakotvenou v článku 17 Listiny práv, tedy ZCELA protiústavně zavádí ničím neodůvodněnou cenzuru.

Navíc - návrh chce pan Pelikán projednat "v rámci proti-teroristického balíčku zákonů", tedy v Parlamentu ČR BEZ ROZPRAVY.

 

 

Literární noviny:

Španělsko legalizuje totalitu (zákon platí od 1.7.2015)

Rozsáhlý španělský "zákon o bezpečnosti občanů" ve svých třech částech – trestním zákoníku, protiteroristickém zákonu a samotném zákonu o bezpečnosti občanů – zakazuje, trestá pokutami anebo vězením celou škálu základních svobod projevu a shromažďování. Některé pokuty dosahují likvidační výše až 30.000 euro.

Občanům je zakázáno tyto policejní zákroky dokumentovat, psát o místech konání demonstrací a uveřejňovat fotografie z policejních zásahů, provádět "kyber-aktivismus" a sledovat "jakékoliv webové stránky, které navádějí k nepokojům", což se rovná "navádění k terorismu", to vše pod likvidační pokutou až 30.000 euro (*cena malého bytu v Praze i s vybavením) a hrozbou vězení - detaily zde.

 

BL, 5.5. 2015 - Francouzský parlament schválil "zákon Velkého bratra"

Podle Tréguera vláda využila situace a pravomoci zpravodajských služeb v novém zákoně jdou daleko za hranici toho, co je nezbytné. Podle něj motivy zahrnují také průmyslovou a ekonomickou špionáž, monitoring sociálních hnutí a další nepřiznané snahy.

Podle zákona mohou být s pomocí geolokačních zařízení monitorovány soukromé byty, odposlouchávána mobilní komunikace, monitorováno použití webu a komunikací
s použitím tzv. "černých skříněk" připojených k serverům.

"Černé skříňky" a složité algoritmy povinně zaváděné poskytovateli internetových služeb patří k nejkontroverznějším prvkům zákona.

 

BL, 9. 5. 2015 - První krok britské vlády po volbách:
Ministryně vnitra zintenzivní špehování občanů.

(více a podrobněji také zde a velmi kvalitně zde)

 

 

2016, únor - V Praze proběhl SEMINÁŘ O RUSKÉ PROPAGANDĚ.

Redakce PL, otázka:

Nechme mluvit některé jeho účastníky, a pak zkusme komentovat jejich tvrzení...

Poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09): "V souvislosti s děním na Ukrajině, migrací a válkami na Blízkém východě se začalo v našem prostoru šířit mnoho informací, o kterých se dá říct, že jde o součást propagandy. Jde o fámy, mýty či konspirační teorie. Propaganda míří na zpochybnění EU, o kterou je opřena naše prosperita, ale i bezpečnost."

Poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL): "Důležité jsou aktivní justiční kroky proti ruské dezinformační aktivitě. Když narušuje ústavní pořádek, je třeba to začít trestně stíhat."

 

 

 

ČT-Otázky Václava Moravce, část první, 22. května 2016 (čas ve videu 34:20).

Josef Baxa v diskusi na ČT (OVM, foto: printscreen z videa)

Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, o této nově navrhované pozitivní diskriminaci, úpravě "přilepené" k tzv.proti-teroristickému zákonu:Jednou budeme mít samostatnou skutkovou podstatu vraždy, a to vraždu vrátného na Ministerstvu zemědělství, k tomu to směřuje.

My pořád chráníme menší a menší menšiny a 'menšiny z menšin' a tím si myslíme, že vyplňujeme bílá místa, ale tím zase přinášíme nějaké mezery (*v právním řádu).

A hlavně - musíme si uvědomit,
co je rubem toho všeho - je to omezení svobody projevu.

Já už si mohu dovolit říci, že jsem příslušník starší generace, zažil jsem období totální nesvobody projevu, takže já jsem na tyto věci velmi citlivý a myslím si, že bychom měli s těmito věcmi postupovat velmi opatrně.

A pozor - dočetl jsem se, že je tato úprava součástí balíčku protiteroristických úprav a
Parlament ČR v podstatě navrhuje, aby se o tomto hlasovalo v prvním čtení bez rozpravy.

To je špatně, právě o tomto by měla být nejenom právní, ale především společenská diskuse.

Skutečně kdykoliv jde o omezení svobody projevu, tak si nemůžeme říct: 'to se probere v jednom čtení na Sněmovně (PS PČR)', musí se diskutovat opravdu napříč společností a pak teprve se rozhodnout."

 

 

Živě, 21. 3. 2020

Novela zákona má vojenským zpravodajům umožnit

instalovat do sítí špehovací "nástroje detekce" (černé skřínky).Tak trochu stranou mediální pozornosti zůstalo usnesení Vlády ČR ze 16. března, kterým se schvalují změny v zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.

V jeho rámci má tato tajná služba získat nové pravomoci

v oblasti kybernetické obrany České republiky.


Patrně nejzásadnější část návrhu zákona, předloženého ministrem obrany Lubomírem Metnarem, se týká používání „technických prostředků kybernetické obrany“ ve veřejných sítích.

„Nástroje detekce budou umísťovány v určených bodech
veřejných sítí elektronických komunikací, přičemž povinnost zřízení rozhraní pro toto umístění bude právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací ukládána rozhodnutím vydaným Ministerstvem obrany.“

Z popisu plyne, že se bude jednat o síťové zařízení, které bude tajná služba moci připojovat do veřejných sítí. Provozovatel takové sítě bude muset poskytnout patřičnou součinnost – tedy zejména připravit ve stanovené lhůtě rozhraní dle požadavků.

Zpravodajské služby mohou „zasahovat do základních práv a svobod, zejména v oblasti ochrany soukromí, osobních údajů“. Samozřejmě to nemají činit kdykoli a kdekoli, ale pouze v odůvodněných případech (*Pozn.: ...ale bez rozhodnutí soudu?!!).

V předkládací zprávě je také zmíněno, že zásadní připomínky k návrhu vznesly Hospodářská komora České republiky a Česká advokátní komora.

Obsah zákona je dle nich „zcela zjevně v rozporu s požadavky na regulaci státní moci“.

 

 

 

Na universitách jsou křiveny akademické svobody a svobodná diskuse nad problémy (viz odkaz ZDE - originál s mnoha odkazy; ZDE česky bez odkazů).

- skutečně vynikající text US právníka, vysokoškolského učitele.

 

 

 

Zerohedge.com, 4. 4. 2020

Did Bill Gates Just Reveal The Real Reason Behind The Lock-Downs?


It appears that rather than let the population be exposed to the virus and most develop antibodies that give them natural, long-lasting immunity to COVID-19,
Gates and his colleagues far prefer to create a vast, hugely expensive, new system of manufacturing and selling billions of test kits, and in parallel very quickly developing and selling billions of antivirals and vaccines.

And then, when the virus comes back again a few months later and most of the population is unexposed and therefore vulnerable, again selling billions of test kits and medical interventions.

- at 34:14,
Gates talked about how he sees things rolling out from ther:

Eventually what
we’ll have to have is certificates of who’s a recovered person, who’s a vaccinated person...

...Because you don’t want people moving around the world where you’ll have some countries that won’t have it under control, sadly.

You don’t want to completely block off the ability for people to go there and come back and move around.

So eventually there will be this
digital immunity proof that will help facilitate the global reopening up.

 

- Jsou to dvě strany téže "mince", tedy "možnosti ochrany" společnosti před touto, potažmo v budoucnu případně jinou infekcí.

Česká vláda nyní zavádí složitý projekt "inteligentní karantény" (zde), tedy schopnost státu rychle zasáhnout u nových případů infekce, rychle dohledat kontakty nakaženého člověka (trasování s pomocí digitálních technologií - údajů z mobilu, platební karty, případně později i "chytrých" kamer a vyhledávacích programů, které umí rozpoznat člověka v ulicích, to i ze záznamu, apod.).

Druhou stranou téže mince je možnost vybavit lidi, kteří nákazu prodělali a získali protilátky, případně se nechali očkovat vakcínou, jakýmsi "digitálním průkazem imunity" (digital immunity proof, jak navrhuje výše Bill Gates), a povolit cestování, práci ve větším kolektivu, docházku do školy, atd., pouze těmto "prověřeným" lidem.

Ovšem vznikli by lidé "druhé kategorie", s omezenými lidskými právy a omezenými osobními svobodami. Nikdo neví, zda by to nevedlo k nějaké skryté totalitě, je to velmi rizikové opatření (dnes ho vidíme v omezené podobě u dětí, co nejsou očkované, nesmí například do mateřských škol). No a nebyl by to skvělý kšeft pro farmaceutické firmy, povinné plošné očkování, a možná každý rok nové, podle možných mutací virů? Jsou to velmi vážné otázky.

 

 

"Čím byl Lockheed Martin dvacátému století, tím budou technologické společnosti a společnosti, zabývající se kyber-bezpečností, ve století jedenadvacátém."

Kniha - "Nový digitální věk: Modelování budoucnosti lidu, národů, a byznysu."

In other words: Google’s ranking algorithm for search results could accidentally steal the presidency. “We estimate, based on win margins in national elections around the world,” says Robert Epstein, a psychologist at the American Institute for Behavioral Research and Technology and one of the study’s authors, “that Google could determine the outcome of upwards of 25 percent of all national elections.

  

Google’s Search Algorithm Could Steal the Presidency
Adam Rogers - Science
Date of Publication: 08.06.15.


"Podle volebních výsledků na světové scéně a poměrů nutných k vítězství odhadujeme, že Google může určovat až 25% volebních výsledků ve všech zemích světa."

- řekl o věci Robert Epstein,

psycholog Amerického institutu pro behaviorální výzkum a autor jedné ze zmíněných studií.

A to se bavíme o situaci, kdy zjevné vztahy Googlu s vládou byly víceméně přerušeny. To dodává celému propojení ještě naléhavější a hrozivější charakter.

Vztahy Googlu s Pentagonem a rozvědkami ve skutečnosti nikdy neskončily.

Žádost, kterou Assange podal podle zákona o svobodě informací, odhalila, že si v roce 2012 zakladatel Googlu Brin i jeho manažer Schmidt běžně dopisovali s ředitelem americké Národní bezpečnostní služby (National Security Agency, NSA), generálem Keithem Alexanderem.

Diskutovali spolu iniciativu, nazvanou:

"Program trvalá společnost" (Enduring Society Framework, ESF, ZDE).

 

 

Reuters, 2013: the collaboration between the tech industry and spy agencies

Silicon Valley has tried to distance itself from the controversial U.S. surveillance programs exposed by Edward Snowden, but there is a long history of close cooperation between technology companies and the intelligence community.

Former U.S. officials and intelligence sources say the collaboration between the tech industry and spy agencies is both
broader and deeper than most people realize, dating back to the formative years of Silicon Valley itself.

 

 

EU leaders back ‘green transition’ in pandemic recovery plan

By Frédéric Simon | EURACTIV.com

27. 3. 2020

While attention continues to focus on the urgent health aspects of the COVID-19 outbreak, EU leaders have called on the European Commission to start preparing “a comprehensive recovery plan” that
integrates green and digital aspects.

Amid divisions on ways to address the economic fallout of the crisis, EU heads of states concluded an EU summit on Thursday evening (26 March) with a call to prepare the post-crisis period.

EU institutions should “start to prepare the measures necessary to get back to a normal functioning of our societies and economies,” said the final communiqué
adopted by the 27 EU leaders after a video conference call.

Such measures should promote “sustainable growth,” the statement added, “integrating inter alia the green transition and the digital transformation, and drawing all lessons from the crisis.”

A previous version of the summit’s final statement, seen by EURACTIV, did not mention the green transition.

 

 

Naprosto zásadní a klíčový text, kruciální záležitost:

The Genocidal Roots of the Green New Deal:

The Limits to Growth and the Unchaining of Prometheus


Written by Matthew EHRET on 31/07/2019

Prince Charles has just given the world 18 months to save the world. Over the past years, the prince and his father (among other inbred aristocrats of Europe) have taken an incredible interest in the safety of the earth from the pollution emitting machines who greedily consume and reproduce without any consideration for Mother Gaia.

In recent months this green transformation of the globe - the “Green New Deal” promoted in the U.S. by Congresswoman A. Ocasio-Cortez and Senator B. Sanders.

A children’s campaign endorsed by pope Francis and led by Greta Thunberg has spread across Europe and America while a Billionaires Club under the guidance of Al Gore, and George Soros is funding a Sunrise Movement to fight global warming...

 

This Malthusian Revival answered the challenge put forth by Eugenics Society president and UNESCO founder Julian Huxley who wrote in 1946:

Political unification in some sort of world government will be required…,

Even though… any radical eugenic policy will be for many years politically and psychologically impossible, it will be important for UNESCO to see that the eugenic problem is examined with the greatest care, and that the public mind is informed of the issues at stake so that much that now is unthinkable may at least become thinkable.

Of course, just one year after the world had come to realize

the horrors of Nazi eugenics,

Huxley and his associates

among the Anglo-American elite who financed Hitler

had a big job to clean up the image of eugenics

and re-package it under another name...

 

 

 

 

Výchova dětí k ekologii pod taktovkou neo-liberálů směřuje k eko-fašismu?

Mladí "mediální pomatenci" vítají smrt starších lidí,

těch, co jim prý "zaneřádili planetu".

Zajímavý aktuální odkaz k této skupině v Německu zde, že by tito "neo-liberálové" měli opět málo "životního prostoru" - Lebensraum - a otevřeně vítali smrt těch starších, co "jim" prý ničí planetu?

Odkaz směřuje na neskutečně cynický pořad, uvedený na internetové platformě veřejnoprávní ARD, zaměřené dokonce na děti.

Jsou tito lidé - samozřejmě "pro blaho druhých a záchranu planety" - ochotni obětovat své názorové odpůrce a třeba i rodiče? Kde už jsme tento přístup v historii zažili a k čemu to vedlo, co to signalizuje o situaci v Německu, Švédsku (viz zde) a v podobných centrech "nového krásného světa" liberálních demokratů, aktivistů a podporovatelů "nové výchovy" mládeže?

Gatestone Institute, 16.3. 2019:"Význam sociálních médií jako fóra pro veřejnou diskusi se stále zvyšuje. Když se pětina obyvatel (*Švédska) neodvažuje vyjadřovat se na internetu kvůli obavám z obvinění z trestného činu," řekla Maria Söderström z Brå, "tak to může být demokratický problém."

Důležité historické souvislosti naleznete k těmto změnám i na mém souhrnném blogu č.7, v třetí kapitole "o rodině". Bylo Švédsko už od r.1920 "pokusnou dílnou" těchto levicových progresivistů, kteří už dlouho touží po světové vládě a rodině, kde výchovu dětí řídí namísto rodičů úřady? Co je cílem a čí to je koncept, jakou roli v tom hraje "materiální dostatek", jaké následky na duši dětí zanechává "učení o světě", kde vaši blízcí "jsou až ti poslední, které chápete, chráníte, a o které se rádi staráte"? Kdo jim vymývá mozky?

...

Neo-liberální je i "hřibovské" (*Pražané vědí - aktivisté přejmenovali starobylé pražské náměstí) až příliš černobílé a nediplomatické uvažování. Ukazuje se být typickou pózou, spíš než promyšleným a pečlivě zváženým postojem,

...pózou těch nových evropských "liberálů", co zařazují každého názorového odpůrce na "černé listiny" extrémistů a xenofobů, přičemž sami jsou spíš těmi "slouhy" elit v pozadí, často přímo placenými "aktivisty" - zde.

Otázkou je, do jaké míry jsou tyto jejich postoje opravdu "pro-české", a do jaké míry slouží těm jiným pánům a Česko a evropské zájmy spíš naprosto cíleně poškozují.

 

Zabránila (paradoxně) koronavirová infekce největší US válečné propagandistické akci v Evropě od dob studené války? Jaká je role US satelitů v Evropě a čí zájmy tito "skrytým elitám loajální lidé" vlastně propagují? Opravdu je nutné odstraňovat sochu maršála Koněva v době 75.výročí vítězství nad nacismem a fašismem? A plánovat sousoší s banderovci, vlasovci a spol.? Dost šílená vize, ministerstvo zahraničí tuto JASNOU provokaci nezastavilo, asi je ta socha nyní to hlavní, co musíme právě teď udělat, abychom byli "správné západní" Česko. Hmm...

 

 

 

Přelidnění – slon v místnosti, o kterém se nemluví

12. 6. 2019 PRAHA (Ekolist.cz)

Lidstvo čelí bezprecedentnímu populačnímu růstu, který nemá v lidské historii obdoby. Tento růst, respektive jím způsobené přelidnění, ohrožuje nejen lidstvo, ale i život na této planetě.

Přesto však panuje tabu o těchto problémech otevřeně a veřejně hovořit.

Je to způsobeno i tím, že rapidní populační růst se odehrává a do konce tohoto století bude odehrávat v Africe, převážně subsaharské, což znamená riskovat nařčení z rasismu a neokolonialistických ambicí. Takováto nařčení však nejsou namístě!

Problematikou populačního růstu se od roku 1951 zabývá
Populační divize Organizace spojených národů (Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat). Tato divize vydává každé dva roky aktualizovaný dokument World Population Prospects, v němž jsou prezentována revidovaná demografická data a prognózy do budoucna.

Zatím poslední, 25.revize tohoto dokumentu (The 2017 Revision),

byla zveřejněna v červnu 2017.

 

 

 

 

BBC, 18. dubna 2017

Jak může zkolabovat západní civilizace?

That economic stratification may lead to collapse on its own, on the other hand, came as more of a surprise to Motesharrei and his colleagues. Under this scenario, elites push society toward instability and eventual collapse by hoarding huge quantities of wealth and resources, and leaving little or none for commoners who vastly outnumber them yet support them with labour.

 

 

 

Souboj o podstatu evoluce, přednáška z pražského Paláce kultury v r.2014

prof. Dr. Walter Veith je jeden z nejlepších evolucionistů světa, celý život přednášel genetiku, získal ocenění i Londýnské královské společnosti.

Mohl život vzniknout náhodou - evolucí, nebo naše DNA nese stopy "návrhu"?

Jedna z nejlepších přednášek na toto téma, tlumočená do češtiny.

Souboj o samu podstatu moderní části dějin po francouzské revoluci tak vůbec nekončí, neboť jsme možná zde na Zemi "hosty nám neznámého hostitele". Přednáška o rozdílu mezi výběrem druhů (zdánlivou evolucí DNA) a modifikátory DNA (kde se DNA nemění, jen se její části zapínají a vypínají), což může být výsledkem "návrhu" - designu DNA.

- více viz genetická přednáška prof. Dr. W. Veitha z Prahy, 2014, ZDE

 

 

 

zdroj - ZDE

video od prof. Dr. Walter Veitha (cz titulky), víno Babylonu...

Těch náhod je podle Dr. Walter Veitha skutečně až přespříliš, mnohé další rozebírá velmi podrobně ve svém videu - odkaz je výše, mohu doporučit, je velmi důkladný a toto zde je opravdu jen ochutnávka. V závěru života se začal věnovat náboženským otázkám, s důsledností "genetika", evolucionisty.

Vznikly naprosto úžasné přednášky, celkem asi 40 dvouhodinových výkladů.

Jeho další videa - o novém světovém řádu - najdete např. zde a zde.

 

ČESKY o tomto fenoménu - síle draka, šelmy z moře, Vatikánu, atd. - více zde.

 

 

Tolik krátká zpráva o stavu víry v dnešní moderní době,

přeji všem pěkné Velikonoce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEVUJÍ SE PRVNÍ JASNÁ FAKTA O CORONAVIRU,

JDE S VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ O ÚNIK Z LABORATOŘE,

NIKOLIV BIO-ZBRAŇ, ALE VÝROBEK ČLOVĚKA,

TEDY NEJDE O SPONTÁNNÍ MUTACI PŘÍRODNÍHO VIRU.

JAKÁ NEGATIVA A POZITIVA TATO KRIZE PŘINÁŠÍ?

 

17. 3. 2020

  24. 3. aktualizováno, včetně volných odkazů pod článkem,

  26. 3. přidán zásadní odkaz v úvodu volných odkazů, třetí text shora,

  28. 3. přidán zásadní odkaz o cvičení Bundestagu na SARS-CoV2,

            ovšem v r.2013, přitom míra shody detailů je ohromující,

            je zde i předpověď průběhu v prvních třech letech(!), viz vol. odkazy.

 

 

hlavní zdroje - vyjádření doktorky Soni Pekové, zde a zde.

Studie o přelidnění planety a možných řešeních, zde a zde.

 

 

motto

Vše začalo sérií zemětřesení na Islandu v červnu 1783. Deset mohutných explozí islandské sopky Laki vytvořilo více jak stovku kráterů, které chrlily prach a lávu v řetězci dlouhém 25kilometrů, a to po dlouhých osm měsíců. Toto spustilo částečné "zatemnění" severní polokoule, neúrodu, následovala tuhá zima  a vznikla ohromná hospodářská krize. Tyto podmínky pak vyvrcholily sociálními nepokoji, které daly vzniknout Velké francouzské revoluci - vznikla veliká společenská změna.

Více viz web ČT24, 8.6. 2013 (volně i zde, Václav Cílek o koronavirové krizi).

 

 

Soňa Peková zkoumala virus dík získaným vzorkům od dvou nemocných, a obecně ke coronavirům říká (kráceno, volně interpretováno z odposlechnutého videa, odkaz výš):

Coronaviry jsou zcela běžné u lidí i zvířat, způsobují například i běžnou rýmu. Vymykají se pouze tři coronaviry, SARS (těžký akutní respirační syndrom), MERS (Middle East respirační syndrom, zde), SARS-coronavir typu 2. Vzorky získané u dvou pacientů ukazují, že existují i nemocní s ohromnou "náloží" tohoto viru, jsou vysoce infekční.

Kdyby například měli lidé podobně vysokou hladinu virů u chřipky (*velmi kráceno o odborný popis rozdílů), průběh chřipky by byl dramaticky horší než současný průběh nemocných s coronavirem. Chřipku aneb "influenzu A" lidé obecně velmi podceňují.

Malé děti jsou u této nové nemoci velmi odolné, mám k tomu jednu hypotézu - jsou totiž "promořeny" jinými typy coronavirů (běžnými), a tyto viry - což jsou vlastně malí parazité, kteří se množí v lidských (i zvířecích) buňkách - se chovají tak, že pokud už jeden typ coronaviru obsadí buňku, jiný typ podobného coronaviru (podobné skupiny virů) už se nedokáže k buňce "připojit". Proto jsou asi malé děti u SARS-coronaviru typ2 víc odolné.

Ten koronavirus má genetické charakteristiky, které se v běžných izolátech nevyskytují. Přírodní izolát to zřejmě nebude (*viz také nově zde).

Podle mého názoru jde o produkt genetického inženýrství... (viz čas videa asi 14:50), ale není to v žádném případě nějaká bio-zbraň, spíš únik z laboratoře, ale je to zatím moje hypotéza (*vycházející ale z odborných znalostí a zatím zjištěných poznatků o coronaviru).

 

 

Podrobněji v novém videu zde.

 

 

Virus tak mohl uniknout například z laboratoře v čínském Wuhanu (viz nový US názor zde), mohl tam ale být i zavlečen odjinud (třeba z US, viz názor virologa zde):

23.2. 2020 - Japanese TV report sparks speculations in China that COVID-19 may have originated in US.

 

Například v srpnu r.2019 uzavřelo US centrum pro kontrolu a prevenci nemocí hlavní bio-obrannou voj. laboratoř v USA, pro vážné podezření z úniku virů a patogenů, což nyní vzbuzuje otázky i v USA (US senátorů zde). Nezávislí novináři také rozebírají, zda se verze viru ve Wuhanu a dřív působícího (skrytě) v USA shodují, či liší (což by mohlo potvrdit, kdo byl původcem nákazy):

Independent, 6. srpen 2019

Research into deadly viruses and biological weapons at US army lab

shut down over fears they could escape.

Fort Detrick researchers banned from working with anthrax, Ebola and smallpox until procedures improved.

 

Escobar, 19.3.2020: China Locked In Hybrid War With US

Adding all that to the fact that coronavirus genome variations in Iran and Italy were sequenced and it was revealed they do not belong to the variety that infected Wuhan, Chinese media are now openly asking questions and drawing a connection with the shutting down in August last year of the “unsafe” military bioweapon lab at Fort Detrick, the Military Games, and the Wuhan epidemic. Some of these questions had been asked – with no response – inside the US itself.

 

 

Na nebezpečí těchto "genových inženýrství" upozornil v r.2015 i tisk:

 

Nature | News

Engineered bat virus stirs debate over risky research

Lab-made coronavirus related to SARS can infect human cells.

12 November 2015


An experiment that created a hybrid version of a bat coronavirus — one related to the virus that causes SARS (severe acute respiratory syndrome) — has triggered renewed debate over whether
engineering lab variants of viruses with possible pandemic potential is worth the risks.

In an article published in Nature Medicine1 on 9 November, scientists investigated a virus called SHC014, which is found in horseshoe bats in China. The researchers created a chimaeric virus, made up of a surface protein of SHC014 and the backbone of a SARS virus that had been adapted to grow in mice and to mimic human disease. The chimaera infected human airway cells — proving that the surface protein of SHC014 has the necessary structure to bind to a key receptor on the cells and to infect them.

But other virologists question

whether the information gleaned from the experiment

justifies the potential risk.

Although the extent of any risk is difficult to assess, Simon Wain-Hobson, a virologist at the Pasteur Institute in Paris, points out

...that the researchers have created a novel virus that “grows remarkably well” in human cells.

“If the virus escaped, nobody could predict the trajectory,” he says.

 

Volný překlad

Experiment vytvořil hybridní verzi netopýřího koronaviru, verzi viru, který způsobuje SARS (těžký akutní respirační syndrom). Vyvolal obnovenou debatu o tom, zda "inženýrované" laboratorní varianty virů s možným pandemickým potenciálem stojí za rizika.

V článku publikovaném v Nature Medicine vědci zkoumali virus s názvem SHC014, který se nachází v netopýrech v Číně. Vědci vytvořili chimérický virus (*chimérický = složený z více různých virů) složený z povrchového proteinu SHC014 a páteře viru SARS, který byl uzpůsoben k růstu u myší a
napodobování lidských chorob. Chiméra infikovala lidské dýchací buňky - což dokazuje, že povrchový protein SHC014 má nezbytnou strukturu, aby se mohl vázat na klíčový receptor na buňkách a infikovat je.

Ale další virologové se ptají, zda informace získané z experimentu odůvodňují potenciální riziko.

Ačkoliv je obtížné odhadnout rozsah rizika, Simon Wain-Hobson, virolog z Pasteurova institutu v Paříži, varuje - vědci vytvořili(!) nový virus, který "roste pozoruhodně dobře" v lidských buňkách.

"Pokud by virus unikl, nikdo by nemohl předvídat důsledky," dodává.

 

wiki: SHC014-CoV is a SARS-like coronavirus (SL-COV) which infects horseshoe bats (f.Rhinolophidae), first discovered in China in 2013. However, it has been shown to differ in over 5,000 nucleotides from SARS-CoV-2, the cause of a human pandemic in 2019-2020.

- aneb, to co zkoumali v r.2013 v Číně někdo upravil, je tam rozdíl proti současnému SARS-cov-2 přes 5000 nukleotidů*.

//* Velikost jednotlivého genu nebo celého genomu organismu se často měří v párech bází, protože DNA je obvykle dvouvláknová. Počet celkových párů bází se tedy rovná počtu nukleotidů v jednom z řetězců. //

 

 

Česká verze článku o tomto lidmi stvořeném chymérickém viru viz také ZDE.

Šéf výzkumu Ralph Baric z Univerzity Severní Karolíny v Chapel Hill a jeho kolegové studovali virus SHC014, který infikuje čínské vrápence. Během toho vytvořili chiméru, virus s povrchovým proteinem viru SHC014 a s vnitřnostmi viru SARS...

Naprostá většina koronavirů se na dotyčný receptor lidských buněk nedovede navázat. Virus SHC014 ale není prvním, o němž to víme. Vědci v roce 2013 objevili jiný koronavirus, který to zvládne. Shodou okolností pochází ze stejné čínské populace vrápenců. Jak se zdá, některé netopýří koronaviry jsou schopné přímo infikovat člověka, aniž by k tomu potřebovaly nějakého mezihostitele.

Ze světa se ale ozývají virologové, kteří si nejsou jisti, jestli výsledky takového výzkumu ospravedlňují riziko, které jej doprovází. Podle Simona Waina-Hobsona z pařížského Pasteurova institut je sice obtížné v takovém případě zhodnotit reálné riziko, chiméra koronaviru se ale každopádně velmi dobře množí v lidských buňkách. Kdyby se prý takový virus dostal ven, tak se nedá odhadnout, co natropí.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

 

Poněkud komicky proto vyznívá aktuální nový článek o tom, že prý vir SARS-cov2 je určitě "přírodního původu", ne lidmi stvořený... (zde):

"...je v současné době nemožné prokázat nebo vyvrátit další zde popsané teorie jeho původu. Protože jsme však pozorovali všechny významné rysy SARS-CoV-2, včetně optimalizovaného místa RBD a polybasického štěpení u příbuzných koronavirů v přírodě, nedomníváme se, že jakýkoli typ laboratorního scénáře je věrohodný."

(*Dle aktuálního vyjádření MUDr. Pekové, PhD. k této studii o přirozeném původu viru "se prý autoři zaměřovali na zcela jinou část RNA viru, naopak neanalyzovali části viru, kde mutace vznikat nemají, a tento nový koronavirus jich je plný...", text. přepis zásadní části videa například zde.)

 

17.3. 2020 oponuje například i článek na GlobalTimes:

Misled by the US, Europeans believed the virus originated in China.

This is probably a misjudgment and led to a directional mistake in epidemic preventative measures in the US and Europe.The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) said some Americans who presumably died from influenza had tested positive for COVID-19, which means several US cases in recent months could have been misdiagnosed.

Česky viz zde:

Když vypuknutí nemoci právě začalo, USA vyvinuly veškeré úsilí, aby zajistily, že evropské země budou přesvědčeny o tom, že se koronavirus objevil v Číně, ačkoli, jak autor článku zdůrazňuje, to ještě nebylo prokázáno. Jak Xia upozorňuje, víra v čínský původ nemoci může mít za následek chyby jak v Americe, tak i v Evropě při provádění preventivních opatření.

Současně podle amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (prohlásil to šéf CDC při slyšení v Kongresu) byl COVID-19  (*zpětně) detekován u některých Američanů, o nichž se předpokládalo, že zemřeli na chřipku, což znamená, že v USA by mohlo být v posledních měsících mnohem více případů.

 

 

Navíc tu bylo nedávné podivné onemocnění asi 2000 lidí v USA s asi 20 oběťmi, šlo o ohromné plicní potíže - prý po e-cigaretách. Naši čeští lékaři toto ale zpochybnili (zde). Podle jejich zkoumání "nebyly v e-cigaretách objeveny žádné látky, které by odůvodnily tak akutní plicní problémy lidí v USA".

Pak tu máme historické souvislosti "testování bakterií na lidech v USA" bez jejich vědomí, seriozní zdroj zde, také spojitost virových WHO laboratoří, pracujících pod supervizí odborníků z US army (opravdu hodně pikantní info, viz zprávy o MERS z r.2015 - zde).

iDNES, 22. 2. 2018 - "Američané se proto rozhodli v praxi otestovat, jak by nejspíš fungovala jejich obranná doktrína, pokud by je na ně nepřítel užil. A protože si chtěli být opravdu jistí, vyzkoušeli je na svých lidech. Hned několikrát. Přesněji řečeno mezi lety 1949 až 1969 provedli celkem 239 experimentů, při kterých úmyslně rozšířili potenciálně nebezpečné biologické látky mezi civilisty. A neptali se jich, jestli smí."

(* Připomenu, že ty jemnější "průšvihy" se v USA odtajňují asi po 50letech.)

 

A pak tu je měsíc před začátkem pandemie ve Wuhanu cvičení na pandemii SARS coronaviru, to už je opravdu velmi zvláštní, jemně řečeno, zde.

Podle různých zpráv z tisku obsahuje virus SARS-CoV-2 i prvky známé pouze u HIV - existují poměrně seriozní odkazy (zde o HIV prvcích, také zde a nově zde, něco viz také zde). Mohou mít na svědomí tu "splašenou reakci" imunitního systému, kdy imunitní systém napadá místo toxických ty zdravé buňky organismu - popletený právě koronavirusem (ten se extrémně dobře šíří a je velmi agresivní, viz Soňa Peková nově zde).

"Nevíme o tomto viru mnoho, on vlastně způsobuje imunitní reakci organismu, která na jeho základě zničí vlastní buňky," velmi hezky a srozumitelně vysvětluje MUDr. Jiří Zika z FN Motol.

Citace z FB M. Kutilové.

Víc viz nová ČT reportáž M. Kutilové a L. Klicperové pro Reportéry ČT, zde.

 

 

Poslední (a svérázně pojatý) souhrn všech "podivností" v řetězu událostí viz:

Ladislav Větvička - Pohadka o pokaženych netopyrach (31.3. 2020)

Obsahuje řadu faktů a odkazů, na ochutnávku ocituji.

březen 2020: česka lekařka z nezavisle laboratoře Soňa Pekova slovama, kere pochopi aji obyčejny Ostravak, dobře popsala to, na co přišla při pruzkumu teho virusa. Taky virus vytvořeny nahodně přirodou ještě neviděla. Aniž by obvinila Čiňana, Ameryčana nebo Rusa, označila mutaci za velice "atypickou".

Reakce byla překvapivě rychla, ale hlavně přišla ze strany, odkud by to člověk nečekal.

Z Ameryky.

Na serveru Nature vyšla plamenna obhajoba teho, že virus je jednoznačně přirodniho puvodu. To je zajimave - v Čině blbě uvaři netopyra, česka děvucha naznači, že to nemuselo byt z netopyra a Ameryka hned reaguje.

Tu mi cosik nesedi.

Tajak ti naši fotbalisti, když se jich reporter zeptal na ty kurvy na pokoju, kere pry měly stat dva tisice na hodinu a ten prosťaček vyskočil, že to neni pravda a mimochodem, ta cena tež neodpovida...
 

 

 

 

 

Jižní Korea měla již své zkušenosti s předchozí SARS infekcí, nyní úspěšně zvládnula i SARS-cov-typ2, hlavně díky jasným a důrazným opatřením - viz obrázek (z tisku). 19.000 testů denně, za asi jeden měsíc otestovali 274.000 lidí (ČR za asi 14dní necelých 7000 lidí), důrazná izolace a trasování nakažených (i s pomocí mobilů), karanténa hlídaná i s využitím mobilů, striktní kontroly (shromažďování, pohybu lidí), ochrana lékařů a dobrá péče o vážné případy.

Česká vláda nyní konečně rozšiřuje testování (zde), a plánuje využívání mobilních dat pro trasování (zde).

Z 277 pacientů hospitalizovaných v Česku k 31.3. s nemocí COVID-19 je 52 v těžkém stavu. Asi 25 lidí zemřelo, 24 z nich byli lidé starší 65let s vážnými dalšími onemocněními.

Počet mrtvých v Itálii kvůli nemoci způsobené novým koronavirem vzrostl za 24 hodin o 475 na 2.978. Jde o nejvyšší dosud zaznamenaný denní nárůst, uvedla agentura Reuters. Za poslední den rovněž Itálie potvrdila 4.207 nových případů nákazy. Celkový počet infikovaných v zemi je tak 35.713. Důvody tohoto stavu a specifika Itálie jsou velmi pěkně shrnuty zde.
 

 

 

Podle mnohých je tak třeba před nákazou chránit hlavně staré a nemocné (i velmi mladé lidi, vážně nemocné, např. i dvacetileté - zde) lidi, kteří mají obecně sníženou imunitu (obrany-schopnost) organizmu. Skvělý popis reality od dvou lékařů z nemocnice na Bulovce - včetně konkrétních rad, včetně rady kdy jít do nemocnice - je na webu Echo24, ve skvělém článku zde. Vysvětlují také, že při masivním rychlém rozšíření viru se mouhou prosadit jeho více agresivní varianty, proto "volné šíření" populací pro získání imunity není podle jejich názoru úplně dobrým nápadem.

Podle různých vyjádření (Angela Merkel, Boris Jonson) musí zbylá populace - podle informací od odborníků - časem získat přirozené protilátky, takže současná opatření mají pouze omezit "první náraz" nemocných, což způsobuje vážné problémy ve zdravotnictví a tím i zbytečně vysoký počet úmrtí lidí, kterým z kapacitních důvodů už není možné poskytnout adekvátní péči.

Je ale jasné, že tento coronavirus časem (jako dřív všechny ostatní) zasáhne prakticky celou běžnou populaci (60-70%), a po vytvoření protilátek (či vakcinaci) to nebude znamenat vážné problémy (víc viz také zde, predikce průběhu infekce "ve vlnách").

 

Studie Bundestagu z r.2013 o možné SARS-CoV-nové infekci, str.58,

popisované příznaky ve studii přesně (až ohromně přesně)

odpovídají SARS-CoV-typ2, víc česky viz volné odkazy níže (4.příspěvek).

Rozsah poškození se stanoví jako součet za celé období tří let, proběhnou tři vlny:

Modelování vývoje je založeno na následujících předpokladech: Předpokládá se, že celková populace bude 80 milionů. Průměrná doba latence je 3 dny, doba od nástupu infekčnosti do vývoje příznaků je 0,1 dne, délka infekční fáze je 13,1 dne, doba trvání onemocnění je 13,5 dne; u lidí, kteří potřebují být hospitalizováni, je doba trvání 19 dní, průměrná intenzivní péče je 13,5 dne. Předpokládá se, že osoba je imunní 360 dnů po infekci Modi-SARS, po které může být tato osoba znovu infikována mutovanou verzí viru. Modelování je založeno na hustotě obyvatelstva, nebere v úvahu faktory, jako jsou různé průběhy nemocí v různých věkových skupinách nebo různá mobilita (od věkových skupin nebo v určitých regionech). Jedná se o citlivě infikovaný-obnovený (SIR) model, který byl vytvořen pomocí softwaru Stata12.

Obrázek z orig.PDF (odkaz výš), modeluje tři vlny - 1.rok asi 3% mrtvých (viz svislá osa a křivka "verstorbene"), 2.rok součet asi 7%, 3.rok součet asi celkově 10% mrtvých - z 80mil populace nebo spíš asi ze skupiny přímo nakažených, za tři roky, studie ale nepočítá s opatřeními vlád ani s vakcinou (volné šíření), ta má být v dostatečném množství za tři roky.

To poměrně přesně odpovídá posledním datům z Itálie, kde je úmrtnost 10% - ale z nakažených lidí.

 

Samozřejmě dnes už i země jako USA, Británie a Německo přijímají výrazná ochranná opatření pro ztlumení prvního nárazu zásahu nemoci, pro omezení vyššího počtu úmrtí kvůli omezeným kapacitám zdravotnických zařízení.

 

 

Coronavirus má ale i své některé pozitivní dopady.

Tedy kromě klasických politických "hyenistických her":

– například v USA obviňování Číny z rozšíření viru nebo v Británii obviňování Ruska (Britové prý dokonce vytvářejí "úřad" pro omezení ruských hybridních hrozeb a dezinformací, působících ve spojení s coronavirem, zde, EU obviňuje Rusko z šíření dezinformací o nemoci, zde), USA pak považují podle stejného zdroje infekci coronavirem v Íránu "za vhodný nátlakový nástroj", a proto nebudou omezovat své sankce na zdravotnický materiál (*docela hyenismus), dokonce prý Írán podle Pompea považují "za komplice viru" (už naprostý blábol). Čína zase využívá boj proti coronaviru k výhodnému utlumení protestů v Hong Kongu, Rusko a Čína pak poukazují na fakt, že tzv. bohaté západní země krizi nezvládají...(zde), atd.

 

Moje osobní zkušenost - když jsem na FB dal vyjádření z Russia Today o německém odborníkovi a vyjádření WHO (zde), bylo to označeno za "placený spam" a zablokováno, když jsem dal tutéž informaci ve dvou "neruských" článcích (zde o německém odborníkovi a zde o naprosto tomtéž vyjádření WHO), nic se nedělo.

Ale někdo první příspěvek vykázal jako "ruskou dezinformaci" a důkaz "strannosti" RT, a současně "odpovědnosti" hlídačů FB. Čímž nevylučuji, že to v jiných článcích mohlo být i jinak, ale u mě obsah článku nikoho z FB hlídačů zjevně naprosto nezajímal.

 

O podobném případu v USA, který byl v samém centru US aféry "russiagate", příběhu  domnělého ovlivňování US voleb, a který toto pondělí skončil soudním rozhodnutím ve prospěch domnělých "dezinformátorů" - skutek se nikdy nestal - viz podrobně zde.

 

 

Existují ale i pozitivní dopady této neblahé infekce / události.

 

Tak například USA možná kvůli coronavirové infekci brzy budou potřebovat velké množství financí a zdrojů u sebe doma (ZDE), což může přispět k omezení některých jejich zjevných provokací jak na Middle East, tak například u Ruska nebo Číny (aktuálně zde).

Politico, 12.3. 2020

NSC officials have been coordinating behind the scenes with the intelligence and defense communities to gauge the threat and prepare for the possibility that the U.S. government will have to respond to much bigger numbers—and soon.

Veterans of the Trump administration, notably former White House homeland security adviser Tom Bossert, have been warning in increasingly dire terms that officials at every level need to be taking more aggressive measures to combat the virus.

“Biosecurity is national security,” said a former Trump White House official. “And it clearly is an enormous threat to the American people and the economy.”
 

 

iDNES - Mělo to být největší cvičení amerických sil v Evropě za posledních 25 let.

Přes Atlantik mělo bleskově dorazit 20 tisíc vojáků i s těžkou technikou. Kvůli rychlému šíření nového koronaviru však americké velení přistoupilo k razantním opatřením a z původně plánované zkoušky na obranu evropských spojenců zbylo jen torzo.
 

Například tak brzo může skončit US okupace syrských zdrojů ropy za Eufratem (či USA mohou brzo odejít z Iráku - zde), což urychlí obnovu země a pomůže ukončit i massmigraci z této oblasti, což druhotně omezí i turecké "vydírací možnosti" proti Evropě, kde jsou využíváni běženci, které Turecko nyní posílá záměrně do Řecka, kdy Erdogan (*bláhově) požaduje, aby NATO chránilo Al Káidu a její pobočky v syrském Idlíbu.
 Zavření hranic evropských zemí je také velikou propagací

reálné funkčnosti národních států,

což způsobuje poměrně zřetelné zděšení "globalistů", tedy podporovatelů massové migrace z výrazně odlišných kultur do Evropy, a nových "sociálních inženýrů" hyperkorektní "nové láskyplné společnosti".

To je druhým výrazně pozitivním efektem této neblahé coronavirrové infekce.

 

iDNES, 11. 3. 2020:

"Jsme poměrně malá země. Když bude případů hodně a budou se šířit, zavřeme hranice. K tomu v nějaké etapě dojde v řadě evropských zemí a mělo by se to koordinovat v rámci Schengenu," řekl Prymula v České televizi.

 

Novinky, 13.3. 2020

Úplné uzavírky hranic nevnímá WHO jako efektivní opatření, narušují pohyb lidí a zboží, řekla von der Leyenová s odkazem na přístup České republiky a Slovenska i některých dalších zemí EU.

Evropská komise místo nich chce zdravotní kontroly na hranicích, pro které připraví společnou unijní strategii.

 

- Ve stejný den, kdy WHO (Světová zdravotnická organizace OSN) oznámila, že se epicentrum pandemie koronaviru přesunulo do Evropy (především do Itálie a západních států EU), tak vyvinula WHO tlak na Evropskou komisi, aby donutila státy střední a východní Evropy znovu otevřít své uzavřené hranice.

Přitom je zřejmé, že nelze z kapacitních důvodů provádět testy všech příchozích, a že mohou být skrytě infekční po víc než 14dní, požadavek na volný pohyb osob tak postrádá elementární logiku, což lecos napovídá o "schopnostech" těch, co takové bizarní požadavky veřejně vznášejí.

 

Třetí efekt je ale možná nejvýznamnější.

Itálie, řazená mezi 10 hospodářsky nejrozvinutějších zemí světa, se nachází prakticky v kolapsu a je nucena obrátit se o pomoc právě k Číně, která přislíbila dodat italské vládě několik miliónů respiračních masek a 1000 ventilačních přístrojů, zatímco Německo zdá se sobecky zadržuje dodávky zdravotnických materiálů (roušek, respirátorů, plic. ventilátorů, atd.) pro jiné země, které si je objednaly a přes Německo je pouze transportují. Mnohé firmy odmítnuly dodat nasmlouvané zboží a EU není schopna zajistit výrobu respirátorů na svém území - česká vláda tak vypravuje voj. speciál do Číny.

Coronavinus tak jednak odhaluje, jak reálně vypadá "solidarita" bohatších zemí EU s těmi slabšími - viz Itálie, která získává dodávky i lidskou pomoc zdravotních týmů nejprve z Číny (*obojí již dorazilo), a za druhé pak naprostý kolaps vedení EU.

Obrázek - printscreen z Euroactiv webu, o vážných protestech Italů proti chování EU, kdy je vedení EU nechalo prostě na holičkách. Pomoc dodala Čína a Rusko, a proslýchá se, že běžní Italové přetahují přes znaky EU vlajky Číny, na protest proti této "brutalitě". Prostě tyto vážné chyby nezůstanou bez vážných následků.

 

 

Namísto pomoci nejvíc postiženým zemím se vedení EU zmáhá pouze na proklamace požadavků volného pohybu osob a migrantů, zatímco například zcela rezignuje na pádnou odpověď Erdoganovi, který otevřeně podporuje radikální džihád (a Turecko stálo i za chem. útokem v Sýrii v r.2013, jak doložil ceněný západní novinář Hersh). Po loňské ztrátě nukleární dohody s Íránem, kvůli požadavkům USA a Izraele, pak nyní EU například opět rezignuje - pod pohrůžkou US sankcí na evropské firmy - na vlastní energetickou politiku, viz budování ekologického a cenově pro Evropu výhodného NordStream2.

A nakonec nyní EU prohrává "PR" souboj (Public Relation) i s Čínou, kdy coronavirová infekce odhalila, jak reálně vypadá pomoc v rámci evropského společenství.

 

Po Brexitu a při představě možných ohromně vážných ekonomických důsledků

coronavirové infekce pro celou světovou ekonomiku,

jsou tato fakta o neschopnosti EU naprosto fatální.

 

Coronavirus touto "názornou ukázkou reality" tak vrací do hry národní státy,

jako staletími ověřenou základní platformu pro blaho občanů

- budování bezpečí, dostupnosti potravin, léků a základních potřeb občanů.

Mezinárodní spolupráce je v mnoha oblastech jistě nutná i výhodná, ale coronavirová krize již ukázala limity solidarity jiných zemí, bohužel i velmi vyspělých.

 

 Spiegel.de / Tereza Speencerová - Kávička na Primě:

"...Trump se prý pokouší přetáhnout německé vědce z renomovaných laboratoří CureVac, kteří pracují na vývoji vakcíny proti koronaviru, stěžuje si Berlín… Washington prý nabízí velké peníze expertům, aby se se svým výzkumem buď rovnou přesunuli do USA, nebo aby vakcínu vytvořili
výlučně k použití v USA."

"Trump wants to lure German vaccine company to the United States. In the race for a vaccine against the corona virus, US President Donald Trump wants to win a German company for the USA. The federal government is trying to counteract this."

 

Politico, 13.3. 2020

PARIS — Christine Lagarde was supposed to be The Great Communicator. But the European Central Bank president sent markets into a tailspin Thursday when she set out her emergency stimulus measures to protect the financial system from the crippling shock of coronavirus. ...Facing her first big test after replacing Mario Draghi in November,
Lagarde sent the wrong message about the ECB’s determination to preserve the eurozone through this crisis, even if she was right to press EU governments for ambitious fiscal action

- Lagardeová jako šéfka ECB odmítnula pomoc Itálii v této těžké situaci, dokonce namísto toho ji přímo "hodila přes palubu", když nahlas prohlásila, že tu prý ECB není proto, aby pomáhala vyrovnávat "rozdíly mezi hodnotou výnosů 10letých dluhopisů" Německa a Itálie (známý parametr pro hodnocení zemí investory), což vedlo k okamžitému 17% propadu na italských finančních trzích. Přímo Itálii podrazila nohy, což se asi naučila v USA, kde celou kariéru pracovala. Tímto ale závažně utrpěla "vize smyslu celé eurozóny"...

 

 

Takže coronavirová infekce má nejen své veliké záporné dopady, ale přináší lidem také neocenitelnou službu, když odmaskovává nejrůznější falešné proklamace "rádoby přátel" a také zmírňuje agresivně proti-ruskou a proti-čínskou politiku USA a Británie.

Kontinentální Evropa čelí mnoha výzvám (USA nově i ropné krizi, zasahující tamní břidlicové těžaře, Rusko podle Bloomberg situaci s levnou ropou ustojí - zde), ale "hřibovské" (*Pražané vědí) až příliš černobílé a nediplomatické uvažování se ukazuje být typickou pózou - spíš než promyšleným a pečlivě zváženým postojem - nových evropských "liberálů", co zařazují každého názorového odpůrce

na "černé listiny" extrémistů a xenofobů.

Typické pózy nových "neo-liberálů"? Kvalitní karikatura známého autora.

Antifa z Berkeley:"Zmlkněte, náckové!" (zapálil "konzervativní názory" a šlape po "svobodě slova").

 

Zajímavý aktuální odkaz k této skupině v Německu zde, že by tito "neo-liberálové" měli opět málo "životního prostoru" - Lebensraum - a otevřeně vítali smrt těch starších, co "jim" prý ničí planetu? Odkaz směřuje na neskutečně cynický pořad, uvedený na internetové platformě veřejnoprávní ARD, zaměřené dokonce na děti. Jsou tito lidé - samozřejmě "pro blaho druhých a záchranu planety" - ochotni obětovat své názorové odpůrce a třeba i rodiče? Kde už jsme tento přístup v historii zažili a k čemu to vedlo, co to signalizuje o situaci v Německu, Švédsku a v podobných centrech "nového krásného světa" liberálních demokratů, aktivistů a podporovatelů "nové výchovy" mládeže?

 

Virus odhaluje tyto falešné postoje a mírní napětí ve vztazích (viz odložené jasně provokační cvičení NATO u ruských hranic), příchozí ekonomické problémy pak mohou ukázat, že předlužený západ, dotující v krizích hlavně bankéře, zbrojaře a výrobce předražených vakcín (viz neúčinný lék Tamiflu, nakoupený při minulé krizi státy za ohromné peníze, viz také zde) a nepomáhající dobrou odměnou za práci běžným lidem, zato vyplácející ohromné sumy v zkorumpovaných "byznysech" 1% elitářů, stojí na hliněných nohách ohromných dluhů a na zkorumpovaných elitách "bez smyslu pro realitu".

A to je cenný přínos a současně ovšem také ohromný "PR průšvih" nových "lepšo-lidí", co tak rádi utrácejí peníze jiných lidí za bohulibé projekty "bezmezné lásky k jedněm a bezmezné nenávisti k jiným" lidem.

Prý pro "Krásný nový svět".

Realita těchto jejich póz se ale ukazuje v plné nahotě, tato krize má tak víc úhlů pohledu, z kterých ji lze hodnotit.

 

Přitom by stačilo přesměrovat i pouze část válečných výdajů západu (jen USA 5bil usd + 700mld usd ročně voj. rozpočet) na rekonstrukce, modernizace a víc ekologické výroby domácí infrastruktury, namísto toxického "tisku" peněz (zde), což by dalo práci mnoha lidem a zabránilo by to přicházející veliké krizi (podobně jako New Deal FDR). Jenže to by bankéři a další hazardéři nezískali své bail-out (dotace od států), tedy prachy daňových poplatníků, zatímco zisky si vždy privatizují, příjmová nerovnost je podle OECD zpět na úrovni roku 1820 - zde / here.

 

Pokud nezareagujeme správně, může nastoupit scénář z druhého hl. zdroje, také naprosto zásadní zdroje zde a také viz BBC zde.

Jedná se (viz ty tři odkazy) o tak naprosto zásadní společenské posuny, že současná koronavirová krize - ač to asi dnes vypadá naprosto neskutečně - je pouhým možným počátkem budoucích rostoucích obtíží (viz druhý hlavní zdroj). Jsou to změny tak zásadní, rozprostřené pro běžnou populaci "neviditelně" do období let zhruba 1972 - 2050, že jsou srovnatelné například s významem zásadních změn v dobách Velké francouzské revoluce.

 

 

 

Od roku cca 1972 se postupně zrychluje tempo rozkladu západní společnosti, 1% elit vydělává stále víc, v každé krizi bohatne (víc viz i můj analytický a souhrnný blog o krizích - první shora zde), zatímco 90% lidí pod nimi chudne (i "tiskem" peněz a ředěním měny).

 

 

Co můžeme my sami udělat, abychom se připravili

na turbulentní dobu rostoucích ekonomických problémů,

které koronavirová krize nyní prudce akceleruje?

 

Obecně pouze několik věcí:

- nemít pokud možno žádné dluhy (vyprávějte o tom lidem s hypotékou).

- mít nějaké schopnosti (obecně), jazykové, řemeslné, znalostní, atd. Až přijde krize a možný růst nezaměstnanosti, bude to sice často spíš o štěstí, ale štěstí jak známo o kousek víc přeje připraveným.

- učit děti i okolí racionalitě, ti co uvažují "bez zbytečné paniky" umí hledat lepší řešení. Jak pro sebe, tak pro ČR, EU, či svět.

- podporovat vše "lokální", od potravin po energie až po běžné výrobky, tam kde to lze (počítač holt asi bude z USA nebo z Číny). A podporovat zachování klíčových pravomocí národních států, a mezinárodní spolupráci tam, kde je to oboustranně výhodné (strategie win-win).

 

 

Moc pěkně o tomto všem mluví i egyptolog Bárta, oceněný autor studií o krizích civilizací - výzkumů "dlouhých časových řad".

Kupředu do minulosti (web s rozhovory Martiny Kociánové), 25. 3. 2020

Miroslav Bárta 1. díl:

Zažíváme zásadní proměnu společnosti, restart lidství

– ale i naprosté selhání EU

Jsme v přímém přenosu svědky skokovité přerušované rovnováhy, kdy se ze dne na den společnost zásadně proměnila. A už se to pravděpodobně nikdy nevrátí do úplně stejného světa, jaký byl předtím.

Video s přednáškou (1h 33min) prof.Miroslava Bárty o sedmi zákonech vzniku a zániku civilizací viz zde.

26. 10. 2018

Konec kultury neznamená ale konec populace, podtrhuje prof. Bárta, lidé žijí dál, mění se jazyk, kultura, kolaps odstraňuje "nefunkční systémy", což je často pro rozvoj pozitivní. Krize vždy roste pozvolna a dlouho, systém dál funguje a brání se změně, až pak VŽDY dojde ke skokové změně.

Průběh civilizace probíhá ale v cyklech, období rozvoje i propadu se střídají. To, co přivedlo civilizaci k vrcholu, ji většinou nakonec dovede i k úpadku. Například kvalitní administrativa prospívá efektivitě, ale nakonec se rozbují a efektivitu společnosti změní v úpadek. Nebo například soukromé vlastnictví a podnikavost přivede civilizaci na vrchol, ale nakonec se to změní v monopoly a korporace, které brání rozvoji.

Pasáž o společenské smlouvě a funkci elit je naprosto aktuální - zde (čas 26:20).

Viz například elity Velikonočního ostrova, které vykořisťovaly ostatní tak mocně, že došlo ke vzpouře a k vyhlazení, což nakonec odnesli i ti vykořisťovaní, došlo k propadu "o 200let zpět". Roli hraje i růst mandatorních výdajů společnosti při klesající produktivitě, nepotismus - protekční obsazování méně schopných ale nějak spřízněných, lobbování, atd. Příklad viz Goldman Sachs (čas 54:40), další příklad poukazuje na nemožnost reformy systému v USA, bez nějakého vnějšího zásahu.

Vliv má také přírodní prostředí, kde se společnost často musí adaptovat na nové podmínky, změny klimatu, ochlazení dík zastavení mořských proudů, apod. Například "objektivně levné" (nikoliv dotované) zdroje energie jsou pak podmínkou udržení vysoce komplexních společností, například australští indiáni žijí 50.000let stejně dík nízké komplexitě s nízkými nároky na energie.

Nemůžeme zvyšovat komplexitu společnosti, aniž bychom na to měli dostupné zdroje energie.

Neexistují jednoduchá "spásná" řešení a jednoduché příčiny, budoucnost je ale otevřená.

 

První dotaz zněl až osudově - mířil na klady a zápory globální povahy současné společnosti

a hlavně růst populace.

Není růst populace hlavním problémem této současné kultury - civilizace?

- Například jen tající ledy jsou plné "biologie", o kterých náš imunitní systém nemá tušení...

V přírodních vědách znamená "kolaps" často zánik, ve společenských vědách spíš "změnu". Němci testovali 4. průmyslovou revoluci výstavbou 10 moderních městeček, ale je otázkou, kam toto povede. Zda to bude stačit, uplatnit pokrokové technologie, zda to opravdu bude cestou budoucnosti (jako například i nepodmíněný příjem) je dosud otázkou. Máme spoustu příkladů, kdy jediný člověk změnil situaci, hodnocenou všemi jako bezvýchodnou, proto cesta do budoucnosti je vždy otevřená, nikdy nelze přesně předem "propočítat", jak vše dopadne. Zdravá společnost má velkou vnitřní dynamiku, roli hraje množství zmíněných faktorů, klima, jedinci, války i technologie, pokaždé je to trochu jinak.

//* Moje poznámka - Poslední krizí byla Karibská krize v 60.letech, změnila uvažování US prezidenta, ale ten byl nakonec zavražděn, i jeho nástupce. Tam naposledy západ doslova zabil svou příležitost ke změně. Od konce studené války roste nová krize, a je dnes už pouze na nás, až vyvrcholí, zda opět potřebnou změnu podpoříme nebo potlačíme. //

 

 

Pozitivní myšlení je tak v krizích ohromně důležité, i když je jasné, že mohou nastat situace, kdy to občas není v lidských silách. Přejme si ale, abychom viděli věci co nejvíc pozitivně, to výrazně pomáhá nacházet ta správná řešení.

 

(Mimochodem - nejlepší článek o infekci SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19, což naprosto nelze zaměňovat, ne každý infikovaný onemocní, je od imunologa Karla Drbala z University Karlovy, článek je dlouhý a úžasná druhá část je lepší než ta první, která je "pouze" skvělá. Víc na Echo24 - ZDE, naleznete zde odborné odpovědi, lidsky skvěle podané, a naprosto překvapující obsah, troufnu si tvrdit .-) ).

 

Napsal

Pavel Sedlák,

s využitím zdrojů uvedených v textu.

 

Doporučím i následující "kontext" v doplňku níž - volných odkazech,

jde o důležitý pramen, doplňující text článku o další širší kontext.

 

(Výjimečně upozorním na třetí a čtvrtý text níže - zásadní pohledy!!)

 

 

 

 

Volně i úzce související odkazy:

 

 

 

Coronadeprese 2020

Jan Vítek, 24.3.2020

/ výrazně kráceno /

I když vezmeme úvahu, že jde o nový virus s těžko předvídatelným vývojem a že proti němu nemáme ještě vrozenou obranu anebo vakcínu, apokalyptické předpovědi, které čteme, se mi nezdají věrohodné.

Statistika z Číny ukazuje, že Covid-19 během zhruba tří měsíců trvání epidemie způsobil 80.000 onemocnění, 69.614 lidí se plně zotavilo (96%), 3.237 zemřelo a ostatní jsou ještě v nemocničním ošetření. Od prvního výskytu Covid-19 v prosinci 2019 do 21. března 2020 se nakazilo 300.000 lidí a virus způsobil 13.000 úmrtí.

Chřipkou loni onemocněla jedna miliarda (1,000.000.000) lidí a z nich zemřelo 400.000 až 650.000, ale chybí údaje z celé řady zemí.

Jak to, že z obou koronavirů západní vlády označily

jako životu nebezpečnější Covid-19?

 

A co je ještě důležitější, proč?

 

Myslím, že odpověď spočívá v souvislosti

mezi jeho výskytem a hospodářským a finančním krachem,

který stojí ve dveřích.

Načasování je dokonalé. Naši vládci šíří faleš a klam, jako když sépie vypouští černidlo, aby skryli skutečnost, že kdyby pandemie Covid-19 nevypukla, museli by ji sami vyvolat.

Horlivě přikládají pod přetopený kotel národní a světové ekonomiky , aby vybouchl co nejdříve a mohli křičet: my ne, my ne, to pandemie!

Lepší příležitost si přát nemohou. Koronavirus je ideální hejl, na kterého lze svést vše, nejen důsledky systémových vad a vlastních chyb, ale i celou novou Kalvárii.
Tím mám na mysli skluz ekonomiky do deprese a rozpad světového finančního systému.

Předpovědi krachu houstnou a jsou stále časově přesnější.

Investiční banka JPMorgan varuje: "Příští finanční krize udeří v roce 2020."

Forbes dodává: "Čeká nás nejhorší desetiletí v US historii, odstartované prasklými dlužními bublinami."

Jak by ne, když svět je zásluhou centrálních bank zamořen měnou vyrobenou na počítačích a topí se v dluzích, které nikdy nemohou být splaceny! Jak by ne, když na burzách selhává super ruleta zvaná "hedge funds", v níž se denně točí víc jak jeden bilion dolarů!

 

 

2009 H1N1 Pandemic (H1N1pdm09 virus)

Historie nám ukazuje, že "první odhalené oblasti nákazy" nejsou vždy v Číně...

- In the spring of 2009, a novel influenza A (H1N1) virus emerged. It was detected first in the United States and spread quickly across the United States and the world.

This new H1N1 virus contained a unique combination of influenza genes

not previously identified in animals or people.

This virus was designated as influenza A (H1N1)pdm09 virus. Ten years later work continues to better understand influenza, prevent disease, and prepare for the next pandemic.

The (H1N1)pdm09 virus
was very different from H1N1 viruses that were circulating at the time of the pandemic. Few young people had any existing immunity (as detected by antibody response) to the (H1N1)pdm09 virus, but nearly one-third of people over 60 years old had antibodies against this virus, likely from exposure to an older H1N1 virus earlier in their lives. Since the (H1N1)pdm09 virus was very different from circulating H1N1 viruses, vaccination with seasonal flu vaccines offered little cross-protection against (H1N1)pdm09 virus infection.

From April 12, 2009 to April 10, 2010, CDC estimated there were 60.8 million cases (range: 43.3-89.3 million), 274,304 hospitalizations (range: 195,086-402,719), and 12,469 deaths (range: 8868-18,306) in the United States due to the (H1N1)pdm09 virus.

Additionally, CDC estimated that
151,700-575,400 people worldwide died from (H1N1)pdm09 virus infection during the first year the virus circulated.

Globally, 80 percent of (H1N1)pdm09 virus-related deaths were estimated to have occurred in people younger than 65 years of age. This differs greatly from typical seasonal influenza epidemics, during which about 70 percent to 90 percent of deaths are estimated to occur in people 65 years and older.

On August 10, 2010, WHO declared an end to the global 2009 H1N1 influenza pandemic. However, (H1N1)pdm09 virus continues to circulate as a seasonal flu virus, and cause illness, hospitalization, and deaths worldwide every year.

 

Doplňující článek o tom, že hlavní virová laboratoř WHO je pod přímou supervizí US armády naleznete v opravdu třeskutém (ale vcelku seriozním) článku o původu viru MERS, anglicky - viz odkaz z r.2015, ZDE.

 

 

 

 

Naprosto zásadní a klíčový text, kruciální záležitost:

 

The Genocidal Roots of the Green New Deal:

The Limits to Growth and the Unchaining of Prometheus


Written by Matthew EHRET on 31/07/2019

 

(velmi kráceno)
 

Prince Charles has just given the world 18 months to save the world. Over the past years, the prince and his father (among other inbred aristocrats of Europe) have taken an incredible interest in the safety of the earth from the pollution emitting machines who greedily consume and reproduce without any consideration for Mother Gaia.

In recent months this green transformation of the globe - the “Green New Deal” promoted in the U.S. by Congresswoman A. Ocasio-Cortez and Senator B. Sanders.

A children’s campaign endorsed by pope Francis and led by Greta Thunberg has spread across Europe and America while a Billionaires Club under the guidance of Al Gore, and George Soros is funding a Sunrise Movement to fight global warming...

 

(článek pokračuje vysvětlením původu těchto událostí, a kam mají směřovat)This Malthusian Revival answered the challenge put forth by Eugenics Society president and UNESCO founder Julian Huxley who wrote in 1946:

Political unification in some sort of world government will be required…,

Even though… any radical eugenic policy will be for many years politically and psychologically impossible, it will be important for UNESCO to see that the eugenic problem is examined with the greatest care, and that the public mind is informed of the issues at stake so that much that now is unthinkable may at least become thinkable.

Of course, just one year after the world had come to realize

the horrors of Nazi eugenics,

Huxley and his associates

among the Anglo-American elite who financed Hitler

had a big job to clean up the image of eugenics

and re-package it under another name.

 

 

The Club of Rome and 1001 Nature Trust

In 1968, an organization was formed known as the Club of Rome led by two misanthropes named Aurelio Peccei and Sir Alexander King. The organization quickly set up branches across the Anglo-Saxon world with members ranging from select ideologues from the political, business, and scientific community

who all agreed

that society’s best form of governance was a scientific dictatorship.

 

Sir Alexander wrote:

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill….All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.”

In order to finance this paradigm shift,

the 1001 Trust was founded in 1970

by Prince Bernhardt of the Netherlands.

Bernhardt (card carrying Nazi and founder of the Bilderberger Group in 1954) had worked alongside his close misanthropic associates Prince Philip Mountbatten, and Sir Julian Huxley to create the World Wildlife Fund (WWF) just a few years earlier.

The plan was simple: each of the 1001 founding members simply put $10,000 into the trust which was then directed towards the green paradigm shift. Other prominent 1001 Club members included international royalty, billionaires, and technocratic sociopaths who wanted nothing more than to manage this promised Brave New World as “alphas”.

Many of these figures were also members of the Club of Rome, including Canada’s Maurice Strong, who later became Vice President of the WWF under Prince Philip’s presidency...

Strong had replaced another WWF Vice President by the name of Louis Mortimer Bloomfield. Bloomfield was another 1001 Club member whom New Orleans District Attorney Jim Garrison discovered to be at the heart of the Montreal-based assassination of the anti-Malthusian President John F. Kennedy in 1963.

The document which became the bible and blueprint of this new anti-humanist movement that birthed today’s Green New Deal agenda was titled
Limits to Growth (1972)

and today holds the record as the most widely read book on ecology, having sold 30million copies published into 32 languages. A recent article celebrating the book’s 40 year anniversary stated “it helped launch modern environmental computer modeling and began our current globally focused environmental debate. After Limits [To Growth], environmentalists, scientists and policy-makers increasingly thought of ecological problems in planetary terms and as dynamically interconnected… It is worth revisiting Limits today because, more than any other book, it introduced the concept of anthropocentric climate change to a mass audience.”

In preparation for the “post-industrial order” that was unleashed with the 1971 floating of the US dollar and the destruction of the Bretton Woods monetary system, that at least included a modicum of regulation of the monetarist speculators, Lamontagne prescribed that the “new wisdom” no longer aim at discoveries in atomic, medical and space sciences, in order to focus on more “practical” engineering endeavors.

 

 

- Článek skvěle shrnuje původ a vývoj "Zeleného údělu", a především jeho skryté momenty. Hnutí mocných "za